Sesje

2020-06-08
2020-06-09
 • 12:30 - 14:00

  Po pierwsze profilaktyka

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Jaśniejsza strona pandemii, czyli powszechny kurs elementarnej profilaktyki
  • Zapobieganie chorobom i ich czynnikom ryzyka jest bardzo opłacalną inwestycją
  • Ustawa o zdrowiu publicznym i Narodowy Program Zdrowia – trudna droga od teorii do praktyki
  • Programy polityki zdrowotnej, czyli samorządy nie wyręczą we wszystkim państwa
  • Edukacja zdrowotna – czy mamy na nią pomysł?
  • Jerzy Gryglewicz , ekspert rynku medycznego, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
  • Tadeusz Jędrzejczyk , dyrektor, Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Grzegorz Juszczyk , dyrektor, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy,
  • Beata Małecka-Libera , senator RP, przewodnicząca, Senacka Komisja Zdrowia,
  • Jarosław Pinkas , Główny Inspektor Sanitarny, Państwowa Inspekcja Sanitarna, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,
  • Anna Rulkiewicz , prezes, Grupa LUX MED, prezes zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej,
  • Maciej Stanek , zastępca dyrektora, Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
  • Agnieszka Stępień , prezes, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, Katedra Rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,
2020-06-10
 • 12:30 - 14:00

  Kolejki do leczenia – jak możemy je skrócić?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Czas oczekiwania polskich pacjentów na świadczenia w wybranych dziedzinach medycyny
  • Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na czas oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej
  • Główne przyczyny kolejek do leczenia – deficyty kadrowe, finansowe, organizacyjne
  • Czy mamy skuteczny system/narzędzia monitorowania i raportowania czasu oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej?
  • Nie tylko polski problem – jak z kolejkami do specjalistów radzą sobie w innych krajach?
 • 14:30 - 16:00

  Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Znaczenie podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach zagrożenia epidemiologicznego
  • POZ w Polsce w czasach pandemii SARS-CoV-2 – doświadczenia, wnioski i rekomendacje
  • Rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w redukcji czynników ryzyka chorób
  • Analiza efektów pilotażu POZ PLUS po roku działania projektu
  • POZ OK – czy taki model koordynacji świadczeń w POZ może być kolejnym wyborem dla świadczeniodawców
  • Pacjent 65+ u lekarza rodzinnego; model współpracy geriatrów z lekarzami rodzinnymi
  • Lidia Gądek , prezes, Miejsko-Gminne Centrum Medyczne WOL-MED w Wolbromiu, poseł na Sejm RP VII i VIII kadencji,
  • Bożena Janicka , prezes, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia,
  • Jacek Janik , dziennikarz, Rynek Zdrowia,
  • Jacek Krajewski , prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie,
  • Adam Niedzielski , prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Michał Sutkowski , przewodniczący, Komisja ds. Relacji Publicznych, rzecznik prasowy, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,
 • 16:30 - 18:00

  Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa w Polsce – wybrane zagadnienia organizacyjne

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Badania obrazowe w rok po uwolnieniu limitów – najważniejsze wnioski
  • Czy zwiększenie liczby badań nastąpiło kosztem ich jakości?
  • Diagnostyka laboratoryjna na pierwszej linii walki z pandemią koronawirusa
  • Diagnostyka laboratoryjna – problemy kadrowe i finansowe
  • Laboratorium diagnostyczne – w szpitalu czy w zewnętrznej sieci?
2020-06-15
 • 09:00 - 10:30

  Wyzwania e-Zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Cyfryzacja ochrony zdrowia – jak z tym wyzwaniem radzą sobie w innych krajach; dyskusja o wybranych rozwiązaniach i międzynarodowych doświadczeniach w zakresie dygitalizacji opieki zdrowotnej
  • E-zdrowie w czasach pandemii – wymuszone przyspieszenie?
  • Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – projekt P1 wczoraj, dziś i jutro; e-recepta, e-skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta
  • Gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie oraz wykorzystywanie danych – cyberbezpieczeństwo medyczne i rozwiązania chmurowe
  • Istota informatyzacji - prezentacja danych, poprawa jakości usług i działania systemu ochrony zdrowia
  • Jak osiągnąć cyfrową dojrzałość – od gabinetu lekarskiego do dużego szpitala
 • 10:45 - 12:15

  Usługi medyczne i opiekuńcze na odległość – przyspieszenie w czasach pandemii

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Czy za sprawą pandemii koronawirusa pokonaliśmy już ostatnie bariery utrudniające szersze wdrażanie narzędzi telemedycznych w Polsce?
  • Kiedy warto sięgać po rozwiązana telemedyczne – przegląd możliwych zastosowań telemedycyny w wybranych dziedzinach, m.in. podczas pandemii SARS-CoV-2
  • Możliwości i znaczenie zdalnych rozwiązań w dobie starzejącego się społeczeństwa i deficytu kadr medycznych
  • Technologia 5G zrewolucjonizuje diagnostykę?
  • Przyszłość stosowania rozwiązań telemedycznych z perspektywy ich twórców, decydentów i płatnika świadczeń, placówek medycznych oraz pacjentów
  • Jacek Czapla , dyrektor ds. medycznych, Centrum Zdrowia w Mikołowie,
  • Wojciech Glinkowski , Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Centrum Doskonałości „TeleOrto” – Telediagnostyki i Leczenia Chorób i Obrażeń Narządu Ruchu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, prezes zarządu, Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia,
  • Wojciech Kuta , redaktor naczelny, magazyn Rynek Zdrowia,
  • Tomasz Pawlęga , kierownik, Sekcja Innowacji, Departament Analiz i Innowacji, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Aleksander Sieroń , konsultant krajowy w dziedzinie angiologii, kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu,
  • Marcin Węgrzyniak , ekspert ds. ochrony zdrowia, Pentacomp Systemy Informatyczne SA,
  • Krystian Wita , p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • 12:30 - 14:00

  Bezpieczeństwo wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Warunki i organizacja pracy a odpowiedzialność personelu medycznego
  • Odpowiedzialność i bezpieczeństwo personelu medycznego w warunkach walki z pandemią SARS-CoV-2
  • Kilka słów o definicjach – błąd medyczny, zdarzenie niepożądane, zdarzenie medyczne, powikłanie, błąd organizacyjny
  • Nauczmy się uczyć na błędach – zgłaszanie zdarzeń niepożądanych to nie jest donosicielstwo
  • Czy rosnąca liczba roszczeń pacjentów skutkuje podnoszeniem poziomu zarządzania ryzykiem medycznym (klinicznym) w polskich szpitalach?
 • 14:30 - 16:00

  Agencja Badań Medycznych – nowa wartość dla pacjentów, systemu i środowiska naukowego

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Podsumowanie dotychczasowej aktywności Agencji Badań Medycznych, w tym pierwszego konkursu dotyczącego wsparcia niekomercyjnych badań klinicznych
  • Finansowanie przez ABM badań na terapiami w COVID-19
  • Znaczenie niekomercyjnych badań klinicznych dla systemu i pacjentów
  • Badania niekomercyjne dotyczące bardzo zaawansowanych, innowacyjnych terapii z tzw. obszaru ATMP dla indywidualnych pacjentów
  • Inne priorytetowe zadania Agencji, w tym przygotowywane badania populacyjne
  • Adam Dawidziuk , koordynator projektu, Sekcja Ekspertów Wewnętrznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
  • Sebastian Giebel , kierownik, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,
  • Krzysztof Górski , dyrektor ds. projektów naukowych, Agencja Badań Medycznych,
  • Urszula Jaworska , prezes, Fundacja Urszuli Jaworskiej,
  • Krzysztof Kopeć , prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego,
  • Radosław Sierpiński , p.o. prezesa, Agencja Badań Medycznych,
  • Tomasz Szczepański , kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, prorektor ds. nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny, ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej,
  • Marian Zembala , dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 • 16:30 - 18:00

  Inteligentny szpital (Smart Hospital)

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Czym jest Smart Hospital
  • Gromadzenie, analizowanie i zarządzanie danymi w szpitalu
  • Procesy zarządcze w szpitalach stają się coraz bardziej złożone – do jakiego stopnia można je automatyzować?
  • Rozwiązania Smart Hospital a optymalizacja kosztów, w tym m.in. energooszczędność
  • Bezpieczne wnętrza dla wymagających pacjentów
2020-06-16
 • 09:45 - 11:15

  Prowadzenie ciąży, poród, połóg i opieka neonatologiczna w czasach COVID-19

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Prowadzenie ciąży w czasach COVID-19
  • Cięcie cesarskie a poród drogami rodnymi w czasach COVID-19
  • Rola położnej w czasach COVID-19
  • Opieka neonatologiczna w czasach COVID-19
  • Wojciech Cnota , kierownik, Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa, Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ordynator, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.,
  • Mariola Czajkowska , kierownik, Zakład Propedeutyki Położnictwa, Katedra Zdrowia Kobiety SUM w Katowicach,
  • Iwona Maruniak-Chudek , kierownik, Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Violetta Skrzypulec-Plinta , kierownik, Katedra Zdrowia Kobiety i Zakład Seksuologii, prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Rafał Stojko , zastępca dyrektora ds. medycznych, kierownik, Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach,
 • 11:30 - 13:00

  Czy Polska jest przygotowana na starość?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Polityka senioralna, czyli znacznie więcej niż medycyna
  • Sytuacja osób starszych w dobie pandemii SARS-CoV-2
  • Domy Pomocy Społecznej i placówki opiekuńcze w czasach pandemii – długa lista problemów do rozwiązania
  • Wskaźniki i prognozy demograficzne – od wniosków do strategii i jej realizacji
  • System opieki nad osobami starszymi – wiemy, do jakiego modelu zmierzamy?
  • Geriatria w Polsce – jaką ma przyszłość?
  • Świadczenia domowe – rozwiązanie korzystne dla osób starszych i systemu opieki zdrowotnej
 • 13:30 - 15:00

  Choroby rzadkie w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Problemy diagnostyczne, terapeutyczne i organizacyjne na przykładach wybranych jednostek chorobowych, m.in. wrodzonych chorób metabolicznych
  • Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – czy uporządkuje i uczyni bardziej efektywną opiekę nad pacjentami?
  • Obecne możliwości wczesnego diagnozowania i leczenia pacjentów z wybranymi chorobami rzadkimi w Polsce
  • W jaki sposób zapewnić polskim pacjentom z chorobami rzadkimi dostęp do innowacyjnych terapii?
  • Krystyna Chrzanowska , koordynator projektu, Zakład Genetyki Medycznej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,
  • Karina Jahnz-Różyk , konsultant krajowy w dziedzinie alergologii, kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny,
  • Dominika Janiszewska-Kajka , zastępca dyrektora, Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia,
  • Zbigniew J. Król , zastępca dyrektora ds. klinicznych i naukowych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019,
  • Stanisław Maćkowiak , prezes, Federacja Pacjentów Polskich,
  • Michał Rutkowski , prezes, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym Pięknie Puchnę,
  • Marzena Sygut , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Jolanta Sykut-Cegielska , konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii metabolicznej, kierownik, Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka,
  • Jolanta Wierzba , koordynator, Centrum Chorób Rzadkich, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk,
  • Mirosław Zieliński , prezes, Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN,
 • 15:30 - 17:00

  Immunoterapia jako leczenie personalizowane

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Immunoterapia – przełom w leczeniu wielu chorób nowotworowych
  • Obecny i potencjalny zakres stosowania immunoonkologii
  • Organizacja i finansowanie leczenia immunologicznego w Polsce i na świecie
  • Metoda CAR-T cells – najbardziej zaawansowana forma immunoterapii komórkowej w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego
  • Sebastian Giebel , kierownik, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,
  • Beata Jagielska , prezes, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszenie,
  • Michał Kaźmierski , dyrektor generalny na Polskę oraz Kraje Bałtyckie, Gilead Sciences,
  • Paweł Krawczyk , kierownik, Pracownia Immunologii i Genetyki, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Bartosz Kwiatek , dziennikarz, Polsat News,
  • Ewa Lech-Marańda , konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, dyrektor, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
  • Maciej Miłkowski , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Tomasz Szczepański , kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, prorektor ds. nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny, ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej,
2020-06-17
 • 09:30 - 12:00

  Sesja plenarna: „Zdrowie powinno łączyć, a nie dzielić” – nie tylko w czasach pandemii

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Debata w dobie pandemii z udziałem przedstawicieli ugrupowań parlamentarnych: priorytety dotyczące zdrowia Polaków
  • Systemy ochrony zdrowia w walce z pandemią – polskie doświadczenia na tle wybranych krajów. Zdaliśmy ten egzamin?
  • Pandemia poligonem dla funkcjonowania wszystkich ogniw opieki zdrowotnej i społecznej – wnioski i rekomendacje
  • Polityka zdrowotna i polityka społeczna w kontekście pandemii COVID-19 – tym bardziej razem, a nie osobno
  • Zdrowie publiczne wyzwaniem międzyresortowym
  • „Pakt dla Zdrowia” – osiem miesięcy po wyborach; czy pandemia koronawirusa dowodzi konieczności budowania systemu ochrony zdrowia ponad politycznymi podziałami
 • 12:15 - 13:45

  Elektroniczna dokumentacja medyczna

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Omówienie kluczowych przepisów regulujących zakres, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w Polsce
  • Wdrażanie EDM jako powszechnie obowiązującego standardu – na jakim etapie jesteśmy?
  • Bezpieczeństwo e-dokumentacji – techniczne i prawne aspekty prowadzenia EDM
  • Wybrane rozwiązania dotyczące cyfryzacji dokumentacji medycznej – światowe trendy i polskie doświadczenia
 • 14:00 - 15:30

  Onkologia – organizacja leczenia

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na organizację leczenia onkologicznego w Polsce
  • Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej – opinie lekarzy, pacjentów, menedżerów zarządzających ośrodkami onkologicznymi
  • Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej – jej znaczenie dla jakości opieki nad pacjentami z chorobami nowotworowymi
  • Prezentacja Raportu: „Innowacyjna onkologia – możliwości, potrzeby, system”
  • Piotr Czauderna , kierownik, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny, koordynator, Sekcja Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP,
  • Sławomir Gadomski , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Stanisław Góźdź , dyrektor, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
  • Michał Kępowicz , dyrektor ds. relacji strategicznych i Market Access, Philips Healthcare,
  • Adam Maciejczyk , dyrektor naczelny, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologiczne,
  • Janusz Meder , prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik, Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
  • Piotr Najbuk , Public & Government Affairs Director, AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.,
  • Krzysztof Składowski , konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach,
  • Michał Sutkowski , przewodniczący, Komisja ds. Relacji Publicznych, rzecznik prasowy, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,
  • Barbara Więckowska , profesor SGH, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawiee,
 • 16:00 - 17:30

  Choroby nowotworowe w Polsce – wybrane zagadnienia terapeutyczne

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Ocena dostępu polskich pacjentów do coraz skuteczniejszych terapii w wybranych chorobach nowotworowych; leczenie sekwencyjne
  • Choroby rzadkie w onkologii
  • Czy możemy skuteczniej leczyć pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym?
  • Drobnokomórkowy rak płuca – nowe szanse i nadzieje terapeutyczne
  • Sytuacja małych grup pacjentów z wybranymi nowotworami w Polsce, m.in. z rakiem trzustki – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne
  • Izabela Chmielewska , Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Dominik Dytfeld , Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prezes zarządu, Polskie Konsorcjum Szpiczakowe,
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Radosław Mądry , kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej, Szpital Przemienienia Pańskiego w Poznaniu,
  • Janusz Meder , prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik, Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
  • Maciej Miłkowski , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Aleksandra Rudnicka , rzecznik, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych,
  • Joanna Streb , konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej, kierownik, Poradnia Onkologiczna, Oddział Kliniczny Onkologii, SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
 • 19:30

  Gala V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online

   
2020-06-18
 • 09:00 - 10:30

  Nowe zawody medyczne w systemie ochrony zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Wyodrębnianie i przekazywanie kompetencji w placówkach medycznych – nie wszystko musi robić lekarz i pielęgniarka
  • Nowe zawody medyczne w systemie walki z pandemią koronawirusa
  • Wprowadzenie nowych zawodów pomocniczych w ochronie zdrowia – przykłady i zakresy kompetencji
  • Propozycje dotyczące systemu kształcenia w nowych zawodach medycznych
  • Zawody medyczne czekające na prawne uregulowanie
 • 11:00 - 12:30

  Bezpieczeństwo lekowe kraju – kiedy stanie się priorytetem państwa?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Dbałość o budżet płatnika. Krótkoterminowa polityka z długofalowymi konsekwencjami
  • Zrównoważony rozwój w farmacji. Jak mądrze zarządzać procesem na każdym etapie?
  • Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na sytuację sektora farmaceutycznego w Polsce
  • Niedobory leków: przyczyny, konsekwencje, rozwiązania
  • Jak wzmocnić krajową produkcję leków? Propozycje zachęt
  • RTR – ideał nie do zrealizowania?
 • 13:00 - 14:30

  Więcej niż przemysł – innowacja w sektorze farmaceutycznym

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Kierunki transferu wiedzy i bazy naukowo-badawczej – globalne trendy
  • Polska na mapie gospodarek opartych na wiedzy
  • Prace nad szczepionką i lekami zwalczającymi COVID-19
  • Inteligentne specjalizacje – polska specjalność
  • Terapie spersonalizowane wymagają spersonalizowanych modeli refundacji? Co dalej z RSS w Polsce?
  • Przemysł – nauka – biznes. Jak pobudzić sektor naukowy do rozwoju?
  • Czego poszukują dzisiaj światowi liderzy farmaceutycznej innowacji?
 • 15:00 - 16:30

  Znaczenie programów polityki zdrowotnej (PPZ) w budowaniu polskiego modelu Value Based Healthcare

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Rola resortowych i rządowych PPZ w strategii rozwiązywania ważnych problemów epidemiologicznych oraz zdrowotnych
  • Kierunki rozwoju ministerialnych programów polityki zdrowotnej – PPZ jako jedna z metod wdrażania nowych procedur medycznych
  • Możliwości finansowania spersonalizowanych terapii genowych w ramach PPZ, w tym Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
  • Wyniki leczenia antyretrowirusowego osób z HIV w Polsce – przykład skutecznej realizacji programu polityki zdrowotnej
  • Zakładane cele i osiągane efekty programu leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne – skala wyzwań
  • Lidia Gil , kierownik, Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
  • Miłosz Parczewski , kierownik, Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, prezes, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS,
  • Anna Sojka , redaktor, Polskie Radio Katowice,
  • Tomasz Szczepański , kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, prorektor ds. nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny, ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej,
  • Tomasz Tatara , Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Magdalena Władysiuk , HTA Consulting, CEESTAHC,
 • 17:30 - 19:00

  Jak zapewnić kompleksową opiekę dla chorych z niezaspokojonymi potrzebami zdrowotnymi – na przykładzie chorób włóknieniowych płuc

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Epidemiologia chorób włóknieniowych płuc w Polsce – skala problemu
  • Możliwości diagnozowania i leczenia pacjentów z chorobami włóknieniowymi płuc
  • Wielodyscyplinarne podejście do leczenia pacjenta – rola opieki reumatologów, pulmonologów i radiologów w procesie terapeutycznym
  • Opieka nad pacjentem z chorobami włóknieniowymi płuc - wyzwania z punktu widzenia reumatologa oraz pulmonologa
  • Dostępność do leczenia pacjentów z idiopatycznym zwłóknieniem płuc w Polsce
  • Marek Brzosko , prezes, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, kierownik, Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Eugeniusz Józef Kucharz , konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii w woj. śląskim,
  • Bartosz Kwiatek , dziennikarz, Polsat News,
  • Brygida Kwiatkowska , konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,
  • Beata Lecińska , przewodnicząca, Grupa Chorych na Twardzinę, Stowarzyszenie Pro Rheumate,
  • Joanna Parkitna , p.o. dyrektora, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Wojciech Piotrowski , Oddział Kliniczny Pneumonologii i Alergologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi,
  • Dariusz Ziora , kierownik, Oddział Pulmonologiczny z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologi, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Stanisława Szyszko, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
2020-06-22
 • 11:30 - 13:00

  Nie chodzi o gadżety, czyli aplikacje i urządzenia mobilne dla zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Aplikacje i urządzenia mobilne w medycynie – jaki to rynek?
  • Przykłady zastosowań technologii mHealth – m.in. w monitorowaniu stanu pacjenta chorego przewlekle
  • Technologie mobilne nie zastąpią lekarzy, ale przybliżają ich do pacjentów
  • W jakim stopniu rozwiązania mobilne mogą złagodzić deficyty kadrowe w ochronie zdrowia?
  • E-usługi w opiece zdrowotnej a nowi klienci rynku medycznego – smartfony w rękach millenialsów i pokolenia Z
 • 13:30 - 15:00

  Pacjent beneficjentem i kreatorem systemu ochrony zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • „Funduszowy” pacjent widmo. Ile nas dziś kosztuje?
  • Czynniki społeczne i kulturowe determinujące społeczne zachowania prozdrowotne
  • Jak wyzwalać zachowania prozdrowotne pracowników w firmie?
2020-06-25
 • 10:00 - 11:30

  Value Based Healthcare – mamy inne wyjście?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Po pierwsze efekty leczenia – czy potrafimy je w Polsce mierzyć i premiować?
  • Jak mierzyć efektywność walki z pandemią koronawirusa?
  • Najważniejsze wnioski z dotychczasowych prób wdrażania elementów modelu VBHC w Polsce
  • Jak poszukiwać rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych o większej wartości dla systemu?
  • Przegląd wybranych doświadczeń państw – liderów we wdrażaniu VBHC
  • Dariusz Dziełak , dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Mikołaj Gurdała , dyrektor ds. innowacji, menadżer regionalny na Europę Północno- Wschodnią, EIT Health InnoStars,
  • Adam Jagoda , członek zarządu, dyrektor generalny, Medtronic Poland Sp. z o.o.,
  • Krzysztof Kopeć , prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego,
  • Tomasz Prystacki , prezes zarządu, Fresenius Nephrocare Polska Sp z o. o., Frescenius Medical Care Polska, członek zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej,
  • Roman Topór-Mądry , prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • 14:00 - 15:30

  Choroby mózgu – debata z udziałem m.in. neurologów

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Neurologia – potrzeba nowej polityki zdrowotnej w zakresie chorób mózgu
  • Sytuacja pacjentów neurologicznych w czasach pandemii SARS-CoV-2
  • Obecne wskaźniki i prognozy epidemiologiczne dotyczące chorób mózgu
  • Czy nasz system ochrony zdrowia jest przygotowany na podjęcie wyzwań związanych z rosnącą liczbą osób z chorobami neurologicznymi i psychiatrycznymi?
  • Wybrane problemy kadrowe, organizacyjne i finansowe dotyczące opieki nad pacjentami z chorobami mózgu
  • Warunki funkcjonowania sprawnego modelu kompleksowej opieki nad osobami z chorobami mózgu
  • Maria Barcikowska , kierownik, Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN, INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM.MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
  • Urszula Kłosińska , II Wydział Psychologii,, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu,
  • Iwona Kurkowska-Jastrzębska , kierownik, II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa,
  • Maciej Miłkowski , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Konrad Rejdak , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Jarosław Sławek , kierownik, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., były prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Agnieszka Słowik , krajowa konsultant ds. neurologii,
 • 16:00 - 17:30

  Udar mózgu – jak można z nim wygrać

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • System opieki nad pacjentami dotkniętymi udarem mózgu – jak zmniejszyć śmiertelność z powodu udaru mózgu
  • Sytuacja pacjentów z udarem mózgu w warunkach pandemii COVID-19
  • Pilotażowy program trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu – efekty, podsumowania, wnioski
  • Czy wykorzystujemy w Polsce wszystkie możliwość zapobiegania udarom?
  • Rehabilitacja poudarowa – potrzeby i dostępność
  • Profilaktyka wtórna udaru
  • Robert Juszkat , POLSKIE LEKARSKIE TOWARZYSTWO RADIOLOGICZNE,
  • Irena Kierzkowska , dyrektor naczelny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
  • Anetta Lasek-Bal , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Przemysław Mitkowski , kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • Agnieszka Pachciarz , dyrektor, Wielkopolski Oddział Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Jarosław Sławek , kierownik, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., były prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Agnieszka Słowik , krajowa konsultant ds. neurologii,
  • Marzena Sygut , redaktor, Rynek Zdrowia,
2020-06-29
 • 09:30 - 11:00

  NTEC | Nowe technologie dla samorządu w dobie COVID-19

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wykład wprowadzający (15 min):

  • Przygotowanie miasta z perspektywy samorządu. Doświadczenia własne

  Dyskusja:

  • Jak zmieniły się wyzwania zdrowotne w dobie COVID-19 z perspektywy samorządu
  • Nowe wyzwania
  • Plan na przyszłość
  • Paweł Buszman , Katedra i Zakład Epidemiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Jerzy Jaroszewicz , kierownik, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu,
  • Andrzej Lekston , kierownik, Pracownia Hemodynamiki, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Roman Szełemej , prezydent Wałbrzycha,
  • Przemysław Trzeciak , kardiolog, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Krystian Wita , p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Krzysztof Zaczek , wiceprezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, prezes zarządu, Szpital Murcki Sp. z o.o.,
 • 11:30 - 13:00

  NTEC | Agencja Badań Medycznych po roku – nieoczekiwane wyzwanie COVID-19

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wykład wprowadzający (15 min)

  • Otwarta formuła dyskusji
  • Przedstawiciele zespołów z przyjętymi wnioskami – krótkie przedstawienie projektów z zakresu COVID-19
  • Mariusz Gąsior , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - kierownik,
  • Jarosław Kaźmierczak , konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, kierownik, Klinika Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Wojciech Kuta , redaktor naczelny, magazyn Rynek Zdrowia,
  • Radosław Sierpiński , p.o. prezesa, Agencja Badań Medycznych,
  • Tomasz Szczepański , kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, prorektor ds. nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny, ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej,
  • Wojciech Wojakowski , Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierownik, III Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach - kierownik, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - ustępujący przewodniczący,
  • Jarosław Zalewski , Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,
 • 13:30 - 15:00

  Okulistyka – wyzwania organizacyjne i terapeutyczne

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Organizacja i monitorowanie wyników leczenia w ośrodkach okulistycznych
  • Dostęp polskich pacjentów do nowych terapii w okulistyce – wybrane przykłady
  • Znaczenie współpracy okulistów z innymi specjalistami – na przykładzie wybranych schorzeń współistniejących
  • Grzegorz Gielerak , dyrektor, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
  • Ewa Mrukwa-Kominek , kierownik, Klinika Okulistyki i Katedry Okulistyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Okulistyczne,
  • Robert Rejdak , kierownik, Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytet Medyczny w Lublinie, przewodniczący, Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich,
  • Marek Rękas , zastępca dyrektora ds. naukowych, Wojskowy Instytut Medyczny, kierownik, Klinika Okulistyki WIM, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki,
  • Barbara Więckowska , profesor SGH, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawiee,
 • 15:30 - 17:00

  O lęku, stresie, agresji i traumie, czyli jak być zdrowym w XXI wieku

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Lęk i stres u źródeł chorób. Sposoby radzenia sobie ze stresem.
  • Jak bronić się przed lękiem i stresem w czasach pandemii?
  • Wyzwania dla medycyny: agresja, autoagresja i uzależnienia – złudne drogi ucieczki
  • Przewlekły stres, depresja i inne choroby psychiczne – rosnące zagrożenie zdrowia i życia
  • Zdrowotne konsekwencje traumy. Wzrost potraumatyczny.
  • Wpływ dziedziczenia epigenetycznego traum na sytuację zdrowotną człowieka
  • Eliza Cieślikowska , psycholog, terapeuta, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach,
  • Irena Krupka-Matuszczyk , psychiatra, seksuolog, Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach, członek Komisji Bioetycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Karolina Lau , Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Katarzyna Lisowska , redaktor, Rynek Zdrowia,
2020-06-30
 • 12:30 - 14:00

  Sztuczna inteligencja w medycynie

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Wybrane obszary zastosowań sztucznej inteligencji w praktyce klinicznej
  • Etyka i bezpieczeństwo stosowania rozwiązań AI w opiece nad pacjentami
  • Analiza barier we wdrażaniu sztucznej inteligencji w placówkach ochrony zdrowia
  • Perspektywy i kierunki rozwoju sztucznej inteligencji w medycynie
  • Marcin Bruszewski , dyrektor generalny, Philips Health Tech na Polskę i Kraje Bałtyckie,
  • Piotr Buszman , wicedyrektor ds. badań przedklinicznych CBR, kierownik, Pracownia Doświadczalna CBR AHP, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland SA,
  • Marek Gzik , kierownik, Katedra Biomechatroniki, przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna, Politechnika Śląska,
  • Zbigniew Nawrat , prof. IPS, dyrektor kreatywny, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, adiunkt, Śląski Uniwersytet Medyczny, prezydent, Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej,
  • Piotr Sankowski , Instytut Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, członek Rady, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
  • Dariusz Wiśniewski , COO, BrainScan Sp. z o. o.,
  • Marek Witulski , dyrektor Branż Advanced Therapies, Siemens Healthineers,
 • 14:30 - 16:00

  Znaczenie adherence i compliance dla poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Prezentacja Raportu „Współodpowiedzialność w procesie leczniczym. Rekomendacje dla Polski”
  • Pacjenci non-adherence i non-compliance – skala problemu w Polsce i wybranych krajach
  • Znaczenie dobrej współpracy pacjenta z lekarzem w leczeniu chorób przewlekłych
  • Stefan Bogusławski , Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, współautor Raportu „Współodpowiedzialność w procesie leczniczym. Rekomendacje dla Polski”,
  • Leszek Borkowski , prezes, Fundacja Razem w Chorobie,
  • Szymon Chrostowski , prezes zarządu, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, członek prezydium, Grupa Sterująca All.Can Polska,
  • Jakub Gołąb , Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta - dyrektor,
  • Maria Libura , ekspert, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierownik, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
  • Jarosław Pinkas , Główny Inspektor Sanitarny, Państwowa Inspekcja Sanitarna, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,
  • Krzysztof Suszek , przewodniczący rady, Fundacja „Misja Medyczna”,
  • Agnieszka Sznyk , prezes zarządu, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • 16:30 - 18:30

  NTEC | Kardiologia interwencyjna w dobie COVID-19. Sesja we współpracy z Asocjacją Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wykład (10 min):

  • Schorzenia sercowo-naczyniowe w czasie pandemii COVID-19

  Wykład (10 min):

  • Perspektywa prezesa EAPCI

  Wykład (10 min):

  • Perspektywa prezesa AISN

  Wykład (15 min):

  • Zawał serca. Udar mózgu. Perspektywa regionalna

  Dyskusja:

  • Jak zabezpieczyć personel, pracownię i pacjenta w trakcie interwencji przezskórnych?
  • Ostre interwencje w cathlabie – na pierwszej linii frontu – kogo i jak bezpiecznie leczyć?
  • Powrót do codzienności – organizacja oddziału i pracowni z wirusem w tle
  • Udar mózgu – podobna skala problemu jak w kardiologii?
  • Stanisław Bartuś , przewodniczący, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
  • Dariusz Dudek , prezes, European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions,
  • Mariusz Gąsior , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - kierownik,
  • Robert Gil , kierownik, Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  • Marek Grygier , I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
  • Michał Hawranek , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Jacek Legutko , Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, kierownik, Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie,
  • Maciej Lesiak , I Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - kierownik,
  • Adam Witkowski , Klinika Kardiologii i Angiologii, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego - kierownik, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - prezes,
  • Wojciech Wojakowski , Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierownik, III Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach - kierownik, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - ustępujący przewodniczący,
HCC

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie