Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z
Marian Zembala

Marian Zembala

Firma: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Stanowisko: dyrektor

Wybitny polski kardiochirurg i transplantolog. Uczestniczył w zespole prof. Z.Religi w pierwszych transplantacjach serca (1985), jako pierwszy w Polsce wprowadził zabieg rewaskularyzacji tętniczej z wykorzystaniem obu tętnic piersiowych, zabieg ablacji w zagrażających życiu arytmiach, kardiomioplastyki serca (1996), pierwszy w Polsce wykonał transplantację serca u dziecka (1987), przeprowadził pierwszą w Polsce transplantację płuca (1998) oraz serca i płuc (2001).

Wspólnie z kardiologami i anestezjologami oraz Profesorem Zbigniewem Religą od roku 1985 współtworzył zabrzańską kardiochirurgię i transplantologię oraz dbał o jej dynamiczny rozwój przez minione 30 lat, tworząc referencyjny w kraju ośrodek kardiochirurgii i transplantologii. Stworzył w Zabrzu wiodący w kraju program transplantacji płuc włącznie z chorymi z mukowiscydozą, transplantacji serca, mechanicznego wspomagania krążenia u chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem tych narządów. Ze względu na wyniki leczenia SCCS, którym kieruje zaliczany jest do europejskich ośrodków referencyjnych w transplantologii.

Konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii (2011 r.- 2016 r.), Przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (19.12.2008 r.- 15.06.2015r), Minister Zdrowia (16.06-10.11.2016r.), Poseł na Sejm VIII kadencji. Jako pierwszy Polak w historii został prezydentem europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Torakochirurgii EACTS (2017-2018). W roku 2009-2010 pełnił z wyboru funkcję prezydenta Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Naczyń ESCVS i w 2010 r. oraz zorganizował jubileuszowy kongres w Warszawie. Do szczególnych osiągnięć naukowych uzyskanych w roku 2018r. zalicza wprowadzony wspólnie z prof. Mariuszem Gąsiorem pionierski w świecie program hybrydowej rewaskularyzacji oraz wspólnie z polskimi elektrofizjologami program hybrydowej ablacji u chorych z opornym na leczenie napadowym migotaniem przedsionków. Inicjator powstania we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz władzami miasta Zabrza pierwszego w województwie śląskim Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED Silesia, w którym realizowane są międzynarodowe projekty badawcze z zakresu medycyny regeneracyjnej i nanomedycyny pod kierownictwem prof. Józefa Dulaka i prof. Marka Radomskiego.

Mimo, że nie jest Ślązakiem z urodzenia od trzydziestu lat aktywnie angażuje się w życie i rozwój makroregionu Śląska, województwa śląskiego oraz w rozwój naukowy woj. opolskiego. Jego aktywność i identyfikacja z Regionem została doceniona przez społeczność, gdyż uhonorowany został m.in. Orłem Piastów Śląskich (2014), tytułem Honorowego Ślązaka Roku (2010), otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zabrze (2009), Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego (2005); wyróżniony Kordzikami Braci Górniczej z insygniami św. Barbary (2012), „Cegłą z Gazety” - Nagrodą im. Janoscha (2011), nagrodą Polskiego Radia Katowice im. Stanisława Ligonia (2013).
W październiku 2018 r. otrzymał tytuł Doctora Honoric Cauca przyznany przez macierzysty Uniwersytet, tj. Uniwersytet  Medyczny we Wrocławiu, a jego wykład poświęcony wędrówce śladami gigantów światowej medycyny został bardzo wysoko oceniony.

Prof. Zembala działał aktywnie przez wiele lat w prestiżowym ESC Nucleus Working Group on Cardiovascular Surgery , współautor i członek Task Force Group w zakresie europejskich wytycznych diagnostyki i leczenia choroby niedokrwiennej serca, wad zastawkowych serca (ESC/EACTS 2010 i 2014). Członek Komitetu Sterującego Europejskiego Rejestru Przezcewnikowego Leczenia Zastawek (ESC TransCatheter Valve Treatment Registry), koordynator narodowy rejestru TCVT i programu TAVI. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przewodniczący Sekcji Kardiochirurgii PTK (2011-2012). Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej
w okresie od 14.01.1997 r. do 14.10.1997 r. Członek Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Prezes tego Towarzystwa od 20.06.2018r. do 30.09.2018r. Inicjator
i redaktor naczelny (od 2004 r. do 03.2017 r.) Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. Autor 83 rozdziałów w 23 podręcznikach, 693 prac oryginalnych, w tym 157 w czasopismach zagranicznych (m.in. Lancet, Chest, Circulation, The Journal of Heart and Lung Transplantation, European Heart Journal, The Journal of Cardiovascular Surgery, Kardiologia Polska, Kardiochirurgii I Torakochirurgii Polskiej). Wartość IF – 483.689; punktacja MNiSW – 8199, liczba prac cytowanych: 352; liczba cytowań: 5039. Indeks Hirscha: 22.

Wielokrotny laureat indywidualnej i zespołowej Nagrody Ministra Zdrowia, uhonorowany wieloma wyróżnieniami m.in. medalem papieskim Benemerenti „Pro Ecclesia et Pontifice”(2012), tytułem Diamentowy Lider Ochrony Zdrowia (2012), Najbardziej wpływowej osoby roku w ochronie zdrowia w Polsce (2011, 2014, 2015
(2-gie miejsce)), Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski (2011), Wyróżnieniem św. Kamila (za działalność na rzecz miasta Zabrze, 2010), Medalem Gloria Medicinae (2009) oraz Orderem Uśmiechu (2005). Inicjator wspólnie z prof. W.Rużyłło programu bezpłatnego operowania 428 polskich dzieci z wrodzonymi wadami serca w Klinice Chirurgii Serca im. Królowej Wilhelminy Uniwersytetu w Utrechcie (1980-1985), gdzie odbywał szkolenie specjalistyczne i naukowe w dziedzinie kardiochirurgii dorosłych
i dzieci. To największy program pomocy dla potrzebujących dzieci z wrodzonymi wadami serca, za które otrzymał Order Uśmiechu. Pomysłodawca i uczestnik spotkania liderów europejskiej medycyny sercowo-naczyniowej z wysokim komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności dr Vytenis Andriukaitis zorganizowanego w Brukseli w dniu 22.05.2018r., poświęconego zasadności przyznawania środków europejskich na niekomercyjne programy badawcze i rejestry. Spotkanie to było bardzo wysoko ocenione przez międzynarodowe środowisko ekspertów i badaczy. 

Wśród najważniejszych obszarów swoich zawodowych zainteresowań i osiągnięć naukowych wymienia problematykę nowoczesnego małoinwazyjnego leczenia wad zastawkowych serca, choroby niedokrwiennej serca, zatorowość płucną, niewydolność serca, mechaniczne wspomaganie krążenia oraz transplantację serca i płuc u dorosłych
i dzieci oraz zastosowanie nowych technologii w medycynie sercowo- naczyniowej.

Prof. Marian Zembala odnosi sukcesy jako organizator ochrony zdrowia wprowadzając nowe metody leczenia poprawiające dostępność chorych do leczenia specjalistycznego i dokumentujące jego jakość. Hobby: poezja, teatr, żeglarstwo.

Bierze udział w sesjach:

 • Agencja Badań Medycznych – nowa wartość dla pacjentów, systemu i środowiska naukowego

  ZOBACZ WIĘCEJ
  PRELEGENCI
   

  Agencja Badań Medycznych – nowa wartość dla pacjentów, systemu i środowiska naukowego

  • Podsumowanie dotychczasowej aktywności Agencji Badań Medycznych, w tym pierwszego konkursu dotyczącego wsparcia niekomercyjnych badań klinicznych
  • Finansowanie przez ABM badań na terapiami w COVID-19
  • Znaczenie niekomercyjnych badań klinicznych dla systemu i pacjentów
  • Badania niekomercyjne dotyczące bardzo zaawansowanych, innowacyjnych terapii z tzw. obszaru ATMP dla indywidualnych pacjentów
  • Inne priorytetowe zadania Agencji, w tym przygotowywane badania populacyjne

  Agencja Badań Medycznych – nowa wartość dla pacjentów, systemu i środowiska naukowego

  • Adam Dawidziuk - koordynator projektu, Sekcja Ekspertów Wewnętrznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Sebastian Giebel - kierownik, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
  • Krzysztof Górski - dyrektor ds. projektów naukowych, Agencja Badań Medycznych
  • Urszula Jaworska - prezes, Fundacja Urszuli Jaworskiej
  • Krzysztof Kopeć - prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
  • Radosław Sierpiński - p.o. prezesa, Agencja Badań Medycznych
  • Tomasz Szczepański - kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, prorektor ds. nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny, ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  • Marian Zembala - dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie