Agenda

Powrót

Samoleczenie i samoopieka w polskim systemie zdrowia: analiza, wyzwania i perspektywy

7 marca 2024 • 16:30-17:30 • Sala konferencyjna 25

  • Miejsce samoleczenia w europejskim i polskim systemie opieki zdrowotnej: definicje, dostępność, ograniczenie czy liberalizacja?
  • Jak wykorzystać potencjał samoopieki? – perspektywa pacjenta, lekarza, farmaceuty i systemu
  • Optymalizacja kosztów opieki zdrowotnej wynikająca z samoleczenia – ocena znaczenia dostępności samoleczenia dla systemu finansowania ochrony zdrowia
  • Innowacyjne rozwiązania technologiczne – rekomendacje zmian na przyszłość
 

Retransmisja sesji