Druga edycja Konkursu Start-Up-Med

Partner główny

Partner

Głównym celem Konkursu - organizowanego przez Grupę PTWP, wydawcę portalu i magazynu Rynek Zdrowia - jest wybór i nagrodzenie start-upów tworzących najbardziej kreatywne innowacje produktowe lub procesowe, o istotnym znaczeniu dla pacjentów, jak i systemu opieki zdrowotnej oraz o znacznej opłacalności wdrożenia, obejmujące szeroko rozumiane technologie medyczne, zarówno technologie lekowe, jak i nielekowe.

Równie ważnym zadaniem tego przedsięwzięcia jest promocja najciekawszych innowacji i ich autorów, w tym możliwość zaprezentowania rozwiązań liderom sektora medycznego w Polsce podczas V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Do organizatora Konkursu wpłynęło 49 projektów (termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 30 stycznia 2020 r.).

Zgłoszone projekty zostały już wstępnie oceniane przez Jury Konkursu, przyznające punkty według kryteriów oceny zawartych w regulaminie Konkursu Start-Up-Med. W ten sposób wyłonionych zostało 10 finalistów - po 5 w każdej z dwóch konkursowych kategorii:

 • Start-up
 • Ośrodek medyczny/naukowy

8 czerwca 2020 r. dziesięciu finalistów Konkursu przedstawi swoje projekty w trakcie V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online. Podczas finałowej prezentacji, która zostanie przeprowadzona w sposób zdalny, jurorzy wybiorą w głosowaniu zwycięzców obu kategorii Konkursu.

Swojego laureata - w drodze plebiscytu internetowego - wybrali już także czytelnicy portalu i magazynu Rynek Zdrowia. Do 14 lutego mogli brać udział w głosowaniu, wskazując najciekawsze, ich zdaniem, rozwiązania technologiczne i organizacyjne w sektorze medycznym.

Zwycięzców w obu kategoriach Konkursu oraz laureatów głosowania internetowego poznamy 17 czerwca 2020 r. podczas Gali V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online, która także zostanie zorganizowana w zdalnej formie. 

Pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować pod adres e-mail: startup_med@ptwp.pl

FINALIŚCI KONKURSU START-UP-MED

Kategoria Start-up

Helping Hand powered by Addictions.ai
Rozwiązanie: Helping Hand jest zintegrowanym ekosystemem łączącym aplikację mobilną oraz platformę terapeutyczną, pozwalającym osobom uzależnionym poddać się terapii i korzystać ze wsparcia on-line, a terapeutom oferować zdalne leczenie i optymalizować terapię uzależnień. 

Biotts
Zespół technologów Biotts opracował zastrzeżoną technologię uzyskiwania uniwersalnego transdermalnego systemu terapeutycznego: MTC-Y. Dzięki unikalnym właściwościom systemu można 10-krotnie zwiększyć biodostępność substancji czynnych i umożliwić penetrację substancji aktywnych przez bariery skórne do kilku centymetrów, docierając do tkanek miękkich i kości.

Neuroplay
Rozwiązanie: NeuroPlay to innowacyjne urządzenie, które poprzez trening mózgu pomoże poprawić zdolności poznawcze osób w podeszłym wieku. W ten sposób autorzy rozwiązania chcą poprawić jakość życia, stan zdrowia i codziennego funkcjonowania osób starszych. 

Medical Simulation Technologies Sp. z o.o.
Rozwiązanie: Firma Medical Simulation Technologies zajmuje się produkcją i sprzedażą zaawansowanych symulatorów medycznych dedykowanych lekarzom specjalistom. Symulator echokardiografii przezprzełykowej jest pierwszym wdrożonym produktem firmy.

AIDA Diagnostics
Rozwiązanie: AIDA Diagnostics to narzędzie wykorzystujące algorytmy uczenia maszynowego (systemy eksperckie) i sieci neuronowe do wspierania decyzji lekarza w zakresie konieczności przetaczania krwi i jej składników. System ma za zadanie ograniczyć liczbę przetoczeń niezgodnych z obowiązującymi wytycznymi, a także ułatwić proces krwiolecznictwa w jednostkach ochrony zdrowia.

Kategoria Ośrodek zdrowia/naukowy

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Rozwiązanie: Zgłoszenie dotyczy opracowania i procesu wdrożeniowego transkryptomicznych testów molekularnych. Technologia ta wykorzystywana jest w onkologii diagnostycznej, a innowacja i wdrożenie obejmuje zastosowania w guzach tarczycy i nowotworach piersi.

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej
Rozwiązanie: Zespół Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej opracował czułą metodę wykrywania proteasomu w ludzkim moczu za pomocą nowego związku fluorescencyjnego hydrolizowanego przez proteasom. Na bazie tego związku zostanie opracowany prototyp urządzenia BladderDx przeznaczonego do szybkiej diagnostyki nowotworu pęcherza.

HouseMed
Rozwiązanie: Spółka HouseMed stworzyła aplikację uPacjenta.pl, której misją jest popularyzacja diagnostycznych badań profilaktycznych wśród Polek i Polaków. Rozwiązanie opiera się na domowych badaniach krwi, które użytkownicy mogą łatwo zamówić przez aplikację pod dowolnie wskazany adres. Ponadto firma prowadzi portal telemedyczny oraz rozwija także inne usługi domowe: pielęgniarskie, położnicze, lekarskie i rehabilitacyjne.

Fundacja Proturmed
Rozwiązanie: Fundacja Proturmed zajmuje się promocją polskiej oferty medycznej poza granicami kraju. Funkcjonuje w oparciu o współpracę z placówkami medycznymi oraz badaniami własne zagadnienia podróży do innego kraju w celu obycia zabiegu medycznego. 

Skład Jury (kolejność alfabetyczna)

 • Maciej Banach, dyrektor, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 • Piotr Buszman, wicedyrektor ds. badań przedklinicznych, kierownik pracowni doświadczalnej, Centrum Badawczo-Rozwojowe, American Heart of Poland
 • Jacek Graliński, Head of Government & Corporate Affairs, Amgen
 • Mariusz Gąsior, kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Wojciech Glinkowski, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Centrum Doskonałości „TeleOrto” – Telediagnostyki i Leczenia Chorób i Obrażeń Narządu Ruchu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, prezes zarządu, Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia
 • Mikołaj Gurdała, regionalny dyrektor ds. innowacji w Europie Północnej i Środkowej, EIT Health InnoStars
 • Adam Jagoda, członek zarządu, dyrektor generalny, Medtronic Poland Sp. z o.o.
 • Michał Kępowicz, dyrektor ds. relacji strategicznych, Philips Healthcare
 • Krzysztof Kopeć, prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 • Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca, Polska Federacja Szpitali
 • Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. relacji zewnętrznych, Grupa Polpharma, wiceprezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 • Aleksandra Mościcka-Studzińska, zastępca dyrektora, Dział Koordynatorów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Zbigniew Nawrat, dyrektor kreatywny, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, prezydent, Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej
 • Grzegorz Rychwalski, wiceprezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 • Radosław Sierpiński, p.o. prezesa, Agencja Badań Medycznych
 • Marcin Szczeciński, Investment Manager, Adamed Pharma
 • Wojciech Zawalski, ekspert systemu ochrony zdrowia

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie