Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z

Przemysław Mitkowski

Firma: Pracownia Elektroterapii Serca, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Stanowisko: kierownik

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Pracowni Elektroterapii, I Klinika Kardiologii

Data urodzenia: 17.09.1965 Edukacja i specjalizacje: Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu – 1990 (z wyróżnieniem) Specjalizacje: choroby wewnętrzne I⁰ - 1993, choroby wewnętrzne II⁰ - 1998, kardiologia – 2001, nadciśnienie tętnicze – 2009.

Studia podyplomowe: „Zarządzanie podmiotami leczniczymi”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 2014, finansowane w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych.

Zatrudnienie: I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań (od 1990 – nadal).

Stopnie i tytuły naukowe: Doktorat (1998): „Wpływ stałej elektrostymulacji serca w czasie przeciążenia objętościowego na stężenie przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP) w osoczu krwi oraz na wybrane parametry hemodynamiczne”.

Habilitacja (2012): „Wybrane aspekty leczenia niewydolności serca metodą stymulacji resynchronizującej lewą komorę serca”. Tytuł profesora nauk medycznych: 30.07.2018.

Dorobek naukowy: Autor i współautor 336 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych.

Nagrody Rektora UM w Poznaniu: za osiągnięcia naukowe: zespołowa – 1995/1996; indywidualna 1997/1998; za szczególny wkład pracy w działalność organizacyjno-dydaktyczną na rzecz Uczelni 2017/2018.

Staże zagraniczne: Medizinishe Hochschule Hannover – (1990), Christian Albrechts Universitat zu Kiel – (1995).

Działalność w towarzystwach naukowych I na rzecz środowiska kardiologicznego: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 1. Od 1992 - nadal: członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; 2. 2001 - 2004: Sekretarz i Członek Zarządu Głównego PTK; 3. 2013 - 2017 Skarbnik i Członek Zarządu Głównego PTK; 4. 1998 - 2001: Członek Komisji Informatyki i Kardiologicznej Bazy Danych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; 5. 2011 - nadal: Członek Komisji Wytycznych i Szkolenia PTK. 6. 2013 - 2017: Członek Komisji Inicjatyw Klinicznych PTK. 7. 2017 - nadal: Członek Komisji Statutowej PTK. 8. 2017 - nadal: Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji PTK, Rzecznik Prasowy PTK; 9. Członek „Klub 30”; 10. Sekcja Rytmu Serca PTK (d. Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej): 2004 - 2015: członek Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK 2004-2015; 2011- 2013: Przewodniczący Sekcji; współautor systemu certyfikacji indywidualnej w zakresie elektroterapii i elektrofizjologii.

Autor zasad przyznawania medalu im. Mariusza Stopczyka dla zasłużonych nestorów elektroterapii i elektrofizjologii. Współpraca z Krajowym Nadzorem Specjalistycznym w zakresie refundacji i rejestracji procedur kardiologicznych (opracowanie systemu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie procedur elektroterapii, współautor stanowisk zespołu konsultanta krajowego dot. elektrod Sprint Fidelis oraz Riata i Riata ST); 2015-2017: Przewodniczący Grupy Ekspertów PTK ds. współpracy z AOTMiT w zakresie elektroterapii (współautor przebiegów referencyjnych); 11. Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych - członek.

Członek międzynarodowych towarzystw naukowych: 1. Heart Rhythm Society (Ambasador HRS ds. Europy Wschodniej (2015-17), organizator sesji wspólnej HRS-PTK na Kongresie HRS w San Francisco 2016); 2. European Heart Rhythm Association (w latach 2015-17 członek komitetu ds. towarzystw narodowych, członek komitetu naukowego kongresów EHRA - od 2017); Współautor zaleceń HRS (2009) i EHRA (2011) dotyczących usuwania elektrod; 3. Heart Failure Association of ESC - członek; 4. European Association of Percutaneous Cardiovascular Intervention - członek.

Tytuły honorowe i certyfikaty międzynarodowe: 1. Fellow European Society of Cardiology (od 2002); 2. European Cardiologist Diploma (2004); 3. ESCEHRA Accreditation in Cardiac Pacing (2006 i 2016). Przedstawiciel PTK w European Union of Medical Specialists – Cardiology Section (2007-12).

Redaktor w czasopismach recenzowanych: 1. Redaktor działu „Elektrostymulacja” w „Kardiologii po Dyplomie” (2008-11), autor cyklu artykułów edukacyjnych; 2. Redaktor działu „Elektrofizjologia Inwazyjna” w „Kardiologii Polskiej” - 2011-17; 3. Przewodniczący Rady Programowej (od 2008), Redaktor Naczelny (od 2011) czasopisma „W Dobrym Rytmie”; 4. Redaktor działu „Elektroterapia” w czasopiśmie „Kardiologia Interwencyjna” (od 2016); Section Editor: Complications/lead extractions w „Heart Beat Journal”. Recenzent czasopism: „Kardiologia Polska”, „Heart and Lung”, „Cardiology Journal”, „Journal of Respiratory Medicine and Lung Disease” oraz „Heart Beat Journal”.

Członek komitetów organizacyjnych i naukowych licznych konferencji, w tym: Kongresów PTK jako Sekretarz: 2008, 2009, 2010, Z-ca Przewodniczącego: 2012 i Współprzewodniczący: 2014, 2016. Członek komisji egzaminacyjnych z zakresu kardiologii (od 2009).

Udział w rozwoju naukowym: Promotor rozpraw doktorskich (3 ukończone, 1 w toku), przewody habilitacyjne: recenzent - 2, sekretarz - 3, członek - 3, recenzent rozpraw doktorskich - 13.

Wdrażanie nowych technologii medycznych: Pierwsza w Polsce implantacja stymulatora bezelektrodowego (2016) – wraz z SCCS w Zabrzu; Pierwsza w Polsce implantacja micro rejestratora zdarzeń (2015) – wraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Implementacja nowych zabiegów w różnych ośrodkach w kraju: usuwanie elektrod: (w 6), stymulatorów bezelektrodowych w 3 i 1 na Litwie.

Działalność organizacyjna w Uniwersytecie Medycznym: 1. Członek Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Informatyki od (1993-2017); 2. Członek Rektorskiej Komisji ds. Wydawnictw od (2008-17); 3. Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej (2016 – nadal); 4. Z-ca Przewodniczącego Rektorskiej Komisji ds. Analizy Pensum Dydaktycznego (2013-16 i 2017 – nadal); 5. Członek Komisji ds. Analizy Pensum Dydaktycznego (2016-20); 6. Członek Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich (2016-20); 7. Członek Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych (2016-20); 8. Członek Zespołu ds. opracowania założeń Centralnego Szpitala Klinicznego (2016); 9. Pełnomocnik Rektora ds. Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego (2016 –nadal).

Bierze udział w sesjach:

 • Udar mózgu – jak można z nim wygrać

  ZOBACZ WIĘCEJ
  PRELEGENCI
   

  Udar mózgu – jak można z nim wygrać

  • System opieki nad pacjentami dotkniętymi udarem mózgu – jak zmniejszyć śmiertelność z powodu udaru mózgu
  • Sytuacja pacjentów z udarem mózgu w warunkach pandemii COVID-19
  • Pilotażowy program trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu – efekty, podsumowania, wnioski
  • Czy wykorzystujemy w Polsce wszystkie możliwość zapobiegania udarom?
  • Rehabilitacja poudarowa – potrzeby i dostępność
  • Profilaktyka wtórna udaru

  Udar mózgu – jak można z nim wygrać

  • Robert Juszkat - POLSKIE LEKARSKIE TOWARZYSTWO RADIOLOGICZNE
  • Irena Kierzkowska - dyrektor naczelny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
  • Anetta Lasek-Bal - lekarz kierujący oddziałem, Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
  • Przemysław Mitkowski - kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Agnieszka Pachciarz - dyrektor, Wielkopolski Oddział Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Jarosław Sławek - prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, kierownik, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Agnieszka Słowik - krajowa konsultant ds. neurologii
  • Marzena Sygut - redaktor, Rynek Zdrowia
 • NTEC | Telemedycyna przed i po COVID-19 – niespodziewany zwycięzca

  ZOBACZ WIĘCEJ
  PRELEGENCI
   

  NTEC | Telemedycyna przed i po COVID-19 – niespodziewany zwycięzca

  Wykład wprowadzający (15 min):

  • Czy COVID-19 na zawsze zmienił miejsce telemedycyny w polskiej ochronie zdrowia?

  Dyskusja:

  • Kardiologia i co jeszcze?
  • Nowe rozwiązania technologiczne
  • Bezpieczna diagnostyka obrazowa
  • Telemedycyna w dobie COVID-19 – tylko potrzeba chwili? Czy zostanie z nami na dłużej?

  NTEC | Telemedycyna przed i po COVID-19 – niespodziewany zwycięzca

  • Krzysztof S. Gołba - kierownik, Katedra Elektrokardiologii, Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ordynator, Oddział Elektrokardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Piotr Jankowski - I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Łukasz Kołtowski - I Katedra i Klinika Kardiologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Przemysław Mitkowski - kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Mateusz Tajstra - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

POWRÓT

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.