VI Konkurs „Zdrowy Samorząd”

Już po raz szósty redakcje Portalu Samorządowego i Rynku Zdrowia zorganizowały Konkurs „Zdrowy Samorząd” – jedno z wydarzeń towarzyszących VIII Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 9 i 10 marca 2023 r.).

Celem Konkursu jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób oraz czynników ryzyka.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, nagrody – statuetki „Zdrowy Samorząd” – zostały przyznane w trzech kategoriach:

W kategorii Zdrowa Gmina konkursu Zdrowy Samorząd laureatami zostali:

  • Urząd Miejski w Gdańsku
  • Urząd Miasta Krakowa
  • Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Nagrody w kategorii Zdrowy Powiat odebrały:

  • Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  • Starostwo Powiatowe w Żninie oraz
  • Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Laury w kategorii Zdrowe Województwo zostały wręczone przedstawicielom:

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Urząd Miasta Kołobrzeg uzyskał miano najlepszego samorządowego programu zdrowotnego w plebiscycie czytelników Rynku Zdrowia i Portalu Samorządowego

Relacja i retransmisja dostępne są w portalu rynekzdrowia.pl.

Regulamin konkursu