Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z
Jan Szewieczek

Prof. dr hab. n. med. Jan Szewieczek

Firma: Klinika Geriatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Stanowisko: kierownik

Kieruje Kliniką Geriatrii w Katedrze Chorób Wewnętrznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) oraz Oddziałem Geriatrii w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (GCM).

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1978). Po studiach pracował jako lekarz zakładowy Kopalni Węgla Kamiennego "Gottwald" – Rejon "Kleofas". Równocześnie odbywał staż specjalizacyjny w I Oddziale Chorób Wewnętrznych GCM, gdzie pod kierunkiem ordynatora dra hab. n. med. Eugeniusza Fojta realizował badania sportowców wyczynowych i przygotował rozprawę doktorską p.t. „Analiza wyników badań układu krążenia u sportowców wyczynowych”, uzyskując w 1990 roku stopień doktora nauk medycznych. W 1991 roku rozpoczął pracę w Śląskiej Akademii Medycznej. W latach 2000-2005 pracował w Klinice Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Opieki Zdrowotnej (obecny Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,  pod kierunkiem Prof. dra hab. n. med. Jana Duławy, kierując równocześnie od 2001 roku (do 2012) Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego w tej Katedrze.  Badania nad patofizjologią wysiłku fizycznego u chorych na cukrzycę zaowocowały uzyskaniem w 2012 roku stopnia doktora habilitowanego. Po objęciu w 2005 roku funkcji ordynatora Oddziału Geriatrii GCM, a następnie kierownika Kliniki Geriatrii na Wydziale Nauk o Zdrowiu SUM (2012), rozwinął badania w obszarze gerontologii.  Publikacje dotyczące stanu zdrowia stuletnich mieszkańców województwa śląskiego zaowocowały zaproszeniem do  międzynarodowego konsorcjum naukowego International Centenarian Collaboration of Dementia Studies (ICC-Dementia). Drugi nurt badań objął wielkie problemy geriatryczne: zespół słabości (kruchości), majaczenie, upadki, odleżyny, polipragmazję. W 2018 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych. Prowadzi nauczanie geriatrii na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach i Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach SUM, studiach podyplomowych, kursach specjalizacyjnych dla lekarzy, Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Członek Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce. Współpracuje ze środkami masowego przekazu i organizacjami społecznymi na rzecz poprawy stanu zdrowia seniorów.

Bierze udział w sesjach:

 • Czy Polska jest przygotowana na starość?

  ZOBACZ WIĘCEJ
  PRELEGENCI
   

  Czy Polska jest przygotowana na starość?

  • Polityka senioralna, czyli znacznie więcej niż medycyna
  • Sytuacja osób starszych w dobie pandemii SARS-CoV-2
  • Domy Pomocy Społecznej i placówki opiekuńcze w czasach pandemii – długa lista problemów do rozwiązania
  • Wskaźniki i prognozy demograficzne – od wniosków do strategii i jej realizacji
  • System opieki nad osobami starszymi – wiemy, do jakiego modelu zmierzamy?
  • Geriatria w Polsce – jaką ma przyszłość?
  • Świadczenia domowe – rozwiązanie korzystne dla osób starszych i systemu opieki zdrowotnej

  Czy Polska jest przygotowana na starość?

  • Ewa Bednarczyk - koordynator ds. standardów obsługi świadczeń długoterminowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Bartłomiej Ł. Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta
  • Izabela Domogała - członek zarządu województwa śląskiego
  • Tomasz Kopiec - prezes zarządu, Fundacja Systemu Aktywizacji Seniora
  • Filip Nowak - zastępca prezesa ds. operacyjnych, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Marta Rosińska - dyrektor sprzedaży Pharmaceutical Dignostics, GE Healthcare Polska
  • Józefa Szczurek-Żelazko - sekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
  • Jan Szewieczek - kierownik, Klinika Geriatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Marek Tombarkiewicz - dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2018

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie