Prelegenci

A B C D E G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Zbigniew Eysymontt

Zbigniew Eysymontt

Firma: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Stanowisko: dyrektor, Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji, były przewodniczący, Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku

STUDIA

 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach (dyplom lekarza).
 • Studia podyplomowe w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ w Krakowie, kierunek „ Zdrowie publiczne „ ( Zarządzanie szpitalem/ Administracja zdrowiem publicznym ).
 • Absolwent szkolenia podyplomowego fundacji Project Hope Hospital Management w Millwood Virginia USA (wytypowany przez Ministerstwo Zdrowia).

DOROBEK NAUKOWY

 • Tytuł doktora nauk medycznych uzyskany w 2001 r. Praca doktorska z wyróżnieniem :”Ocena wpływu zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego na jakość życia chorych, poddanych kompleksowej, poszpitalnej rehabilitacji kardiologiczne”; Promotor: Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera Kierownik III Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej.
 • Współautor podręcznika „ Pathways to a Health Promoting Hospital” i uczestnik projektu Health Promotion Pilot Hospitals Project (koordynator – Biuro Europejskie WHO-Kopenhaga), dającemu początek sieci szpitali promujących zdrowie w Europie i w Polsce.
 • Ekspert Ministerstwa Zdrowia przy Grupie Roboczej programu POLKARD i współautor jedynych tego typu w Polsce analiz w zakresie rehabilitacji kardiologicznej : „ Raportu o stanie rehabilitacji kardiologicznej w Polsce" 2003 – 2005 oraz „Krajowej mapy zapotrzebowania na rehabilitację kardiologiczną na poziomie województwa i powiatu. - ocena stanu rehabilitacji kardiologicznej w Polsce w 2008 roku „ opracowanych na potrzeby Ministerstwa Zdrowia.
 • Współautor podręcznika . „ Kardiologia podręcznik oparty na zasadach EBM„ t.II - autorstwa prof. M. Tendery i prof. A. Szczeklika. - rok wydania 2010.
 • Uczestnik prac zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i współautor raportu pt.: „Optymalny Model Kompleksowej Rehabilitacji i Wtórnej Prewencji” 2013 r.( będącego zbiorem wytycznych rozwoju i finansowania rehabilitacji kardiologicznej w Polsce w najbliższych latach)

PEŁNIONE FUNKCJE

 • Dyrektor Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu – od 2000 roku.
 • Członek Zarządu Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 • Przewodniczący Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego kadencji w latach 2015-2017.
 • Członek Kardiologicznej Rady Naukowej ds Alirocumabu.
 • Udział w pracach grupy ekspertów dotyczący Opieki Koordynowanej Nad Pacjentem Po Zawale Mięśnia Sercowego w ramach prac Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMIiT).

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW I ORGANIZACJI

 • European Society of Cardiology.
 • European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

NAJWAŻNIEJSZE ODZNACZENIA I NAGRODY

 • Honorowa Odznaka „Za zasługi dla ochrony zdrowia" – przez Minister Zdrowia 2010 r.
 • Nagroda Lidera Ochrony Zdrowia w 2012 r. w kategorii „promocja zdrowia i profilaktyka" (jako Dyrektor Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji).

Liczne prace publikowane w czasopismach naukowych,  prace wygłoszone, prace prezentowane w formie sesji plakatowych. Liczne przewodnictwa w sesjach naukowych.

Bierze udział w sesjach:

 • Organizacja opieki medycznej nad pacjentami po zawale serca i udarze mózgu - sesja interdyscyplinarna

  ZOBACZ WIĘCEJ
  PRELEGENCI
   

  Organizacja opieki medycznej nad pacjentami po zawale serca i udarze mózgu - sesja interdyscyplinarna

  • Koordynowana i kompleksowa opieka nad pacjentami po zawale serca: program KOS-zawał – czy to nam się udaje?
  • Powikłania po udarach mózgu – opieka nad pacjentami ze spastycznością poudarową, otępieniem poudarowym, padaczką poudarową
  • Rehabilitacja kardiologiczna i rehabilitacja poudarowa – potrzeby i dostępność

  Organizacja opieki medycznej nad pacjentami po zawale serca i udarze mózgu - sesja interdyscyplinarna

  • Zbigniew Eysymontt - dyrektor, Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji, były przewodniczący, Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
  • Maciej Miłkowski - zastępca prezesa ds. finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Agnieszka Słowik - kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  • Krystian Wita - p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
  • Adam Witkowski - Klinika Kardiologii i Angiologii, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego - kierownik, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - prezes

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie