Nagroda Animus Fortis 2022
(Mężny Duch)

Podczas VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 9-10 marca 2023 r.) zostaną ogłoszeni laureaci VI edycji Nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Animus Fortis (Mężny Duch).  
VI edycja konkursu Animus Fortis (Mężny Duch) 2022 dotyczy akcji ratowniczych z roku 2022.

Dla ratownika – za osobiste męstwo lub dla przedstawiciela instytucji, która znacząco wpłynęła na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do VI edycji konkursu Animus Fortis 2022, którego nagrodą główną jest statuetka będąca miniaturą projektu Pomnika Sanitariusza. Na zgłoszenia czekamy do 24 lutego br. „Męstwo nie polega na noszeniu broni, bo męstwo nie trzyma się żelaza, lecz serca” – kardynał Stefan Wyszyński.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby oraz instytucje w formie pisemnego wniosku kierowanego do Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego, w terminie do 24 lutego 2023 r. na adres e-mail: dyrekcja@wim.mil.pl lub na adres korespondencyjny: Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, 04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128 z dopiskiem „Konkurs Animus Fortis 2022”).

Wniosek o nagrodę indywidualną – pobierz
Wniosek o nagrodę instytucjonalną – pobierz
Zarządzenie Dyrektora WIM w sprawie Nagrody Animus Fortis (Mężny Duch) – pobierz

ANIMUS FORTIS (Mężny Duch) przyznawana jest w dwóch kategoriach:

1. Za „osobiste męstwo” dla osoby, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej. Laureatem nagrody może zostać osoba pełniąca służbę bądź zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).

2. Dla przedstawiciela instytucji, która znacząco wpłynęła na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie.

Nominować do nagrody będzie Kapituła złożona z 13 członków.
W skład Kapituły wchodzą Dyrektor WIM, Przewodniczący Rady Naukowej WIM, przedstawiciele: Prezesa Kancelarii Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Zdrowia, Stowarzyszenia „Szpital Ujazdowski”, portalu „Rynek Zdrowia”, czasopisma „Lekarz Wojskowy” oraz przedstawiciele WIM.

Wręczenie nagród laureatom konkursu Animus Fortis (Mężny Duch) 2022 odbędzie się podczas VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC – Health Challenges Congress), 8-9 marca 2023 r., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Informacje nt. poprzednich edycji konkursu Animus Fortis (Mężny Duch):
I edycja – więcej
II edycja – więcej
III edycja – więcej
IV edycja – więcej

Laureaci ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)


Zapraszamy do udziału w konkursie. 

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Złotkowska – Biuro Dyrektora WIM (tel. 261-817-721, kom. 885-570-422, e-mail: dyrekcja@wim.mil.pl).