Prelegenci

A B C Č D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Jarosław J. Fedorowski

prof. Jarosław J. Fedorowski

Firma: Polska Federacja Szpitali

Stanowisko: prezes

Prezes Polskiej Federacji Szpitali.  Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.

 Ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, w roku 1990.

W latach 1990-1993 pracował jako asystent Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii z Zabrzu oraz asystent katedry mikrobiologii lekarskiej ŚAM w Katowicach.  Po nostryfikacji dyplomu lekarza wyjechał do USA odbywając szkolenie specjalizacyjne w State University of New York Health Science Center w Nowym Jorku oraz Memorial Health University  Medical Center w Savannah, Georgia.

 Posiada specjalizacje lekarskie z kardiologii i chorób wewnętrznych w Polsce oraz w USA, a także dyplom Europejskiego Kardiologa.  Uzyskał specjalizację z zakresu organizacji koordynowanej ochrony zdrowia w USA. Ma tytuły: Fellow Amerykanskiego Kolegium Lekarzy oraz Fellow Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego. Ukończył studia MBA ze specjalizacją w ochronie zdrowia w USA.  Posiada doktorat z dziedziny nauk medycznych Collegium Medicum Universytetu Jagiellońskiego, w temacie ekonomiki medycyny oraz doktorat z medycyny University of the State of New York. Nauczyciel akademicki University of Vermont College of Medicine, gdzie uzyskał stopień docenta, a w roku 2003 – stopień profesora nadzwyczajnego medycyny klinicznej. Otrzymał dyplom "America’s Top Physicians" oraz został ujęty w "Marquis Who's Who in Medicine and Healthcare Millenium Edition" (USA). 

 Od roku 1996 samodzielny lekarz specjalista i konsultant w szpitalu University of Vermont Health Network Champlain Valley Physicians Hospital (NY, USA). Szef Departamentu Medycyny oraz członek Zarządu ds. Medycznych szpitala (2001-2006).   Konsultant kardiolog w szpitalach polskich, brytyjskich oraz szwajcarskim centrum medycyny prewencyjnej.   Współzałożyciel i pierwszy prezes spółki akcyjnej Szpitale Polskie – operatora szpitali z siedzibą w Katowicach.  Członek zarządu polskiej spółki córki austriackiej korporacji Hospitals Projektenwicklungsges m.b.H z siedzibą w Grazu.

 

Profesor Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, wykładowca na studiach MBA dla kadry medycznej.  Profesor i wykładowca Collegium Humanum Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  Główny redaktor i autor podręcznika Ekonomika Medycyny (PZWL 2002).  Ma na koncie ponad 100 publikacji, w większości jako pierwszy autor, z zakresu medycyny klinicznej, ekonomiki zdrowia, zarządzania w ochronie zdrowia oraz organizacji ochrony zdrowia.  Dyrektor programowy kilkunastu międzynarodowych kongresów z zakresu zarządzania i organizacji ochrony zdrowia, w tym Kongresu Europejskiej Federacji Szpitali oraz Polsko-Amerykańskiego, Polsko-Chińskiego, Polsko-Brytyjskiego, Polsko-Holenderskiego i Polsko-Australijskiego Szczytu Zdrowia.  Członek światowej grupy roboczej „Beyond COVID-19” International Hospital Federation.

 

 

Pasjonuje się sportami wodnymi: ma uprawnienia kapitana jachtowego, instruktora żeglarstwa i ratownika wodnego.  Jest zaawansowanym narciarzem wodnym i alpejskim.   Gra na perkusji w zespole R&B kardiologów „Kardioband”.  

Bierze udział w sesjach:

Ubezpieczenia zdrowotne

ZOBACZ WIĘCEJ
PRELEGENCI

POWRÓT