Agenda

Powrót

Programy polityki zdrowotnej jako forma profilaktyki chorób zakaźnych i zwiększanie dostępu do szczepień dla społeczności lokalnych

7 marca 2024 • 16:30-17:30 • Sala konferencyjna 24

  • Szczepienia jako podstawowa forma profilaktyki
  • Jak stworzyć i zrealizować efektywny program polityki zdrowotnej dotyczący szczepień
  • AOTMiT – merytoryczny partner Jednostek Samorządu Terytorialnego
  • Alternatywy finansowania programów polityki zdrowotnej poza środkami własnymi samorządu

Retransmisja sesji