Prelegenci

A B C D E G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Jacek Pilch

Jacek Pilch

Firma: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach

Stanowisko: Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, SP Szpital Kliniczny nr 6 SUM

Dr n. med. Jacek Pilch jest specjalistą w dziedzinie pediatrii i genetyki klinicznej. Od 1988 roku był pracownikiem Kliniki Pediatrii Śląskiej Akademii Medycznej, w ramach której zorganizował Pracownię Cytogenetyczną, a później również Poradnię Genetyczną. Od 2006 roku jest adiunktem Kliniki Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, a obecnie Katedry i Kliniki Neurologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Głównym obszarem jego zainteresowań jest podłoże genetyczne schorzeń układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nerwowo-mięśniowych oraz chorób mitochondrialnych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych i rozdziałów w podręcznikach, oraz laureatem nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Utrzymuje szerokie kontakty z renomowanymi ośrodkami genetycznymi w kraju i za granicą, jest członkiem towarzystw naukowych krajowych: Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz międzynarodowych: Europejskiego Towarzystwa Cytogenetycznego i Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Aktywnie uczestniczy w różnych działaniach na rzecz pomocy pacjentom z rzadkimi zespołami genetycznymi oraz ich rodzinom. Jest członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia AHC (Alternating Haemiplegia of Childhood). 

Bierze udział w sesjach:

 • Nowe terapie – nadchodząca fala innowacyjnych leków

  ZOBACZ WIĘCEJ
  PRELEGENCI
   

  Nowe terapie – nadchodząca fala innowacyjnych leków

  • Udział innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w pracach badawczo-rozwojowych nad nowymi/przełomowymi cząsteczkami w Polsce i w Europie
  • Nowe możliwości terapeutyczne w wybranych obszarach – spojrzenie w przyszłość
  • Korzyści dla pacjenta i systemu ochrony zdrowia wynikające z nowych możliwości terapeutycznych
  • Zmiany systemowe sprzyjające zwiększeniu dostępu pacjentów do nowych terapii – ocena lekowych technologii medycznych, finansowanie farmakoterapii, instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków
  • Znaczenie współpracy administracji publicznej z branżą farmaceutyczną w polityce lekowej państwa

  Nowe terapie – nadchodząca fala innowacyjnych leków

  • Bogna Cichowska-Duma - dyrektor generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
  • Marcin Czech - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
  • Jakub Gierczyński - MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia
  • Wiktor Janicki - dyrektor generalny, Roche Polska Sp. z o.o.
  • Iga Lipska - dyrektor, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia
  • Marcin Pieklak - Senior Associate, Praktyka Life Sciences, kancelaria DZP
  • Jacek Pilch - Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, SP Szpital Kliniczny nr 6 SUM, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach
  • Kacper Ruciński - współzałożyciel, członek rady strategicznej, Fundacja SMA
  • Gabriela Sujkowska - dyrektor, Wydział Taryfikacji, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie