Prelegenci

A B C Č D F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z
Michał Kępowicz

Michał Kępowicz

członek zarządu, Philips Polska, członek zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

GPA & Market Access Leader w Philips Healthcare CEE, Członek Zarządu Philips Polska oraz Członek Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych - POLMED.

Odpowiada za rozwój współpracy i inicjatyw z instytucjami rządowymi, samorządami, uczelniami i szpitalami. Ściśle współpracuje z UNGC w zakresie wdrażania zrównoważonej polityki dla systemu ochrony zdrowia.

Zanim związał się z firmą Philips w 2016 r. przez wiele lat pracował w administracji rządowej. Był zatrudniony jako Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, a także Współprzewodniczący Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI 2014-2021 w ochronie zdrowia.

Wcześniej był Głównym Ekspertem ds. funduszy przedakcesyjnych Phare i Transition Facility w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (obecnie część MSZ). Negocjator programów europejskich i mechanizmów finansowych, ekspert w zakresie zarządzania projektami transgranicznymi i inicjatywami o dużej skali, ukierunkowanymi na innowacje.

Bierze udział w sesjach:

Najważniejsze wyzwania menadżerów placówek medycznych

ZOBACZ WIĘCEJ
PRELEGENCI

Jakość zarządzania placówkami medycznymi

ZOBACZ WIĘCEJ
PRELEGENCI

POWRÓT