Wstępny zarys tematyki

Ścieżka: Rynek farmaceutyczny

 • Polityka lekowa, m.in.:
  • Jak generować i korzystać z wiarygodnych dowodów rzeczywistych (RWE)?
  • Wspólna ocena kliniczna HTA 2025 – jak się do niej przygotować?
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Leki biologiczne/ biopodobne

Ścieżka: e-Zdrowie

 • Wyzwania e-Zdrowia
 • Medycyna paperless
 • Cyberbezpieczeństwo medyczne
 • Sztuczna inteligencja w praktyce
 • Medycyna jutra
 • Szpital XXI wieku
 • Start-upy w Polsce: dyskusja plus prezentacja finalistów Start-Up-Med

Ścieżka: Zarządzanie i organizacja systemu

 • Wyzwania menadżerów placówek medycznych
 • Wynagrodzenia – ile powinny ważyć w systemie ochrony zdrowia?
 • Jakość zarządzania placówkami medycznymi. Czy da się ją zmierzyć?
 • POZ i AOS. Kiedy staną się realną konkurencją dla szpitali?
 • System ochrony zdrowia z lotu ptaka. Jak to się robi w innych krajach? 

Ścieżka: Diagnostyka

 • Diagnostyczny okrągły stół – znaczenie diagnostyki w leczeniu wybranych chorób
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Diagnostyka obrazowa

Ścieżka: Pacjenci: jak im pomóc?

 • Depresja. Dżuma XXI wieku
 • Choroby, które nie są trendy, m.in. HIV, padaczka, AZS, łuszczyca
 • Choroby cywilizacyjne i redukcja szkód
 • Lecz się i płacz? Jak wygląda leczenie bólu w Polsce?
 • Sesje:
  • Onkologia – gdzie dziś jesteśmy?
  • Onkologia – organizacja systemu
  • Kardiologia – wyzwania
  • Kardiologia – organizacja systemu
  • Neurologia
  • Szczepienia
  • Hematoonkologia
  • Reumatologia
  • Choroby płuc
 • Wyroby medyczne – ile dziś „ważą” w systemie?

Ścieżka: Człowiek w centrum systemu ochrony zdrowia 

 • System ordynatorski to przeszłość? Debata oksfordzka
 • Jestem medykiem w Polsce. Doświadczenia medyków m.in. z Ukrainy
 • Humanizacja medycyny w procesie kształcenia kadr medycznych

 

Prace nad kongresową agendą trwają. Ostateczny program wydarzenia będzie efektem prac Rady Programowej oraz konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.