Sesje

2020-07-01
 • 11:00 - 12:30

  Zarządzanie szpitalem – wyzwania i przegląd dobrych praktyk

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Zarządzanie kadrami, finansami, inwestycjami i infrastrukturą techniczną w szpitalach
  • Przetargi publiczne w szpitalach – porozmawiajmy o kryteriach
  • Zarządzanie szpitalem w warunkach pandemii SARS-CoV-2
  • Koszty w górę, czyli w jaki sposób i na czym można jeszcze bezpiecznie zaoszczędzić; taryfy i wycena świadczeń medycznych a faktyczne koszty
  • Hospital-Based HTA – wdrażanie nowej formuły szpitalnej oceny efektywności zakupów innowacyjnych technologii medycznych
  • Jerzy Gryglewicz , ekspert rynku medycznego, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
  • Sławomir Jagieła , MBA, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Kolegium Kształcenia Podyplomowego,
  • Anna Kotuła , zastępca dyrektora ds. finansów i zarządzania, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach,
  • Jakub Kraszewski , dyrektor, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,
  • Tomasz Maciejewski , dyrektor naczelny, Instytut Matki i Dziecka,
  • Mariusz Wójtowicz , prezes zarządu, Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., prezes zarządu, Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego, członek zarządu, Polska Federacja Szpitali,
  • Krzysztof Zaczek , prezes zarządu, Szpital Murcki Sp. z o.o., wiceprezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego,
 • 13:00 - 14:30

  System kształcenia kadr medycznych w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Brak kadr medycznych – spojrzenie na problem przez pryzmat zmieniających się priorytetów i potrzeb młodych Polaków wybierających drogę zawodową
  • Proponowane zmiany schematu szkolenia medycznego – od szkoły średniej po kształcenie podyplomowe
  • Jak zreformować programy studiów medycznych – m.in. zmiana organizacji i wydłużenie szkolenia klinicznego
  • System kształcenia pielęgniarek w Polsce – możliwości, praktyka, postulowane zmiany
  • Wprowadzenie umiejętności (certyfikatów) w zakresie procedur diagnostycznych i terapeutycznych
  • Artur Drobniak , zastępca sekretarza, Naczelna Rada Lekarska, członek prezydium, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie,
  • Edward Franek , kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  • Zofia Małas , prezes, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
  • Zbigniew Nawrat , prof. IPS, dyrektor kreatywny, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, adiunkt, Śląski Uniwersytet Medyczny, prezydent, Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej,
  • Piotr Pisula , przewodniczący, Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,
  • Krzysztof Składowski , konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach,
  • Józefa Szczurek-Żelazko , sekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Bożena Walewska-Zielecka , członek zarządu, dyrektor ds. medycznych, Medicover Sp. z o.o.,
  • Zbigniew Wroński , wiceprezes ds. nauki i edukacji, Krajowa Rada Fizjoterapeutów,
  • Piotr Wróbel , zastępca redaktora naczelnego, Magazyn Rynek Zdrowia,
 • 15:00 - 16:30

  Syndrom kodu pocztowego, czyli polskie nierówności w zdrowiu

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Najpierw diagnoza – czy chorujemy tak samo we wszystkich województwach?
  • Znaczenie badań populacyjnych dotyczących wskaźników zdrowotnych w poszczególnych regionach kraju
  • Jak niwelować regionalne zróżnicowanie w dostępie do świadczeń zdrowotnych
  • Podstawowe zabezpieczenia zdrowotne – konieczność zdefiniowania świadczeń w ramach bezpieczeństwa zdrowotnego w każdym powiecie
  • O czym nam mówią mapy potrzeb zdrowotnych?
  • Jakub Adamski , dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia,
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Rafał Halik , Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
  • Maria Libura , ekspert, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierownik, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
  • Tomasz Niewiadomski , wiceprezes ds. świadczeń gwarantowanych, Krajowa Rada Fizjoterapeutów, Krajowa Izba Fizjoterapeutów,
  • Filip Urbański , zastępca dyrektora, Departament Analiz i Innowacji, Narodowy Fundusz Zdrowia,
2020-07-02
 • 10:00 - 11:30

  Kardiologia – interdyscyplinarne podejście do leczenia chorób sercowo-naczyniowych

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Dlaczego potrzebny jest Narodowy Program Zdrowego Serca i Naczyń?
  • Programy opieki koordynowanej: KOS-Zawał, KONS – wnioski, podsumowania, rekomendacje
  • W jaki sposób istotnie można zredukować czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w Polsce; działania/programy na poziomie populacyjnym
  • Choroby sercowo-naczyniowe u pacjentów z COVID-19
  • Mariusz Gąsior , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - kierownik,
  • Piotr Jankowski , I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  • Jarosław Kaźmierczak , konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, kierownik, Klinika Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Jacek Legutko , Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, kierownik, Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie,
  • Bernard Waśko , zastępca prezesa ds. medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Krystian Wita , p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Maria Zawała , redaktor programów telewizyjnych i internetowych, TVS,
 • 12:00 - 12:30

  Iluzje i mity w medycynie

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Debata pacjent – lekarz w formule „jeden na jednego”

  • Leszek Borkowski , prezes, Fundacja Razem w Chorobie,
  • Krzysztof Składowski , konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach,
  • Jacek Wykowski , redaktor, Rynek Zdrowia,
 • 15:00 - 16:30

  Medycyna podróży

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wykłady:

  • Przygotowanie do wyjazdu w aspekcie medycznym; czy podróżowanie w czasach pandemii może być bezpieczne?
  • Najważniejsze aspekty szczepień ochronnych
  • Profilaktyka malarii u osób podróżujących
  • Piotr Kajfasz , specjalista chorób zakaźnych oraz medycyny morskiej i tropikalnej, Ośrodek Medyczny Służby Zagranicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie,
  • Andrzej Urbanik , kierownik, Katedra Radiologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
2020-07-03
 • 09:00 - 10:30

  Stomatologia – partner z potencjałem

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Czy „trend telemedyczny" stawia przed stomatologami nowe zadania?
  • Co może grozić w przypadku marginalizacji stomatologii z powodu „trudnych czasów"?
  • Jak polską stomatologię zmieni koronawirus?
  • Andrzej Cisło , wiceprezes, Naczelna Rada Lekarska,
  • Marzena Dominiak , kierownik, Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM we Wrocławiu, prezydent, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, członkini, Komitet Edukacyjny Światowej Federacji Dentystycznej FDI,
  • Radosław Lubczyk , poseł na Sejm RP, Klub Parlamentarny Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo Ludowe – Kukiz’15,
  • Mirosław Stańczyk , redaktor naczelny, InfoDENT24.pl,
 • 11:00 - 12:30

  Jak zwiększyć dostępność do leczenia biologicznego w Polsce?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Pojawianie się na rynku kolejnych leków biologicznych równoważnych – jak odpowiednio wykorzystać ich potencjał?
  • Postulowane zasady obejmowania refundacją kolejnych leków biologicznych równoważnych
  • Skala oszczędności wynikająca z wygasania patentów na leki biologiczne
  • Zamiana leków biologicznych w trakcie terapii w chorobach autoimmunologicznych
  • Marek Brzosko , prezes, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, kierownik, Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Iwona Kasprzak , dyrektor, Departament Gospodarki Lekami, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Brygida Kwiatkowska , konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,
  • Maciej Miłkowski , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Izabela Obarska , ekspert systemu ochrony zdrowia, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia w latach 2016-2017,
  • Grzegorz Rychwalski , wiceprezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego,
  • Marcin Stajszczyk , kierownik, Oddział Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych, Śląskie Centrum Reumatologii, przewodniczący, Komisja ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne,
  • Marek Tombarkiewicz , dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2018,
  • Irena Walecka , kierownik, Klinika Dermatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
2020-07-06
 • 09:00 - 10:30

  Jak radzić sobie z „epidemią” cukrzycy?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Pandemia cukrzycy – nowy atlas IDF
  • Możliwości zapobiegania cukrzycy – od szkoły do emerytury
  • Edukacja w cukrzycy jako profilaktyka powikłań
  • Jak leczymy cukrzycę w Polsce – jest postęp, ale są też oczekiwania pacjentów i lekarzy
  • Pacjenci z cukrzycą a COVID-19
  • Dariusz Dziełak , dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Edward Franek , kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  • Przemysława Jarosz-Chobot , konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik, Katedra Pediatrii i Kliniki Diabetologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, członek zarządu, Sekcja Diabetologii Pediatrycznej, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne,
  • Agnieszka Karczewska , konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego na województwo lubelskie, -,
  • Urszula Komorek , certyfikowany edukator diabetologiczny, nauczyciel, Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej,
  • Michał Sutkowski , przewodniczący, Komisja ds. Relacji Publicznych, rzecznik prasowy, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,
 • 11:00 - 12:30

  NTEC | Telemedycyna przed i po COVID-19 – niespodziewany zwycięzca

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wykład wprowadzający (15 min):

  • Czy COVID-19 na zawsze zmienił miejsce telemedycyny w polskiej ochronie zdrowia?

  Dyskusja:

  • Kardiologia i co jeszcze?
  • Nowe rozwiązania technologiczne
  • Bezpieczna diagnostyka obrazowa
  • Telemedycyna w dobie COVID-19 – tylko potrzeba chwili? Czy zostanie z nami na dłużej?
  • Krzysztof S. Gołba , kierownik, Katedra Elektrokardiologii, Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ordynator, Oddział Elektrokardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Piotr Jankowski , I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  • Łukasz Kołtowski , I Katedra i Klinika Kardiologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Przemysław Mitkowski , kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • Mateusz Tajstra , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 • 13:00 - 13:30

  Od centralizacji do decentralizacji – radioterapia nowotworów złośliwych w latach 2011-2020 – czy jest przykładem wymiernego sukcesu onkologii w Polsce?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wywiad z konsultantem krajowym

  • Krzysztof Składowski , konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach,
  • Anna Sojka , redaktor, Polskie Radio Katowice,
 • 14:30 - 16:00

  Szczepienia – dziś i jutro

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Jak szczepić bezpiecznie w czasach pandemii?
  • Efektywność wydatków publicznych na PSO w ostatnich latach
  • Mechanizm finansowania nowych szczepień – jak wybrać optymalny
  • Czy obecna ścieżka refundacyjna mogłaby znaleźć zastosowanie w finansowaniu nowych szczepień
  • Ocena HTA – optymalny sposób wyboru szczepionki do refundowania szczepień
  • Nadzór/monitorowanie sytuacji epidemiologicznej – czy pozwala nam w pełni ocenić efekty szczepień
  • Paweł Grzesiowski , adiunkt, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, prezes, Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń,
  • Maciej Miłkowski , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Joanna Parkitna , p.o. dyrektora, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Jolanta Prochaska , radca, Departament Przeciwepidemiczny i Ochrony Sanitarnej Granic, GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY,
  • Michał Seweryn , epidemiolog, prezes zarządu, EconMed Europe Sp. z o.o.,
  • Jakub Szulc , dyrektor, EY Polska,
2020-07-07
 • 09:00 - 10:30

  Specjalizacje lekarskie

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Liczba specjalizacji lekarskich w Polsce – przegląd opinii i propozycji
  • Czy potrzebny jest I stopień specjalizacji; jak go przeprowadzić?
  • Pediatria i geriatria – wymierające specjalizacje? Motywy ich wyboru i postawy rezydentów
  • Postulowane kierunki zmian w kształceniu podyplomowym – czy należy skrócić szkolenie podyplomowe w niektórych specjalnościach?
  • Andrzej Bunio , dyrektor ds. lecznictwa, Stobrawskie Centrum Medyczne z siedzibą w Kup,
  • Paweł Buszman , Katedra i Zakład Epidemiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Maciej Hamankiewicz , prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2010 - 2018, ordynator, Oddział Chorób Wewnętrznych, Szpital św. Elżbiety Polsko-Amerykańskich Klinik Serca,
  • Dominik Lewandowski , członek zarządu głównego, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, prezes, Młodzi Lekarze Rodzinni,
  • Agnieszka Mastalerz-Migas , konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, członek Rady Medycznej przy premierze RP, kierownik, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
  • Piotr Pisula , przewodniczący, Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,
  • Krzysztof Ziaja , konsultanat, Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach, Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim,
 • 13:00 - 14:30

  Inżynieria biomedyczna

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Główne cele kształcenia na kierunku bioinżynieria
  • Znaczenie inżynierii biomedycznej w rozwoju nowych technologii medycznych
  • Jak wykorzystujemy w Polsce potencjał inżynierii biomedycznej
  • Współpraca personelu medycznego z bioinżynierami na sali operacyjnej
  • Krzyszfor Fujarewicz , kierownik, Katedra Inżynierii i Biologii Systemów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA,
  • Marek Gzik , kierownik, Katedra Biomechatroniki, przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna, Politechnika Śląska,
  • Grzegorz Juras , prorektor ds. rozwoju i sportu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
  • Jerzy Małachowski , dziekan, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wojskowa Akademia Techniczna,
  • Zbigniew Paszenda , prodziekan ds. ogólnych, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska,
  • Jerzy Pieniążek , neurochirurg, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu,
  • Ewa Piętka , kierownik, Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Politechnika Śląska,
 • 16:00 - 17:30

  Medycyna w sytuacjach ekstremalnych

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wykłady:

  • Zagrożenia CBRNE/HazMat w praktyce medycznej i ratowniczej
  • Postępowanie w hipotermii – polski konsensus leczenia ciężkich odmrożeń
  • Wypadki masowe i katastrofy, pandemie – wyzwaniem dla medycyny XXI wieku
  • Medycyna ekstremalna, a medycyna codzienna, czyli punkt widzenia zależy od...
  • Karol Łyziński , Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej,
  • Michał Madeyski , koordynator, Medyczny Zespół Ratunkowy, Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej,
  • Piotr Szetelnicki , wiceprezes zarządu, Polskie Towarzystwo Medycyny i Ratownictwa Górskiego,
  • Arkadiusz Trzos , Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej,
2020-07-09
 • 12:00 - 13:30

  Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce – dziś i jutro

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Jeśli NFZ powinien mieć konkurencję, to kiedy i jaką?
  • Stan i kierunki prac nad zawartością koszyka świadczeń gwarantowanych
  • Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce – nie ma ustawy, jest rozwój
  • Możliwości wprowadzenia alternatywnych/komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
  • Andrzej Jacyna , ordynator, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2018-2019,
  • Krzysztof Łanda , prezes, Meritum L.A., podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2015-2017,
  • Robert Mołdach , partner, CEO, INSTYTUT ZDROWIA I DEMOKRACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
  • Anna Rulkiewicz , prezes, Grupa LUX MED, prezes zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej,
  • Andrzej Sośnierz , poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia,
  • Christoph Sowada , dyrektor, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
 • 14:00 - 15:30

  Roboty medyczne

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Zakres stosowania systemów robotowych w medycynie – m.in. w chirurgii, rehabilitacji i diagnostyce
  • Znaczenie chirurgii robotowej w dobie pandemii
  • Robot – niewolnik lekarza czy bohater pacjenta?
  • Wybrane kierunki rozwoju robotyki medycznej
  • Radiochirurgia robotowa
  • Finansowanie procedur z zastosowaniem robotów medycznych w Polsce
  • Sławomir Blamek , prof. Instytutu, Zakład Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach,
  • Zbigniew J. Król , zastępca dyrektora ds. klinicznych i naukowych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019,
  • Andrzej Michnik , -, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury Medycznej,
  • Jakub Musiałek , prezes, Pixel Technology,
  • Zbigniew Nawrat , prof. IPS, dyrektor kreatywny, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, adiunkt, Śląski Uniwersytet Medyczny, prezydent, Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej,
  • Anna Poświata , kierownik kliniczny, EGZOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
  • Bartłomiej Stańczyk , -, Accrea Engineering Poland,
  • Joanna Szyman , prezes zarządu, Szpital na Klinach, Grupa Neo Hospital,
  • Wojciech Witkiewicz , dyrektor, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
  • Marek Zawadzki , chirurg, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU,
2020-07-14
 • 13:00 - 14:30

  Co zrobić, aby zmniejszyć liczbę amputacji w Polsce?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wykłady:

  • Problem amputacji w Polsce
  • Spojrzenie innej specjalizacji na amputacje
  • Schorzenia układu limfatycznego a amputacje
  • Aleksander Sieroń , konsultant krajowy w dziedzinie angiologii, kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu,
  • Jan Szczegielniak , konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii, kierownik, Dział Usprawniania Leczniczego, Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach,
  • Andrzej Szuba , kierownik, Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prezydent, Międzynarodowe Towarzystwo Limfologiczne,
 • 15:30 - 16:00

  Miejsce i znaczenie angiologii w Polsce i na świecie

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wywiad z konsultantem krajowym

  • Aleksander Sieroń , konsultant krajowy w dziedzinie angiologii, kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu,
  • Piotr Wróbel , zastępca redaktora naczelnego, Magazyn Rynek Zdrowia,

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie