Agenda

Powrót

Co w dzisiejszym systemie ochrony zdrowia znaczy medycyna prywatna?

10 marca 2023 • 11:30-12:30 • Sala konferencyjna 23
Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

  • facebook
  • twitter
  • Główne wyzwania dla systemu ochrony zdrowia
  • Co dziś znaczy i jaką rolę w systemie odgrywa medycyna prywatna? Jak w pełni wykorzystać jej potencjał?
  • Czy prywatna medycyna zawsze oznacza „płatna” dla pacjenta? Jaki jest udział medycyny prywatnej w systemie ochrony zdrowia?
  • Co dla pacjentów i publicznego systemu oznaczałoby ograniczenie medycyny prywatnej w tym sektorze?
  • Potencjalne niebezpieczeństwa dla pacjenta ze strony prywatnego rynku medycznego – czyli na co zwrócić uwagę przy reformach systemu zdrowotnego w Polsce?
  • Jak zmienić system, żeby optymalnie wykorzystać potencjał współpracy prywatno-publicznej w opiece medycznej?

Retransmisja sesji