Sesje

2020-07-01
 • 11:00 - 12:30

  Zarządzanie szpitalem – wyzwania i przegląd dobrych praktyk

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Zarządzanie kadrami, finansami, inwestycjami i infrastrukturą techniczną w szpitalach
  • Przetargi publiczne w szpitalach – porozmawiajmy o kryteriach
  • Zarządzanie szpitalem w warunkach pandemii SARS-CoV-2
  • Koszty w górę, czyli w jaki sposób i na czym można jeszcze bezpiecznie zaoszczędzić; taryfy i wycena świadczeń medycznych a faktyczne koszty
  • Hospital-Based HTA – wdrażanie nowej formuły szpitalnej oceny efektywności zakupów innowacyjnych technologii medycznych
  • Jerzy Gryglewicz , ekspert rynku medycznego, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
  • Sławomir Jagieła , MBA, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Kolegium Kształcenia Podyplomowego,
  • Anna Kotuła , zastępca dyrektora ds. finansów i zarządzania, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach,
  • Jakub Kraszewski , dyrektor, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,
  • Tomasz Maciejewski , dyrektor naczelny, Instytut Matki i Dziecka,
  • Mariusz Wójtowicz , prezes zarządu, Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., prezes zarządu, Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego,
  • Krzysztof Zaczek , wiceprezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, prezes zarządu, Szpital Murcki Sp. z o.o.,
 • 13:00 - 14:30

  System kształcenia kadr medycznych w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Brak kadr medycznych – spojrzenie na problem przez pryzmat zmieniających się priorytetów i potrzeb młodych Polaków wybierających drogę zawodową
  • Proponowane zmiany schematu szkolenia medycznego – od szkoły średniej po kształcenie podyplomowe
  • Jak zreformować programy studiów medycznych – m.in. zmiana organizacji i wydłużenie szkolenia klinicznego
  • System kształcenia pielęgniarek w Polsce – możliwości, praktyka, postulowane zmiany
  • Wprowadzenie umiejętności (certyfikatów) w zakresie procedur diagnostycznych i terapeutycznych
  • Artur Drobniak , zastępca sekretarza, Naczelna Rada Lekarska, członek prezydium, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie,
  • Edward Franek , kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  • Zofia Małas , prezes, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
  • Zbigniew Nawrat , dyrektor kreatywny, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, prezydent, Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej, adiunkt, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Piotr Pisula , przewodniczący, Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,
  • Krzysztof Składowski , konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach,
  • Józefa Szczurek-Żelazko , sekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Bożena Walewska-Zielecka , członek zarządu, dyrektor ds. medycznych, Medicover Sp. z o.o.,
  • Zbigniew Wroński , wiceprezes ds. nauki i edukacji, Krajowa Rada Fizjoterapeutów,
  • Piotr Wróbel , zastępca redaktora naczelnego, Rynek Zdrowia,
 • 15:00 - 16:30

  Syndrom kodu pocztowego, czyli polskie nierówności w zdrowiu

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Najpierw diagnoza – czy chorujemy tak samo we wszystkich województwach?
  • Znaczenie badań populacyjnych dotyczących wskaźników zdrowotnych w poszczególnych regionach kraju
  • Jak niwelować regionalne zróżnicowanie w dostępie do świadczeń zdrowotnych
  • Podstawowe zabezpieczenia zdrowotne – konieczność zdefiniowania świadczeń w ramach bezpieczeństwa zdrowotnego w każdym powiecie
  • O czym nam mówią mapy potrzeb zdrowotnych?
  • Jakub Adamski , dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia,
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Rafał Halik , Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
  • Maria Libura , ekspert, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierownik, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
  • Tomasz Niewiadomski , wiceprezes ds. świadczeń gwarantowanych, Krajowa Rada Fizjoterapeutów,
  • Filip Urbański , zastępca dyrektora, Departament Analiz i Innowacji, Narodowy Fundusz Zdrowia,
2020-07-02
 • 10:00 - 11:30

  Kardiologia – interdyscyplinarne podejście do leczenia chorób sercowo-naczyniowych

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Dlaczego potrzebny jest Narodowy Program Zdrowego Serca i Naczyń?
  • Programy opieki koordynowanej: KOS-Zawał, KONS – wnioski, podsumowania, rekomendacje
  • W jaki sposób istotnie można zredukować czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w Polsce; działania/programy na poziomie populacyjnym
  • Choroby sercowo-naczyniowe u pacjentów z COVID-19
  • Mariusz Gąsior , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - kierownik,
  • Piotr Jankowski , I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  • Jarosław Kaźmierczak , konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, kierownik, Klinika Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Jacek Legutko , Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, kierownik, Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie,
  • Bernard Waśko , zastępca prezesa ds. medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Krystian Wita , p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Maria Zawała , redaktor programów telewizyjnych i internetowych, TVS,
 • 12:00 - 12:30

  Iluzje i mity w medycynie

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Debata pacjent – lekarz w formule „jeden na jednego”

  • Leszek Borkowski , prezes, Fundacja Razem w Chorobie,
  • Krzysztof Składowski , konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach,
  • Jacek Wykowski , redaktor, Rynek Zdrowia,
 • 15:00 - 16:30

  Medycyna podróży

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wykłady:

  • Przygotowanie do wyjazdu w aspekcie medycznym; czy podróżowanie w czasach pandemii może być bezpieczne?
  • Najważniejsze aspekty szczepień ochronnych
  • Profilaktyka malarii u osób podróżujących
  • Piotr Kajfasz , specjalista chorób zakaźnych oraz medycyny morskiej i tropikalnej, Ośrodek Medyczny Służby Zagranicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie,
  • Andrzej Urbanik , kierownik, Katedra Radiologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
2020-07-03
 • 09:00 - 10:30

  Stomatologia – partner z potencjałem

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Czy „trend telemedyczny" stawia przed stomatologami nowe zadania?
  • Co może grozić w przypadku marginalizacji stomatologii z powodu „trudnych czasów"?
  • Jak polską stomatologię zmieni koronawirus?
  • Andrzej Cisło , wiceprezes, Naczelna Rada Lekarska,
  • Marzena Dominiak , kierownik, Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM we Wrocławiu, prezydent, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, członkini, Komitet Edukacyjny Światowej Federacji Dentystycznej FDI,
  • Radosław Lubczyk , poseł na Sejm RP, Klub Parlamentarny Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo Ludowe – Kukiz’15,
  • Mirosław Stańczyk , redaktor naczelny, InfoDENT24.pl,
 • 11:00 - 12:30

  Jak zwiększyć dostępność do leczenia biologicznego w Polsce?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Pojawianie się na rynku kolejnych leków biologicznych równoważnych – jak odpowiednio wykorzystać ich potencjał?
  • Postulowane zasady obejmowania refundacją kolejnych leków biologicznych równoważnych
  • Skala oszczędności wynikająca z wygasania patentów na leki biologiczne
  • Zamiana leków biologicznych w trakcie terapii w chorobach autoimmunologicznych
  • Marek Brzosko , prezes, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, kierownik, Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Iwona Kasprzak , dyrektor, Departament Gospodarki Lekami, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Brygida Kwiatkowska , konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,
  • Maciej Miłkowski , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Izabela Obarska , ekspert systemu ochrony zdrowia, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia w latach 2016-2017,
  • Grzegorz Rychwalski , wiceprezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego,
  • Marcin Stajszczyk , kierownik, Oddział Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych, Śląskie Centrum Reumatologii, przewodniczący, Komisja ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne,
  • Marek Tombarkiewicz , dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2018,
  • Irena Walecka , kierownik, Klinika Dermatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
2020-07-06
 • 09:00 - 10:30

  Jak radzić sobie z „epidemią” cukrzycy?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Pandemia cukrzycy – nowy atlas IDF
  • Możliwości zapobiegania cukrzycy – od szkoły do emerytury
  • Edukacja w cukrzycy jako profilaktyka powikłań
  • Jak leczymy cukrzycę w Polsce – jest postęp, ale są też oczekiwania pacjentów i lekarzy
  • Pacjenci z cukrzycą a COVID-19
  • Dariusz Dziełak , dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Edward Franek , kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  • Przemysława Jarosz-Chobot , konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii i endokrynologii dziecięcej, kierownik, Katedra Pediatrii i Klinika Diabetologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny, członek zarządu, Sekcja Diabetologii Pediatrycznej, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne,
  • Agnieszka Karczewska , konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego na województwo lubelskie, -,
  • Urszula Komorek , certyfikowany edukator diabetologiczny, nauczyciel, Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej,
  • Michał Sutkowski , przewodniczący, Komisja ds. Relacji Publicznych, rzecznik prasowy, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,
 • 11:00 - 12:30

  NTEC | Telemedycyna przed i po COVID-19 – niespodziewany zwycięzca

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wykład wprowadzający (15 min):

  • Czy COVID-19 na zawsze zmienił miejsce telemedycyny w polskiej ochronie zdrowia?

  Dyskusja:

  • Kardiologia i co jeszcze?
  • Nowe rozwiązania technologiczne
  • Bezpieczna diagnostyka obrazowa
  • Telemedycyna w dobie COVID-19 – tylko potrzeba chwili? Czy zostanie z nami na dłużej?
  • Krzysztof S. Gołba , kierownik, Katedra Elektrokardiologii, Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ordynator, Oddział Elektrokardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Piotr Jankowski , I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  • Łukasz Kołtowski , I Katedra i Klinika Kardiologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Przemysław Mitkowski , kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • Mateusz Tajstra , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 • 13:00 - 13:30

  Od centralizacji do decentralizacji – radioterapia nowotworów złośliwych w latach 2011-2020 – czy jest przykładem wymiernego sukcesu onkologii w Polsce?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wywiad z konsultantem krajowym

  • Krzysztof Składowski , konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach,
  • Anna Sojka , redaktor, Polskie Radio Katowice,
 • 14:30 - 16:00

  Szczepienia – dziś i jutro

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Jak szczepić bezpiecznie w czasach pandemii?
  • Efektywność wydatków publicznych na PSO w ostatnich latach
  • Mechanizm finansowania nowych szczepień – jak wybrać optymalny
  • Czy obecna ścieżka refundacyjna mogłaby znaleźć zastosowanie w finansowaniu nowych szczepień
  • Ocena HTA – optymalny sposób wyboru szczepionki do refundowania szczepień
  • Nadzór/monitorowanie sytuacji epidemiologicznej – czy pozwala nam w pełni ocenić efekty szczepień
  • Paweł Grzesiowski , adiunkt, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, prezes, Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń,
  • Maciej Miłkowski , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Joanna Parkitna , p.o. dyrektora, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Jolanta Prochaska , radca, Departament Przeciwepidemiczny i Ochrony Sanitarnej Granic, GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY,
  • Michał Seweryn , epidemiolog, prezes zarządu, EconMed Europe Sp. z o.o.,
  • Jakub Szulc , dyrektor, EY Polska,
2020-07-07
 • 09:00 - 10:30

  Specjalizacje lekarskie

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Liczba specjalizacji lekarskich w Polsce – przegląd opinii i propozycji
  • Czy potrzebny jest I stopień specjalizacji; jak go przeprowadzić?
  • Pediatria i geriatria – wymierające specjalizacje? Motywy ich wyboru i postawy rezydentów
  • Postulowane kierunki zmian w kształceniu podyplomowym – czy należy skrócić szkolenie podyplomowe w niektórych specjalnościach?
  • Andrzej Bunio , dyrektor ds. lecznictwa, Stobrawskie Centrum Medyczne z siedzibą w Kup,
  • Paweł Buszman , Katedra i Zakład Epidemiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Maciej Hamankiewicz , prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2010 - 2018, ordynator, Oddział Chorób Wewnętrznych, Szpital św. Elżbiety Polsko-Amerykańskich Klinik Serca,
  • Dominik Lewandowski , członek zarządu głównego, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, prezes, Młodzi Lekarze Rodzinni,
  • Agnieszka Mastalerz-Migas , konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, członek Rady Medycznej przy premierze RP, kierownik, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
  • Piotr Pisula , przewodniczący, Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,
  • Krzysztof Ziaja , konsultanat, Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach, Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim,
 • 13:00 - 14:30

  Inżynieria biomedyczna

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Główne cele kształcenia na kierunku bioinżynieria
  • Znaczenie inżynierii biomedycznej w rozwoju nowych technologii medycznych
  • Jak wykorzystujemy w Polsce potencjał inżynierii biomedycznej
  • Współpraca personelu medycznego z bioinżynierami na sali operacyjnej
  • Krzyszfor Fujarewicz , kierownik, Katedra Inżynierii i Biologii Systemów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA,
  • Marek Gzik , kierownik, Katedra Biomechatroniki, przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna, Politechnika Śląska,
  • Grzegorz Juras , prorektor ds. rozwoju i sportu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
  • Jerzy Małachowski , dziekan, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wojskowa Akademia Techniczna,
  • Zbigniew Paszenda , prodziekan ds. ogólnych, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska,
  • Jerzy Pieniążek , neurochirurg, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu,
  • Ewa Piętka , kierownik, Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Politechnika Śląska,
 • 16:00 - 17:30

  Medycyna w sytuacjach ekstremalnych

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wykłady:

  • Zagrożenia CBRNE/HazMat w praktyce medycznej i ratowniczej
  • Postępowanie w hipotermii – polski konsensus leczenia ciężkich odmrożeń
  • Wypadki masowe i katastrofy, pandemie – wyzwaniem dla medycyny XXI wieku
  • Medycyna ekstremalna, a medycyna codzienna, czyli punkt widzenia zależy od...
  • Karol Łyziński , Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej,
  • Michał Madeyski , koordynator, Medyczny Zespół Ratunkowy, Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej,
  • Piotr Szetelnicki , wiceprezes zarządu, Polskie Towarzystwo Medycyny i Ratownictwa Górskiego,
  • Arkadiusz Trzos , Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej,
2020-07-09
 • 12:00 - 13:30

  Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce – dziś i jutro

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Jeśli NFZ powinien mieć konkurencję, to kiedy i jaką?
  • Stan i kierunki prac nad zawartością koszyka świadczeń gwarantowanych
  • Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce – nie ma ustawy, jest rozwój
  • Możliwości wprowadzenia alternatywnych/komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
  • Andrzej Jacyna , ordynator, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2018-2019,
  • Krzysztof Łanda , prezes, Meritum L.A., podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2015-2017,
  • Robert Mołdach , partner, CEO, INSTYTUT ZDROWIA I DEMOKRACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
  • Anna Rulkiewicz , prezes, Grupa LUX MED, prezes zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej,
  • Andrzej Sośnierz , poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia,
  • Christoph Sowada , dyrektor, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
 • 14:00 - 15:30

  Roboty medyczne

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Zakres stosowania systemów robotowych w medycynie – m.in. w chirurgii, rehabilitacji i diagnostyce
  • Znaczenie chirurgii robotowej w dobie pandemii
  • Robot – niewolnik lekarza czy bohater pacjenta?
  • Wybrane kierunki rozwoju robotyki medycznej
  • Radiochirurgia robotowa
  • Finansowanie procedur z zastosowaniem robotów medycznych w Polsce
  • Sławomir Blamek , -, Zakład Radioterapii Centrum Onkologii-Instytutu, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach,
  • Zbigniew J. Król , zastępca dyrektora ds. klinicznych i naukowych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019,
  • Andrzej Michnik , -, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury Medycznej,
  • Jakub Musiałek , prezes, Pixel Technology,
  • Zbigniew Nawrat , dyrektor kreatywny, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, prezydent, Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej, adiunkt, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Anna Poświata , kierownik kliniczny, EGZOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
  • Bartłomiej Stańczyk , -, Accrea Engineering Poland,
  • Joanna Szyman , prezes zarządu, Grupa Neo Hospital,
  • Wojciech Witkiewicz , dyrektor, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
  • Marek Zawadzki , chirurg, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU,
2020-07-14
 • 13:00 - 14:30

  Co zrobić, aby zmniejszyć liczbę amputacji w Polsce?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wykłady:

  • Problem amputacji w Polsce
  • Spojrzenie innej specjalizacji na amputacje
  • Schorzenia układu limfatycznego a amputacje
  • Aleksander Sieroń , konsultant krajowy w dziedzinie angiologii, kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu,
  • Jan Szczegielniak , konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii, kierownik, Dział Usprawniania Leczniczego, Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach,
  • Andrzej Szuba , kierownik, Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prezydent, Międzynarodowe Towarzystwo Limfologiczne,
 • 15:30 - 16:00

  Miejsce i znaczenie angiologii w Polsce i na świecie

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wywiad z konsultantem krajowym

  • Aleksander Sieroń , konsultant krajowy w dziedzinie angiologii, kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu,
  • Piotr Wróbel , zastępca redaktora naczelnego, Rynek Zdrowia,
HCC

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie