Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z
Lidia Gil

Lidia Gil

Firma: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Stanowisko: kierownik, Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego

Prof. UM dr hab. med. Lidia Gil jest kierownikiem Kliniki Hematologii I Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jako hematolog i transplantolog zajmuje się naukowo i praktycznie terapią komórkową w leczeniu nowotworowych chorób hematologicznych – transplantacją komórek krwiotwórczych i terapią CAR T. Jej szczególne zainteresowania dotyczą bezpieczeństwa terapii komórkowych, zwłaszcza  powikłań infekcyjnych. Jest autorem licznych publikacji w tym temacie. Pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Przewodniczącej Sekcji ds Zakażeń Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds Leczenia Białaczek u Dorosłych PALG

Bierze udział w sesjach:

 • Znaczenie programów polityki zdrowotnej (PPZ) w budowaniu polskiego modelu Value Based Healthcare

  ZOBACZ WIĘCEJ
  PRELEGENCI
   

  Znaczenie programów polityki zdrowotnej (PPZ) w budowaniu polskiego modelu Value Based Healthcare

  • Rola resortowych i rządowych PPZ w strategii rozwiązywania ważnych problemów epidemiologicznych oraz zdrowotnych
  • Kierunki rozwoju ministerialnych programów polityki zdrowotnej – PPZ jako jedna z metod wdrażania nowych procedur medycznych
  • Możliwości finansowania spersonalizowanych terapii genowych w ramach PPZ, w tym Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
  • Wyniki leczenia antyretrowirusowego osób z HIV w Polsce – przykład skutecznej realizacji programu polityki zdrowotnej
  • Zakładane cele i osiągane efekty programu leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne – skala wyzwań

  Znaczenie programów polityki zdrowotnej (PPZ) w budowaniu polskiego modelu Value Based Healthcare

  • Lidia Gil - kierownik, Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
  • Miłosz Parczewski - kierownik, Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, prezes, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS
  • Anna Sojka - redaktor, Polskie Radio Katowice
  • Tomasz Szczepański - kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, prorektor ds. nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny, ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  • Tomasz Tatara - Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  • Magdalena Władysiuk - HTA Consulting, CEESTAHC

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie