Prelegenci

A B C D E G H J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż
Małgorzata Pacholec

Małgorzata Pacholec

Firma: Polski Związek Niewidomych

Stanowisko: dyrektor, Instytut Tyflologiczny

Dyrektor  Instytutu Tyflologicznego Polskiego związku Niewidomych{od 2004}

Założycielka i Prezes  stowarzyszenia  Retina AMD Polska {od 1998}

Przewodnicząca Społecznej rady Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie  M.St. Warszawy {trzy kadencje i nadal}

Sekretarz  Generalna PZN {trzy kadencje}

Praca w różnych komisjach i zespołach  dotyczących  problematyki osób niepełnosprawnych m.in u rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka, MEN, Ministerstwa Zdrowia, kancelarii Prezydenta RP, głównego geodety kraju,  itp

Współpraca z uczelniami wyższymi – prowadzenie  wykładów z zakresu tyflologii

Wykształcenie wyższe Uniwersytet  Warszawski, studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, Instytut w Wurzburgu  - Niemcy,  Wszechnica Polska

Organizatorka wielu: konferencji , seminariów, szkoleń, kampanii edukacyjnych, akcji społecznych

Główne dziedziny zainteresowań:

 • ochrona zdrowia w tym dostęp do leczenia okulistycznego ,profilaktyka utraty wzroku, rehabilitacja  osób niewidomych i słabowidzących,
 • polityka społeczna w tym  poszukiwanie nowych rozwiązań  w zakresie  udzielania skoordynowanej pomocy osobom tracącym wzrok,
 • efektywność  kształcenia specjalnego,
 • bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej i projektowanie uniwersalne
 • poprawa jakości życia osób niewidomych i  słabowidzących w tym dostępu do informacji.

Odznaczona:

 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej,   
 • srebrną i złotą  odznaką Polskiego Związku Niewidomych
 • złotym krzyżem zasługi
 • Kawalerskim Orderem Polonia Restituta
 • nagroda Miasta St. Warszawy za zasługi dla Stolicy  RP – statuetka Syrenki Warszawskiej nr 250.

Bierze udział w sesjach:

 • Nowe technologie diagnostyczne i chirurgiczne - sesja interdyscyplinarna

  ZOBACZ WIĘCEJ
  PRELEGENCI
   

  Nowe technologie diagnostyczne i chirurgiczne - sesja interdyscyplinarna

  • Postęp technologii medycznych – wybrane przykłady:
   • okulistyka
   • kardiochirurgia
   • kardiologia
  • Wpływ nowych technologii na ograniczanie ryzyka zaburzeń w obliczu w obliczu zmian demograficznych
  • Przywracanie do aktywności zawodowej dzięki nowym technologiom w okulistyce i kardiologii

  Nowe technologie diagnostyczne i chirurgiczne - sesja interdyscyplinarna

  • Marek Deja - kierownik, Katedra i Klinika Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny, lekarz kierujący Oddziałem Kardiochirurgii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
  • Wojciech Kuta - redaktor naczelny, Rynek Zdrowia
  • Katarzyna Michalska-Małecka - Klinika Okulistyki, Szpital Kliniczny Ceglana w Katowicach, Polskie Towarzystwo Okulistyczne
  • Krzysztof Milewski - dyrektor generalny, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland
  • Małgorzata Pacholec - dyrektor, Instytut Tyflologiczny, Polski Związek Niewidomych
  • Marek Rękas - zastępca dyrektora ds. naukowych, Wojskowy Instytut Medyczny, kierownik, Klinika Okulistyki WIM, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie