Rekomendacje

O przesłaniu Health Challenges Congress oraz zagadnieniach, które powinny zostać poruszonego podczas Kongresu w Katowicach mówią m.in. wybitni lekarze, a także gospodarze regionu i przedsiębiorcy.

Prof. Jan Duława
prorektor ds. nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Powinniśmy mówić o tym, co w głównej mierze decyduje o zdrowiu społeczeństw. Wiemy już, że aż w 50 proc. zależy ono od naszego stylu życia. Dlatego kluczowe znaczenie ma dobra edukacja zdrowotna, szczególnie młodzieży. Kongres może być także miejscem szerokiej dyskusji i wypracowania społecznego porozumienia na rzecz zdrowia. Porozumieć się powinni lekarze między sobą, lekarze z menedżerami ochrony zdrowia, a następnie lekarze, menedżerowie i największa grupa, jaką są pacjenci (aktualni i potencjalni). Istotnym elementem układanki są szeroko pojęte media, które mogą reprezentować interesy wszystkich wymienionych grup.

Prof. Krzysztof Strojek
kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii

Jednym z ważniejszych problemów dla systemów ochrony zdrowia są obecnie choroby przewlekłe i cywilizacyjne. Coraz ważniejsza staje się kwestia tzw. medycyny środowiskowej. Pytania, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, brzmią: w jaki sposób będzie wyglądała medycyna za lat 15-20, jakie wówczas będą metody leczenia, na jakim etapie choroby nastąpi konieczność interwencji medycznej oraz jakie znaczenie ma wczesna profilaktyka? Nadeszła też pora, aby tak koordynować opiekę, by na pacjenta można było spojrzeć kompleksowo. To jedno z wyzwań, na które Kongres powinien odpowiedzieć.

Prof. Brygida Kwiatkowska
P.O. Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych, Kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. dr hab. med. Eleonory Reicher

Podstawowym problemem współczesnej reumatologii jest konieczność skrócenia czasu od rozpoznania pierwszych objawów choroby do rozpoczęcia leczenia. To wielkie wyzwanie – w Polsce ten czas jest znacznie wydłużony i przekracza dopuszczalne limity w porównaniu z innymi krajami europejskimi czy Stanami Zjednoczonymi.

Prof. Krystyna Pierzchała
Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Neurologii 

Z punktu widzenia neurologów podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych warto poruszyć dwa bardzo istotne zagadnienia. Pierwsze to choroby mózgu związane z podeszłym wiekiem pacjentów. Drugi problem stanowi duża grupa chorób dotyczących młodych dorosłych osób, w tym stwardnienie rozsiane. Choroba ta wymaga m.in. kompleksowej, wielodyscyplinarnej opieki.

Prof. Bogdan Koczy
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, konsultant wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii

Wyzwania w ortopedii i traumatologii narządu ruchu związane są m.in. ze starzejącym się społeczeństwem. Będzie coraz więcej przypadków złamań osteoporotycznych oraz zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających stawów. Ortopedia idzie w kierunku bardzo nowoczesnych technik leczenia złamań, szczególnie u starszych osób z osteoporozą oraz endoprotezoplastyki wszystkich stawów.

Prof. Władysław Pierzchała
zastępca dyrektora ds. medycznych, Klinika Pneumonologii, Centralny Szpital Kliniczny SUM w Katowicach

Jednym z istotnych problemów zdrowotnych o charakterze społecznym, który powinien być w najbliższym czasie rozwiązany, jest wdrażanie nowych terapii w powszechnej już chorobie, jaką jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Dotyczy ona już ponad 8 proc. mieszkańców Polski. Skuteczność leczenia stosowanego do tej pory, niestety, nie jest zadowalająca. Postęp POChP powoduje, że osoby z tą chorobą przedwcześnie wyłączane są z aktywności zawodowej.

Prof. Eugeniusz J. Kucharz
kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii

Jednym z ważniejszych wyzwań stojących przed reumatologią jest konieczność zmiany myślenia i świadomości społecznej dotyczącej tej dziedziny. Nie jest to bowiem nauka o lecznictwie sanatoryjnym i chorobach starszych ludzi, których łamią stawy przy zmianie pogody... Ta zmiana myślenia o chorobach reumatycznych musi nastąpić zarówno wśród osób chorych, jak i wśród lekarzy oraz decydentów odpowiedzialnych za organizację ochrony zdrowia.

Prof. Jerzy Kozielski
kierownik Katedry i Kliniki Chorób Płuc, Szpital Kliniczny nr 3 SUM w Zabrzu, konsultant wojewódzki w dziedzinie pneumonologii

Choroby płuc należą do najbardziej rozpowszechnionych, a według danych WHO będą w przyszłości stanowić główną przyczynę zgonów na świecie. Chodzi m.in. o POChP, raka płuc czy zakażenia układu oddechowego. Innymi, równie poważnymi wyzwaniami są choroby rzadkie – w tym konieczność ich bardzo wczesnego rozpoznawania, a następnie organizacji i finansowania ich leczenia. Kongres Wyzwań Zdrowotnych jest znakomitą okazją, aby poznać światowe trendy w tym zakresie.

Prof. Jerzy Buzek
premier Rządu RP w latach 1997-2001, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012

Województwo śląskie jest ważnym miejscem dla naszej ochrony zdrowia, m.in. ze względu na znakomite ośrodki medyczne, do których przyjeżdżają pacjenci z całej Polski. Dobrze, że właśnie na Śląsku będziemy rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach w ochronie zdrowia, m.in. o funkcjonowaniu, zasadach finansowania i organizacji opieki zdrowotnej, wdrażaniu najnowszych technologii stosowanych w medycynie oraz tworzeniu możliwie najlepszych warunków pracy dla lekarzy i pielęgniarek.

Prof. Zbigniew Kalarus
Past-Prezes Polskiego Towarzystwo Kardiologicznego, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM

Podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych powinniśmy przypominać między innymi o tym, że choroby układu sercowo-naczyniowego to wciąż najczęściej występująca przyczyna zgonów w Polsce. Kardiologia w ostatnich trzech dekadach rozwinęła takie możliwości leczenia, które w znacznym stopniu pozwalają nam w znacznym stopniu zredukować śmiertelność w tej populacji chorych. Należy o tym pamiętać rozmawiając nie tylko o samych metodach diagnostycznych i terapeutycznych, ale także o systemie finansowania.

Dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka
konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki, Klinika Okulistyki, Szpital Kliniczny Ceglana w Katowicach

Rozmawiając o okulistyce podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych powinniśmy m.in. zwrócić uwagę na choroby społeczne, w tym związane z cukrzycą oraz na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD). Ta choroba dotyczy przede wszystkim osób po 50. roku życia. Warto, aby lekarze, decydenci oraz dziennikarze przyczyniali się do zwiększenia społecznej świadomości dotyczącej zagrożeń, jakie niesie AMD. Jeśli ta choroba nie jest leczona, doprowadza do, niestety, już nieodwracalnych zmian.

Dr n. med. Janusz Meder
prezes Polskiej Unii Onkologii, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Mówiąc o onkologii mam jednocześnie na myśli cała grupę chorób cywilizacyjnych, a ich wspólny mianownik - w zakresie czynników chorobotwórczych - tkwi w zespole metabolicznym. Bardzo ważne w tym kontekście jest między innymi zaplanowanie odpowiednich, czyli skutecznych działań prewencyjnych. Niestety, w naszym kraju wciąż nie doceniamy tej sfery. A przecież oczywiste jest, że inwestowanie w dobrze przygotowaną i zorganizowaną prewencję pozwala znacznie zredukować koszty związane ze skomplikowanym leczeniem.

Prof. Lech Poloński
III Katedra i Oddział Kliniczny SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

W kardiologii i całym systemie opieki zdrowotnej jednym z ważniejszych obecnie problemów są choroby układu sercowo-naczyniowego u osób starszych. Kardiologa geriatryczna musi więc zyskać na znaczeniu. Społeczeństwo starzeje się szybciej niż przewidywano. Średnia wieku chorych hospitalizowanych z przyczyn kardiologicznych wzrosła w ostatniej dekadzie o 5-6 lat. To kolosalna zmiana struktury wiekowej pacjentów. Musimy się z tym zmierzyć. Pamiętajmy, że osoby w starszym wieku to najtrudniejsi pacjenci, u których często występuje wielochorobowość.

Prof. Marek Deja
kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny

Mam nadzieję, że podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych będziemy rozmawiali o tym, co nowego dzieje się w kardiologii i kardiochirurgii, w tym o interwencjach przezskórnych. Te metody wkraczają już w leczenie chorób strukturalnych, wad zastawkowych, leczenie tętniaków. W Polsce nadal barierą w dostępie do tych procedur stanowi ich cena. Natomiast pewnym zagrożeniem jest to, że rozwijające się interwencje przezskórne - choć z jednej strony pozwalają ograniczać ryzyko operacyjne - to z drugiej strony nie zawsze pociągają za sobą jednoznaczną korzyść z punktu widzenia leczenia odległego.

Prof. Krzysztof Sodowski
ginekolog-położnik, Śląski Uniwersytet Medyczny

Dla nas położników Kongres Wyzwań Zdrowotnych stwarza znakomitą okazję, aby zwrócić uwagę, że poród może się odbywać warunkach bezpiecznych, a zarazem komfortowych, bez bólu. Chcemy, aby nowoczesna medycyna wkroczyła także do sal porodowych. Niestety, obecnie na wielu oddziałach położniczych brakuje nowoczesnego sprzętu. Trzeba to zmienić. Należy zrobić wszystko, aby Polki nie bały się porodów i nie żądały od nas cesarskich cięć, które w Polsce stały się już swoistą plagą. Cesarskie cięcia powinno się wykonywać wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych i niebezpiecznych.

Dr hab. n. med. Krzysztof Milewski
dyrektor generalny Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland

W trakcie jednej z sesji podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych będziemy rozmawiali o nowoczesnych technologiach wprowadzonych niedawno do leczenia chorób sercowo-naczyniowych, a także tych metodach terapii, które niebawem zostaną wdrożone do praktyki. Nie chodzi jednak tylko o leczenie choroby wieńcowej, ale przede wszystkim o leczenie wad strukturalnych serca, w tym wszczepianie nowoczesnych zastawek metodą małoinwazyjną. Między innymi nad tą właśnie metodą pracują obecnie polscy naukowcy.

Marcin Krupa
prezydent Katowic

Kongres Wyzwań Zdrowotnych będzie poruszał problemy najważniejsze, bo związane z naszym zdrowiem. Zapraszam do Katowic, na Health Challenges Congress, również po to, żeby na własne oczy zobaczyć wielką przemianę, jaką przeszły Katowice z miasta przemysłu ciężkiego, w miasto przemysłu spotkań. Międzynarodowe Centrum Kongresowe, w którym odbędzie się HCC, to nowy obiekt w Strefie Kultury, dzielnicy, która powstała w sąsiedztwie Spodka i stanowi wyjątkowy przykład rewitalizacji terenu pokopalnianego. Spotkajmy się w Katowicach.

Wojciech Saługa
marszałek województwa śląskiego

Cieszę się, że to właśnie województwo śląskie będzie miejscem namysłu nad kluczowymi kwestiami związanymi z medycyną. Śląskie słynie z medycyny. Jestem dumny z tego, że to tutaj znajdują się placówki ochrony zdrowia należące do najlepszych w Polsce. Powinniśmy jednak nieustannie myśleć o tym, jak polską służbę zdrowia uczynić jeszcze lepszą, bardziej przyjazną ludziom, jeszcze skuteczniejszą. Nie uda się tego osiągnąć, jeśli nie będziemy o najszerzej rozumianej medycynie rozmawiać. Dlatego serdecznie zapraszam do udziału w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych.

Prof. Paweł Buszman
prezes zarządu American Heart of Poland S.A.

Najważniejsze przesłanie Kongresu Wyzwań Zdrowotnych powinno być adresowane do wszystkich ludzi zainteresowanych swoim zdrowiem, a także do szeroko pojętego biznesu, wszelkich podmiotów, organizacji, które chcą być aktywne na rynku usług medycznych. Właśnie sektor medyczny powinien stać się najważniejszą gałęzią gospodarki – nie przemysł wydobywczy czy energetyka. Aby skutecznie budować swoją zamożność - m.in. dzięki przedsiębiorczości i aktywności zawodowej - społeczeństwo przede wszystkim musi być zdrowe.

Beata Drzazga
prezes zarządu BetaMed S.A.

Podczas dyskusji w trakcie Kongresu nie możemy pominąć bardzo ważnego dla całego systemu elementu, jakim jest domowa opieka długoterminowa. Na jej rozwój stawia dzisiaj wiele krajów. Po pierwsze dlatego, że tego typu opieka mniej kosztuje płatnika świadczeń. Po drugie, pacjenci najlepiej czują się we własnym środowisku. Po trzecie, dzięki domowej opiece długoterminowej poprawia się dostęp do łóżek szpitalnych dla pacjentów, których leczenie wymaga hospitalizacji.

Dr Tadeusz Olszewski
prezes zarządu ALVO Sp. z o.o. Sp. k.

Zarówno duże szpitale kliniczne, jak i mniejsze placówki planujące stopniowy rozwój stoją przed tym samym wyzwaniem: jak zaprojektować ergonomiczny blok operacyjny? Jak uniknąć kolizji aparatury i stworzyć zintegrowane środowisko chirurgiczne sprzyjające współpracy wielu specjalistów? Zagadnienia związane z projektowaniem, modernizacją, wyposażaniem i zarządzaniem szpitalami będą tematem konferencji Hospital Build & Modernization podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach. Prezentowane bąda ciekawe projekty szpitali realizowane w Polsce i za granicą. Serdecznie zapraszamy!


Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie