Sesje

09:30-12:00

 • Sesja inauguracyjna. Kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Finansowanie świadczeń, kadry i płace w ochronie zdrowia, dostęp do specjalistów –główne wyzwania w systemie opieki zdrowotnej z perspektywy decydentów, przedstawicieli pracowników ochrony zdrowia i pacjentów
  • Struktura lecznictwa w Polsce – ku jakiemu modelowi zmierzamy?
  • Podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne – trudna układanka?

12:30-14:00

 • Szczepienia ochronne – dobro indywidualne czy publiczne?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Dane epidemiologiczne świadczące o efektywności szczepień – przegląd wskaźników
  • Odporność populacyjna na wybrane choroby – jak ją oceniać?
  • Doświadczenia innych rynków w ocenie realizacji szczepień
  • Program Szczepień Ochronnych w Polsce – jakie modyfikacje?
  • Ruchy antyszczepionkowe – mobilizują do bardziej skutecznej edukacji w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych?
  • Paweł Goryński , zastępca kierownika, Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny,
  • Paweł Grzesiowski , adiunkt, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, prezes, Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń,
  • Zbigniew J. Król , zastępca dyrektora ds. klinicznych i naukowych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019,
  • Ernest Kuchar , kierownik, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Izabela Kucharska , Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowa Inspekcja Sanitarna,
  • Tomasz J. Wąsik , kierownik, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • SESJA INAUGURACYJNA: Agencja Badań Medycznych – evidence based medicine vs edvidence based policy

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Prezentacje:

  • Zmiana paradygmatu badań naukowych w polskiej medycynie? Agencja Badań Medycznych
  • Analizy z życia wzięte – Agencja Badań Medycznych spotyka płatnika i pacjenta
  • Badania kliniczne nowych technologii w Europie i USA – skąd biorą się różnice

  Dyskusja

  • Mariusz Gąsior , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - kierownik,
  • Tomasz Hryniewiecki , konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, pełnomocnik ministra zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia,
  • Zbigniew Kalarus , kierownik, Oddział Kliniczny Kardiologii, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Grzegorz Kałuża , dyrektor ds. badań, Skirball Center for Innovation, Cardiovascular Research Foundation,
  • Wojciech Kuta , redaktor naczelny, magazyn Rynek Zdrowia,
  • Aleksandra Mościcka-Studzińska , zastępca dyrektora działu, Dział Koordynatorów, NCBIR,
  • Radosław Sierpiński , p.o. prezesa, Agencja Badań Medycznych,
  • Roman Topór-Mądry , prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Adam Witkowski , Klinika Kardiologii i Angiologii, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego - kierownik, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - prezes,
  • Wojciech Wojakowski , kierownik, Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik, III Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, przewodniczący, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
 • Onkologia w Polsce – wybrane zagadnienia terapeutyczne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Nowotwory wirusozależne – czy wymagają innych strategii leczenia?
  • Jak radiochirurgia nowotworów zmienia oblicze onkologii?
  • CAR T Cells – rewolucja w immunoterapii nowotworów?
  • Nowe możliwości terapeutyczne w wybranych typach nowotworów
  • Prowadzenie badań naukowych – stan obecny, współpraca zagraniczna i perspektywy
  • Nowości w diagnostyce
  • Psychoonkologia fundamentem rehabilitacji – komunikacja lekarza z pacjentem i jego rodziną
  • Określony czas trwania terapii – czy spełni się marzenie pacjentów i lekarzy?
  • Iwona Bączek , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Sebastian Giebel , kierownik, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,
  • Jacek Gugulski , prezes, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową,
  • Paweł Krawczyk , kierownik, Pracownia Immunologii i Genetyki, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Janusz Meder , prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik, Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
  • Krzysztof Składowski , konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach,
  • Gabriela Sujkowska , dyrektor, Wydział Taryfikacji, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz , ordynator, Oddział Chemioterapii Dziennej, Gdański Uniwersytet Medyczny, wojewódzki konsultant ds. onkologii klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej,
 • Okulistyka – wybrane zagadnienia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Współczesna okulistyka „okiem” konsultanta krajowego – organizacja, trendy, edukacja
  • Efekty zmian w zasadach kwalifikacji do zabiegu usunięcia zaćmy w kontekście skrócenia kolejek oczekujących i dyrektywy transgranicznej
  • Nowatorskie technologie medyczne w okulistyce – przykłady zastosowań
  • Iwona Grabska-Liberek , prezes, Polskie Towarzystwo Okulistyczne,
  • Katarzyna Michalska-Małecka , Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, Polskie Towarzystwo Okulistyczne,
  • Ewa Mrukwa-Kominek , kierownik, Klinika Okulistyki i Katedry Okulistyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Okulistyczne,
  • Marek Rękas , konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki, zastępca dyrektora ds. naukowych, kierownik, Klinika Okulistyki, Centralny Szpital Kliniczny MON, Wojskowy Instytut Medyczny,
  • Anna Sojka , redaktor, Polskie Radio Katowice,
  • Edward Wylęgała , pełnomocnik rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ds. programów rozwojowych i innowacji,
 • Choroby mediowane immunologicznie – problem nie tylko dla jednego specjalisty

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Sesja interdyscyplinarna, m.in. z udziałem:

  • gastroenterologa
  • dermatologa
  • okulisty
  • reumatologa
  • nefrologa
  • pulmonologa
  • Magdalena Durlik , kierownik, Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Brygida Kwiatkowska , zastępca dyrektora ds. klinicznych, kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,
  • Katarzyna Nowomiejska , adiunkt, Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Wojciech Piotrowski , Klinika Pneumonologii i Alergologii, I Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
  • Marek Tombarkiewicz , dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2018,
  • Iwona Walecka , kierownik, Klinika Dermatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
 • Bezpieczny szpital, bezpieczny pacjent

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Czy nauczymy się analizować zdarzenia niepożądane i stworzymy w Polsce system no fault?
  • Definicje pojęć: „brak oczekiwanych efektów leczenia”; „powikłanie”; „zdarzenie medyczne”; „błąd medyczny”
  • Wątpliwości dotyczące kwalifikacji braku oczekiwanego przez pacjenta efektu leczenia powikłań, zdarzeń jako błąd medyczny i dopuszczalność penalizacji za tzw. błąd medyczny
  • Kłujący problem – czy pacjent naprawdę jest bezpieczny w szpitalu?
  • Czy zostały spełnione oczekiwania ustawodawcy dotyczące roli wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w systemie odszkodowawczym?
  • Jerzy Gryglewicz , ekspert rynku medycznego, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
  • Stefan Kopocz , Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Śląska Izba Lekarska w Katowicach,
  • Dorota Kudzia-Karwowska , prezes, Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej, kierownik, Centralna Sterylizatornia, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach,
  • Barbara Kutryba , główny specjalista, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
  • Tadeusz Urban , prezes, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach,
  • Paweł Witt , prezes, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki,
 • Diabetologia – edukacja, profilaktyka, leczenie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Cukrzyca jako problem medyczny i społeczny
  • Jak powstrzymać pandemię cukrzycy?
  • Dzieci i młodzież z cukrzycą w społeczeństwie
  • Słodka mama – problem cukrzycy u kobiet w ciąży
  • Farmakoterapia i samokontrola w cukrzycy – dynamika zmian
  • Możliwości stosowania rozwiązań telemedycznych w diabetologii
  • Profesjonalizm edukacji w cukrzycy, personalizacja leczenia, opieka zespołowa
  • Wojciech Cnota , kierownik, Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa, Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ordynator, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.,
  • Józef Drzewoski , Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centralny Szpital Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  • Edward Franek , kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  • Władysław Grzeszczak , kierownik, Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Przemysława Jarosz-Chobot , konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik, Katedra Pediatrii i Kliniki Diabetologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, członek zarządu, Sekcja Diabetologii Pediatrycznej, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne,
  • Iwona Pilarczyk-Wróblewska , konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego na województwo dolnośląskie, członek, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii,
 • Osoby starsze w systemie opieki zdrowotnej i społecznej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Starzenie się społeczeństwa – czy to tylko negatywne zjawisko?
  • Zdrowy senior – determinanty pomyślnego starzenia się
  • Starzenie się w zdrowiu a starzenie się w chorobie – efekty społeczne i ekonomiczne
  • Jak można aktywizować starsze pokolenie – rola medycyny naprawczej, nowoczesnej prewencji i monitoringu parametrów zdrowotnych
  • Skuteczność medycyny naprawczej w przywracaniu aktywności społecznej i zawodowej – koszty bezpośrednie i pośrednie, korzyści społeczne i ekonomiczne
  • Niepełnosprawni seniorzy w gabinecie lekarskim – za mało o tym rozmawiamy
  • Jarosław Derejczyk , konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii w woj. śląskim, Szpital Geriatryczny im Jana Pawła II w Katowicach,
  • Beata Drzazga , właściciel, prezes, BetaMed SA, członek Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii w Warszawie,
  • Katarzyna Kowalik , trenerka personalna pracująca m.in. z osobami 55+,
  • Czesław Marcisz , kierownik, Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Bolesław Samoliński , dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Jan Szewieczek , kierownik, Klinika Geriatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Małgorzata Zwiercan , poseł na Sejm, przewodnicząca, Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej,
 • Przewlekłe schorzenia kończyn dolnych

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Nadal robimy w Polsce zbyt mało, aby ograniczyć liczbę amputacji – wykłady specjalistów dotyczące:
   • – miażdżycy
   • – żylnego zespołu zakrzepowo-zatorowego
   • – stopy cukrzycowej
  • Piotr Andziak , konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej,
  • Wacław Kuczmik , kierownik, Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach,
  • Aleksander Sieroń , konsultant krajowy w dziedzinie angiologii, kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu,
  • Krzysztof Ziaja , konsultanat, Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach, Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim,
 • Środki finansowe przeznaczone na opiekę zdrowotną w ostatniej dekadzie – czy przełożyły się na jakość leczenia i rokowanie chorych?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Alokacja środków w systemie ochrony zdrowia – przegląd wybranych rozwiązań
  • Środki przeznaczone w ostatnich 10 latach m.in. na aparaturę medyczną i modernizację szpitali – na ile te wszystkie inwestycje przyczyniły się do poprawy stanu zdrowia Polaków?
  • Prywatne wydatki Polaków na zdrowie – czy wszystkie są racjonalne?
  • Co wynika z tzw. ustawy 6 procent – jak dobrze wydać dodatkowe pieniądze na opiekę zdrowotną?
  • Aldona Frączkiewicz-Wronka , kierownik, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
  • Sławomir Gadomski , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Michał Kępowicz , dyrektor ds. relacji strategicznych i Market Access, Philips Healthcare,
  • Krzysztof Kopeć , prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego,
  • Jacek Kozakiewicz , wiceprezes, Naczelna Rada Lekarska,
  • Adam Kozierkiewicz , Ekspert ochrony zdrowia,
  • Janusz Książyk , kierownik, Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka,
  • Marcin Pakulski , ekspert zdrowia publicznego, wicedyrektor ds. medycznych, American Heart of Poland,
  • Andrzej Sośnierz , poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia,
  • Krystian Wita , p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • E-zdrowie, czyli łańcuch wyzwań

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Polskie wdrożenia – m.in. e-recepta, e-zwolnienia, e-skierowania, Internetowe Konto Pacjenta – oraz przykłady rozwiązań wprowadzonych i funkcjonujących w innych krajach
  • Projekty centralne a platformy w regionach – coraz więcej wspólnych elementów?
  • Co oznacza dojrzałość cyfrowa w ochronie zdrowia?
  • Znaczenie autoryzacji świadczeń zdrowotnych – e-dowód osobisty, później elektroniczna karta pacjenta
 • Medycyna publiczna i niepubliczna – nadzieje czy zagrożenia?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Sektor publiczny i prywatny w ochronie zdrowia – małżeństwo, separacja, rozwód?
  • Pytanie o rolę i miejsce prywatnych podmiotów w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce nadal czeka na odpowiedź
  • Dwa sektory, jeden cel – przegląd relacji publiczno-prywatnych w systemach ochrony zdrowia w innych krajach
  • Paweł Buszman , American Heart of Poland SA,
  • Lidia Gądek , prezes, Miejsko-Gminne Centrum Medyczne WOL-MED w Wolbromiu, poseł na Sejm RP VII i VIII kadencji,
  • Dariusz Madera , dyrektor generalny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,
  • Andrzej Mądrala , wiceprezydent, Pracodawcy RP, prezes zarządu, Centrum Medyczne MAVIT,
  • Christoph Sowada , dyrektor, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
  • Adam Szlachta , prezes zarządu, Nafis,
  • Marek Wójcik , podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w latach 2014-2015, pełnomocnik zarządu, Związek Miast Polskich,
 • Stwardnienie rozsiane – możliwości terapeutyczne i docelowy model organizacyjny opieki nad pacjentami z SM w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Medyczne, organizacyjne i społeczne aspekty funkcjonowania opieki nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym w Polsce i innych krajach
  • Terapie w SM dostępne dla polskich pacjentów – jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej
  • Założenia i cele opieki kompleksowej w stwardnieniu rozsianym (KOSM)
  • SM nie musi już oznaczać końca aktywności zawodowej i społecznej – warto analizować koszty bezpośrednie i pośrednie stwardnienia rozsianego
  • Monika Adamczyk-Sowa , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, prezes elekt, Sekcja SM Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Stefan Bogusławski , Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, współautor Raportu „Współodpowiedzialność w procesie leczniczym. Rekomendacje dla Polski”,
  • Magdalena Fac-Skhirtladze , sekretarz generalna, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego,
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego rady, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Joanna Parkitna , p.o. dyrektora, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Konrad Rejdak , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Jarosław Sławek , kierownik, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., były prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Marzena Sygut , redaktor, Rynek Zdrowia,

14:30-16:00

 • Programy polityki zdrowotnej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – w drodze do najbardziej skutecznych rozwiązań

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Samorządowe programy polityki zdrowotnej (PPZ) – jak się zmieniały, w jakim kierunku powinny być rozwijane?
  • Znaczenie samorządów w realizacji Narodowego Programu Zdrowia
  • System oceny samorządowych programów polityki zdrowotnej
  • Kryteria i mierniki skuteczności PPZ
  • Narzędzia wspierające jednostki samorządu terytorialnego w realizowaniu PPZ – rekomendacje towarzystw naukowych, modele nowych rozwiązań przygotowane przez ekspertów, instytucje i organizacje
  • Adam Antczak , Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy,
  • Michał Brzeziński , Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Anna Dusza-Ciechanowska , główny specjalista Referatu Promocji Zdrowia i Profilaktyki, Urząd Miasta Kielce,
  • Andrzej Fal , kierownik, Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego,
  • Grzegorz Juszczyk , dyrektor, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy,
  • Marcin Pasiarski , kierownik, Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
  • Jarosław Pinkas , Główny Inspektor Sanitarny, Państwowa Inspekcja Sanitarna, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,
  • Roman Topór-Mądry , prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Polski szpital 2019 – lecznictwo stacjonarne w polskim systemie ochrony zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Sieć szpitali – kolejna próba bilansu
  • Sytuacja finansowa polskich szpitali
  • Czy wszyscy mają robić wszystko? Referencyjność i podział zadań między poszczególnymi typami szpitali – w poszukiwaniu optymalnego modelu
  • Liczba szpitali, struktura łóżek, procesy konsolidacyjne
  • W jakim kierunku zmierza szpitalnictwo – polskie realia a trendy w wybranych krajach Europy
  • Jarosław J. Fedorowski , prezes, Polska Federacja Szpitali,
  • Jerzy Friediger , członek Prezydium, Naczelna Rada Lekarska, dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie,
  • Piotr Gryza , podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2015-2018, Zdrowie-System.pl,
  • Andrzej Jacyna , prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Józef Kurek , dyrektor, SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, prezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego,
  • Piotr Pobrotyn , dyrektor, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,
  • Klaudia Rogowska , dyrektor, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Agnieszka Wołowiec , prezes zarządu, Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., członek zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego,
 • Opieka pielęgniarska w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Rola pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej – przegląd najważniejszych wyzwań dotyczących tej grupy zawodowej
  • Założenia Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce
  • Warunki pracy i płacy – podwyżki i co dalej?
  • Ścieżki awansu zawodowego pielęgniarek i położnych
  • Normy zatrudnienia pielęgniarek – przepisy i rzeczywistość
  • Beata Drzazga , właściciel, prezes, BetaMed SA, członek Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii w Warszawie,
  • Greta Kanownik , dyrektor, Departament Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwo Zdrowia,
  • Dorota Kilańska , p.o. kierownika, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, członek Rady Przejrzystości, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT),
  • Katarzyna Kowalska , prezes, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe,
  • Zofia Małas , prezes, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
  • Krystyna Ptok , przewodnicząca, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,
  • Elżbieta Stasiak , Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Piotr Wróbel , zastępca redaktora naczelnego, Magazyn Rynek Zdrowia,
 • MIAŻDŻYCA: Nie tylko serce i mózg. Inne narządy wrażliwe na niedokrwienie. Od leków do laserów.

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Prezentacje:

  • Miażdżyca – stara choroba, nowe leki. Nadzieja dla chorych ekstremalnego ryzyka
  • Lipidogram dla pierwszaka. Jedno ukłucie, dwa pokolenia. Od dziecka do rodziców czy od rodziców
   do dziecka?
  • Nowe systemy leczenia interwencyjnego miażdżycy obwodowej – przełom na miarę stentów czy ślepy
   zaułek?
  • Gdy tabletka to za mało. Wewnątrznaczyniowe metody leczenia zaburzeń erekcji
  • Czy przyszłość przyniesie jeszcze inne rozwiązania?

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  • Stanisław Bartuś , II Klinika Kardiologii, Instytut Kardiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, przewodniczący elekt, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,
  • Krzysztof Dyrbuś , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Wacław Kuczmik , kierownik, Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach,
  • Jacek Piegza , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Aleksander Sieroń , konsultant krajowy w dziedzinie angiologii, kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu,
 • Strategia NFZ a leczenie w warunkach domowych

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Jak efektywnie obniżać koszty leczenia pacjentów – opieka domowa, skracanie czasu hospitalizacji
  • Opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w domu
  • Korzyści społeczne i psychologiczne przeniesienia opieki do domu na przykładzie leczenia żywieniowego
  • Strategia długofalowa NFZ w zakresie podniesienia poziomu satysfakcji pacjenta z procesu leczenia
  • Dariusz Dziełak , dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Edyta Grabowska-Woźniak , prezes zarządu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Leczenia Żywieniowego w Warunkach Domowych,
  • Edyta Kochan , menedżer służby zdrowia, Poradnia Żywieniowa Nutrimed,
  • Janusz Książyk , kierownik, Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka,
  • Katarzyna Lisowska , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Tomasz Olesiński , Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • Zbigniew Szkulmowski , przewodniczący, Sekcja Wentylacji Domowej, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Maricn Warzecha , sekretarz, Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej,
 • FUTUROLOGIA STOSOWANA: Nowe rozwiązania. Co nas czeka w (nie)odległej przyszłości?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Sesja pod patronatem Politechniki Śląskiej

  Prezentacje:

  • Nanocząsteczki miejscowo uwalniające leki. Większa skuteczność bez powikłań?
  • Mikrosensory w naszym ciele. Alternatywna dla innych badań
  • Kardiologia zrobotyzowana
  • Wirtualne technologie w medycynie
  • Funkcjonalizacja warstwy powierzchniowej tytanu i jego stopów do kontaktu z krwią

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  • Marek Gzik , kierownik, Katedra Biomechatroniki, przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna, Politechnika Śląska,
  • Grzegorz Kałuża , dyrektor ds. badań, Skirball Center for Innovation, Cardiovascular Research Foundation,
  • Zbigniew Nawrat , prof. IPS, dyrektor kreatywny, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, adiunkt, Śląski Uniwersytet Medyczny, prezydent, Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej,
  • Radosław Sierpiński , p.o. prezesa, Agencja Badań Medycznych,
  • Witold Walke , Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska,
  • Jarosław Wasilewski , Pracownia Medycyny Nuklearnej, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Piotr Wodarski , