Sesje

Do pobrania: AgendaMapa sesji

09.00-11.30

 • Sesja inauguracyjna - prawie okrągły stół, czyli od czego zależy punkt widzenia.

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Debata. Główne zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia i ich przewidywane skutki – dyskusja z udziałem przedstawicieli:
   - Polityków
   - Lekarzy i pielęgniarek
   - Zarządzających placówkami medycznymi
   - Pacjentów
   - Prawników
   - Ekspertów rynku medycznego
   - Dostawców współpracujących z sektorem ochrony zdrowia
  • Krótkie wystąpienia członków Rady Naukowej HCC
  • Gałązka-Sobotka Małgorzata

   Firma: Uczelnia Łazarskiego

   Stanowisko: dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia

  • Gielerak Grzegorz

   Firma: Wojskowy Instytut Medyczny

   Stanowisko: Dyrektor

  • Hamankiewicz Maciej

   Firma: Naczelna Rada Lekarska

   Stanowisko: prezes

  • Hryniewiecka-Firlej Dorota

   Firma: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Kasprzak Anna

   Firma: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

   Stanowisko: Wiceprezes

  • Koczy Bogdan

   Firma: Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

   Stanowisko: Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Dyrektor

  • Kozakiewicz Jacek

   Firma: Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach

   Stanowisko: Prezes

  • Krajewski Jacek

   Firma: Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie

   Stanowisko: prezes

  • Kuśpik Wojciech

   Firma: PTWP SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Kuta Wojciech

   Firma: Rynek Zdrowia

   Stanowisko: redaktor naczelny

  • Maćkowiak Stanisław

   Firma: Federacja Pacjentów Polskich

   Stanowisko: prezes

  • Mądrala Andrzej

   Firma: Pracodawcy RP

   Stanowisko: wiceprezydent

  • Sieroń Aleksander

   Firma: Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu

   Stanowisko: Krajowy Konsultant w Dziedzinie Angiologii, Kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej

  • Skrzypulec-Plinta Violetta

   Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny

   Stanowisko: Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni

  • Sobula Bogumił

   Stanowisko: wiceprezydent Katowic

  • Sośnierz Andrzej

   Firma: Sejmowa Komisja Zdrowia

   Stanowisko: poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2005-2007

  • Wójcik Grażyna

   Firma: Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

   Stanowisko: Prezes Zarządu Głównego

12.00-13.30

 • Finansowanie ochrony zdrowia - wyważanie otwartych drzwi?

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Przyszłość NFZ i przejście do budżetowego modelu finansowania świadczeń
  • Finansowanie szpitali, specjalistyki i POZ – główne kierunki zmian
  • Modele finansowania świadczeń w wybranych krajach – przegląd, rekomendacje, wnioski dla Polski
  • Dopłaty pacjentów do świadczeń (wyrobów) medycznych – aspekty prawne, uwarunkowania polityczne i rzeczywistość
  • Bitner Robert

   Firma: Alcon Polska Sp. z o.o.

   Stanowisko: Dyrektor Generalny

  • Gądek Lidia

   Firma: Sejmowa Komisja Zdrowia

   Stanowisko: poseł na Sejm RP

  • Jacyna Andrzej

   Firma: Narodowy Fundusz Zdrowia

   Stanowisko: p.o. prezesa, zastępca prezesa ds. medycznych

  • Jaworski Andrzej

   Firma: PZU SA

   Stanowisko: Członek Zarządu

  • Kuta Wojciech

   Firma: Rynek Zdrowia

   Stanowisko: redaktor naczelny

  • Sośnierz Andrzej

   Firma: Sejmowa Komisja Zdrowia

   Stanowisko: poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2005-2007

  • Szefke Wojciech

   Firma: Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Trojnacka Mirosława

   Firma: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

   Stanowisko: Kierownik, Dział Controllingu

 • Zarządzanie ryzykiem prawnym i compliance w opiece zdrowotnej

  PRELEGENCI
   
  • Fedorowski Jarosław

   Firma: Polska Federacja Szpitali

   Stanowisko: Prezes

  • Gałązka-Sobotka Małgorzata

   Firma: Uczelnia Łazarskiego

   Stanowisko: dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia

  • Maciejczyk Adam

   Firma: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

   Stanowisko: dyrektor naczelny

  • Pakulski Marcin

   Firma: American Heart of Poland SA

   Stanowisko: Wicedyrektor ds. Medycznych

  • Partyka-Opiela Anna

   Firma: Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

   Stanowisko: Senior Associate, Specjalista ds.Compliance

  • Pitucha Stanisław

   Firma: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

   Stanowisko: Asystent, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

  • Szczepański Marcin

   Firma: Siemens Sp. z o.o.

   Stanowisko: Regional Compliance Officer

 • Życie seksualne osób w trakcie terapii i po leczeniu m.in. kardiologicznym i onkologicznym

  PRELEGENCI
   
  • Drosdzol-Cop Agnieszka

   Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

   Stanowisko: Kierownik, Zakład Patologii Ciąży

  • Krysiak Robert

   Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

   Stanowisko: Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej

  • Krzystanek Marek

   Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

   Stanowisko: Kierownik, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej

  • Skrzypulec-Plinta Violetta

   Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny

   Stanowisko: Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni

 • Ortopedia geriatryczna

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Diagnostyka osteoporozy
  • Złamanie osteoporotyczne
  • Endoprotezoplastyka biodra, kolana i barku
  • Rehabilitacja
  • Dragan Szymon

   Firma: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

   Stanowisko: Kierownik, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

  • Glinkowski Wojciech

   Firma: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Doskonałości „TeleOrto” – Telediagnostyki i Leczenia Chorób i Obrażeń Narządu Ruchu

   Stanowisko: kierownik, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny

  • Gryglewicz Jerzy

   Firma: Uczelnia Łazarskiego

   Stanowisko: ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia

  • Koczy Bogdan

   Firma: Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

   Stanowisko: Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Dyrektor

  • Kusz Damian

   Firma: Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu

   Stanowisko: Kierownik, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Lekarz kierujący Oddziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

  • Mielnik Michał

   Firma: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

   Stanowisko: Lekarz Kierujący, Oddział Urazowo-Ortopedyczny

  • Synder Marek

   Firma: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

   Stanowisko: Kierownik, Klinika Ortopedii dla Dorosłych

  • Widuchowski Wojciech

   Firma: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

   Stanowisko: Ortopeda

 • Pneumonologia

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Nowoczesne metody skutecznej kontroli astm
  • Ile nas kosztują choroby układu oddechowego w Polsce?
  • Optymalizacja leczenia niewydolności oddychania poprzez domowe leczenie tlenem i wentylacją mechaniczną
  • Techniki i technologie medyczne (UBUS, EUS, TK, genetyka) poprawiające skuteczność diagnostyczna i leczniczą w raka płuca
  • Standaryzacja badań oddychania we śnie w kontekście wypadkowości komunikacyjnej kierowców chorych na obturacyjny bezdech senny (OBS)
  • Samoistne włóknienie płuc aktualne szanse na powstrzymanie rozwoju tej śmiertelnej choroby
  • Barczyk Adam

   Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny

   Stanowisko: Kierownik, Katedra i Klinika Pneumonologii

  • Chazan Ryszarda

   Firma: Polska Akademia Nauk

   Stanowisko: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, członek, Komitet Nauk Klinicznych

  • Chorostowska-Wynimko Joanna

   Firma: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

   Stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Nauki

  • Krenke Rafał

   Firma: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

   Stanowisko: Kierownik, Katedra I Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

  • Pierzchała Władysław

   Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

   Stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

  • Skoczyński Szymon

   Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny

   Stanowisko: Katedra i Klinika Pneumonologii

  • Szulc Jakub

   Firma: EY

   Stanowisko: dyrektor, ekspert sektora ochrony zdrowia

  • Tażbirek Maciej

   Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny

   Stanowisko: Katedra i Klinika Pneumonologii

 • Choroby rzadkie - problemy pacjentów, ich opiekunów i sytemu opieki zdrowotnej

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Dlaczego rośnie liczba zidentyfikowanych chorób rzadkich – postępy w genetyce
  • Zalecenia Rady UE wzywające kraje członkowskie do opracowania narodowych strategii dla chorób rzadkich
  • Leki stosowane w chorobach rzadkich i zasady ich refundacji – rozwiązania przyjęte w wybranych krajach
  • Nowelizacja ustawy refundacyjnej w zakresie leków sierocych – szansa na poprawę dostępu pacjentów do terapii chorób rzadkich w Polsce
  • Borkowski Leszek

   Firma: Fundacja Razem w Chorobie

   Stanowisko: Prezes Zarządu

  • Juszczyński Jacek

   Firma: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

   Stanowisko: Prezes Zarządu Głównego

  • Libura Maria

   Firma: Uczelnia Łazarskiego

   Stanowisko: Dyrektor, Instytut Studiów Interdyscyplinarnych

  • Lisowska Katarzyna

   Firma: Rynek Zdrowia

   Stanowisko: Dziennikarz

  • Maćkowiak Stanisław

   Firma: Federacja Pacjentów Polskich

   Stanowisko: prezes

 • E-zdrowie - przed nami nadal długa droga

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Projekty centralne, m.in. P1 – co dalej?
  • Rozwój platform regionalnych
  • E-dokumentacja medyczna – jesteśmy gotowi?
  • Rozwój technologii medycznych i funkcjonalności rozwiązań informacyjnych a rosnące oczekiwania lekarzy oraz zrządzających placówkami wobec dostawców systemów
  • Brukiewicz Piotr

   Firma: Śląska Izba Aptekarska

   Stanowisko: Prezes Rady

  • Grabowski Marcin

   Firma: Narodowy Fundusz Zdrowia

   Stanowisko: p.o. dyrektora, Departament Informatyki

  • Kurek Józef

   Firma: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego

   Stanowisko: Dyrektor, Prezes

  • Kuropaś Daniel

   Firma: Rynek Zdrowia

   Stanowisko: Dziennikarz

  • Masiarz Paweł

   Firma: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

   Stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych

  • Mródź Grzegorz

   Firma: Kamsoft SA

   Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

  • Piątosa Piotr

   Firma: Comarch Healthcare SA

   Stanowisko: Prezes Zarządu

  • Rogóż Roman

   Firma: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

   Stanowisko: Kierownik Działu Systemów Informatycznych i Ochrony Danych Elektronicznych

 • Diabetologia - problem zdrowotny i społeczny

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Koszty leczenia cukrzycy za szczególnym uwzględnieniem kosztów powikłań sercowo-naczyniowych
  • Profilaktyka – czy potrafimy zapobiegać cukrzycy?
  • Jak prowadzić pacjenta do celu terapii – utrzymywania właściwego wskaźnika glikemii
  • W jaki sposób modyfikować terapię, kiedy ten wskaźnik nie jest wyrównany
  • Farmakoterapia w diabetologii – stan obecny oraz oczekiwania pacjentów i lekarzy
  • Edukacja pacjentów z cukrzycą typu 2 i znaczenie właściwego prowadzenia tych pacjentów w POZ
  • Chlebus Krzysztof

   Firma: Gdański Uniwersytet Medyczny

   Stanowisko: I Katedra i Klinika Kardiologii

  • Czupryniak Leszek

   Firma: Samodzielny Publiczny Centralny Publiczny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

   Stanowisko: Kierownik, Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

  • Dzida Grzegorz

   Firma: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

   Stanowisko: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych

  • Jarosz-Chobot Przemysława

   Stanowisko: Klinika Diabetologii Dziecięcej SUM, Oddział Diabetologii Dzieci GCZD, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Diabetologii

  • Strojek Krzysztof

   Firma: Kierownik, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca

   Stanowisko: Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diabetologii

  • Wysoczański Wojciech

   Firma: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

   Stanowisko: Dyrektor, Wydział Oceny Technologii Medycznych

 • Edukacyjny okrągły stół - kontynuacja z debaty z XII Forum Rynku Zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Kształcenie kadr medycznych – zarówno podczas studiów, jak i w ramach kształcenia podyplomowego
  • Dyskusja z udziałem Ministerstwa Zdrowia; uczelni medycznych; lekarzy stażystów; rezydentów; studentów medycyny
  • Czy zarobki sprzyjają zapełnianiu luki pokoleniowej wśród lekarzy w Polsce?
  • Bik Wojciech

   Firma: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

   Stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych

  • Grodzicki Tomasz

   Firma: Uniwersytet Jagielloński

   Stanowisko: Prorektor ds. Collegium Medicum, Kierownik, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM

  • Jankowski Łukasz

   Firma: Porozumienie Rezydentów, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

  • Jodłowska-Jędrych Barbara

   Firma: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

   Stanowisko: Prorektor ds. Kształcenia

  • Kornowska Ligia

   Firma: Polska Federacja Szpitali

   Stanowisko: Przewodnicząca, Młodzi Menedżerowie Medycyny

  • Kozakiewicz Jacek

   Firma: Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach

   Stanowisko: Prezes

  • Szczepański Tomasz

   Stanowisko: prorektor ds. nauki, kierownik, Katedra i Klinikia Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM

  • Wróbel Piotr

   Firma: Rynek Zdrowia

   Stanowisko: zastępca redaktora naczelnego

14.15-15.45

 • Zdrowie publiczne

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Zapobieganie chorobom najtańszym ogniwem systemu opieki zdrowotnej. Czy naprawdę wszyscy są do tego przekonani?
  • Narodowy Program Zdrowia – główne cele, stan realizacji, perspektywy
  • Edukacja i profilaktyka zdrowotna – miejsce i zadania dla samorządów, organizacji pozarządowych, wybranych podmiotów i instytucji
  • Sukces w zdrowiu publicznym – case study samorządu lub organizacji
  • Nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych – m.in. niepokojące zróżnicowanie regionalne pod względem niektórych wskaźników zdrowotnych – jak to zmienić?
  • Bogucki Maciej

   Stanowisko: ekspert zespołu ds. konkurencyjności branży farmaceutycznej przy Ministerstwie Rozwoju

  • Fronczak Adam

   Firma: Warszawski Uniwersytet Medyczny

   Stanowisko: Kierownik, Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2007-2011

  • Małecka-Libera Beata

   Firma: Sejmowa Komisja Zdrowia

   Stanowisko: poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w 2015 r.

  • Mieszalska Justyna

   Firma: Ministerstwo Zdrowia

   Stanowisko: zastępca dyrektora, Departament Zdrowia Publicznego

  • Samoliński Bolesław

   Firma: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się

   Stanowisko: Kierownik, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

  • Sytek Maciej

   Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

   Stanowisko: Dyrektor, Departament Zdrowia

 • Wyroby medyczne

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Zmiany w finansowaniu wyrobów medycznych – stan na marzec 2017 r.
  • Wyroby medyczne a leki – dyskusja o modelach refundacji
  • Dyskusja z udziałem przedstawicieli MZ, dostawców wyrobów medycznych i pacjentów
  • Bitner Robert

   Firma: Alcon Polska Sp. z o.o.

   Stanowisko: Dyrektor Generalny

  • Bugaj Joanna

   Firma: Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Janik Jacek

   Firma: Rynek Zdrowia

   Stanowisko: Dziennikarz

  • Kuklewski Michał

   Firma: SCA Hygiene Sp. z o.o.

   Stanowisko: Prezes Zarządu

  • Maćkowiak Stanisław

   Firma: Federacja Pacjentów Polskich

   Stanowisko: prezes

  • Sikorska-Brzozowska Agnieszka

   Firma: Pracodawcy RP

   Stanowisko: Ekspert Rynku Medycznego

  • Szefke Wojciech

   Firma: Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Włodarczyk Witold

   Firma: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

   Stanowisko: Dyrektor Generalny

 • Kardiologia

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Polska kardiologia – główne sukcesy, wyzwania i problemy
  • Opieka poszpitalna pacjentów kardiologicznych – stan obecny i planowane zmiany
  • Założenia tzw. pakietu zawałowego
  • Dyskusja o wycenach świadczeń w polskiej kardiologii
  • Rehabilitacja kardiologiczna
  • Elektrokardiologia – wybrane zagadnienia
  • Buszman Piotr

   Firma: Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland SA

   Stanowisko: wicedyrektor ds. badań przedklinicznych

  • Eysymontt Zbigniew

   Firma: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

   Stanowisko: dyrektor, Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji, Przewodniczący, Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku

  • Jankowski Piotr

   Firma: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

   Stanowisko: I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

  • Mizia-Stec Katarzyna

   Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

   Stanowisko: Kierownik, I Katedra i Klinika Kardiologii

  • Sygut Marzena

   Firma: Rynek Zdrowia

   Stanowisko: Dziennikarz

  • Wita Krystian

   Firma: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

   Stanowisko: p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa

  • Wysoczański Wojciech

   Firma: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

   Stanowisko: Dyrektor, Wydział Oceny Technologii Medycznych

  • Zawalski Wojciech

   Firma: Narodowy Fundusz Zdrowia

   Stanowisko: dyrektor, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 • Najnowsze technologie w ortopedii

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Rozwój implantologii z zastosowaniem nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych
  • Techniki 3d w ortopedii – indywidualne endoprotezy „na miarę”
  • Leczenie biologiczne w ortopedii
  • Dragan Szymon

   Firma: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

   Stanowisko: Kierownik, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

  • Koczy Bogdan

   Firma: Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

   Stanowisko: Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Dyrektor

  • Kusz Damian

   Firma: Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu

   Stanowisko: Kierownik, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Lekarz kierujący Oddziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

  • Mielnik Michał

   Firma: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

   Stanowisko: Lekarz Kierujący, Oddział Urazowo-Ortopedyczny

  • Synder Marek

   Firma: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

   Stanowisko: Kierownik, Klinika Ortopedii dla Dorosłych

  • Widuchowski Wojciech

   Firma: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

   Stanowisko: Ortopeda

 • Onkologia - diagnozowanie, leczenie, rehabilitacja

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Wyzwania związane z rozpoznawaniem wybranych chorób nowotworowych
  • Podsumowanie zmian w tzw. pakiecie onkologicznym
  • Zmiany w refundacji terapii onkologicznych – nowe możliwości
  • Dostęp do nowoczesnych terapii w wybranych chorobach nowotworowych
  • Bączek Iwona

   Firma: Rynek Zdrowia

   Stanowisko: Dziennikarz

  • Deptała Andrzej

   Firma: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

   Stanowisko: prorektor ds. personalnych i organizacyjnych, kierownik, Klinika Onkologii i Hematologii

  • Góźdź Stanisław

   Firma: Świętokrzyskie Centrum Onkologii

   Stanowisko: Dyrektor

  • Gryglewicz Jerzy

   Firma: Uczelnia Łazarskiego

   Stanowisko: ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia

  • Maciejczyk Adam

   Firma: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

   Stanowisko: dyrektor naczelny

  • Meder Janusz

   Firma: Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

   Stanowisko: prezes, Polska Unia Onkologii, Kierownik, Oddział Zachowawczy, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego

  • Składowski Krzysztof

   Firma: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

   Stanowisko: dyrektor

  • Szczylik Cezary

   Firma: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

   Stanowisko: Kierownik, Klinika Onkologii

 • Media i medycyna

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • „Hieny prasowe” i rzecznicy prasowi przy jednym stole
  • Wymiana argumentów, doświadczeń i wzajemnych oczekiwań
  • Wnioski z dyskusji z udziałem dziennikarzy specjalizujących się w tematyce medycznej oraz rzeczników prasowych szpitali oraz urzędów i instytucji ochrony zdrowia
  • Gumułka Wojciech

   Firma: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

   Stanowisko: Rzecznik

  • Jagodzińska-Kalinowska Katarzyna

   Firma: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

   Stanowisko: Dyrektor Biura Prezesa, Rzecznik

  • Kalafarska-Winkler Agata

   Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny

   Stanowisko: Rzecznik

  • Pustułka Agata

   Firma: Dziennik Zachodni

   Stanowisko: Dziennikarz

  • Rusecki Mirosław

   Firma: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

   Stanowisko: Rzecznik

  • Rybak Jarosław

   Firma: Wojskowy Instytut Medyczny

   Stanowisko: Kierownik, Biuro Dyrektora

  • Wądrzyk-Bularz Sylwia

   Firma: Narodowy Fundusz Zdrowia

   Stanowisko: p.o. dyrektora, Biuro Komunikacji Społecznej, rzecznik prasowy

  • Wołkowicz Jolanta

   Firma: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof Leszka Gieca

   Stanowisko: Kierownik, Dział Promocji

  • Wróbel Piotr

   Firma: Rynek Zdrowia

   Stanowisko: zastępca redaktora naczelnego

  • Zasępa Grzegorz

   Firma: Super Express

   Stanowisko: Zastępca Redaktora Naczelnego

  • Zawała Maria

   Firma: Serwis Internetowy Silesion.pl

   Stanowisko: Dziennikarz

 • Telemedycyna dla medycyny, a nie zamiast medycyny

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Miejsce telemedycyny w opiece nad pacjentem: m.in. reumatologia, psychiatria, geriatria, diabetologia, pulmonologia
  • Telemedycyna w rehabilitacji leczniczej
  • Możliwości i ograniczenia w stosowaniu rozwiązań telemedycznych
  • Prawo i telemedycyna, czyli czekając na przepisy
  • mHealth, czyli coś więcej niż tylko gadżety
  • Bednarski Piotr

   Firma: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

   Stanowisko: Dyrektor

  • Glinkowski Wojciech

   Firma: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Doskonałości „TeleOrto” – Telediagnostyki i Leczenia Chorób i Obrażeń Narządu Ruchu

   Stanowisko: kierownik, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny

  • Kucharz Eugeniusz J.

   Firma: Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach

   Stanowisko: Kierownik, Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii

  • Kuta Wojciech

   Firma: Rynek Zdrowia

   Stanowisko: redaktor naczelny

  • Markowski Jarosław

   Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny

   Stanowisko: Kierownik, Katedra i Klinika Laryngologii, Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

  • Masiarz Paweł

   Firma: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

   Stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych

  • Pampuch Bartosz

   Firma: Comarch Healthcare SA

   Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

  • Rogóż Roman

   Firma: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

   Stanowisko: Kierownik Działu Systemów Informatycznych i Ochrony Danych Elektronicznych

  • Suszek Krzysztof

   Firma: Fundacja Misja Medyczna

   Stanowisko: Przewodniczący Rady

  • Urbanik Andrzej

   Firma: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

   Stanowisko: konsultant wojewódzki w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, prezes

 • Pacjent niepełnosprawny w gabinecie lekarskim

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Dlaczego wielu lekarzy ma z tym problem?
  • Interdyscyplinarna debata z udziałem lekarzy rodzinnych, specjalistów i osób niepełnosprawnych
  • Daniel Barbara

   Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

   Stanowisko: Dyrektor, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

  • Knapik Gabriela

   Firma: Śląski Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

   Stanowisko: Samodzielny Specjalista

  • Łabuz-Roszak Beata

   Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej “REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka

   Stanowisko: Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Zdrowia Publicznego

  • Rybok Katarzyna

   Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

   Stanowisko: Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu, Wydział Nauk o Zdrowiu

  • Skrzypulec-Plinta Violetta

   Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny

   Stanowisko: Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni

 • Szanowny Pacjencie - suplement diety to nie lek!

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Czym są suplement diety; czym różnią się od leków?
  • Co roku na suplementy diety wydajemy miliardy złotych, czasem kosztem leków czy innych uzasadnionych wydatków. To dobry kierunek?
  • Wyniku raportu TNS Polska z 2014 roku dotyczącego świadomego samoleczenia w Polsce
  • Reklamy suplementów – „hit” w mediach i co dalej?
  • Dekalog racjonalnego wyboru suplementów ŚIL i ŚIA
  • Brukiewicz Piotr

   Firma: Śląska Izba Aptekarska

   Stanowisko: Prezes Rady

  • Cieślik Anna

   Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

   Stanowisko: Dyrektor, Departament Oceny Dokumentacji Produktów Leczniczych

  • Jakubiak Luiza

   Firma: Rynek Aptek i Rynek Zdrowia

   Stanowisko: dziennikarz

  • Kozakiewicz Jacek

   Firma: Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach

   Stanowisko: Prezes

  • Okopień Bogusław

   Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny

   Stanowisko: Konsultant Krajowy w Dziedzinie Farmakologii Klinicznej, Kierownik Katedry Farmakologii oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej

  • Suchoszek-Łukaniuk Katarzyna

   Firma: Krajowa Rada Suplementów i Odżywek

   Stanowisko: Prezes Zarządu

  • Warmińska Ewa

   Firma: Ministerstwo Zdrowia

   Stanowisko: Zastępca Dyrektora, Departament Polityki Lekowej i Farmacji

  • Wawer Iwona

   Firma: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Federacja Suplementów

   Stanowisko: Wydział Farmaceutyczny, Wiceprezes Zarządu

  • Wykowski Jacek

   Firma: Rynek Zdrowia

   Stanowisko: Dziennikarz

 • Etyka i jej znaczenie w pracy personelu medycznego

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Przyrzeczenie lekarskie wczoraj i dzisiaj
  • Relacje lekarzy z przemysłem farmaceutycznym a etyka lekarska
  • Tajemnica lekarska – czy może „jawnica”?
  • Łamanie zasad etycznych i odpowiedzialność zawodowa lekarzy
  • Konstytucyjna zasada wolności wypowiedzi i prawa do krytyki a art. 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej
  • Hamankiewicz Maciej

   Firma: Naczelna Rada Lekarska

   Stanowisko: prezes

  • Kaźmierczak-Zagórska Zyta

   Firma: Naczelna Rada Lekarska

   Stanowisko: Wiceprezes

  • Morawska-Stanecka Gabriela

   Firma: Kancelaria GMS

   Stanowisko: Partner

  • Rotaub Ryszard

   Firma: Rynek Zdrowia

   Stanowisko: Dziennikarz

  • Skrzypczak Jędrzej

   Firma: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   Stanowisko: Kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

  • Sobczak Jacek

   Firma: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

   Stanowisko: Kierownik, Katedra Prawa Ochrony Własności Intelektualnej, Wydział Prawa

  • Wrona Grzegorz

   Firma: Naczelna Izba Lekarska

   Stanowisko: Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

16.15-17.00

 • Jakość suplementów diety

  PRELEGENCI
   
  • Wawer Iwona

   Firma: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Federacja Suplementów

   Stanowisko: Wydział Farmaceutyczny, Wiceprezes Zarządu

16.15-17.30

 • Opieka koordynowana w różnych dziedzinach medycyny

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Opieka koordynowana czy opieka kompleksowa a może koordynowana opieka kompleksowa?
  • Opieka kompleksowa dla wybranych dziedzin czy dla całej medycyny?
  • Oczekiwane korzyści, ryzyka niepowodzenia
  • Jak mierzyć efektywność opieki kompleksowej?
  • Czy opieka kompleksowa to propozycja dla systemów bogatych czy biednych?
  • Opieka koordynowana jako współczesna strategia opieki nad pacjentem z wieloma schorzeniami:
   - Koordynacja na poziomie lekarz rodzinny - specjalista
   - Koordynacja na poziomie specjalista - specjalista
  • Krajewski Jacek

   Firma: Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie

   Stanowisko: prezes

  • Kwiatkowska Brygida

   Firma: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

   Stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych, Kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów

  • Mródź Grzegorz

   Firma: Kamsoft SA

   Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

  • Soska Adam

   Firma: Betamed SA

   Stanowisko: Dyrektor ds. Operacyjnych

  • Suszek Mirosław

   Firma: Medicover Polska

   Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

  • Wróbel Piotr

   Firma: Rynek Zdrowia

   Stanowisko: zastępca redaktora naczelnego

  • Zawalski Wojciech

   Firma: Narodowy Fundusz Zdrowia

   Stanowisko: dyrektor, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 • Działania antykorupcyjne w systemie ochrony zdrowia. Kodeks Etyki branży medycznej – zmiany w relacjach lekarzy z przemysłem medycznym

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Rola Izby POLMED w kształtowaniu etycznych relacji pomiędzy przedstawicielami przemysłu medycznego a reprezentantami ochrony zdrowia
  • Przyczyny zmian w branżowych regulacjach etycznych; przeciwdziałanie korupcji i działaniom korupcjogennym w systemie ochrony zdrowia na świecie i w Polsce
  • Wpływ zmian w kodeksie etyki branży wyrobów medycznych na działalność przedstawicieli ochrony zdrowia (udział w wydarzeniach edukacyjnych, szkoleniach, konferencjach, kongresach itp.)
  • System compliance w szpitalu – moda czy faktyczna potrzeba?
  • Kształtowanie polityki etycznej szpitala: refleksje nad kodeksem etyki
  • Wdrożenie systemu compliance w szpitalu – praktyczne wykorzystanie uniwersalnego zestawu dokumentów opracowanego w ramach projektu MedKompas
  • Dyskusja uczestników spotkania
  • Bąk Dariusz

   Firma: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

   Stanowisko: Ekspert ds. Etyki, Ekspert Projektu MedKompas, Wykładowca Akademicki

  • Karamon Ewa

   Firma: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król

   Stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

  • Luty Oskar

   Firma: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

   Stanowisko: Adwokat, Ekspert Prawny

  • Włodarczyk Witold

   Firma: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

   Stanowisko: Dyrektor Generalny

 • Rozwiązania telemedyczne w kardiologii

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Jaki chory kwalifikuje się do opieki telemedycznej?
  • Czy diagnozować czy tylko monitorować chorego zdiagnozowanego?
  • Skuteczność telenadzoru w polskich warunkach – wyniki MONITEL-HF i zabrzańskiego rejestru chorych z domowym monitorowaniem
  • Czy już czas na nowy, „teleinformatyczny” produkt NFZ?
  • Buszman Piotr

   Firma: Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland SA

   Stanowisko: wicedyrektor ds. badań przedklinicznych

  • Jankowski Piotr

   Firma: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

   Stanowisko: I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

  • Piotrowicz Ryszard

   Firma: Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

   Stanowisko: kierownik, Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej

  • Poloński Lech

   Firma: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

   Stanowisko: III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM

  • Szydło Krzysztof

   Firma: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

   Stanowisko: Przewodniczący-Elekt, Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny

  • Tajstra Mateusz

   Firma: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

   Stanowisko: III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM

 • Polska interna - sukcesy i wyzwania

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Pełne, internistyczne oraz interdyscyplinarne spojrzenie na pacjenta – dlaczego warto dążyć do takiego modelu?
  • Liczba łóżek na oddziałach chorób wewnętrznych w Polsce – stan obecny, prognozy oraz potrzeby pacjentów
  • Brakuje nam bardziej geriatrów, czy internistów?
  • Możliwości poszerzania edukacji internistów o wiedzę z zakresu geriatrii
  • Derejczyk Jarosław

   Firma: Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach

   Stanowisko: Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Geriatrii, Dyrektor

  • Imiela Jacek

   Firma: Towarzystwo Internistów Polskich

   Stanowisko: Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych, Prezes

  • Kucharski Lech

   Firma: Towarzystwo Internistów Polskich

   Stanowisko: Oddział Chorób Wewnętrznych III, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Przewodniczący, Komisja ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych

  • Kucharz Eugeniusz J.

   Firma: Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach

   Stanowisko: Kierownik, Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii

  • Pustułka Agata

   Firma: Dziennik Zachodni

   Stanowisko: Dziennikarz

  • Sieroń Aleksander

   Firma: Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu

   Stanowisko: Krajowy Konsultant w Dziedzinie Angiologii, Kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej

 • Onkologia - organizacja leczenia

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Debata dyrektorów ośrodków onkologicznych, lekarzy, przedstawicieli uczelni medycznych oraz pacjentów
  • Współpraca i koordynacja czy konkurowanie placówek?
  • Bączek Iwona

   Firma: Rynek Zdrowia

   Stanowisko: Dziennikarz

  • Chrostowski Szymon

   Firma: Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

   Stanowisko: Prezes

  • Deptała Andrzej

   Firma: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

   Stanowisko: prorektor ds. personalnych i organizacyjnych, kierownik, Klinika Onkologii i Hematologii

  • Góźdź Stanisław

   Firma: Świętokrzyskie Centrum Onkologii

   Stanowisko: Dyrektor

  • Maciejczyk Adam

   Firma: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

   Stanowisko: dyrektor naczelny

  • Meder Janusz

   Firma: Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

   Stanowisko: prezes, Polska Unia Onkologii, Kierownik, Oddział Zachowawczy, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego

  • Składowski Krzysztof

   Firma: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

   Stanowisko: dyrektor

  • Syczewska Małgorzata

   Firma: Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"

   Stanowisko: Dyrektor

 • Bazy danych w medycynie - znacznie dla systemu, lekarzy i pacjentów

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Duże bazy danych – co wnoszą do praktyki klinicznej?
  • Jak uzyskane z baz danych informacje wykorzystać w praktyce klinicznej?
  • Bazy danych a tworzenie map potrzeb zdrowotnych
  • Rejestry medyczne
  • Czy inwestować w nowe badania czy w optymalizację analiz wyników z baz danych czyniąc je bardziej wiarygodnymi?
  • Co zrobić aby analizy baz danych stały się podstawą kreowania polityki zdrowotnej?
  • Gąsior Mariusz

   Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

   Stanowisko: kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii

  • Gierlotka Marek

   Firma: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

   Stanowisko: Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Kardiologii

  • Grabowski Marcin

   Firma: Narodowy Fundusz Zdrowia

   Stanowisko: p.o. dyrektora, Departament Informatyki

  • Gzik Marek

   Firma: Politechnika Śląska w Gliwicach

   Stanowisko: Dziekan, Wydział Inżynierii Biomedycznej

  • Soszyński Piotr

   Firma: Medicover Polska

   Stanowisko: Dyrektor ds. Medycznych, Członek Zarządu

  • Sośnierz Andrzej

   Firma: Sejmowa Komisja Zdrowia

   Stanowisko: poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2005-2007

  • Więckowska Barbara

   Firma: Ministerstwo Zdrowia

   Stanowisko: dyrektor, Departament Strategii i Analiz

  • Wojsyk Kajetan

   Firma: CSIOZ

   Stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej

 • Transkulturowość w medycynie

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   
  • Pacjenci różnych wyznań, kultur i narodowości w gabinecie medycznym
  • Zagadnienia etyczne i medyczne – trudne decyzje lekarza, argumenty pacjentów dotyczące np. odmowy w procesie leczenia np. z przyczyn religijnych lub kulturowych
  • Chrobak Aleksandra

   Firma: Autorka książki „Beduinki na Instagramie”

   Stanowisko: Pisarka

  • Janicka Bożena

   Firma: Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia

   Stanowisko: Prezes

  • Kozakiewicz Jacek

   Firma: Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach

   Stanowisko: Prezes

  • Kulik Halina

   Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

   Stanowisko: Kierownik, Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa

  • Niebrój Lesław

   Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

   Stanowisko: Prodziekan, Wydział Nauk o Zdrowiu

  • Skrzypulec-Plinta Violetta

   Firma: Śląski Uniwersytet Medyczny

   Stanowisko: Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni

  • Jeziorna Zofia

   Stanowisko: Kulturoznawca Bliskowschodni, Założycielka Fundacji Nahda

19.00

 • Wieczorna gala