Wstępny zakres tematyczny

Prace nad szczegółową agendą #HCC2024 nadal trwają. Jej ostateczny kształt powstanie w oparciu o konsultacje z różnymi środowiskami ochrony zdrowia oraz wnioski płynące ze spotkania Rady Programowej IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Sesja otwarcia: Liderzy zmian. To oni budują przyszłość ochrony zdrowia w Polsce

 • Od wyborów do wyborów. Kto naprawdę zarządza ochroną zdrowia w Polsce?
 • Jak zbudować stabilność systemu?

Ubezpieczenia zdrowotne

 • Jaki jest potencjał prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych?
 • Czy jest to dobre źródło finansowania opieki zdrowotnej w Polsce?

Ubezpieczenia szpitali. Zarządzanie ryzykiem

 • Od kryzysu do kryzysu. Jak minimalizować ryzyko w ochronie zdrowia?
 • Jak przygotować placówki na niepewne jutro

Zdrowie publiczne

 • Kompleksowe podejście do tematu
 • Jak budując zdrowie publiczne, nie stracić z pola widzenia poszczególnych osób?
 • Ustawa o zdrowiu publicznym

Wyzwania e-zdrowia w Polsce

 • Sztuczna inteligencja przestała być narzędziem przyszłości, jak korzystać z niej w najbardziej efektywny sposób już teraz?
 • Dlaczego zdrowie cyfrowe wciąż budzi zagrożenia i niepokój?
 • Sytuacje kryzysowe związane z wdrażaniem e-zdrowia. Jak się przed nimi ustrzec?

Najlepsze praktyki w zinformatyzowanej ochronie zdrowia

 • Od POZ do szpitali. Gdzie wprowadzanie informatyzacji idzie najlepiej?
 • Liderzy i firmy w obliczu zmian

Wyzwania organizacyjne i technologiczne placówek medycznych

 • Zagadnienia systemowe: organizacja i infrastruktura
 • Finansowe aspekty wdrażania nowych technologii w placówkach medycznych

Cyfrowa transformacja medycyny

 • W którym miejscu jesteśmy w transformacji cyfrowej?
 • Czy regulacje prawne podążają za dynamiką zmian?

Cyfrowe leki, trendy technologiczne, nowe obszary innowacji, pacjentocetryczność w dobie digitalizacji

 • Przyszłość, która stała się codziennością. Jak wprowadzając rozwiązania cyfrowe dla pacjentów, nie stracić z oczu ich potrzeb?
 • Nowe technologie w obliczu kryzysów
 • TOP technologii w ochronie zdrowia

Roboty medyczne (operacyjne, rehabilitacyjne, ortopedyczne)

 • Czym operują polscy lekarze?
 • Kształcenie operatorów-medyków jako największe wyzwanie
 • Robot w każdej gminie. Czy wiemy, w którą stronę powinna rozwijać się robotyzacja ochrony zdrowia?

Ergonomia w placówkach zdrowia

 • Funkcjonalność szpitala a warunki pracy personelu medycznego i niemedycznego
 • Ergonomia pracy a przepisy

Diagnostyka laboratoryjna

 • Jak nowoczesne badania zmieniają profilaktykę, diagnostykę i leczenie?
 • Diagności w systemie ochrony zdrowia. Nowe kompetencje

Diagnostyka obrazowa

 • Trendy i najnowsze osiągnięcia w diagnostyce obrazowej
 • Jak usprawnić diagnostykę w poszczególnych jednostkach chorobowych?

Urologia

 • Najnowsze osiągnięcia w zakresie onkologii urologicznej
 • Wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne

Kardiologia

 • Organizacja systemu
 • Wzmocnienie roli specjalistów, koordynacja opieki i działanie zespołowe 

Onkologia

 • Zmiany w systemie i leczeniu. Najnowsze doniesienia
 • Krajowa Sieć Onkologiczna, czyli kompleksowa i koordynowana opieka medyczna

Hematoonkologia

 • Zmiany w systemie i leczeniu. Najnowsze doniesienia
 • Zmiany w finansowaniu leczenia hemofilii

Choroby płuc

 • Aktualne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób płuc
 • Choroby płuc w obliczu starzenia się społeczeństwa

Choroby cywilizacyjne

 • Wyzwania diagnostyczne, terapeutyczne i organizacyjne
 • Redukcja szkód

Szczepienia

 • Czy szczepienia powinny być obowiązkowe?
 • Szczepienia w grupach ryzyka

HIV

 • Sytuacja pacjenta z HIV i AIDS
 • Zmiany w systemie na przestrzeni lat

Leki biorównoważne

 • Jaka jest ich przyszłość?
 • Co daje leczenie biologiczne?

Polityka lekowa

 • Polityka lekowa na kolejne lata
 • Organizacja systemu

Bezpieczeństwo lekowe

 • Produkcja leków generycznych jako element stabilności systemu
 • Innowacyjne podejście do produkcji leków

Leczenie żywieniowe

 • Istota leczenia żywieniowego
 • Leczenie żywieniowe jako integralna część leczenia

Neurologia

 • Priorytety w neurologii. Wyzwania w organizacji systemu i leczeniu
 • Jakość życia pacjentów z chorobami neurologicznymi

Innowacyjne terapie

 • Innowacyjne terapie jako koło zamachowe systemu
 • Nie każda nowa terapia jest innowacją

Choroby rzadkie

 • Innowacyjne terapie w obszarze chorób rzadkich
 • Wyzwania organizacyjne i diagnostyczne

Kształcenie lekarzy i kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

 • Konieczne kierunki zmian
 • Ilu lekarzy i menadżerów potrzebujemy?

Kto dziś zarządza placówkami medycznymi w Polsce?

 • Rola menadżerów w budowaniu systemu ochrony zdrowia
 • Jakie kwalifikacje mają menadżerowie, jakich kompetencji im brakuje?

Ilu szpitali potrzebujemy w Polsce?

 • Perspektywa samorządów i decydentów
 • Mapy potrzeb zdrowotnych w budowaniu strategii

Kod kreskowy a dostęp do opieki specjalistycznej

 • Perspektywa małych i dużych ośrodków
 • Białe plamy na mapie Polski

Jaka przyszłość czeka polskie pielęgniarstwo?

 • Zmiany w kształceniu, nowe kompetencje
 • Ilu pielęgniarek potrzebujemy w systemie?

Co trawi system ochrony zdrowia? Perspektywa młodych lekarzy

 • Najważniejsze wyzwania w ochronie zdrowia
 • Pokolenie X na rynku pracy

Oddział położniczy w każdym powiecie

 • Jak dzisiaj zapewnić dostęp pacjentkom do opieki porodowej bez straty na jakości tej opieki?
 • Standardy opieki okołoporodowej

Współpraca między zawodami medycznymi

 • Jak budować interdyscyplinarność zespołów?
 • Zawody medyczne różnych prędkości

Legislacja w ochronie zdrowia – przegląd ustaw

 • Ustawy, które trzeba pilnie wdrożyć
 • Podsumowanie procedowanych ustaw i rozwiązań

Sesja dyrektorska – wspólne sprawy

 • Zarządzanie ochroną zdrowia w Polsce z punktu widzenia dyrektorów POZ, AOS i szpitali
 • Podsumowanie pierwszych miesięcy współpracy z Ministerstwem Zdrowia

Architektura w ochronie zdrowia

 • Jak budować przestrzeń przyjazną pacjentom?
 • Wspólna przestrzeń jako element budowy zespołów medycznych

Jakość w ochronie zdrowia

 • Ustawa o jakości w praktyce. Najważniejsze pytania i odpowiedzi
 • Ile dziś waży jakość w ochronie zdrowia?

Źródła finansowania ochrony zdrowia

 • Co z podniesieniem składki zdrowotnej?
 • Kamienie milowe dla zdrowia w KPO

Media a zdrowie

 • Jak mówić o zdrowiu w publicznej debacie?
 • Kampanie zdrowotne. Jak mierzyć ich efektywność?

Polski system ochrony zdrowia widziany oczami ekspertów

 • Jak oceniają system ochrony zdrowia w Polsce?
 • Szanse rozwoju i inwestycji

O tych chorobach wciąż za mało się mówi w przestrzeni publicznej. Dlaczego?

 • Polipy, rak pęcherza, AZS 
 • Problemy pacjentów, dostęp do leczenia