Agenda

09:30-11:00

 • Choroby układu krążenia - główna przyczyna zgonów w Polsce: czy i jak można zmienić niekorzystne trendy demograficzne?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Jak zmniejszyć zapadalność na zawał serca i udar mózgu?
  • Jak poprawić wyniki leczenia zawału serca i udaru?
  • Jak zapobiegać i skutecznie leczyć niewydolność serca.
  • Rozsiana miażdżyca i choroba niedokrwienna kończyn dolnych: jak zmniejszyć liczbę amputacji i poprawić przeżycie chorych z PAD -podejście wielodyscyplinarne.
  • Neurologiczne powikłania chorób układu krążenia: problemy medyczne i społeczne.
  • Narodowy program zwalczania chorób układu krążenia; znaczenie społeczne i gospodarcze.
  • Paweł Buszman , prezes zarządu, American Heart of Poland SA,
  • Wacław Kuczmik , kierownik, Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach,
  • Maciej Miłkowski , zastępca prezesa ds. finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Aleksander Sieroń , konsultant krajowy w dziedzinie angiologii, kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu,
  • Krystian Wita , p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca,
  • Adam Witkowski , Klinika Kardiologii i Angiologii, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego - kierownik, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - prezes,
 • Polityka lekowa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Założenia strategii polityki lekowej państwa – stan prac nad dokumentem, efekty konsultacji
  • Oczekiwania pacjentów i przemysłu farmaceutycznego a możliwości płatnika – trudna droga do kompromisu
  • Ustawa refundacyjna – dotychczasowe zmiany i planowane kierunki nowelizacji
 • Udar mózgu - wyzwanie interdyscyplinarne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Częstość występowania i główne czynniki ryzyka udaru mózgu
  • Możliwości wczesnego rozpoznawania ryzyka udaru mózgu – na co powinniśmy zwracać uwagę
  • Zadanie dla specjalistów kilku dziedzin – organizacja leczenia i rola centrów naczyniowych/udarowych w opiece nad pacjentami po udarze mózgu
  • Wybrane metody terapii w udarze mózgu – efektywność kliniczna i kosztowa
  • Model koordynowanej opieki nad pacjentami po udarze mózgu – dlaczego jest potrzebny
  • Jan Baron , kierownik, Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dyrektor, Centrum Kształcenia Podyplomowego, Uczelnia Łazarskiego,
  • Anetta Lasek-Bal , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Krystyna Pierzchała , neurolog, członek komisji bioetycznej, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej,
  • Adam Siger , wiceprezes, Fundacja Udar Mózgu w Łodzi,
  • Agnieszka Słowik , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
  • Marek Tombarkiewicz , dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2018,
 • Reforma ochrony zdrowia - perspektywa szpitala

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Sieć szpitali – ocena kilka miesięcy po starcie – perspektywa z różnych poziomów referencyjności PSZ
  • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – jak naprawdę funkcjonuje
  • Zakres świadczeń, potrzeby zdrowotne a zasoby kadrowe w szpitalach
  • Finansowanie i kadry w szpitalach – oczekiwane zmiany
 • Podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna - w latach 2018-2020

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Współpraca POZ z AOS w kontekście zmian ustawowych i praktycznego przeniesienia AOS do szpitali
  • Czy można już mówić o dominującej, dwustopniowej strukturze świadczeniodawców: POZ – szpitale?
  • Co wynika z ustawowych obowiązków dotyczących opieki koordynowanej nałożonych na POZ?
  • Podstawowa opieka zdrowotna – POZ PLUS
  • Dariusz Dziełak , dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Bożena Janicka , prezes, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia,
  • Jacek Krajewski , prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie,
  • Maciej Sokołowski , dyrektor, Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,
  • Mariusz Wołosz , wiceprezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, dyrektor naczelny, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach,
  • Andrzej Zapaśnik , ekspert, Polska Fundacja Opieki Zintegrowanej,
  • Wojciech Zawalski , ekspert systemu ochrony zdrowia,
 • Ortopedia - oblicza postępu technologicznego

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Nowoczesna endoprotezoplastyka stawu kolanowego
  • Endoprotezy cementowe i bezcementowe kolana
  • Zastosowanie mechanicznych i cyfrowych przyrządów do oceny napięcia tkankowego podczas implantacji endoprotezy kolana
  • Spersonalizowana protezoplastyka kolana
  • Tomasz Bielecki , kierownik, Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,
  • Julian Dutka , kierownik, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,
  • Marek Hawranek , kierownik oddziału, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Szpital Miejski w Zabrzu,
  • Marcin Pierchała , ordynator odcinka ortopedycznego, Klinika Ortopedii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu,
  • Tomasz Zejer , kierownik, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • Choroby płuc

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Fizjoterapia w postępowaniu przedoperacyjnym w chorobach płuc
  • Obturacyjny bezdech senny – zagrożenie zdrowotne i komunikacyjne
  • Nowe strategie leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
  • Idiopatyczne włóknienia płuc (IPF) – możliwości zatrzymania postępu tej choroby
  • Rehabilitacja oddechowa
  • Tlenoterapia
  • Robert Dewor , menedżer, Dział Medyczny, GlaxoSmithKline Poland,
  • Łukasz Labus , Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Katarzyna Lewandowska , I Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, zastępca prezesa, Towarzystwo Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc,
  • Władysław Pierzchała , zastępca dyrektora ds. medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prezes, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc,
  • Marzena Sygut , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Maciej Tażbirek , Katedra i Klinika Pneumonologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • Transplantologia w onkologii

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • przełamanie kolejnych barier:
   - genetycznych
   - technologicznych
   - etycznych
   - organizacyjnych
  • Grzegorz Basak , Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Grzegorz Budziński , Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Jarosław Czerwiński , zastępca dyrektora ds. medycznych, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant,
  • Sebastian Giebel , kierownik, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,
  • Janusz Wierzgoń , Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna - konfrontacje

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • EDM – czy wszyscy mają to samo na myśli? E-dokumentacja medyczna z perspektywy:
   • zarządzających szpitalami
   • ustawodawcy i urzędów centralnych
   • firm informatycznych
  • Wnioski z konfrontacji doświadczeń, opinii i argumentów
  • Dane szczególnie chronione – RODO w placówkach medycznych
  • Barbara Bulanowska , dyrektor, Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
  • Wojciech Górnik , zastępca dyrektora ds. informacji i współpracy z regionami, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • Agnieszka Kister , dyrektor jednostki, Centrum e-Zdrowia,
  • Piotr Najbuk , Senior Associate, Praktyka Life Sciences, kancelaria DZP,
  • Krzysztof Szychowski , kierownik, Ośrodek Dokumentacji Medycznej, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,
  • Tomasz Zieliński , ekspert, Federacja Porozumienie Zielonogórskie, wiceprezes, Polska Izba Informatyki Medycznej,
 • Czas na innowacje w branży wyrobów medycznych

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Innowacyjne wyroby medyczne – korzyści dla pacjentów, systemu zdrowotnego, budżetu państwa
  • Dostęp polskich pacjentów do innowacyjnych wyrobów medycznych
  • Miejsce wyrobów medycznych w krajowej gospodarce oraz w systemie ochrony zdrowia
  • Współpraca administracji, nauki i biznesu jako sposób na dynamiczny rozwój krajowej branży wyrobów medycznych

11:30-13:00

 • Nowe terapie – nadchodząca fala innowacyjnych leków

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Udział innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w pracach badawczo-rozwojowych nad nowymi/przełomowymi cząsteczkami w Polsce i w Europie
  • Nowe możliwości terapeutyczne w wybranych obszarach – spojrzenie w przyszłość
  • Korzyści dla pacjenta i systemu ochrony zdrowia wynikające z nowych możliwości terapeutycznych
  • Zmiany systemowe sprzyjające zwiększeniu dostępu pacjentów do nowych terapii – ocena lekowych technologii medycznych, finansowanie farmakoterapii, instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków
  • Znaczenie współpracy administracji publicznej z branżą farmaceutyczną w polityce lekowej państwa
  • Bogna Cichowska-Duma , dyrektor generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA,
  • Marcin Czech , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Jakub Gierczyński , ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego,
  • Wiktor Janicki , dyrektor generalny, Roche Polska Sp. z o.o.,
  • Iga Lipska , dyrektor, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia,
  • Marcin Pieklak , Senior Associate, Praktyka Life Sciences, kancelaria DZP,
  • Jacek Pilch , Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, SP Szpital Kliniczny nr 6 SUM, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach,
  • Kacper Ruciński , współzałożyciel, członek rady strategicznej, Fundacja SMA,
  • Gabriela Sujkowska , dyrektor, Wydział Taryfikacji, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Uroczyste wręczenie Nagród Animus Fortis (Mężny Duch)

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • dla ratownika – za osobiste męstwo w czasie akcji ratowniczej
  • dla przedstawiciela instytucji, która znacząco przyczyniła się do wdrożenia zmian pozwalających skuteczniej ratować ludzkie życie

   

  Inicjatorem przyznania nagród Animus Fortis jest Wojskowy Instytut Medyczny.

 • Inwestycje w lecznictwie szpitalnym

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Skala potrzeb inwestycyjnych w polskich szpitalach
  • Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)
  • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
  • Źródła finansowania inwestycji – przegląd możliwości
  • Barbara Bulanowska , dyrektor, Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
  • Zbigniew Czyż , przewodniczący rady nadzorczej, American Heart of Poland SA,
  • Dariusz Madera , dyrektor generalny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,
  • Ryszard Rotaub , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Wojciech Szrajber , dyrektor, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,
  • Barbara Szubert , dyrektor, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu,
  • Mariusz Wołosz , wiceprezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, dyrektor naczelny, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach,
  • Adam Zaremba-Śmietański , prezes, Szpital GeoMedical w Katowicach,
 • Organizacja opieki medycznej nad pacjentami po zawale serca i udarze mózgu - sesja interdyscyplinarna

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Koordynowana i kompleksowa opieka nad pacjentami po zawale serca: program KOS-zawał – czy to nam się udaje?
  • Powikłania po udarach mózgu – opieka nad pacjentami ze spastycznością poudarową, otępieniem poudarowym, padaczką poudarową
  • Rehabilitacja kardiologiczna i rehabilitacja poudarowa – potrzeby i dostępność
  • Zbigniew Eysymontt , dyrektor, Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji, były przewodniczący, Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,
  • Maciej Miłkowski , zastępca prezesa ds. finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Agnieszka Słowik , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
  • Krystian Wita , p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca,
  • Adam Witkowski , Klinika Kardiologii i Angiologii, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego - kierownik, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - prezes,
 • Opieka kompleksowa czy koordynowana - realne możliwości czy tylko hasło?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Ocena wdrożenia projektów pilotaży opieki koordynowanej w systemie ochrony zdrowia finansowanym ze środków publicznych
  • Podstawowa opieka zdrowotna – POZ PLUS
  • Szpitale – koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) i kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale serca (KOS-zawał)
  • Psychiatria – opieka koordynowana nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)
  • Andrzej Jacyna , p.o. prezesa, zastępca prezesa ds. medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Piotr Jankowski , I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  • Jacek Krajewski , prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie,
  • Henryk Kromołowski , dyrektor, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu,
  • Krzysztof Milewski , dyrektor generalny, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland,
  • Krystyna Walendowicz , dyrektor, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem,
 • Fizjoterapia i medycyna sportowa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Nowoczesne metody usprawniania stawu kolanowego – panel z udziałem ortopedów, rehabilitantów i specjalistów w zakresie nauk o kulturze fizycznej
  • Maciej Biały , Zakład Terapii Tkankowej, Katedra Podstaw Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
  • Zygmunt Klosa , kierownik, Oddział V Rehabilitacyjny, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich,
  • Roman Kostur , kierownik działu, Dział Rehabilitacji, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich,
  • Maciej Krawczyk , prezes, Krajowa Izba Fizjoterapeutów,
  • Krystyna Kwaśna , Zakład Fizjoterapii i Medycyny Sportowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
  • Paweł Niewiadomy , Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej Katedry Fizjoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Grzegorz Onik , Zakład Medycyny Fizykalnej Katedry Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Paweł Ryngier , kierownik, Zakład Fizjoterapii i Medycyny Sportowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
 • Innowacje w wyrobach medycznych jako szansa dla pacjenta i narzędzie dla lekarza. Prezentacje rozwiązań członków IZBY POLMED

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Wyroby medyczne ratują zdrowie i życie – perspektywa pacjenta
  • Innowacja i rozwój medycyny – wczoraj i dziś
  • Czy możemy żyć bez barier? – case study
 • Hematoonkologia w Polsce na przykładzie przewlekłej białaczki limfocytowej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Warunki skuteczności leczenia chorych z nowotworami krwi – wybrane aspekty medyczne i organizacyjne
  • Leczenie pacjentów z PBL w Polsce – osiągnięcia i wyzwania
  • Standardy opieki nad pacjentem z PBL w Polsce
  • Niezaspokojone potrzeby pacjentów z PBL
  • Dostępność do innowacyjnych leków
  • Beata Ambroziewicz , członek zarządu, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych,
  • Iwona Bączek , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Krzysztof Giannopoulos , kierownik, Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Collegium Universum,
  • Wiesław Jędrzejczak , konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, kierownik, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Janusz Meder , prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik, Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
  • Barbara Wójcik-Klikiewicz , p.o. zastępcy dyrektora, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Chirurgia - nowe wyzwania

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Ocena potencjału kadrowego
  • Koszty procedur i ich wycena
  • Nowe technologie w chirurgii
  • Jacek Gawrychowski , kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Józef Kurek , dyrektor, SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, prezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego,
  • Maciej Michalik , kierownik, Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Miejski Szpital Zespolony im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, wiceprezes, Towarzystwo Chirurgów Polskich,
  • Piotr Richter , kierownik, I Katedra Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
  • Krystyn Sosada , kierownik, katedra i zakład medycyny ratunkowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Piotr Wróbel , zastępca redaktora naczelnego, Magazyn Rynek Zdrowia,

13:45-15:15

 • Rzuć palenie - sesja interdyscyplinarna

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • „Epidemiologia” uzależnienia od palenia papierosów – Polska na tle innych krajów
  • Pokonać nikotynizm – profilaktyka chorób płuc, chorób sercowo-naczyniowych i wybranych chorób nowotworowych 
  • Papierosy i e-papierosy – czy można mówić o mniej szkodliwym nałogu?
  • Magdalena Cedzyńska , kierownik projektu, Czujność onkologiczna w praktyce, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • Magdalena Kocierz-Woźnowska , kardiolog, Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej, Górnośląskie Centrum Medyczne Szpital w Ochojcu,
  • Janusz Meder , prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik, Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
  • Władysław Pierzchała , zastępca dyrektora ds. medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prezes, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc,
  • Marzena Sygut , redaktor, Rynek Zdrowia,
 • Model opieki nad pacjentem onkologicznym na przykładzie raka jelita grubego

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Epidemiologia - jak przygotować system na wzrost zachorowań?
  • Profilaktyka pierwotna i wtórna – obszary do poprawienia
  • Organizacja opieki zdrowotnej – kompleksowość, koordynacja, monitorowanie wyników leczenia
  • Dostępność nowoczesnych terapii
  • Koszty bezpośrednie i pośrednie
 • Szpital powiatowy w systemie ochrony zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Miejsce i zadania szpitali powiatowych w systemie
  • Zasoby kadrowe
  • Sytuacja finansowa szpitali powiatowych
  • Zarządzanie szpitalem w powiecie – SPZOZ czy spółka?
  • Józef Kurek , dyrektor, SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, prezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego,
  • Marcin Kuta , dyrektor, Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie,
  • Anna Partyka-Opiela , Senior Associate, Praktyka Life Sciences, kancelaria DZP,
  • Waldemar Stylo , dyrektor, Szpital Powiatowy w Chrzanowie,
 • Uroonkologia - kilka pytań

