INVESTING IN MEDICAL INNOVATIONS

W ramach Health Challenges Congress odbędzie się kilka wydarzeń towarzyszących, m.in. INVESTING IN MEDICAL INNOVATIONS – CONGRESS & FAIR (IMICF).

Program Kongresu kierowany jest głównie do inwestorów oraz innowatorów z całego świata, którzy są zainteresowani nielekowymi technologiami medycznymi oraz biotechnologią.

Kongres IMICF 2016 dedykowany jest z jednej strony grupom kapitałowym i przedsiębiorcom zainteresowanym inwestycjami na rynku urządzeń medycznych, z drugiej zaś osobom, czy instytucjom dysponującym gotowymi rozwiązaniami lub innowacjami medycznymi w fazie konceptu na różnym etapie prac badawczo-rozwojowych. Podstawowym celem Kongresu jest zaprezentowanie inwestorom potencjału wynalazców oraz ułatwienie komunikacji pomiędzy nimi.

Podczas Kongresu innowatorzy z całego świata będą mieli możliwość prezentacji swoich innowacyjnych technologii medycznych, które mają największy potencjał rozwoju na rynku urządzeń medycznych. Inwestorzy i innowatorzy zainteresowani konkretnymi rozwiązaniami będą mieli szansę na rozmowę w specjalnie przygotowanym miejscu („round tables”) w celu nawiązania ewentualnej współpracy. Jednocześnie uczestnicy chcący zaprezentować swoje portfolio będą mieli możliwość wystawienia stanowisk (booths) w przestrzeni wystawienniczej.

Formuła Kongresu przewiduje panele dyskusyjne z udziałem ekspertów w zakresie systemów ochrony zdrowia, Oceny Technologii Medycznych (HTA), rozwoju i finansowania innowacji. Do udziału w Kongresie zaproszeni zostali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Krzysztof Łanda, Dyrektor Narodowego Instytutu Leków – Profesor Piotr Fiedor, Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska – Ryszard Olszanowski.

W Komitecie Naukowym Kongresu znajdują się wybitne autorytety z różnych dziedzin (w kolejności alfabetycznej):

 • Prof. Ron Akehurst - Uniwersytet w Sheffield,
 • Dr n. ekon. Malgorzata Gałązka-Sobotka – Instytut Łazarskiego,
 • Prof. n. ekon. Stanisława Golinowska - Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński,
 • Dr Alicia Granados Navarrete - Head Global HTA Scientific Strategy Patients Outcomes and Medical Economics w firmie Genzyme (Grupa Sanofi),
 • Prof. Dan Greenberg - Ben-Gurion University of the Negev,
 • Prof. Honorowy Chris Henshall - Health Economics Research Group,
 • Prof. Egon Jonsson - Dyrektor i Profesor Instytutu Ekonomiki Zdrowia,
 • Prof. zw. dr hab. inż. Michał Kleiber - Prezes Państwowej Akademii Nauk,
 • Tomasz Poniński - Prezes Orenore Polska Sp. z o.o.,
 • Boguslawa Skowrońska - Prezes Capital Solutions ProAlfa,
 • Mitchell Sugarman - Vice President of Health Economics, Policy and Payment, Medtronic,
 • Henryk Warkocz - Prezes, TUV NORD,
 • Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu,
 • Dr. Magdalena Wladysiuk - Prezes MedInvest Scanner.

Rejestracja: www.hccongress.pl/imicf

INVESTING IN MEDICAL INNOVATIONS – CONGRESS & FAIR (IMICF)

(18-19 lutego 2016 r. Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe)
Organizator: MedInvest Scanner (M.I.S.)

18 lutego 2016 r. | godz. 12.30-13.30
Odnawialne źródła finansowania – ich rola we wzroście innowacyjności gospodarki

18 lutego 2016 r. | godz. 12.30-13.30
Odnawialne źródła finansowania – ich rola we wzroście innowacyjności gospodarki

18 lutego 2016 r. | godz. 14.00-15.45
Od pomysłu do komercjalizacji

18 lutego 2016 r. | godz. 16.00-18.20
Innowacyjne technologie stosowane w medycynie – “pitch presentations”

19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.20
Rola HTA w procesie inwestycyjnym

19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00
Różne obszary i rodzaje innowacyjności w ochronie zdrowia

19 lutego 2016 r. | godz. 13.30-15.00
Różne rodzaje wsparcia innowacji w Polsce

19 lutego 2016 r. | godz. 15.15-17.20
Innowacje z obszaru kardiologii
Inwestowanie w technologie medyczne z perspektywy globalnej

19 lutego 2016 r. | godz. 17.30-18.40
Innowacyjne technologie stosowane w medycynie – "pitch presentations"


Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie