Prelegenci

A B C Č D F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z
Agnieszka Sznyk

Agnieszka Sznyk

Firma: Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

Stanowisko: prezes zarządu

Ekspert od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa.. Inicjatorka i koordynatorka Polish Circular Hotspot, platformy mającej na celu podejmowanie działań i łączenie różnych grup interesariuszy na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego w Polsce. Członek Grupy Koordynującej przy European Circular Economy Stakeholder Platform, inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Komitetu Społeczno-Gospodarczego. Ekspert grupy roboczej o Krajowej Inteligentnej Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy  i Technologii.

Inicjatorka i koordynatorka polskiej edycji międzynarodowego konkursu Value Based Healthcare Dragon's Grant &Endorsement oraz platformy www.ekonomiazdrowia.pl

Autorka licznych raportów i artykułów m.in. „Innowacje 2015”, „Opracowanie metodyki i identyfikacja wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym dla gospodarki Polski w ujęciu regionalnym”, „Wpływ innowacyjnych firm ponadnarodowych na rozwój społeczno-gospodarczy Polski”, „Metody pomiaru innowacji społecznych”, „Nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakosci leczenia” , „Wartość i miejsce  w systemie ochrony zdrowia terapii komórkowych i genowych na przykładzie CAR-T”

Bierze udział w sesjach:

Medycyna jutra – rozwiązania dla placówki medycznej, lekarza i pacjenta (case study)

ZOBACZ WIĘCEJ
PRELEGENCI

POWRÓT