Kongres Wyzwań Zdrowotnych: trzeba zadawać trudne pytania

Dokąd zmierza medycyna w dobie szybkiego rozwoju technologicznego, wpływ stanu zdrowia społeczeństw na gospodarkę, rosnące koszty opieki zdrowotnej. To ważniejsze z wielu zagadnień, na które zwracali uwagę uczestnicy spotkania Rady Naukowej III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC), który odbędzie się w dniach 8-10 marca 2018 r. w Katowicach.

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach już po raz trzeci spotkają się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele świata nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów.

Rada Naukowa HCC

W zgodnej ocenie uczestników oraz obserwatorów minionych dwóch edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, wydarzenie to stało się bezprecedensowym w skali Europy forum wielowątkowej debaty dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów ochrony zdrowia.

Wyzwania się mnożą

4 października 2017 r., podczas spotkania Rady Naukowej HCC  kilkunastu specjalistów reprezentujących różne dyscypliny medyczne, a także menedżerowie szpitali i przedstawiciele towarzystw naukowych, wskazywali na liczne wyzwania, przed którymi stoją nie tylko lekarze, ale również politycy, organizacje pozarządowe, eksperci sektora medycznego, ekonomiści.

- Czy postęp w nauce spowoduje, że technologie zastąpią kiedyś lekarzy w onkologii? To nieco prowokujące pytanie, ale powinniśmy o tym rozmawiać - podkreślał prof. Krzysztof Składowski, dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

- Czy i jakie są granice stosowania robotyki w procesie leczenia? Czy we współczesnej onkologii, mimo ogromnego postępu wiedzy, nadal funkcjonują mity i złudzenia? - prof. Składowski zadawał kolejne trudne pytania.

Dodał, że konieczna jest dyskusja nad modelem kształcenia przeddyplomowego w zakresie onkologii oraz stworzenie efektywnego systemu kompleksowej oraz koordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi.

Z kolei neurolog, prof. Krystyna Pierzchała zwracała uwagę, że wciąż zbyt mało w środowisku medycznym mówi się o powikłaniach po udarach mózgu: - To, między innymi, spastyczność, otępienie poudarowe, padaczka poudarowa - wyliczała specjalistka.

- Również w kardiologii istnieje konieczność prowadzenia odpowiedniej opieki nad pacjentami z powikłaniami. Bardzo duża rola przypada w tym zakresie lekarzom rodzinnym - mówił prof. Mariusz Gąsior, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że w przypadku leczenia chorób naczyń oraz wczesnego rozpoznawania objawów udarów mózgu lub ich powikłań konieczna jest współpraca m.in. neurologów, kardiologów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Zdrowie i gospodarka

Dr Jarosław Derejczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii w woj. śląskim zaznaczył, że wciąż wiele jest do zrobienia w zakresie profilaktyki chorób wieku podeszłego.

- Problemem w Polsce wciąż pozostaje jakość opieki szpitalnej nad osobami w zaawansowanej starości. Badania dowodzą, że aż 30% hospitalizowanych pacjentów powyżej 85. roku życia wypisywanych jest szpitala w stanie gorszym, niż byli przyjmowani - informował dr Derejczyk.

Podobnie jak inni członkowie Rady Naukowej HCC podkreślał, że „możliwie długie życie w zdrowiu” sprzyja wzrostowi gospodarczemu. - Nie chodzi o to, aby wszystkie wyleczone osoby wracały do pracy. Ważne jest to, że przedłużamy im życie. Ci ludzie, po wypisie ze szpitala, robią zakupy, korzystają z różnych dóbr, podróżują itp., krótko mówiąc - wydają pieniądze, nakręcając tym samym gospodarkę - powiedział prof. Mariusz Gąsior.

Z kolei prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przypominała, że oprócz niewątpliwych dobrodziejstw wynikających z szybkiego rozwoju technologii cyfrowych oraz informacyjnych, są też ciemniejsze strony tego postępu.

- Mamy coraz więcej osób z uzależnieniami behawioralnymi, „przyklejonych” całymi dniami do smarftonów czy komputerów, narażonymi między innymi na cyberprzemoc - mówiła prof. Skrzypulec-Plinta.

Kto za to zapłaci? 

- Warto jednak mówić także o ogromnych zaletach nowych technologii, także internetu, coraz większych możliwościach przesyłu i gromadzenia danych, telekonsultacjach medycznych oraz innych rozwiązaniach z zakresu telemedycyny - zaznaczył dr hab. Krzysztof Milewski, dyrektor generalny Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland.

Dr Józef Kurek, dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego zgodził się, że postęp technologiczny w medycynie jest imponujący. - Z drugiej strony trzeba pilnie odpowiedzieć na pytanie, kto za to wszystko zapłaci? - stwierdził.

Dodał, że rozwój technologii to oczywiście tylko jeden z powodów, dla których środowisko medyczne wraz z decydentami musi skutecznie poszukiwać źródeł finansowania coraz droższej opieki zdrowotnej.

Czas podsumowań

- III Kongres Wyzwań Zdrowotnych w marcu przyszłego roku będzie też znakomitą okazją do bilansu pierwszego półrocza funkcjonowania tzw. sieci szpitali oraz nocnej i świątecznej opieko zdrowotnej na nowych zasadach - powiedział dr Kurek.

Z kolei Daniel Kowalczyk z zarządu Federacji Porozumienie Zielonogórskie, zrzeszającej lekarzy rodzinnych, podkreślał, że tematem jednej z sesji podczas marcowego kongresu powinna być rola lekarzy POZ w systemie opieki nad osobami starszymi.

- Także w marcu przyszłego roku będziemy już mieli ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej - mówił przedstawiciel Porozumienia Zielonogórskiego. - Będzie to więc dobry czas m.in. na podsumowanie przygotowań do pilotażu nowego modelu organizacyjnego POZ (będzie wdrażany przez NFZ we współpracy z Bankiem Światowym - przyp. red.).

***

Poprzednia edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC) odbyła się w dniach 9-11 marca 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Na program składało się pięć ścieżek tematycznych: polityka zdrowotna, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie, edukacja. Odbyły się 52 sesje panelowe z udziałem ok. 300 prelegentów i ponad 2,5 tys. gości. 

Uczestnicy Kongresu wielokrotnie podkreślali, że stan zdrowia współczesnych społeczeństw nie zależy wyłącznie od samej medycyny oraz sposobu zorganizowania i finansowania systemu opieki zdrowotnej. Równie ważne jest budowanie powszechnej świadomości znaczenia zdrowego stylu życia, profilaktyki i szeroko rozumianych działań zapobiegających chorobom.

Finałem wydarzenia był w tym roku Śląski Dzień Zdrowia, podczas którego mieszkańcy regionu mogli skorzystać m.in. z konsultacji i bezpłatnych badań lekarskich.

Organizatorem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP SA, wydawca miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia, organizator m.in.: Forum Rynku Zdrowia, corocznej, jednej z najbardziej prestiżowych i reprezentatywnych debat publicznych traktujących o aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia oraz przyszłości systemu opieki zdrowotnej w Polsce, a także Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej imprezy biznesowej Europy Centralnej.


Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie