Prelegenci

A B C Č D F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z
Marcin Czech

Prof. Marcin Czech

prezes, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019

Marcin Czech jest profesorem n. med. i n. o zdrowiu, dr. hab. n. ekon., absolwentem programu MBA, Studium Ekonomiki Zdrowia UW, Akademii Psychologii Przywództwa, specjalistą epidemiologii i zdrowia publicznego, wykładowcą Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Matki i Dziecka, gdzie zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Farmakoekonomiki oraz kierownika Zespołu ds. Kontroli Zakażań Szpitalnych.

Gościnnie wykłada na studiach MBA SGH-WUM, Wydziale Zarządzania UW oraz jako wizytujący profesor na Uniwersytetach w Sofii i w Astanie.

W latach 2017-19 był wiceministrem zdrowia nadzorującym i współzarządzającym Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji oraz odpowiadającym za współpracę międzynarodową Polski w zakresie zdrowia.  

Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, członkiem Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, członkiem Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego PAN.

Bierze udział w sesjach:

Czy Polska jest bezpieczna lekowo?

ZOBACZ WIĘCEJ
PRELEGENCI

Szczepienia dorosłych istotnym elementem zdrowia publicznego

ZOBACZ WIĘCEJ
PRELEGENCI

2023 rok w polityce lekowej: czas ewolucji czy stagnacji?

ZOBACZ WIĘCEJ
PRELEGENCI

POWRÓT