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Kim jest dzisiaj urolog?
  • Trzy w jednym, czyli urologia, onkologia i chirurgia
  • Możliwości i bariery w leczeniu nowotworów urologicznych w Polsce
  • Piotr Chłosta , Kierownik, Katedra i Klinika Urologii UJ w Krakowie,
  • Marek Lipiński , skarbnik, Polskie Towarzystwo Urologiczne, urolog, chirurg, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi,
  • Tomasz Szydełko , ordynator, Kliniczny Oddział Urologiczny, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu, członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Urologiczne,
 • Medycyna interdyscyplinarna. W jaki sposób skutecznie stosować ją w praktyce?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Leczenie wad zastawkowych serca z zastosowaniem inżynierii tkankowej i komórek macierzystych
  • Wykorzystanie narzędzi symulacji medycznej w doskonaleniu kadr medycznych
  • Nowe metody leczenia udaru mózgu
  • Wstęp do psychologicznych aspektów terroru
  • Postępowanie przygotowawcze z perspektywy medycznej – analiza przypadku
 • Dr Google, dr Watson czy dr Kowalski - kto nas będzie leczył w przyszłości?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • System kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy w Polsce – wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia
  • Narzędzie internetowe w edukacji lekarzy, pielęgniarek i pacjentów
  • W jaki sposób pacjenci mogą racjonalnie korzystać z informacji dotyczących medycyny dostępnych w internecie?
  • Aplikacje medialne do monitorowania parametrów życiowych i czynników ryzyka incydentów kardiologicznych
 • Nowe technologie diagnostyczne i chirurgiczne - sesja interdyscyplinarna

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Postęp technologii medycznych – wybrane przykłady:
   • okulistyka
   • kardiochirurgia
   • kardiologia
  • Wpływ nowych technologii na ograniczanie ryzyka zaburzeń w obliczu w obliczu zmian demograficznych
  • Przywracanie do aktywności zawodowej dzięki nowym technologiom w okulistyce i kardiologii
  • Marek Deja , kierownik, Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny, lekarz kierujący Oddziałem Kardiochirurgii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach,
  • Wojciech Kuta , redaktor naczelny, Rynek Zdrowia,
  • Katarzyna Michalska-Małecka , Klinika Okulistyki, Szpital Kliniczny Ceglana w Katowicach, Polskie Towarzystwo Okulistyczne,
  • Krzysztof Milewski , dyrektor generalny, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland,
  • Małgorzata Pacholec , dyrektor, Instytut Tyflologiczny, Polski Związek Niewidomych,
  • Marek Rękas , zastępca dyrektora ds. naukowych, Wojskowy Instytut Medyczny, kierownik, Klinika Okulistyki WIM, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki,
 • Zagrożenia behawioralne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Rozwój technologii cyfrowych oraz informacyjnych – oprócz dobrodziejstw są też ciemniejsze strony tego postępu
  • Cyberprzestrzeń – seks w cyberprzestrzeni i seksoholizm;
  • Skutki uzależnień behawioralnych – jak z nimi wygrać?
  • Uzależnienie od zabiegów medycyny estetycznej – czy to nas dotyczy?
  • Lena Cichoń , Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego,
  • Jadwiga Jośko-Ochojska , kierownik, Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Sebastian Kołodziej , współwłaściciel, członek zarządu, G-Pharma,
  • Robert Kowalczyk , kierownik, Zakład Seksuologii, Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
  • Violetta Skrzypulec-Plinta , kierownik, Katedra Zdrowia Kobiety i Zakład Seksuologii, prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Aleksander Stolarczyk , Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny,

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie