Sesje

09:30-10:00

 • Iluzje i mity w medycynie

   

09:30-11:00

 • Bezpieczeństwo lekowe kraju – kiedy stanie się priorytetem państwa?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Dbałość o budżet płatnika. Krótkoterminowa polityka z długofalowymi konsekwencjami
  • Zrównoważony rozwój w farmacji. Jak mądrze zarządzać procesem na każdym etapie?
  • Niedobory leków: przyczyny, konsekwencje, rozwiązania
  • Jak wzmocnić krajową produkcję leków? Propozycje zachęt
  • RTR – ideał nie do zrealizowania?
 • Syndrom kodu pocztowego, czyli polskie nierówności w zdrowiu

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Najpierw diagnoza – czy chorujemy tak samo we wszystkich województwach?
  • Znaczenie badań populacyjnych dotyczących wskaźników zdrowotnych w poszczególnych regionach kraju
  • Jak niwelować regionalne zróżnicowanie w dostępie do świadczeń zdrowotnych
  • Podstawowe zabezpieczenia zdrowotne – konieczność zdefiniowania świadczeń w ramach bezpieczeństwa zdrowotnego w każdym powiecie
  • O czym nam mówią mapy potrzeb zdrowotnych?
 • Zarządzanie szpitalem – wyzwania i przegląd dobrych praktyk

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Zarządzanie kadrami, finansami, inwestycjami i infrastrukturą techniczną w szpitalach
  • Przetargi publiczne w szpitalach – porozmawiajmy o kryteriach
  • Koszty w górę, czyli w jaki sposób i na czym można jeszcze bezpiecznie zaoszczędzić; taryfy i wycena świadczeń medycznych a faktyczne koszty
  • Hospital-Based HTA – wdrażanie nowej formuły szpitalnej oceny efektywności zakupów innowacyjnych technologii medycznych
 • Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w redukcji czynników ryzyka chorób
  • Analiza efektów pilotażu POZ PLUS po roku działania projektu
  • POZ OK – czy taki model koordynacji świadczeń w POZ może być kolejnym wyborem dla świadczeniodawców
  • Pacjent 65+ u lekarza rodzinnego; model współpracy geriatrów z lekarzami rodzinnymi
 • Stomatologia – partner z potencjałem

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Jak można usprawnić współpracę w profilaktyce i leczeniu chorób ogólnoustrojowych?
  • Profilaktyka raka jamy ustnej, gardła i przełyku – kto jest lekarzem pierwszego kontaktu: laryngolog, stomatolog czy internista?
  • Czy doczekamy się sprawnego programu leczenie stomatologicznego dzieci?
  • „Błędne koło” kształcenia podyplomowego stomatologów.
 • Znaczenie programów polityki zdrowotnej (PPZ) w budowaniu polskiego modelu Value Based Healthcare

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Rola resortowych i rządowych PPZ w strategii rozwiązywania ważnych problemów epidemiologicznych oraz zdrowotnych
  • Kierunki rozwoju ministerialnych programów polityki zdrowotnej – PPZ jako jedna z metod wdrażania nowych procedur medycznych
  • Możliwości finansowania spersonalizowanych terapii genowych w ramach PPZ, w tym Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
  • Wyniki leczenia antyretrowirusowego osób z HIV w Polsce – przykład skutecznej realizacji programu polityki zdrowotnej
  •  Zakładane cele i osiągane efekty programu leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne – skala wyzwań
 • E-PREWENCJA CZY TELEMEDYCYNA: Czy nowoczesne technologie są bardziej przydatne w zapobieganiu czy leczeniu chorób serca i naczyń

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Wdrażanie postaw prozdrowotnych – dieta i sport
  • Wczesne wykrywanie schorzeń – monitorowanie EKG i ciśnienia w smartfonie
  • Wielki Brat w domu pacjenta – monitorowanie wyników leczenia i przyspieszanie interwencji terapeutycznych
  • Telerehabilitacja
  • Które technologie mogą przynieść największe korzyści?
  • Realne zmniejszenie obciążeń dla kadry medycznej czy niepotrzebna komplikacja

   

 • Usługi medyczne i opiekuńcze na odległość

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Kiedy warto sięgać po rozwiązana telemedyczne – przegląd możliwych zastosowań telemedycyny w wybranych dziedzinach
  • Możliwości i znaczenie zdalnych rozwiązań w dobie starzejącego się społeczeństwa i deficytu kadr medycznych
  • Technologia 5G zrewolucjonizuje diagnostykę?
  • Bariery utrudniające szersze wdrażanie narzędzi telemedycznych w Polsce
  • Przyszłość stosowania rozwiązań telemedycznych z perspektywy ich twórców, decydentów i płatnika świadczeń, placówek medycznych oraz pacjentów
 • Nowe zawody medyczne w systemie ochrony zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Wyodrębnianie i przekazywanie kompetencji w placówkach medycznych – nie wszystko musi robić lekarz i pielęgniarka
  • Wprowadzenie nowych zawodów pomocniczych w ochronie zdrowia – przykłady i zakresy kompetencji
  • Propozycje dotyczące systemu kształcenia w nowych zawodach medycznych
  • Zawody medyczne czekające na prawne uregulowanie
 • Okulistyka – wyzwania organizacyjne i terapeutyczne

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Struktura udzielania i finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce
  • Organizacja i monitorowanie wyników leczenia w ośrodkach okulistycznych
  • Dostęp polskich pacjentów do nowych terapii w okulistyce – wybrane przykłady
  • Znaczenie współpracy okulistów z innymi specjalistami – na przykładzie wybranych schorzeń współistniejących

11:30-13:00

 • O sieci szpitali i nie tylko – kilka pytań

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Organizacja lecznictwa stacjonarnego w Polsce – wymaga rewolucji czy ewolucyjnego wprowadzania korekt?
  •  Liczba i struktura szpitali oraz oddziałów – żywiołowe zmiany czy przemyślana strategia?
  • Sieć szpitali – konieczne są modyfikacje, ale jakie?
  • Rola szpitali powiatowych w systemie
  • Jeden koordynator lecznictwa szpitalnego w województwie?
 • KOMUNIKACJA ZDROWOTNA: Nowoczesne media dla ochrony zdrowia i życia

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Nowoczesne gadżety i aplikacje kontra popularyzowanie rzetelnej wiedzy medycznej
  • Najskuteczniejsze metody przekazania treści medycznych w 2020 roku
  • Czy próby dotarcia do szerokiego grona odbiorców przynoszą wymierne korzyści?
  • Przykłady sukcesów i porażek kampanii społecznych w Polsce i na świecie
  • Polskie media i polskie społeczeństwo w aspekcie medycznym na tle Europy i świata – gdzie jesteśmy, czym się różnimy

   

 • Więcej niż przemysł – innowacja w sektorze farmaceutycznym

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Kierunki transferu wiedzy i bazy naukowo-badawczej – globalne trendy
  • Polska na mapie gospodarek opartych na wiedzy
  • Inteligentne specjalizacje – polska specjalność
  • Terapie spersonalizowane wymagają spersonalizowanych modeli refundacji? Co dalej z RSS w Polsce?
  • Przemysł – nauka – biznes. Jak pobudzić sektor naukowy do rozwoju?
  • Czego poszukują dzisiaj światowi liderzy farmaceutycznej innowacji?
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Problemy kadrowe i system wynagrodzeń
  • Proponowane zmiany w procesie kształcenia i trybie specjalizacji
  • profilaktyka onkologiczna w kontekście permanentnego kształcenia lekarzy i egzekwowanego wymogu badań kontrolnych
  • Potrzeba zmian w procedurach zabiegowych z powodu braku wielu procedur, niedoszacowania i nieprawidłowego nazewnictwa
 • Medycyna podróży

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Przygotowanie do wyjazdu w aspekcie medycznym
  • Najważniejsze aspekty szczepień ochronnych
  • Profilaktyka malarii u osób podróżujących

   

 • Więcej ciała do kochania – otyłość w aspekcie zdrowia reprodukcyjnego

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • W jaki sposób otyłość wpływa na płodność?
  • Czy leczenie otyłości może być jednym ze sposobów leczenia niepłodności?
  • Otyłość a ryzyko nowotworów kobiecych.
  • Rola psychologa w leczeniu otyłości i niepłodności.
 • O lęku, stresie, agresji i traumie, czyli jak być zdrowym w XXI wieku

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Lęk i stres u źródeł chorób. Sposoby radzenia sobie ze stresem.
  • Wyzwania dla medycyny: agresja, autoagresja i uzależnienia – złudne drogi ucieczki
  • Przewlekły stres, depresja i inne choroby psychiczne – rosnące zagrożenie zdrowia i życia
  • Zdrowotne konsekwencje traumy. Wzrost potraumatyczny.
  • Wpływ dziedziczenia epigenetycznego traum na sytuację zdrowotną człowieka
 • Inżynieria biomedyczna

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Główne cele kształcenia na kierunku bioinżynieria
  • Znaczenie inżynierii biomedycznej w rozwoju nowych technologii medycznych
  • Jak wykorzystujemy w Polsce potencjał inżynierii biomedycznej
  • Współpraca personelu medycznego z bioinżynierami na sali operacyjnej

   

 • Inteligentny szpital (Smart Hospital)

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Czym jest Smart Hospital
  • Gromadzenie, analizowanie i zarządzanie danymi w szpitalu
  • Procesy zarządcze w szpitalach stają się coraz bardziej złożone – do jakiego stopnia można je automatyzować?
  • Rozwiązania Smart Hospital a optymalizacja kosztów, w tym m.in. energooszczędność
  • Bezpieczne wnętrza dla wymagających pacjentów
 • Czy można dokonać częściowej naprawy systemu opieki zdrowotnej bez środków finansowych?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Paradoksy systemu w poszczególnych dziedzinach medycyny na przykładach:
  - Kardiologii
  - Onkologii
  - SOR-ów i izb przyjęć

   

   

   

13:30-14:00

 • Od centralizacji do decentralizacji – radioterapia nowotworów złośliwych w latach 2011-2020 – czy jest przykładem wymiernego sukcesu onkologii w Polsce?

   

13:30-14:10

 • Prawo i medycyna

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Lekarz sądowy – jak powinna funkcjonować ta „instytucja"? Pojedynek ekspertów
  • Czy powstanie ustawa o biegłych sądowych, w tym lekarzach i czy jest w ogóle potrzebna? Wystąpienia w konwencji pro contra

13:30-14:30

 • Co zrobić, aby zmniejszyć liczbę amputacji w Polsce?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Główne przyczyny amputacji kończyn w Polsce; porównanie wskaźników z innymi krajami (20 min)
  • Społeczna świadomość schorzeń grożących amputacją (20 min)
  • Czy polski system opieki zdrowotnej zauważa osoby zagrożone amputacją? W jaki sposób drastycznie zredukować liczbę amputacji kończyn w Polsce?

13:30-15:00

 • Sztuczna inteligencja w medycynie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Sztuczna inteligencja – „tylko wsparcie” czy „prawa ręka” lekarza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych?

  Wystąpienia ekspertów w formule pro contra (10 min):

  • Wybrane obszary zastosowań sztucznej inteligencji w praktyce klinicznej
  • Etyka i bezpieczeństwo stosowania rozwiązań AI w opiece nad pacjentami
  • Analiza barier we wdrażaniu sztucznej inteligencji w placówkach ochrony zdrowia
  • Perspektywy i kierunki rozwoju sztucznej inteligencji w medycynie
 • Nowa jakość życia pacjentów żyjących z HIV leczonych antyretrowirusowo

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  • HIV jako choroba przewlekła
  • Opieka nad pacjentem zakażonym HIV jako pacjentem z chorobą przewlekłą (leczenie pacjenta w długim horyzoncie czasowym; skuteczność terapii – warunek konieczny, ale już niewystarczający)
  • Jakość życia pacjenta na terapii ARV w Polsce – oczekiwania, potrzeby
  • Jak współczesne terapie 2DR (dwulekowe) odpowiadają na potrzeby pacjentów?
  • Czy terapie 2DR są przyszłością leczenia zakażeń wirusem HIV?

 • WDROŻENIA NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII: Polska vs Reszta Świata: perspektywy i ograniczenia dla przemysłu w medycynie sercowo-naczyniowej

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Przykłady wdrożeń nowych technologii
  • Miejsce Polski na mapie Europy z perspektywy przemysłu
  • Perspektywy krajowego i zagranicznego przemysłu w świetle rodzimych regulacji prawnych
   i podatkowych
  • Czy dialog Pacjent-Medtech wyprzedzi relację Lekarz-Medtech
  • Czy świat przyjedzie do Polski czy Polska zawojuje świat?

   

 • Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa w Polsce – wybrane zagadnienia organizacyjne

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Badania obrazowe w rok po uwolnieniu limitów – najważniejsze wnioski
  • Czy zwiększenie liczby badań nastąpiło kosztem ich jakości?
  • Diagnostyka laboratoryjna – problemy kadrowe i finansowe
  • Laboratorium diagnostyczne – w szpitalu czy w zewnętrznej sieci?
 • Oko w oko z łuszczycą – czy jesteśmy gotowi, by leczyć skutecznie i na światowym poziomie?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Choroby skóry jako choroby zagrażające zdrowiu i życiu 
  • Sytuacja pacjentów z łuszczycą w Polsce i Europie
  • Wpływ łuszczycy na prezenteizm i absenteizm w pracy
  • Postęp w leczeniu łuszczycy
 • Znaczenie adherence i compliance dla poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Prezentacja Raportu „Współodpowiedzialność w procesie leczniczym. Rekomendacje dla Polski”
  • Dyskusja z udziałem m.in. pacjentów, lekarzy i pielęgniarek
 • Choroby rzadkie w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Problemy diagnostyczne, terapeutyczne i organizacyjne na przykładach wybranych jednostek chorobowych, m.in. wrodzonych chorób metabolicznych
  • Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – czy uporządkuje i uczyni bardziej efektywną opiekę nad pacjentami?
  • Obecne możliwości wczesnego diagnozowania i leczenia pacjentów z wybranymi chorobami rzadkimi w Polsce
  • W jaki sposób zapewnić polskim pacjentom z chorobami rzadkimi dostęp do innowacyjnych terapii?
 • Medycyna estetyczna i anti-aging jako droga do długowieczności?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Medycyna anti-aging jako zdrowy lifestyle w walce o piękno?
  • Ginekologia estetyczna – czy to ma sens?
  • Dermatolog czy kosmetyczka? Prawo w medycynie estetycznej.
  • Fobie w medycynie

14:10-15:00

 • Współpraca szpitali powiatowych – korzyści dla pacjentów i systemu

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • S.O.S. RAK – Szpitale Onkologicznie Skoordynowane (Zawiercie, Myszków, Będzin, Czeladź i Dąbrowa Górnicza) – przykład zorganizowanego program opieki nad pacjentami onkologicznymi

14:30-15:00

 • Miejsce i znaczenie angiologii w Polsce i na świecie

   

15:15-16:00

 • Jak mądrze i bezpiecznie korzystać z „wizyt u Doktora Google”?

   
 • Poród naturalny czy cesarskie cięcie?

   
 • Ryzykowne zachowania młodzieży

   
 • Grypa – fakty i mity

   

15:15-16:45

 • JAK STRACIĆ MILIARD DOLARÓW: Porażki nowych technologii w codziennej praktyce. Gdzie leży wina?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Droga bench-to-bedside – za długa czy za krótka?
  • Czy „stare” leki i urządzenia pokonałyby współczesną drogę bench-to-bedside
  • Technologie niedopracowane kontra technologie „pogrzebane” w badaniach klinicznych
  • Czy w dzisiejszych czasach trudniej udowodnić skuteczność nowej technologii w badaniach klinicznych?
  • Nowe technologie w dobie współczesnych wytycznych leczenia – czyli o relacjach między technologią a nauką

   

16:00-16:45

 • Spotkania medyczne im. K. Bochenek

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Zdrowa kobieta, zdrowe związki

 • Pozbawienie energii. Czym jest przewlekłe zmęczenie?

   
 • Aktywność fizyczna, czyli jak ćwiczyć, aby sobie nie zaszkodzić – aktywność adaptowana

   
 • Bezpieczeństwo czy niebezpieczeństwo stosowania suplementów diety dla zdrowia dzieci

   
 • O profilaktyce wybranych chorób wśród kobiet i mężczyzn

   

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.