Sesje

2020-06-08
2020-06-09
 • 12:30 - 14:00

  Po pierwsze profilaktyka

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Jaśniejsza strona pandemii, czyli powszechny kurs elementarnej profilaktyki
  • Zapobieganie chorobom i ich czynnikom ryzyka jest bardzo opłacalną inwestycją
  • Ustawa o zdrowiu publicznym i Narodowy Program Zdrowia – trudna droga od teorii do praktyki
  • Programy polityki zdrowotnej, czyli samorządy nie wyręczą we wszystkim państwa
  • Edukacja zdrowotna – czy mamy na nią pomysł?
  • Jerzy Gryglewicz , ekspert rynku medycznego, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
  • Tadeusz Jędrzejczyk , dyrektor, Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Grzegorz Juszczyk , dyrektor, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy,
  • Beata Małecka-Libera , senator RP, przewodnicząca, Senacka Komisja Zdrowia,
  • Jarosław Pinkas , Główny Inspektor Sanitarny, Państwowa Inspekcja Sanitarna, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,
  • Anna Rulkiewicz , prezes, Grupa LUX MED, prezes zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej,
  • Maciej Stanek , zastępca dyrektora, Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
  • Agnieszka Stępień , prezes, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, Katedra Rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,
2020-06-10
 • 12:30 - 14:00

  Kolejki do leczenia – jak możemy je skrócić?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Czas oczekiwania polskich pacjentów na świadczenia w wybranych dziedzinach medycyny
  • Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na czas oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej
  • Główne przyczyny kolejek do leczenia – deficyty kadrowe, finansowe, organizacyjne
  • Czy mamy skuteczny system/narzędzia monitorowania i raportowania czasu oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej?
  • Nie tylko polski problem – jak z kolejkami do specjalistów radzą sobie w innych krajach?
 • 14:30 - 16:00

  Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Znaczenie podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach zagrożenia epidemiologicznego
  • POZ w Polsce w czasach pandemii SARS-CoV-2 – doświadczenia, wnioski i rekomendacje
  • Rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w redukcji czynników ryzyka chorób
  • Analiza efektów pilotażu POZ PLUS po roku działania projektu
  • POZ OK – czy taki model koordynacji świadczeń w POZ może być kolejnym wyborem dla świadczeniodawców
  • Pacjent 65+ u lekarza rodzinnego; model współpracy geriatrów z lekarzami rodzinnymi
  • Lidia Gądek , prezes, Miejsko-Gminne Centrum Medyczne WOL-MED w Wolbromiu, poseł na Sejm RP VII i VIII kadencji,
  • Bożena Janicka , prezes, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia,
  • Jacek Janik , dziennikarz, Rynek Zdrowia,
  • Jacek Krajewski , prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie,
  • Adam Niedzielski , prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Michał Sutkowski , przewodniczący, Komisja ds. Relacji Publicznych, rzecznik prasowy, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,
 • 16:30 - 18:00

  Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa w Polsce – wybrane zagadnienia organizacyjne

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Badania obrazowe w rok po uwolnieniu limitów – najważniejsze wnioski
  • Czy zwiększenie liczby badań nastąpiło kosztem ich jakości?
  • Diagnostyka laboratoryjna na pierwszej linii walki z pandemią koronawirusa
  • Diagnostyka laboratoryjna – problemy kadrowe i finansowe
  • Laboratorium diagnostyczne – w szpitalu czy w zewnętrznej sieci?
2020-06-15
 • 09:00 - 10:30

  Wyzwania e-Zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Cyfryzacja ochrony zdrowia – jak z tym wyzwaniem radzą sobie w innych krajach; dyskusja o wybranych rozwiązaniach i międzynarodowych doświadczeniach w zakresie dygitalizacji opieki zdrowotnej
  • E-zdrowie w czasach pandemii – wymuszone przyspieszenie?
  • Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – projekt P1 wczoraj, dziś i jutro; e-recepta, e-skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta
  • Gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie oraz wykorzystywanie danych – cyberbezpieczeństwo medyczne i rozwiązania chmurowe
  • Istota informatyzacji - prezentacja danych, poprawa jakości usług i działania systemu ochrony zdrowia
  • Jak osiągnąć cyfrową dojrzałość – od gabinetu lekarskiego do dużego szpitala
 • 10:45 - 12:15

  Usługi medyczne i opiekuńcze na odległość – przyspieszenie w czasach pandemii

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Czy za sprawą pandemii koronawirusa pokonaliśmy już ostatnie bariery utrudniające szersze wdrażanie narzędzi telemedycznych w Polsce?
  • Kiedy warto sięgać po rozwiązana telemedyczne – przegląd możliwych zastosowań telemedycyny w wybranych dziedzinach, m.in. podczas pandemii SARS-CoV-2
  • Możliwości i znaczenie zdalnych rozwiązań w dobie starzejącego się społeczeństwa i deficytu kadr medycznych
  • Technologia 5G zrewolucjonizuje diagnostykę?
  • Przyszłość stosowania rozwiązań telemedycznych z perspektywy ich twórców, decydentów i płatnika świadczeń, placówek medycznych oraz pacjentów
  • Jacek Czapla , dyrektor ds. medycznych, Centrum Zdrowia w Mikołowie,
  • Wojciech Glinkowski , Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Centrum Doskonałości „TeleOrto” – Telediagnostyki i Leczenia Chorób i Obrażeń Narządu Ruchu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, prezes zarządu, Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia,
  • Wojciech Kuta , redaktor naczelny, magazyn Rynek Zdrowia,
  • Tomasz Pawlęga , kierownik, Sekcja Innowacji, Departament Analiz i Innowacji, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Aleksander Sieroń , konsultant krajowy w dziedzinie angiologii, kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu,
  • Marcin Węgrzyniak , ekspert ds. ochrony zdrowia, Pentacomp Systemy Informatyczne SA,
  • Krystian Wita , p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • 12:30 - 14:00

  Bezpieczeństwo wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Warunki i organizacja pracy a odpowiedzialność personelu medycznego
  • Odpowiedzialność i bezpieczeństwo personelu medycznego w warunkach walki z pandemią SARS-CoV-2
  • Kilka słów o definicjach – błąd medyczny, zdarzenie niepożądane, zdarzenie medyczne, powikłanie, błąd organizacyjny
  • Nauczmy się uczyć na błędach – zgłaszanie zdarzeń niepożądanych to nie jest donosicielstwo
  • Czy rosnąca liczba roszczeń pacjentów skutkuje podnoszeniem poziomu zarządzania ryzykiem medycznym (klinicznym) w polskich szpitalach?
 • 14:30 - 16:00

  Agencja Badań Medycznych – nowa wartość dla pacjentów, systemu i środowiska naukowego

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Podsumowanie dotychczasowej aktywności Agencji Badań Medycznych, w tym pierwszego konkursu dotyczącego wsparcia niekomercyjnych badań klinicznych
  • Finansowanie przez ABM badań na terapiami w COVID-19
  • Znaczenie niekomercyjnych badań klinicznych dla systemu i pacjentów
  • Badania niekomercyjne dotyczące bardzo zaawansowanych, innowacyjnych terapii z tzw. obszaru ATMP dla indywidualnych pacjentów
  • Inne priorytetowe zadania Agencji, w tym przygotowywane badania populacyjne
  • Adam Dawidziuk , koordynator projektu, Sekcja Ekspertów Wewnętrznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
  • Sebastian Giebel , kierownik, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,
  • Krzysztof Górski , dyrektor ds. projektów naukowych, Agencja Badań Medycznych,
  • Urszula Jaworska , prezes, Fundacja Urszuli Jaworskiej,
  • Krzysztof Kopeć , prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego,
  • Radosław Sierpiński , p.o. prezesa, Agencja Badań Medycznych,
  • Tomasz Szczepański , kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, prorektor ds. nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny, ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej,
  • Marian Zembala , dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 • 16:30 - 18:00

  Inteligentny szpital (Smart Hospital)

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Czym jest Smart Hospital
  • Gromadzenie, analizowanie i zarządzanie danymi w szpitalu
  • Procesy zarządcze w szpitalach stają się coraz bardziej złożone – do jakiego stopnia można je automatyzować?
  • Rozwiązania Smart Hospital a optymalizacja kosztów, w tym m.in. energooszczędność
  • Bezpieczne wnętrza dla wymagających pacjentów
2020-06-16
 • 09:45 - 11:15

  Prowadzenie ciąży, poród, połóg i opieka neonatologiczna w czasach COVID-19

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Prowadzenie ciąży w czasach COVID-19
  • Cięcie cesarskie a poród drogami rodnymi w czasach COVID-19
  • Rola położnej w czasach COVID-19
  • Opieka neonatologiczna w czasach COVID-19
  • Wojciech Cnota , kierownik, Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa, Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ordynator, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.,
  • Mariola Czajkowska , kierownik, Zakład Propedeutyki Położnictwa, Katedra Zdrowia Kobiety SUM w Katowicach,
  • Iwona Maruniak-Chudek , kierownik, Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Violetta Skrzypulec-Plinta , kierownik, Katedra Zdrowia Kobiety i Zakład Seksuologii, prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Rafał Stojko , zastępca dyrektora ds. medycznych, kierownik, Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach,
 • 11:30 - 13:00

  Czy Polska jest przygotowana na starość?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Polityka senioralna, czyli znacznie więcej niż medycyna
  • Sytuacja osób starszych w dobie pandemii SARS-CoV-2
  • Domy Pomocy Społecznej i placówki opiekuńcze w czasach pandemii – długa lista problemów do rozwiązania
  • Wskaźniki i prognozy demograficzne – od wniosków do strategii i jej realizacji
  • System opieki nad osobami starszymi – wiemy, do jakiego modelu zmierzamy?
  • Geriatria w Polsce – jaką ma przyszłość?
  • Świadczenia domowe – rozwiązanie korzystne dla osób starszych i systemu opieki zdrowotnej
 • 13:30 - 15:00

  Choroby rzadkie w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Problemy diagnostyczne, terapeutyczne i organizacyjne na przykładach wybranych jednostek chorobowych, m.in. wrodzonych chorób metabolicznych
  • Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – czy uporządkuje i uczyni bardziej efektywną opiekę nad pacjentami?
  • Obecne możliwości wczesnego diagnozowania i leczenia pacjentów z wybranymi chorobami rzadkimi w Polsce
  • W jaki sposób zapewnić polskim pacjentom z chorobami rzadkimi dostęp do innowacyjnych terapii?
  • Krystyna Chrzanowska , koordynator projektu, Zakład Genetyki Medycznej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,
  • Karina Jahnz-Różyk , konsultant krajowy w dziedzinie alergologii, kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny,
  • Dominika Janiszewska-Kajka , zastępca dyrektora, Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia,
  • Zbigniew J. Król , zastępca dyrektora ds. klinicznych i naukowych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019,
  • Stanisław Maćkowiak , prezes, Federacja Pacjentów Polskich,
  • Michał Rutkowski , prezes, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym Pięknie Puchnę,
  • Marzena Sygut , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Jolanta Sykut-Cegielska , konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii metabolicznej, kierownik, Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka,
  • Jolanta Wierzba , koordynator, Centrum Chorób Rzadkich, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk,
  • Mirosław Zieliński , prezes, Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN,
 • 15:30 - 17:00

  Immunoterapia jako leczenie personalizowane

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Immunoterapia – przełom w leczeniu wielu chorób nowotworowych
  • Obecny i potencjalny zakres stosowania immunoonkologii
  • Organizacja i finansowanie leczenia immunologicznego w Polsce i na świecie
  • Metoda CAR-T cells – najbardziej zaawansowana forma immunoterapii komórkowej w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego
  • Sebastian Giebel , kierownik, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,
  • Beata Jagielska , prezes, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszenie,
  • Michał Kaźmierski , dyrektor generalny na Polskę oraz Kraje Bałtyckie, Gilead Sciences,
  • Paweł Krawczyk , kierownik, Pracownia Immunologii i Genetyki, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Bartosz Kwiatek , dziennikarz, Polsat News,
  • Ewa Lech-Marańda , konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, dyrektor, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
  • Maciej Miłkowski , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Tomasz Szczepański , kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, prorektor ds. nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny, ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej,
2020-06-17
 • 09:30 - 12:00

  Sesja plenarna: „Zdrowie powinno łączyć, a nie dzielić” – nie tylko w czasach pandemii

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Debata w dobie pandemii z udziałem przedstawicieli ugrupowań parlamentarnych: priorytety dotyczące zdrowia Polaków
  • Systemy ochrony zdrowia w walce z pandemią – polskie doświadczenia na tle wybranych krajów. Zdaliśmy ten egzamin?
  • Pandemia poligonem dla funkcjonowania wszystkich ogniw opieki zdrowotnej i społecznej – wnioski i rekomendacje
  • Polityka zdrowotna i polityka społeczna w kontekście pandemii COVID-19 – tym bardziej razem, a nie osobno
  • Zdrowie publiczne wyzwaniem międzyresortowym
  • „Pakt dla Zdrowia” – osiem miesięcy po wyborach; czy pandemia koronawirusa dowodzi konieczności budowania systemu ochrony zdrowia ponad politycznymi podziałami
 • 12:15 - 13:45

  Elektroniczna dokumentacja medyczna

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Omówienie kluczowych przepisów regulujących zakres, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w Polsce
  • Wdrażanie EDM jako powszechnie obowiązującego standardu – na jakim etapie jesteśmy?
  • Bezpieczeństwo e-dokumentacji – techniczne i prawne aspekty prowadzenia EDM
  • Wybrane rozwiązania dotyczące cyfryzacji dokumentacji medycznej – światowe trendy i polskie doświadczenia
 • 14:00 - 15:30

  Onkologia – organizacja leczenia

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na organizację leczenia onkologicznego w Polsce
  • Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej – opinie lekarzy, pacjentów, menedżerów zarządzających ośrodkami onkologicznymi
  • Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej – jej znaczenie dla jakości opieki nad pacjentami z chorobami nowotworowymi
  • Prezentacja Raportu: „Innowacyjna onkologia – możliwości, potrzeby, system”
  • Piotr Czauderna , kierownik, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny, koordynator, Sekcja Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP,
  • Sławomir Gadomski , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Stanisław Góźdź , dyrektor, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
  • Michał Kępowicz , dyrektor ds. relacji strategicznych i Market Access, Philips Healthcare,
  • Adam Maciejczyk , dyrektor, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, przewodniczący, Krajowa Rady ds. Onkologii,
  • Janusz Meder , prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik, Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
  • Piotr Najbuk , Public & Government Affairs Director, AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.,
  • Krzysztof Składowski , konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach,
  • Michał Sutkowski , przewodniczący, Komisja ds. Relacji Publicznych, rzecznik prasowy, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,
  • Barbara Więckowska , profesor SGH, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawiee,
 • 16:00 - 17:30

  Choroby nowotworowe w Polsce – wybrane zagadnienia terapeutyczne

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Ocena dostępu polskich pacjentów do coraz skuteczniejszych terapii w wybranych chorobach nowotworowych; leczenie sekwencyjne
  • Choroby rzadkie w onkologii
  • Czy możemy skuteczniej leczyć pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym?
  • Drobnokomórkowy rak płuca – nowe szanse i nadzieje terapeutyczne
  • Sytuacja małych grup pacjentów z wybranymi nowotworami w Polsce, m.in. z rakiem trzustki – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne
  • Izabela Chmielewska , Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Dominik Dytfeld , Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prezes zarządu, Polskie Konsorcjum Szpiczakowe,
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Radosław Mądry , kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej, Szpital Przemienienia Pańskiego w Poznaniu,
  • Janusz Meder , prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik, Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
  • Maciej Miłkowski , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Aleksandra Rudnicka , rzecznik, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych,
  • Joanna Streb , konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej, kierownik, Poradnia Onkologiczna, Oddział Kliniczny Onkologii, SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
 • 19:30

  Gala V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online

   
2020-06-18
 • 09:00 - 10:30

  Nowe zawody medyczne w systemie ochrony zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Wyodrębnianie i przekazywanie kompetencji w placówkach medycznych – nie wszystko musi robić lekarz i pielęgniarka
  • Nowe zawody medyczne w systemie walki z pandemią koronawirusa
  • Wprowadzenie nowych zawodów pomocniczych w ochronie zdrowia – przykłady i zakresy kompetencji
  • Propozycje dotyczące systemu kształcenia w nowych zawodach medycznych
  • Zawody medyczne czekające na prawne uregulowanie
 • 11:00 - 12:30

  Bezpieczeństwo lekowe kraju – kiedy stanie się priorytetem państwa?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Dbałość o budżet płatnika. Krótkoterminowa polityka z długofalowymi konsekwencjami
  • Zrównoważony rozwój w farmacji. Jak mądrze zarządzać procesem na każdym etapie?
  • Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na sytuację sektora farmaceutycznego w Polsce
  • Niedobory leków: przyczyny, konsekwencje, rozwiązania
  • Jak wzmocnić krajową produkcję leków? Propozycje zachęt
  • RTR – ideał nie do zrealizowania?
 • 13:00 - 14:30

  Więcej niż przemysł – innowacja w sektorze farmaceutycznym

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Kierunki transferu wiedzy i bazy naukowo-badawczej – globalne trendy
  • Polska na mapie gospodarek opartych na wiedzy
  • Prace nad szczepionką i lekami zwalczającymi COVID-19
  • Inteligentne specjalizacje – polska specjalność
  • Terapie spersonalizowane wymagają spersonalizowanych modeli refundacji? Co dalej z RSS w Polsce?
  • Przemysł – nauka – biznes. Jak pobudzić sektor naukowy do rozwoju?
  • Czego poszukują dzisiaj światowi liderzy farmaceutycznej innowacji?
 • 15:00 - 16:30

  Znaczenie programów polityki zdrowotnej (PPZ) w budowaniu polskiego modelu Value Based Healthcare

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Rola resortowych i rządowych PPZ w strategii rozwiązywania ważnych problemów epidemiologicznych oraz zdrowotnych
  • Kierunki rozwoju ministerialnych programów polityki zdrowotnej – PPZ jako jedna z metod wdrażania nowych procedur medycznych
  • Możliwości finansowania spersonalizowanych terapii genowych w ramach PPZ, w tym Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
  • Wyniki leczenia antyretrowirusowego osób z HIV w Polsce – przykład skutecznej realizacji programu polityki zdrowotnej
  • Zakładane cele i osiągane efekty programu leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne – skala wyzwań
  • Lidia Gil , kierownik, Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
  • Miłosz Parczewski , kierownik, Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, prezes, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS,
  • Anna Sojka , redaktor, Polskie Radio Katowice,
  • Tomasz Szczepański , kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, prorektor ds. nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny, ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej,
  • Tomasz Tatara , Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Magdalena Władysiuk , HTA Consulting, CEESTAHC,
 • 17:30 - 19:00

  Jak zapewnić kompleksową opiekę dla chorych z niezaspokojonymi potrzebami zdrowotnymi – na przykładzie chorób włóknieniowych płuc

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Epidemiologia chorób włóknieniowych płuc w Polsce – skala problemu
  • Możliwości diagnozowania i leczenia pacjentów z chorobami włóknieniowymi płuc
  • Wielodyscyplinarne podejście do leczenia pacjenta – rola opieki reumatologów, pulmonologów i radiologów w procesie terapeutycznym
  • Opieka nad pacjentem z chorobami włóknieniowymi płuc - wyzwania z punktu widzenia reumatologa oraz pulmonologa
  • Dostępność do leczenia pacjentów z idiopatycznym zwłóknieniem płuc w Polsce
  • Marek Brzosko , prezes, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, kierownik, Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Eugeniusz Józef Kucharz , konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii w woj. śląskim,
  • Bartosz Kwiatek , dziennikarz, Polsat News,
  • Brygida Kwiatkowska , konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,
  • Beata Lecińska , przewodnicząca, Grupa Chorych na Twardzinę, Stowarzyszenie Pro Rheumate,
  • Joanna Parkitna , p.o. dyrektora, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Wojciech Piotrowski , Oddział Kliniczny Pneumonologii i Alergologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi,
  • Dariusz Ziora , kierownik, Oddział Pulmonologiczny z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologi, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Stanisława Szyszko, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
2020-06-22
 • 11:30 - 13:00

  Nie chodzi o gadżety, czyli aplikacje i urządzenia mobilne dla zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Aplikacje i urządzenia mobilne w medycynie – jaki to rynek?
  • Przykłady zastosowań technologii mHealth – m.in. w monitorowaniu stanu pacjenta chorego przewlekle
  • Technologie mobilne nie zastąpią lekarzy, ale przybliżają ich do pacjentów
  • W jakim stopniu rozwiązania mobilne mogą złagodzić deficyty kadrowe w ochronie zdrowia?
  • E-usługi w opiece zdrowotnej a nowi klienci rynku medycznego – smartfony w rękach millenialsów i pokolenia Z
 • 13:30 - 15:00

  Pacjent beneficjentem i kreatorem systemu ochrony zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • „Funduszowy” pacjent widmo. Ile nas dziś kosztuje?
  • Czynniki społeczne i kulturowe determinujące społeczne zachowania prozdrowotne
  • Jak wyzwalać zachowania prozdrowotne pracowników w firmie?
2020-06-25
 • 10:00 - 11:30

  Value Based Healthcare – mamy inne wyjście?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Po pierwsze efekty leczenia – czy potrafimy je w Polsce mierzyć i premiować?
  • Jak mierzyć efektywność walki z pandemią koronawirusa?
  • Najważniejsze wnioski z dotychczasowych prób wdrażania elementów modelu VBHC w Polsce
  • Jak poszukiwać rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych o większej wartości dla systemu?
  • Przegląd wybranych doświadczeń państw – liderów we wdrażaniu VBHC
  • Dariusz Dziełak , dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Mikołaj Gurdała , dyrektor ds. innowacji, menadżer regionalny na Europę Północno- Wschodnią, EIT Health InnoStars,
  • Adam Jagoda , członek zarządu, dyrektor generalny, Medtronic Poland Sp. z o.o.,
  • Krzysztof Kopeć , prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego,
  • Tomasz Prystacki , prezes zarządu, Fresenius Nephrocare Polska Sp z o. o., Frescenius Medical Care Polska, członek zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej,
  • Roman Topór-Mądry , prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • 14:00 - 15:30

  Choroby mózgu – debata z udziałem m.in. neurologów

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Neurologia – potrzeba nowej polityki zdrowotnej w zakresie chorób mózgu
  • Sytuacja pacjentów neurologicznych w czasach pandemii SARS-CoV-2
  • Obecne wskaźniki i prognozy epidemiologiczne dotyczące chorób mózgu
  • Czy nasz system ochrony zdrowia jest przygotowany na podjęcie wyzwań związanych z rosnącą liczbą osób z chorobami neurologicznymi i psychiatrycznymi?
  • Wybrane problemy kadrowe, organizacyjne i finansowe dotyczące opieki nad pacjentami z chorobami mózgu
  • Warunki funkcjonowania sprawnego modelu kompleksowej opieki nad osobami z chorobami mózgu
  • Maria Barcikowska , kierownik, Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN, INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM.MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
  • Urszula Kłosińska , II Wydział Psychologii,, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu,
  • Iwona Kurkowska-Jastrzębska , kierownik, II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa,
  • Maciej Miłkowski , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Konrad Rejdak , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Jarosław Sławek , kierownik, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., były prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Agnieszka Słowik , krajowa konsultant ds. neurologii,
 • 16:00 - 17:30

