Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z
Jolanta Sykut-Cegielska

Jolanta Sykut-Cegielska

Firma: Instytut Matki i Dziecka

Stanowisko: konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii metabolicznej, kierownik, Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii

Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, profesor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w swoim życiu  zawodowym od ponad 30 lat zajmuje się pacjentami z rzadkimi wrodzonymi wadami metabolizmu, najpierw w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie przez osiem lat pełniła funkcję kierownika kliniki. Aktualnie prowadzi Klinikę Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii w Instytucie Matki i Dziecka. Była założycielem Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu, w którym obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Zarządu w drugiej kadencji. Jest opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Pediatrii Metabolicznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Współpracuje z wieloma organizacjami pacjenckimi i rodzicielskimi zaangażowanymi w opiekę nad pacjentem z wrodzoną wadą metabolizmu. Jest członkiem korespondentem z wyboru na Polskę, Węgry i Rosję w Towarzystwie Naukowym ds. Badań nad Wrodzonymi Wadami Metabolizmu (SSIEM – the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism). W okresie 2006-2012 była krajowym koordynatorem europejskiej sieci dedykowanej rzadkim chorobom ORPHANET Poland. Jako członek Zespołu Ministerstwa Zdrowia bierze czynny udział w opracowaniu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Jest członkiem Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorób Ultrarzadkich. Od 2019 roku jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Journal of Mother and Child/Medycyna Wieku Rozwojowego. Aktualnie pełni drugą kadencję funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii metabolicznej. Otrzymała przyznawaną przez pacjentów i ich rodziny nagrodę Anioł Medycyny 2015. W ubiegłym roku była laureatką zespołowej nagrody Pulsu Medycyny „Złoty Skalpel”. Jest autorem ogółem ponad 400 publikacji w recenzowanych czasopismach z liczbą cytowań (bez autocytowań wg Web of Knowledge) 389, indeksem H – 23.

 

Bierze udział w sesjach:

 • Choroby rzadkie w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ
  PRELEGENCI
   

  Choroby rzadkie w Polsce

  • Problemy diagnostyczne, terapeutyczne i organizacyjne na przykładach wybranych jednostek chorobowych, m.in. wrodzonych chorób metabolicznych
  • Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – czy uporządkuje i uczyni bardziej efektywną opiekę nad pacjentami?
  • Obecne możliwości wczesnego diagnozowania i leczenia pacjentów z wybranymi chorobami rzadkimi w Polsce
  • W jaki sposób zapewnić polskim pacjentom z chorobami rzadkimi dostęp do innowacyjnych terapii?

  Choroby rzadkie w Polsce

  • Krystyna Chrzanowska - koordynator projektu, Zakład Genetyki Medycznej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
  • Karina Jahnz-Różyk - konsultant krajowy w dziedzinie alergologii, kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny
  • Dominika Janiszewska-Kajka - zastępca dyrektora, Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia
  • Zbigniew J. Król - zastępca dyrektora ds. klinicznych i naukowych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019
  • Stanisław Maćkowiak - prezes, Federacja Pacjentów Polskich
  • Michał Rutkowski - prezes, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym Pięknie Puchnę
  • Marzena Sygut - redaktor, Rynek Zdrowia
  • Jolanta Sykut-Cegielska - konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii metabolicznej, kierownik, Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka
  • Jolanta Wierzba - koordynator, Centrum Chorób Rzadkich, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
  • Mirosław Zieliński - prezes, Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie