Sesje

09:30-11:00

 • Choroby układu krążenia - główna przyczyna zgonów w Polsce: czy i jak można zmienić niekorzystne trendy demograficzne?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Jak zmniejszyć zapadalność na zawał serca i udar mózgu?
  • Jak poprawić wyniki leczenia zawału serca i udaru?
  • Jak zapobiegać i skutecznie leczyć niewydolność serca.
  • Rozsiana miażdżyca i choroba niedokrwienna kończyn dolnych: jak zmniejszyć liczbę amputacji i poprawić przeżycie chorych z PAD -podejście wielodyscyplinarne.
  • Neurologiczne powikłania chorób układu krążenia: problemy medyczne i społeczne.
  • Narodowy program zwalczania chorób układu krążenia; znaczenie społeczne i gospodarcze.
  • Paweł Buszman , prezes zarządu, American Heart of Poland SA,
  • Wacław Kuczmik , kierownik, Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach,
  • Maciej Miłkowski , zastępca prezesa ds. finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Aleksander Sieroń , konsultant krajowy w dziedzinie angiologii, kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu,
  • Krystian Wita , p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca,
  • Adam Witkowski , Klinika Kardiologii i Angiologii, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego - kierownik, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - prezes,
 • Polityka lekowa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Założenia strategii polityki lekowej państwa – stan prac nad dokumentem, efekty konsultacji
  • Oczekiwania pacjentów i przemysłu farmaceutycznego a możliwości płatnika – trudna droga do kompromisu
  • Ustawa refundacyjna – dotychczasowe zmiany i planowane kierunki nowelizacji
 • Udar mózgu - wyzwanie interdyscyplinarne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Częstość występowania i główne czynniki ryzyka udaru mózgu
  • Możliwości wczesnego rozpoznawania ryzyka udaru mózgu – na co powinniśmy zwracać uwagę
  • Zadanie dla specjalistów kilku dziedzin – organizacja leczenia i rola centrów naczyniowych/udarowych w opiece nad pacjentami po udarze mózgu
  • Wybrane metody terapii w udarze mózgu – efektywność kliniczna i kosztowa
  • Model koordynowanej opieki nad pacjentami po udarze mózgu – dlaczego jest potrzebny
  • Jan Baron , kierownik, Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dyrektor, Centrum Kształcenia Podyplomowego, Uczelnia Łazarskiego,
  • Anetta Lasek-Bal , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Krystyna Pierzchała , neurolog, członek komisji bioetycznej, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej,
  • Adam Siger , wiceprezes, Fundacja Udar Mózgu w Łodzi,
  • Agnieszka Słowik , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
  • Marek Tombarkiewicz , dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2018,
 • Reforma ochrony zdrowia - perspektywa szpitala

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Sieć szpitali – ocena kilka miesięcy po starcie – perspektywa z różnych poziomów referencyjności PSZ
  • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – jak naprawdę funkcjonuje
  • Zakres świadczeń, potrzeby zdrowotne a zasoby kadrowe w szpitalach
  • Finansowanie i kadry w szpitalach – oczekiwane zmiany
 • Podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna - w latach 2018-2020

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Współpraca POZ z AOS w kontekście zmian ustawowych i praktycznego przeniesienia AOS do szpitali
  • Czy można już mówić o dominującej, dwustopniowej strukturze świadczeniodawców: POZ – szpitale?
  • Co wynika z ustawowych obowiązków dotyczących opieki koordynowanej nałożonych na POZ?
  • Podstawowa opieka zdrowotna – POZ PLUS
  • Dariusz Dziełak , dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Bożena Janicka , prezes, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia,
  • Jacek Krajewski , prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie,
  • Maciej Sokołowski , dyrektor, Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,
  • Mariusz Wołosz , wiceprezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, dyrektor naczelny, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach,
  • Andrzej Zapaśnik , ekspert, Polska Fundacja Opieki Zintegrowanej,
  • Wojciech Zawalski , ekspert systemu ochrony zdrowia,
 • Ortopedia - oblicza postępu technologicznego

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Nowoczesna endoprotezoplastyka stawu kolanowego
  • Endoprotezy cementowe i bezcementowe kolana
  • Zastosowanie mechanicznych i cyfrowych przyrządów do oceny napięcia tkankowego podczas implantacji endoprotezy kolana
  • Spersonalizowana protezoplastyka kolana
  • Tomasz Bielecki , kierownik, Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,
  • Julian Dutka , kierownik, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,
  • Marek Hawranek , kierownik oddziału, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Szpital Miejski w Zabrzu,
  • Marcin Pierchała , ordynator odcinka ortopedycznego, Klinika Ortopedii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu,
  • Tomasz Zejer , kierownik, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • Choroby płuc

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Fizjoterapia w postępowaniu przedoperacyjnym w chorobach płuc
  • Obturacyjny bezdech senny – zagrożenie zdrowotne i komunikacyjne
  • Nowe strategie leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
  • Idiopatyczne włóknienia płuc (IPF) – możliwości zatrzymania postępu tej choroby
  • Rehabilitacja oddechowa
  • Tlenoterapia
  • Robert Dewor , menedżer, Dział Medyczny, GlaxoSmithKline Poland,
  • Łukasz Labus , Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Katarzyna Lewandowska , I Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, zastępca prezesa, Towarzystwo Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc,
  • Władysław Pierzchała , zastępca dyrektora ds. medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prezes, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc,
  • Marzena Sygut , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Maciej Tażbirek , Katedra i Klinika Pneumonologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • Transplantologia w onkologii

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • przełamanie kolejnych barier:
   - genetycznych
   - technologicznych
   - etycznych
   - organizacyjnych
  • Grzegorz Basak , Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Grzegorz Budziński , Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Jarosław Czerwiński , zastępca dyrektora ds. medycznych, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant,
  • Sebastian Giebel , kierownik, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,
  • Janusz Wierzgoń , Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna - konfrontacje

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • EDM – czy wszyscy mają to samo na myśli? E-dokumentacja medyczna z perspektywy:
   • zarządzających szpitalami
   • ustawodawcy i urzędów centralnych
   • firm informatycznych
  • Wnioski z konfrontacji doświadczeń, opinii i argumentów
  • Dane szczególnie chronione – RODO w placówkach medycznych
  • Barbara Bulanowska , dyrektor, Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
  • Wojciech Górnik , zastępca dyrektora ds. informacji i współpracy z regionami, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • Agnieszka Kister , dyrektor jednostki, Centrum e-Zdrowia,
  • Piotr Najbuk , Senior Associate, Praktyka Life Sciences, kancelaria DZP,
  • Krzysztof Szychowski , kierownik, Ośrodek Dokumentacji Medycznej, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,
  • Tomasz Zieliński , ekspert, Federacja Porozumienie Zielonogórskie, wiceprezes, Polska Izba Informatyki Medycznej,
 • Czas na innowacje w branży wyrobów medycznych

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Innowacyjne wyroby medyczne – korzyści dla pacjentów, systemu zdrowotnego, budżetu państwa
  • Dostęp polskich pacjentów do innowacyjnych wyrobów medycznych
  • Miejsce wyrobów medycznych w krajowej gospodarce oraz w systemie ochrony zdrowia
  • Współpraca administracji, nauki i biznesu jako sposób na dynamiczny rozwój krajowej branży wyrobów medycznych

11:30-13:00

 • Nowe terapie – nadchodząca fala innowacyjnych leków

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Udział innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w pracach badawczo-rozwojowych nad nowymi/przełomowymi cząsteczkami w Polsce i w Europie
  • Nowe możliwości terapeutyczne w wybranych obszarach – spojrzenie w przyszłość
  • Korzyści dla pacjenta i systemu ochrony zdrowia wynikające z nowych możliwości terapeutycznych
  • Zmiany systemowe sprzyjające zwiększeniu dostępu pacjentów do nowych terapii – ocena lekowych technologii medycznych, finansowanie farmakoterapii, instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków
  • Znaczenie współpracy administracji publicznej z branżą farmaceutyczną w polityce lekowej państwa
  • Bogna Cichowska-Duma , dyrektor generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA,
  • Marcin Czech , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Jakub Gierczyński , MBA, ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego,
  • Wiktor Janicki , dyrektor generalny, Roche Polska Sp. z o.o.,
  • Iga Lipska , dyrektor, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia,
  • Marcin Pieklak , Senior Associate, Praktyka Life Sciences, kancelaria DZP,
  • Jacek Pilch , Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, SP Szpital Kliniczny nr 6 SUM, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach,
  • Kacper Ruciński , współzałożyciel, członek rady strategicznej, Fundacja SMA,
  • Gabriela Sujkowska , dyrektor, Wydział Taryfikacji, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Uroczyste wręczenie Nagród Animus Fortis (Mężny Duch)

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • dla ratownika – za osobiste męstwo w czasie akcji ratowniczej
  • dla przedstawiciela instytucji, która znacząco przyczyniła się do wdrożenia zmian pozwalających skuteczniej ratować ludzkie życie

   

  Inicjatorem przyznania nagród Animus Fortis jest Wojskowy Instytut Medyczny.

 • Inwestycje w lecznictwie szpitalnym

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Skala potrzeb inwestycyjnych w polskich szpitalach
  • Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)
  • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
  • Źródła finansowania inwestycji – przegląd możliwości
  • Barbara Bulanowska , dyrektor, Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
  • Zbigniew Czyż , przewodniczący rady nadzorczej, American Heart of Poland SA,
  • Dariusz Madera , dyrektor generalny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,
  • Ryszard Rotaub , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Wojciech Szrajber , dyrektor, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,
  • Barbara Szubert , dyrektor, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu,
  • Mariusz Wołosz , wiceprezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, dyrektor naczelny, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach,
  • Adam Zaremba-Śmietański , prezes, Szpital GeoMedical w Katowicach,
 • Organizacja opieki medycznej nad pacjentami po zawale serca i udarze mózgu - sesja interdyscyplinarna

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Koordynowana i kompleksowa opieka nad pacjentami po zawale serca: program KOS-zawał – czy to nam się udaje?
  • Powikłania po udarach mózgu – opieka nad pacjentami ze spastycznością poudarową, otępieniem poudarowym, padaczką poudarową
  • Rehabilitacja kardiologiczna i rehabilitacja poudarowa – potrzeby i dostępność
  • Zbigniew Eysymontt , dyrektor, Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji, były przewodniczący, Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,
  • Maciej Miłkowski , zastępca prezesa ds. finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Agnieszka Słowik , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
  • Krystian Wita , p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca,
  • Adam Witkowski , Klinika Kardiologii i Angiologii, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego - kierownik, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - prezes,
 • Opieka kompleksowa czy koordynowana - realne możliwości czy tylko hasło?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Ocena wdrożenia projektów pilotaży opieki koordynowanej w systemie ochrony zdrowia finansowanym ze środków publicznych
  • Podstawowa opieka zdrowotna – POZ PLUS
  • Szpitale – koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) i kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale serca (KOS-zawał)
  • Psychiatria – opieka koordynowana nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)
  • Andrzej Jacyna , p.o. prezesa, zastępca prezesa ds. medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Piotr Jankowski , I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  • Jacek Krajewski , prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie,
  • Henryk Kromołowski , dyrektor, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu,
  • Krzysztof Milewski , dyrektor generalny, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland,
  • Krystyna Walendowicz , dyrektor, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem,
 • Fizjoterapia i medycyna sportowa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Nowoczesne metody usprawniania stawu kolanowego – panel z udziałem ortopedów, rehabilitantów i specjalistów w zakresie nauk o kulturze fizycznej
  • Maciej Biały , Zakład Terapii Tkankowej, Katedra Podstaw Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
  • Zygmunt Klosa , kierownik, Oddział V Rehabilitacyjny, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich,
  • Roman Kostur , kierownik działu, Dział Rehabilitacji, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich,
  • Maciej Krawczyk , prezes, Krajowa Izba Fizjoterapeutów,
  • Krystyna Kwaśna , Zakład Fizjoterapii i Medycyny Sportowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
  • Paweł Niewiadomy , Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej Katedry Fizjoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Grzegorz Onik , Zakład Medycyny Fizykalnej Katedry Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Paweł Ryngier , kierownik, Zakład Fizjoterapii i Medycyny Sportowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
 • Innowacje w wyrobach medycznych jako szansa dla pacjenta i narzędzie dla lekarza. Prezentacje rozwiązań członków IZBY POLMED

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Wyroby medyczne ratują zdrowie i życie – perspektywa pacjenta
  • Innowacja i rozwój medycyny – wczoraj i dziś
  • Czy możemy żyć bez barier? – case study
 • Hematoonkologia w Polsce na przykładzie przewlekłej białaczki limfocytowej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Warunki skuteczności leczenia chorych z nowotworami krwi – wybrane aspekty medyczne i organizacyjne
  • Leczenie pacjentów z PBL w Polsce – osiągnięcia i wyzwania
  • Standardy opieki nad pacjentem z PBL w Polsce
  • Niezaspokojone potrzeby pacjentów z PBL
  • Dostępność do innowacyjnych leków
  • Beata Ambroziewicz , członek zarządu, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych,
  • Iwona Bączek , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Krzysztof Giannopoulos , kierownik, Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Collegium Universum,
  • Wiesław Jędrzejczak , konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, kierownik, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Janusz Meder , prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik, Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
  • Barbara Wójcik-Klikiewicz , p.o. zastępcy dyrektora, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Chirurgia - nowe wyzwania

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Ocena potencjału kadrowego
  • Koszty procedur i ich wycena
  • Nowe technologie w chirurgii
  • Jacek Gawrychowski , kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Józef Kurek , dyrektor, SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, prezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego,
  • Maciej Michalik , kierownik, Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Miejski Szpital Zespolony im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, wiceprezes, Towarzystwo Chirurgów Polskich,
  • Piotr Richter , kierownik, I Katedra Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
  • Krystyn Sosada , kierownik, katedra i zakład medycyny ratunkowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Piotr Wróbel , zastępca redaktora naczelnego, Rynek Zdrowia,

13:45-15:15

 • Rzuć palenie - sesja interdyscyplinarna

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • „Epidemiologia” uzależnienia od palenia papierosów – Polska na tle innych krajów
  • Pokonać nikotynizm – profilaktyka chorób płuc, chorób sercowo-naczyniowych i wybranych chorób nowotworowych 
  • Papierosy i e-papierosy – czy można mówić o mniej szkodliwym nałogu?
  • Magdalena Cedzyńska , kierownik projektu, Czujność onkologiczna w praktyce, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • Magdalena Kocierz-Woźnowska , kardiolog, Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej, Górnośląskie Centrum Medyczne Szpital w Ochojcu,
  • Janusz Meder , prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik, Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
  • Władysław Pierzchała , zastępca dyrektora ds. medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prezes, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc,
  • Marzena Sygut , redaktor, Rynek Zdrowia,
 • Model opieki nad pacjentem onkologicznym na przykładzie raka jelita grubego

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Epidemiologia - jak przygotować system na wzrost zachorowań?
  • Profilaktyka pierwotna i wtórna – obszary do poprawienia
  • Organizacja opieki zdrowotnej – kompleksowość, koordynacja, monitorowanie wyników leczenia
  • Dostępność nowoczesnych terapii
  • Koszty bezpośrednie i pośrednie
 • Szpital powiatowy w systemie ochrony zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Miejsce i zadania szpitali powiatowych w systemie
  • Zasoby kadrowe
  • Sytuacja finansowa szpitali powiatowych
  • Zarządzanie szpitalem w powiecie – SPZOZ czy spółka?
  • Józef Kurek , dyrektor, SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, prezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego,
  • Marcin Kuta , dyrektor, Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie,
  • Anna Partyka-Opiela , Senior Associate, Praktyka Life Sciences, kancelaria DZP,
  • Waldemar Stylo , dyrektor, Szpital Powiatowy w Chrzanowie,
 • Uroonkologia - kilka pytań

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Kim jest dzisiaj urolog?
  • Trzy w jednym, czyli urologia, onkologia i chirurgia
  • Możliwości i bariery w leczeniu nowotworów urologicznych w Polsce
  • Piotr Chłosta , Kierownik, Katedra i Klinika Urologii UJ w Krakowie,
  • Marek Lipiński , skarbnik, Polskie Towarzystwo Urologiczne, urolog, chirurg, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi,
  • Tomasz Szydełko , ordynator, Kliniczny Oddział Urologiczny, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu, członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Urologiczne,
 • Medycyna interdyscyplinarna. W jaki sposób skutecznie stosować ją w praktyce?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Leczenie wad zastawkowych serca z zastosowaniem inżynierii tkankowej i komórek macierzystych
  • Wykorzystanie narzędzi symulacji medycznej w doskonaleniu kadr medycznych
  • Nowe metody leczenia udaru mózgu
  • Wstęp do psychologicznych aspektów terroru
  • Postępowanie przygotowawcze z perspektywy medycznej – analiza przypadku
 • Dr Google, dr Watson czy dr Kowalski - kto nas będzie leczył w przyszłości?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • System kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy w Polsce – wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia
  • Narzędzie internetowe w edukacji lekarzy, pielęgniarek i pacjentów
  • W jaki sposób pacjenci mogą racjonalnie korzystać z informacji dotyczących medycyny dostępnych w internecie?
  • Aplikacje medialne do monitorowania parametrów życiowych i czynników ryzyka incydentów kardiologicznych
 • Nowe technologie diagnostyczne i chirurgiczne - sesja interdyscyplinarna

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Postęp technologii medycznych – wybrane przykłady:
   • okulistyka
   • kardiochirurgia
   • kardiologia
  • Wpływ nowych technologii na ograniczanie ryzyka zaburzeń w obliczu w obliczu zmian demograficznych
  • Przywracanie do aktywności zawodowej dzięki nowym technologiom w okulistyce i kardiologii
  • Marek Deja , kierownik, Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny, lekarz kierujący Oddziałem Kardiochirurgii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach,
  • Wojciech Kuta , redaktor naczelny, Rynek Zdrowia,
  • Katarzyna Michalska-Małecka , Klinika Okulistyki, Szpital Kliniczny Ceglana w Katowicach, Polskie Towarzystwo Okulistyczne,
  • Krzysztof Milewski , dyrektor generalny, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland,
  • Małgorzata Pacholec , dyrektor, Instytut Tyflologiczny, Polski Związek Niewidomych,
  • Marek Rękas , zastępca dyrektora ds. naukowych, Wojskowy Instytut Medyczny, kierownik, Klinika Okulistyki WIM, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki,
 • Zagrożenia behawioralne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Rozwój technologii cyfrowych oraz informacyjnych – oprócz dobrodziejstw są też ciemniejsze strony tego postępu
  • Cyberprzestrzeń – seks w cyberprzestrzeni i seksoholizm;
  • Skutki uzależnień behawioralnych – jak z nimi wygrać?
  • Uzależnienie od zabiegów medycyny estetycznej – czy to nas dotyczy?
  • Lena Cichoń , Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego,
  • Jadwiga Jośko-Ochojska , kierownik, Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Sebastian Kołodziej , współwłaściciel, członek zarządu, G-Pharma,
  • Robert Kowalczyk , kierownik, Zakład Seksuologii, Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
  • Violetta Skrzypulec-Plinta , kierownik, Katedra Zdrowia Kobiety i Zakład Seksuologii, prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Aleksander Stolarczyk , Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny,
HCC

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie