Agenda

Powrót

Organizacja leczenia kardiologicznego w Polsce

8 marca 2024 • 09:30-11:00 • Sala konferencyjna 25

  • Organizacja systemu
  • Wzmocnienie roli specjalistów, koordynacja opieki i działanie zespołowe
  • Krajowa Sieć Kardiologiczna
 

Retransmisja sesji

Prelegenci

prof. Mariusz Gąsior

kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, koordynator, II Oddział Kardiologii i Angiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, członek Krajowej Rady ds. Kardiologii

prof. Marek Gierlotka

dyrektor, Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski, Uniwersytet Opolski, prezes elekt, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

prof. Tomasz Hryniewiecki

konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, kierownik, Klinika Wad Zastawkowych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Piotr Jankowski

kierownik, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zastępca dyrektora ds. lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP

Zbigniew Kalarus

kierownik, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

dr Paweł Kaźmierczak

członek zarządu, dyrektor ds. medycznych, American Heart of Poland SA

dr hab. Radosław Kręcki

ordynator oddziału kardiologii Scanmed w Kutnie, dyrektor medyczny departamentu kardiologii, Grupa Scanmed

Krystian Wita

p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Moderacja