Agenda

09:30-11:00

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU

Sesja otwarcia: Liderzy zmian. To oni budują przyszłość ochrony zdrowia w Polsce

transmisja

11:30-13:00

13:30-14:30

SYSTEM OCZAMI MEDYKÓW

Jak powinna układać się współpraca samorządów zawodowych i resortu zdrowia, aby skorzystał na niej pacjent?

transmisja

15:00-16:00

LECZENIE W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH

Astma – leczenie biologiczne. Realne i perspektywiczne korzyści dla pacjenta i płatnika

transmisja
E-ZDROWIE I INNOWACJE

Cyfrowe leki, trendy technologiczne, nowe obszary innowacji, pacjentocetryczność w dobie digitalizacji

transmisja
LECZENIE W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH

Kaskada problemów zdrowotnych – zespół sercowo-nerkowo-metaboliczny jako przykład współwystępowania chorób przewlekłych

transmisja

16:30-17:30

ZDROWIE PUBLICZNE

Programy polityki zdrowotnej jako forma profilaktyki chorób zakaźnych i zwiększanie dostępu do szczepień dla społeczności lokalnych

transmisja
LECZENIE W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH

Samoleczenie i samoopieka w polskim systemie zdrowia: analiza, wyzwania i perspektywy

transmisja
LECZENIE W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH

Innowacje w immunologii oraz choroby związane z układem odpornościowym

transmisja

19:30