Health Challenges Congress

II Kongres Wyzwań Zdrowotnych

9-11 marca 2017 r.   •   Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Największa wielosektorowa debata o ochronie zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej

Relacja z HCC

Kilkadziesiąt sesji tematycznych dotyczących, między innymi:

 • Polityki zdrowotnej w Polsce i innych krajach
 • Finansów, organizacji i zarządzania placówkami medycznymi
 • Najnowszych trendów w terapiach wybranych chorób
 • Innowacji w zakresie technologii medycznych

Relacje z pierwszej edycji Kongres Wyzwań Zdrowotnych

REKOMENDACJE


 • Z punktu widzenia neurologów podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych warto poruszyć dwa istotne zagadnienia. Pierwsze to choroby mózgu związane z podeszłym wiekiem pacjentów. Drugi problem stanowi grupa chorób dotyczących młodych, dorosłych osób.

  Prof. Krystyna Pierzchała

  kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Szpital Kliniczny nr 1 SUM w Zabrzu
 • Podstawowym problemem współczesnej reumatologii jest konieczność skrócenia czasu od rozpoznania pierwszych objawów choroby do rozpoczęcia leczenia. To wielkie wyzwanie – w Polsce ten czas jest znacznie wydłużony i przekracza dopuszczalne limity.

  Prof. Brygida Kwiatkowska

  p.o. zastępcy dyrektora ds. klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
 • Jednym z ważniejszych problemów dla systemów ochrony zdrowia są obecnie choroby przewlekłe i cywilizacyjne. Coraz ważniejsza staje się kwestia tzw. medycyny środowiskowej i koordynowanej opieki, aby na pacjenta można było spojrzeć kompleksowo.

  Prof. Krzysztof Strojek

  kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii
 • Jednym z ważniejszych wyzwań stojących przed reumatologią jest konieczność zmiany myślenia i świadomości społecznej dotyczącej tej dziedziny. Nie jest to bowiem nauka o lecznictwie sanatoryjnym i chorobach starszych ludzi, których łamią stawy przy zmianie pogody...

  Prof. Eugeniusz J. Kucharz

  kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
 • Jednym z istotnych problemów zdrowotnych o charakterze społecznym, który powinien być w najbliższym czasie rozwiązany, jest wdrażanie nowych terapii w powszechnej już chorobie, jaką jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Dotyczy ona już ponad 8 proc. mieszkańców Polski.

  Prof. Władysław Pierzchała

  zastępca dyrektora ds. medycznych, Klinika Pneumonologii, Centralny Szpital Kliniczny SUM w Katowicach.
 • Choroby płuc należą do najbardziej rozpowszechnionych, a według danych WHO będą w przyszłości stanowić główną przyczynę zgonów na świecie. Chodzi m.in. o POChP, raka płuc czy zakażenia układu oddechowego. Innymi, równie poważnymi wyzwaniami są choroby rzadkie – w tym konieczność ich bardzo wczesnego rozpoznawania, a następnie organizacji i finansowania ich leczenia.

  Prof. Jerzy Kozielski

  kierownik Katedry i Kliniki Chorób Płuc, Szpital Kliniczny nr 3 SUM w Zabrzu, konsultant wojewódzki w dziedzinie pneumonologii
 • Powinniśmy mówić o tym, co w głównej mierze decyduje o zdrowiu społeczeństw. Wiemy już, że aż w 50 proc. zależy ono od naszego stylu życia. Dlatego kluczowe znaczenie ma dobra edukacja zdrowotna, szczególnie młodzieży. Kongres może być także miejscem szerokiej dyskusji i wypracowania społecznego porozumienia na rzecz zdrowia.

  Prof. Jan Duława

  prorektor ds. nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Wyzwania w ortopedii i traumatologii narządu ruchu związane są między innymi ze starzejącym się społeczeństwem. Będzie coraz więcej przypadków złamań osteoporotycznych oraz zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających stawów.

  Prof. Bogdan Koczy

  dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, konsultant wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii

ZAKRES TEMATYCZNY


Zapraszamy do zapoznania się z agendą Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, która powstała po wielu rozmowach i konsultacjach. Wybrane zagadnienia obrad HCC:


 • Zdefiniowanie oraz omówienie priorytetowych wyzwań zdrowotnych w perspektywie lat 2016-2036
 • Czynniki demograficzne; wyzwania stojące przed politykami w dobie starzejącego się społeczeństwa
 • Edukacja – zarówno lekarzy, jak i pacjentów (obecnych i przyszłych); profilaktyka i medycyna zapobiegawcza
 • Koordynowana i kompleksowa opieka medyczna; interdyscyplinarne podejście do leczenia wielu schorzeń
 • Innowacje w medycynie; finansowanie i organizacja badań nad nowymi technologiami medycznymi
 • W jaki sposób zapewnić pacjentom możliwie najszerszy dostęp do nowoczesnych i skutecznych terapii
 • Najważniejsze wyzwania z zakresu diagnostyki i terapii w kilkunastu dziedzinach medycyny
 • Szpital XXI wieku – jakość udzielanych świadczeń, bezpieczeństwo pacjenta, stabilność finansowa

MEDYCYNA • FINANSE • ZARZĄDZANIE


Grupa PTWP S.A – wydawca magazynu i serwisów internetowych m.in. dla sektora ochrony zdrowia – miesięcznika Rynek Zdrowia i portali rynekzdrowia.pl, rynekaptek.pl, ryneseniora.pl, infoDENT24.pl