V Konkurs Start-Up-Med

Do 26 stycznia 2023 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w piątej edycji Konkursu Start-Up-Med - imprezie towarzyszącej VIII Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC), który odbędzie się w dniach 9-10 marca 2023 r. w Katowicach.

Głównym celem Konkursu ‒ organizowanego przez Grupę PTWP, wydawcę portalu i magazynu Rynek Zdrowia ‒ jest wybór i nagrodzenie start-upów tworzących najbardziej kreatywne innowacje produktowe lub procesowe, o istotnym znaczeniu dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej oraz o znacznej opłacalności wdrożenia. Zgłaszane do Konkursu rozwiązania obejmują szeroko rozumiane technologie medyczne ‒ zarówno lekowe, jak i nielekowe. 

Równie ważnym zadaniem Konkursu Start-Up-Med jest promocja najciekawszych innowacji i ich autorów, w tym umożliwienie zaprezentowania rozwiązań liderom sektora medycznego w Polsce podczas VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Wyróżnienia Start-Up-Med przyznawane są w dwóch kategoriach: 

  • Start-up
  • Ośrodek medyczny/naukowy 

W kategorii Start-up, skierowanej do start-upów tworzących innowacyjne technologie, zgłoszenia mogą być nadsyłane przez:

• Przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową

• Osoby fizyczne prowadzące działalność badawczo-rozwojową

W kategorii Ośrodek medyczny/naukowy, skierowanej do podmiotów tworzących innowacje technologiczne i organizacyjne, zgłoszenia mogą być nadsyłane przez:

• Podmioty lecznicze (w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej);

• Jednostki naukowe (tj. organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę).

Ocena zostanie dokonana na podstawie formularza z opisem poszczególnych zgłoszeń. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 26 stycznia 2023 r. drogą elektroniczną. Nadesłane zgłoszenia zostaną w pierwszej kolejności zweryfikowane przez organizatorów w zakresie kryteriów dopuszczenia do Konkursu.

Formularz zgłoszenia dostępny jest TUTAJ

Regulamin Konkursu do pobrania TUTAJ

Zgłoszone przedsięwzięcia ocenią eksperci tworzący Jury Konkursu Start-Up-Med. W każdej z kategorii - na podstawie przyznanej liczby punktów - wyłonionych zostanie po pięciu finalistów o najwyższej liczbie punktów.

Finaliści zostaną zaproszeni do zaprezentowania się w trakcie VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Zwycięzcy w każdej z kategorii zostaną wyłonieni w głosowaniu Jury po prezentacji, a także w drodze plebiscytu internetowego. Oba głosowania są niezależne od siebie.

Zwycięzców poznamy podczas VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Do poprzedniej edycji konkursu wpłynęło 50 projektów. Zgłoszone przedsięwzięcia ocenili eksperci tworzący Jury Konkursu Start-Up-Med, którzy na podstawie przyznanej liczby punktów wyłonili 12 finalistów w dwóch kategoriach.

Finaliści zaprezentowali się w trakcie VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych podczas sesji: „Start-upy w polskiej medycynie”. Zwycięzcy zostali wyłonieni w głosowaniu Jury. W kategorii Start-Up zwyciężył Human Biome Institute SA. Nagrodzone rozwiązanie to profesjonalny bank mikrobioty jelitowej z wdrożeniem na rynek produktów zawierających pełne konsorcjum mikrobioty jelitowej do stosowania u ludzi oraz platformy "Drug Discovery", złożonej z nowoczesnych technologii do predykcji składu leków na bazie mikrobioty jelitowej.

W kategorii Ośrodek medyczny/naukowy wygrało rozwiązanie AMULET - model teleopieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca z elementami telemonitoringu domowego - który opracowało konsorcjum kierowane przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Model teleopieki AMULET znalazł także najwyższe uznanie w internetowym głosowaniu czytelników Rynku Zdrowia.

Więcej o Laureatach Konkursu Start-Up-Med 2022 w portalu rynekzdrowia.pl. 

Pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres e-mail: startup_med@ptwp.pl.