health challenges congress

Kolejna edycja:

7-8 marca 2024 r.
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Retransmisje sesji

Byli z nami m.in.:

Wartość merytoryczna debat i dyskusji prowadzonych podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest wypadkową wiedzy, którą dzielą się z nami wybitni eksperci, naukowcy, decydenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz biznesu.

prof. Maciej Banach

sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, prezes Think-Tanku Innowacje dla Zdrowia, MedIT Innovations

Piotr Bromber

podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Michał Byliniak

dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Rzecznik Praw Pacjenta

prof. Marcin Czech

prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019

prof. Jarosław J. Fedorowski

prezes Polskiej Federacja Szpitali

Nienke Feenstra

dyrektor generalna Takeda Pharma Polska

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia w Uczelni Łazarskiego

gen. broni prof. Grzegorz Gielerak

dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Arkadiusz Grądkowski

prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED

prof. Marek Gzik

dyrektor European HealthTech Innovation Center

prof. Tomasz Hryniewiecki

konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia

Łukasz Jankowski

prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Paweł Kikosicki

dyrektor, Centrum e-Zdrowia

Magdalena Kołodziej

prezes zarządu Fundacji My Pacjenci

Krzysztof Kopeć

prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków

Ligia Kornowska

dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, liderka Koalicji AI w zdrowiu

prof. Janusz Kowalewski

dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy

dr Jacek Krajewski

prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie

dr hab. Adam Maciejczyk

dyrektor naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Jarosław Madowicz

dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych

Zofia Małas

prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Beata Małecka-Libera

senator RP, przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia

dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas

prof. UMW, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinne

Maciej Miłkowski

podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

dr Adam Niedzielski

minister zdrowia

Filip Nowak

prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Monika Pintal-Ślimak

prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Krystyna Ptok

przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

prof. Konrad Rejdak

prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Klaudia Rogowska

dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. Agnieszka Słowik

konsultant krajowa w dziedzinie neurologii

dr hab. Radosław Sierpiński

prezes Agencji Badań Medycznych

prof. Krzysztof Strojek

konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii

prof. Tomasz Szczepański

rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Piotr Węcławik

dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia

O Kongresie

Kongres Wyzwań Zdrowotnych to obok Forum Rynku Zdrowia jedna z największych w Polsce debat poświęconych ochronie zdrowia. Co roku w wydarzeniu bierze udział kilka tysięcy osób. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się też retransmisje poszczególnych sesji. Sesję inauguracyjną HCC 2022 w Internecie odtworzono aż 138 tys. razy.

Wśród uczestników Kongresu są m.in.: wybitni specjaliści, reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, przedstawiciele świata nauki, polityki, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych – w tym zrzeszających pacjentów – oraz gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego, finansów i rynku ubezpieczeniowego.

Tematyka

Wybrane nurty tematyczne VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

  • Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia. Dokąd zaprowadzi nas kryzys w gospodarce?
  • Polityka lekowa. Jakie są najpilniejsze problemy do rozwiązania?
  • Nowe technologie. Gdzie są ograniczenia, a gdzie możliwości rozwoju?
  • Terapie w wybranych jednostkach chorobowych. Czego potrzebują pacjenci?
  • Człowiek w ochronie zdrowia. Kim jest, jak się zmienił i jak będzie się zmieniał?
  • Humanizacja medycyny. Trend, od którego nie ma odwrotu?

 Dowiedz się więcej

Wydarzenia towarzyszące

Aktualności

Partnerzy i Sponsorzy

Medycyna | Finanse | Zarządzanie

Kongres Wyzwań Zdrowotnych nie kończy się wraz z ostatnią sesją. Retransmisje debat dostępne są na stronie wydarzenia. Relacje i wnioski z sesji zamieszczamy w portalach rynekzdrowia.pl, infodent24.pl oraz magazynie Rynek Zdrowia. Tematyka poruszana na Kongresie stanowi kanwę kolejnych opiniotwórczych publikacji i dyskusji o rekomendowanych rozwiązaniach w polskim systemie opieki zdrowotnej.