  Udar mózgu – jak można z nim wygrać

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • System opieki nad pacjentami dotkniętymi udarem mózgu – jak zmniejszyć śmiertelność z powodu udaru mózgu
  • Sytuacja pacjentów z udarem mózgu w warunkach pandemii COVID-19
  • Pilotażowy program trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu – efekty, podsumowania, wnioski
  • Czy wykorzystujemy w Polsce wszystkie możliwość zapobiegania udarom?
  • Rehabilitacja poudarowa – potrzeby i dostępność
  • Profilaktyka wtórna udaru
  • Robert Juszkat , POLSKIE LEKARSKIE TOWARZYSTWO RADIOLOGICZNE,
  • Irena Kierzkowska , dyrektor naczelny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
  • Anetta Lasek-Bal , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Przemysław Mitkowski , kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • Agnieszka Pachciarz , dyrektor, Wielkopolski Oddział Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Jarosław Sławek , kierownik, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., były prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Agnieszka Słowik , krajowa konsultant ds. neurologii,
  • Marzena Sygut , redaktor, Rynek Zdrowia,
2020-06-29
 • 09:30 - 11:00

  NTEC | Nowe technologie dla samorządu w dobie COVID-19

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wykład wprowadzający (15 min):

  • Przygotowanie miasta z perspektywy samorządu. Doświadczenia własne

  Dyskusja:

  • Jak zmieniły się wyzwania zdrowotne w dobie COVID-19 z perspektywy samorządu
  • Nowe wyzwania
  • Plan na przyszłość
  • Paweł Buszman , Katedra i Zakład Epidemiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Jerzy Jaroszewicz , kierownik, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu,
  • Andrzej Lekston , kierownik, Pracownia Hemodynamiki, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Roman Szełemej , prezydent Wałbrzycha,
  • Przemysław Trzeciak , kardiolog, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Krystian Wita , p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Krzysztof Zaczek , prezes zarządu, Szpital Murcki Sp. z o.o., wiceprezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego,
 • 11:30 - 13:00

  NTEC | Agencja Badań Medycznych po roku – nieoczekiwane wyzwanie COVID-19

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wykład wprowadzający (15 min)

  • Otwarta formuła dyskusji
  • Przedstawiciele zespołów z przyjętymi wnioskami – krótkie przedstawienie projektów z zakresu COVID-19
  • Mariusz Gąsior , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - kierownik,
  • Jarosław Kaźmierczak , konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, kierownik, Klinika Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Wojciech Kuta , redaktor naczelny, magazyn Rynek Zdrowia,
  • Radosław Sierpiński , p.o. prezesa, Agencja Badań Medycznych,
  • Tomasz Szczepański , kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, prorektor ds. nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny, ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej,
  • Wojciech Wojakowski , Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierownik, III Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach - kierownik, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - ustępujący przewodniczący,
  • Jarosław Zalewski , Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,
 • 13:30 - 15:00

  Okulistyka – wyzwania organizacyjne i terapeutyczne

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Organizacja i monitorowanie wyników leczenia w ośrodkach okulistycznych
  • Dostęp polskich pacjentów do nowych terapii w okulistyce – wybrane przykłady
  • Znaczenie współpracy okulistów z innymi specjalistami – na przykładzie wybranych schorzeń współistniejących
  • Grzegorz Gielerak , dyrektor, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
  • Ewa Mrukwa-Kominek , kierownik, Klinika Okulistyki i Katedry Okulistyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Okulistyczne,
  • Robert Rejdak , kierownik, Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytet Medyczny w Lublinie, przewodniczący, Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich,
  • Marek Rękas , zastępca dyrektora ds. naukowych, Wojskowy Instytut Medyczny, kierownik, Klinika Okulistyki WIM, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki,
  • Barbara Więckowska , profesor SGH, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawiee,
 • 15:30 - 17:00

  O lęku, stresie, agresji i traumie, czyli jak być zdrowym w XXI wieku

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Lęk i stres u źródeł chorób. Sposoby radzenia sobie ze stresem.
  • Jak bronić się przed lękiem i stresem w czasach pandemii?
  • Wyzwania dla medycyny: agresja, autoagresja i uzależnienia – złudne drogi ucieczki
  • Przewlekły stres, depresja i inne choroby psychiczne – rosnące zagrożenie zdrowia i życia
  • Zdrowotne konsekwencje traumy. Wzrost potraumatyczny.
  • Wpływ dziedziczenia epigenetycznego traum na sytuację zdrowotną człowieka
  • Eliza Cieślikowska , psycholog, terapeuta, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach,
  • Irena Krupka-Matuszczyk , psychiatra, seksuolog, Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach, członek Komisji Bioetycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Karolina Lau , Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Katarzyna Lisowska , redaktor, Rynek Zdrowia,
2020-06-30
 • 12:30 - 14:00

  Sztuczna inteligencja w medycynie

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Wybrane obszary zastosowań sztucznej inteligencji w praktyce klinicznej
  • Etyka i bezpieczeństwo stosowania rozwiązań AI w opiece nad pacjentami
  • Analiza barier we wdrażaniu sztucznej inteligencji w placówkach ochrony zdrowia
  • Perspektywy i kierunki rozwoju sztucznej inteligencji w medycynie
  • Marcin Bruszewski , dyrektor generalny, Philips Health Tech na Polskę i Kraje Bałtyckie,
  • Piotr Buszman , wicedyrektor ds. badań przedklinicznych CBR, kierownik, Pracownia Doświadczalna CBR AHP, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland SA,
  • Marek Gzik , kierownik, Katedra Biomechatroniki, przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna, Politechnika Śląska,
  • Zbigniew Nawrat , prof. IPS, dyrektor kreatywny, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, adiunkt, Śląski Uniwersytet Medyczny, prezydent, Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej,
  • Piotr Sankowski , Instytut Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, członek Rady, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
  • Dariusz Wiśniewski , COO, BrainScan Sp. z o. o.,
  • Marek Witulski , dyrektor Branż Advanced Therapies, Siemens Healthineers,
 • 14:30 - 16:00

  Znaczenie adherence i compliance dla poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Prezentacja Raportu „Współodpowiedzialność w procesie leczniczym. Rekomendacje dla Polski”
  • Pacjenci non-adherence i non-compliance – skala problemu w Polsce i wybranych krajach
  • Znaczenie dobrej współpracy pacjenta z lekarzem w leczeniu chorób przewlekłych
  • Stefan Bogusławski , Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, współautor Raportu „Współodpowiedzialność w procesie leczniczym. Rekomendacje dla Polski”,
  • Leszek Borkowski , prezes, Fundacja Razem w Chorobie,
  • Szymon Chrostowski , prezes zarządu, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, członek prezydium, Grupa Sterująca All.Can Polska,
  • Jakub Gołąb , Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta - dyrektor,
  • Maria Libura , ekspert, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierownik, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
  • Jarosław Pinkas , Główny Inspektor Sanitarny, Państwowa Inspekcja Sanitarna, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,
  • Krzysztof Suszek , przewodniczący rady, Fundacja „Misja Medyczna”,
  • Agnieszka Sznyk , prezes zarządu, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • 16:30 - 18:30

  NTEC | Kardiologia interwencyjna w dobie COVID-19. Sesja we współpracy z Asocjacją Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wykład (10 min):

  • Schorzenia sercowo-naczyniowe w czasie pandemii COVID-19

  Wykład (10 min):

  • Perspektywa prezesa EAPCI

  Wykład (10 min):

  • Perspektywa prezesa AISN

  Wykład (15 min):

  • Zawał serca. Udar mózgu. Perspektywa regionalna

  Dyskusja:

  • Jak zabezpieczyć personel, pracownię i pacjenta w trakcie interwencji przezskórnych?
  • Ostre interwencje w cathlabie – na pierwszej linii frontu – kogo i jak bezpiecznie leczyć?
  • Powrót do codzienności – organizacja oddziału i pracowni z wirusem w tle
  • Udar mózgu – podobna skala problemu jak w kardiologii?
  • Stanisław Bartuś , przewodniczący, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
  • Dariusz Dudek , prezes, European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions,
  • Mariusz Gąsior , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - kierownik,
  • Robert Gil , kierownik, Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  • Marek Grygier , I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
  • Michał Hawranek , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Jacek Legutko , Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, kierownik, Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie,
  • Maciej Lesiak , I Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - kierownik,
  • Adam Witkowski , Klinika Kardiologii i Angiologii, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego - kierownik, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - prezes,
  • Wojciech Wojakowski , Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierownik, III Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach - kierownik, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - ustępujący przewodniczący,

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie