Sesje

2020-05-14
 • 15:00 - 16:30

  O sieci szpitali i nie tylko – kilka pytań w czasach pandemii

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Czego w czasie pandemii koronawirusa dowiedzieliśmy się o funkcjonowaniu szpitali w naszym kraju; wnioski na przyszłość
  • Skutki finansowe pandemii SARS-CoV-2 dla placówek, w tym przekształconych w jednoimienne
  • Ograniczenie/wstrzymanie przyjęć planowych – co to oznacza dla szpitali?
  • Organizacja lecznictwa stacjonarnego w Polsce – wymaga rewolucji czy ewolucyjnego wprowadzania korekt?
  • Liczba i struktura szpitali oraz oddziałów – czy sprawdza się w warunkach pandemii koronawirusa?
  • Sieć szpitali – konieczne są modyfikacje, ale jakie?
  • Rola szpitali powiatowych w systemie
  • Jeden koordynator lecznictwa szpitalnego w województwie – oczekiwany model nie tylko w czasie pandemii?
2020-05-21
2020-05-25
 • 16:00 - 17:30

  Finansowanie ochrony zdrowia – nowe spojrzenie w dobie pandemii

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Alokacja środków i strumienie finansowania ochrony zdrowia – czy obecny model jest efektywny?
  • Pandemia SARS-CoV-2 a wpływy do NFZ ze składki zdrowotnej
  • Czy system finansowania ochrony zdrowia może być przygotowany na pandemię?
  • Nowe zasady rozliczeń płatnika ze świadczeniodawcami w czasie pandemii – czy zdają egzamin?
  • Wpływ pandemii na inwestycje w ochronie zdrowia
  • Podniesienie akcyzy i co dalej, czyli osobny algorytm wydzielenia środków na zdrowie publiczne i profilaktykę
  • Mechanizm tworzenia funduszu na innowacyjne technologie w medycynie
  • Dodatkowe powszechne ubezpieczenie pielęgnacyjne – jak je wdrożyć do systemu
2020-05-27
 • 15:00 - 17:00

  NTEC | Zagrożenia kardiologiczne dla chorych w dobie COVID-19 oraz po pandemii – sesja we współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wykład wprowadzający (15 min):

  • Perspektywa Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  Dyskusja:

  • Zagrożenia kardiologiczne dla chorych z infekcją COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem ostrych zespołów wieńcowych, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, migotania przedsionków
  • Zagrożenia wynikające z ograniczonych świadczeń planowych
  • Kiedy i jak można bezpiecznie uruchomić planowe przyjęcia chorych kardiologicznych
  • Czy pandemia COVID-19 zmieni naszą rzeczywistość już na zawsze?
  • Dariusz Dudek , prezes, European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions,
  • Mariusz Gąsior , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - kierownik,
  • Jarosław Kaźmierczak , konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, kierownik, Klinika Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Wojciech Kuta , redaktor naczelny, magazyn Rynek Zdrowia,
  • Maciej Lesiak , I Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - kierownik,
  • Adam Witkowski , Klinika Kardiologii i Angiologii, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego - kierownik, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - prezes,
  • Wojciech Wojakowski , Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierownik, III Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach - kierownik, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - ustępujący przewodniczący,
2020-05-28
 • 15:00 - 16:30

  Oko w oko z łuszczycą – czy jesteśmy gotowi, by leczyć skutecznie i na światowym poziomie?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Choroby skóry jako choroby zagrażające zdrowiu i życiu
  • Sytuacja pacjentów z łuszczycą w Polsce i Europie
  • Wpływ łuszczycy na prezenteizm i absenteizm w pracy
  • Postęp w leczeniu łuszczycy
  • Jakub Gierczyński , MBA, ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego,
  • Maciej Miłkowski , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Joanna Narbutt , Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii,
  • Witold Owczarek , kierownik, Klinika Dermatologii, Wojskowy Instytut Medyczny,
  • Dagmara Samselska , przewodnicząca, Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę,

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie