Agenda

Powrót

Diagnostyka laboratoryjna

8 marca 2024 • 13:00-14:00 • Sala konferencyjna 25

  • Prowadzenie diagnostyki laboratoryjnej głównie w lecznictwie otwartym
  • Zwiększanie stosowania badań laboratoryjnych w medycynie prewencyjnej
  • Konieczność standaryzacji informacji w diagnostyce laboratoryjnej
  • Potrzeba większego zaangażowania kadr medycznych w diagnostykę laboratoryjną
  • Zmiana podejścia do finansowania diagnostyki laboratoryjnej
 

Retransmisja sesji