VI Konkurs „Zdrowy Samorząd”

Już po raz szósty redakcje Portalu Samorządowego i Rynku Zdrowia organizują Konkurs „Zdrowy Samorząd” – jedno z wydarzeń towarzyszących VIII Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 9 i 10 marca 2023 r.).

Celem Konkursu jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób oraz czynników ryzyka.

W poprzedniej edycji do redakcji wpłynęło ponad 90 programów zdrowotnych zgłoszonych przez gminy, powiaty i województwa. Spośród zgłoszeń wybrano 30 nominowanych samorządów.

Laureaci wyłonieni zostali przez Radę Konsultacyjną konkursu, a jeden z projektów otrzymał także nagrodę czytelników Rynku Zdrowia i Portalu Samorządowego.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, nagrody – statuetki „Zdrowy Samorząd” – zostaną przyznane w trzech kategoriach: 

  • Zdrowa Gmina
  • Zdrowy Powiat
  • Zdrowe Województwo

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą do 16 stycznia 2023 roku wyłącznie elektronicznie, na adres: zdrowysamorzad@ptwp.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać opis aktywności danego samorządu w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki. Opis zgłoszenia powinien zostać przygotowany wg punktów z załącznika nr 1 do regulaminu.

Zgłoszenia uwzględniać mogą wybraną aktywność JST dotyczącą realizacji programów polityki zdrowotnej i innych zadań związanych z edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i/lub ich czynników ryzyka w latach 2019-2022.

Zgłaszający może wysłać maksymalnie trzy zgłoszenia, przy czym opis jednego zgłoszenia nie powinien być dłuższy niż 7 tys. znaków, licząc ze spacjami.

Ostatecznego wyboru laureatów – spośród zgłoszonych kandydatur – dokona Rada Konsultacyjna Konkursu, powołana przez Organizatora, w skład której będą wchodzić między innymi przedstawiciele instytucji centralnych i uczelni medycznych.

Zwycięzców w poszczególnych kategoriach poznamy 9 marca 2023 r. podczas Gali VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Regulamin konkursu

Laureaci poprzedniej, piątej edycji Konkursu Zdrowy Samorząd.