Rada Programowa

VIII Kongres Wyzwań Zdrowotnych (HCC – Health Challenges Congress)
 • prof. Maciej Banach, sekretarz generalny, Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Lipidologiczne, prezes, Think-Tank Innowacje dla Zdrowia, MedIT Innovations 
 • prof. Paweł Buszman, Katedra i Zakład Epidemiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Bartłomiej Łukasz Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
 • prof. Jarosław Fedorowski, prezes, Polska Federacja Szpitali
 • prof. Edward Franek, kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
 • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia
 • prof. Mariusz Gąsior, kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, członek Krajowej Rady ds. Kardiologii
 • gen. broni, prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor, Wojskowy Instytut Medyczny
 • prof. Marek Gzik, dyrektor, European HealthTech Innovation Center, przewodniczący, Rada Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna, kierownik, Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska
 • Łukasz Jankowski, prezes, Naczelna Rada Lekarska
 • prof. Bartosz Karaszewski, kierownik, Katedra Neurologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, ordynator, Klinika Neurologii Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
 • dr hab. Oskar Kowalski, prof. SUM, prorektor ds. kształcenia podyplomowego i promocji uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik, Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM, kierownik, Pracownia Elektrofizjologii i Stymulacji Serca, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • dr Jacek Krajewski, prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
 • prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii, zastępca dyrektora ds. klinicznych, kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji,
 • dr Jarosław Madowicz, prezes, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
 • dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
 • dr Janusz Meder, prezes, Polska Unia Onkologii
 • prof. Przemysław Mitkowski, prezes, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu
 • dr hab. Zbigniew Nawrat, prof. IPS, dyrektor kreatywny, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, adiunkt, Śląski Uniwersytet Medyczny, prezydent, Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej
 • Władysław Perchaluk, prezes, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego
 • Artur Prusaczyk, wiceprezes zarządu, Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości – „SPOIWO“, wiceprezes zarządu, Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o.
 • Krystyna Ptok, przewodnicząca, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
 • prof. Konrad Rejdak, kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne
 • Klaudia Rogowska, dyrektor, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • prof. Aleksander Sieroń, konsultant krajowy w dziedzinie angiologii, konsultant, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, prorektor ds. medycznych i nauk o zdrowiu, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr hab. Radosław Sierpiński, prezes, Agencja Badań Medycznych
 • prof. Krzysztof Składowski, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
 • prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, kierownik, Katedra Zdrowia Kobiety, kierownik, Zakład Zdrowia Reprodukcyjnego i Seksuologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • prof. Tomasz Szczepański, rektor, Śląski Uniwersytet Medyczny, kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 SUM w Katowicach, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • prof. Krystian Wita, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, kierownik, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach