Agenda

Powrót

Zdrowotny Hyde Park cz. 4

8 marca 2024 • 13:00-14:00 • Scena Hol Dolny

Zdrowotny Hyde Park jest miejscem, gdzie przedstawiciele różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia będą mogli pokazać swój pomysł na zmiany w systemie w formie krótkich prezentacji, wystąpień czy rozmów 1:1. Ponieważ będzie to scena otwarta, do jej współtworzenia zapraszamy naszych czytelników oraz partnerów. Pierwsza edycja Hyde Parku miała miejsce podczas Forum Rynku Zdrowia. Kongres Wyzwań Zdrowotnych jest więc naturalną kontynuacją projektu cieszącego się dużą popularnością. Redakcja Rynku Zdrowia przygotowała kilkadziesiąt tekstów w oparciu o wystąpienia uczestników. 

Prezentacja (15’):
Jak zoptymalizować opiekę nad pacjentami z kardiomiopatią w Polsce? Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie kardiomiopatii
prof. Katarzyna Mizia-Stec, prorektorka ds. nauki i współpracy międzynarodowej, kierownik, I Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prezentacja (10’):
Czy jest możliwy przeszczep oka?
prof. Edward Wylęgała, prorektor ds. rozwoju i transferu technologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
Prezentacja (10’):
Poprawa jakości życia pacjentów z nowotworami głowy i szyi
prof. Iwona Niedzielska, kierownik, Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prezentacja (10’):
Europejska Przestrzeń Danych dot. Zdrowia (EHDS) – wiele obaw, wiele możliwości. Regulacyjny pociąg się rozpędza, ale czy Polska może być jego lokomotywą?
dr Agnieszka Sznyk, prezes, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO
 
Prezentacja (10’):
Raport dotyczący otyłości u osób dorosłych
Wiesław Motyka, dyrektor, Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie

Retransmisja sesji