Konkurs Zdrowy Samorząd

12 lutego zakończyło się głosowanie internautów oraz Rady Konsultacyjnej w Konkursie Zdrowy Samorząd.

Już po raz siódmy redakcje Portalu Samorządowego i Rynku Zdrowia organizują konkurs „Zdrowy Samorząd” – jedno z wydarzeń towarzyszących IX Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 7-8 marca 2024 r.).

Celem konkursu jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób oraz czynników ryzyka.

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa. 

Podobnie jak w latach ubiegłych nagrody – statuetki „Zdrowy Samorząd” – zostaną przyznane w trzech kategoriach:

Zdrowa Gmina
Zdrowy Powiat
Zdrowe Województwo

Laureaci wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną konkursu.

Jeden z projektów otrzyma także nagrodę czytelników Rynku Zdrowia i Portalu Samorządowego.

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane były do 12 stycznia 2024 roku. 

Zwycięzców w poszczególnych kategoriach poznamy 7 marca 2024 r. podczas Gali IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Szczegóły dotyczące przebiegu konkursu określa REGULAMIN.

Zobacz relację z poprzedniej edycji.