III Kongres Wyzwań Zdrowotnych

Trwają przygotowania do III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC), który odbędzie się w dniach 8-10 marca 2018 roku. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach już po raz trzeci spotkają się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele świata nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów.

W zgodnej ocenie uczestników oraz obserwatorów minionych dwóch edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, wydarzenie to stało się bezprecedensowym w skali Europy forum wielowątkowej debaty dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów ochrony zdrowia.

Poprzednia edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych odbyła się w dniach 9-11 marca 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Na program składało się pięć ścieżek tematycznych: polityka zdrowotna, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie, edukacja. Odbyły się 52 sesje panelowe z udziałem ok. 300 prelegentów i ponad 2,5 tys. gości. 

Podczas spotkania Rady Naukowej HCC (4 października 2017 r.) kilkunastu specjalistów reprezentujących różne dyscypliny medyczne, a także menedżerowie szpitali i przedstawiciele towarzystw naukowych, wskazywali na liczne wyzwania, przed którymi stoją nie tylko lekarze, ale również politycy, organizacje pozarządowe, eksperci sektora medycznego, ekonomiści.

W trakcie spotkania omówione zostały wstępne propozycje programowe, na podstawie których przygotowana została wstępna, robocza agenda III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Prace nad nad jej ostatecznym kształtem trwają.

Wstępny, roboczy zakres tematyczny III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

I POLITYKA ZDROWOTNA

 • Sesja plenarna. Okrągły Stół Wyzwań Zdrowotnych
 • Rosnące koszty opieki zdrowotnej – jak im sprostać?
 • Czy system nadąża za demografią?
 • Polityka lekowa
 • Przemysł farmaceutyczny – korzystajmy z jego potencjału
 • Programy zdrowotne (lekowe)
 • Samorządowe programy polityki zdrowotnej
 • Szczepienia w Polsce
 • Dyrektywa transgraniczna – kto na niej korzysta?
 • Opieka kompleksowa czy koordynowana – realne możliwości czy tylko hasło? 

II. FINANSE I ZARZĄDZANIE

 • Wpływ stanu zdrowia społeczeństwa na gospodarkę
 • Reforma ochrony zdrowia – perspektywa szpitala
 • Inwestycje w lecznictwie szpitalnym
 • Szpital powiatowy w systemie ochrony zdrowia
 • Podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • Onkologia – wybrane aspekty finansowania diagnostyki i terapii

III. TERAPIE

 • Organizacja opieki medycznej nad pacjentami po zawale serca i udarze mózgu – sesja interdyscyplinarna
 • Choroby płuc
 • Uroonkologia – kilka pytań
 • Choroby rzadkie 
 • Diabetologia – wybrane zagadnienia
 • Ortopedia – oblicza postępu technologicznego
 • Fizjoterapia i medycyna sportowa 
 • Ginekologia i położnictwo
 • Chirurgia – nowe wyzwania
 • Medycyna interdyscyplinarna. W jaki sposób skutecznie stosować ją w praktyce?
 • Onkologia – wybrane zagadnienia

IV. NOWE TECHNOLOGIE

 • Innowacje w medycynie
 • Czy technologia zastąpi lekarza?
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna – konfrontacje
 • Telemedycyna: moda czy potrzeba?
 • E-zdrowie – gabinet, szpital, region, kraj
 • Medycyna spersonalizowana
 • Praktyka lekarska w dobie rozwoju nowych technologii informacyjnych i cyfryzacji
 • Nowe technologie diagnostyczne i chirurgiczne – sesja interdyscyplinarna
 • Transplantologia w onkologii – przełamanie kolejnej bariery natury?
 • Innowacje w wyrobach medycznych – sprzęt, aparatura, wyposażenie

V. EDUKACJA

 • Dr Google, dr Watson czy dr Kowalski – kto nas będzie leczył w przyszłości?
 • Kampanie społeczne 
 • Rzuć palenie – sesja interdyscyplinarna
 • Ekologia i medycyna
 • Edukacja onkologiczna
 • Zagrożenia behawioralne
 • Otyłość i nadwaga
 • Polacy lekomaniacy?

 


Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie