PERSPEKTYWY ROZWOJU GERIATRII I TECHNOLOGII WSPIERAJĄCYCH LECZENIE I OPIEKĘ W POLSCE

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie objął patronatem konferencję „Perspektywy rozwoju geriatrii i technologii wspierających leczenie i opiekę w Polsce” w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress, który będzie miał miejsce w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Do dyskusji zaproszono wielu ekspertów ze świata medycyny, uznane autorytety w dziedzinie geriatrii, reumatologii i rehabilitacji medycznej oraz specjalistów z zakresu teleopieki i telemedycyny.

W trakcie sesji poruszane będą zagadnienia dotyczące wyzwań stawianych opiece zdrowotnej przez zmiany demograficzne jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich lat. Ponadto zaproszeni goście zabiorą głos na temat geriatrii w Polsce, kierunkach rozwoju tej dziedziny i problemach z jakimi będą musieli się zmagać w najbliższym czasie lekarze geriatrzy. Prelegenci poruszą także kwestie związane z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i trendami w opiece nad osobami starszymi.

W konferencji „Perspektywy rozwoju geriatrii i technologii wspierających leczenie i opiekę w Polsce” odbywającej się w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych HCC przewidziane są trzy panele dyskusyjne:

19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.00

Zmiany demograficzne a system opieki zdrowotnej w Polsce – największe wyzwania

 • Zmiany demograficzne XXI wieku – jak przygotować Polskę do zmian
 • Priorytety w polityce senioralnej państwa
 • Kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej wobec starzenia się społeczeństwa. Czy obecny model systemu opieki zdrowotnej spełni nasze oczekiwania w przyszłości czy musimy stworzyć alternatywne formy opieki?
 • Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami w wieku podeszłym
 • Opieka koordynowana dla osób w wieku podeszłym
 • Dostosowanie polityki lekowej państwa do wyzwań demograficznych
 • Dostosowanie przestrzeni życiowej do potrzeb osób w wieku podeszłym

19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00

Perspektywy rozwoju geriatrii w Polsce 

 • Szanse i bariery dla rozwoju geriatrii w Polsce
 • Modele organizacji opieki geriatrycznej
 • Rola przychodni POZ w rozwoju geriatrii
 • Rozwój geriatrii a kształcenie kadry: lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych
 • Perspektywy finansowania rozwoju geriatrii w Polsce ze środków UE
 • Perspektywy finansowania geriatrii przez NFZ

19 lutego 2016 r. | godz. 13.30-15.30

Systemy do telemedycyny i teleopieki w geriatrii, reumatologii i rehabilitacji 

 • Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w opiece nad pacjentami w wieku podeszłym jako alternatywne uzupełnienie dotychczasowego modelu opieki zdrowotnej
 • Innowacyjna rehabilitacja – nowe technologie wspierające rehabilitację pacjentów
 • Zastosowanie telemedycyny w reumatologii
 • Przykłady wdrożenia innowacji w medycynie w Polsce i na świecie – ocena korzyści
  i ograniczeń
 • Perspektywy wsparcia finansowego w rozwoju nowoczesnych technologii w medycynie

Rejestracja: www.hccongress.pl/nigrir

mz.jpg


Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie