Agenda

Powrót

Zdrowotny Hyde Park cz. 5

8 marca 2024 • 14:30-15:30 • Scena Hol Dolny

Zdrowotny Hyde Park jest miejscem, gdzie przedstawiciele różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia będą mogli pokazać swój pomysł na zmiany w systemie w formie krótkich prezentacji, wystąpień czy rozmów 1:1. Ponieważ będzie to scena otwarta, do jej współtworzenia zapraszamy naszych czytelników oraz partnerów. Pierwsza edycja Hyde Parku miała miejsce podczas Forum Rynku Zdrowia. Kongres Wyzwań Zdrowotnych jest więc naturalną kontynuacją projektu cieszącego się dużą popularnością. Redakcja Rynku Zdrowia przygotowała kilkadziesiąt tekstów w oparciu o wystąpienia uczestników. 

Prezentacja (10’):
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. 3 pierwsze przyczyny zgonów w Polsce: choroby układu krążenia, nowotwory i choroby układu oddechowego (POCHP) są bardzo zależne od zanieczyszczeń powietrza. Warto o tym porozmawiać...
Dominika Mucha, wiceprezeska, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, Politechnika Warszawska 

Rozmowa 1:1 (10’)
Rola opieki przedszpitalnej w systemie ochrony zdrowia
dr hab. Klaudiusz Nadolny, dyrektor, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, kierownik, Katedra i Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Akademia Śląska w Katowicach
Piotr Wróbel, zastępca redaktorki naczelnej, Rynek Zdrowia 

Prezentacja (5’) i Rozmowa 1:1 (10’)
Jeśli nie teraz, to kiedy? Czy Polska potrzebuje kompleksowej strategii dla zdrowia mózgu?
Izabella Dessoulavy-Gładysz, prezeska, Mental Power - Fundacja dla Zdrowia Mózgu
Frederique Destrebecq, prezes, European Brain Council

Retransmisja sesji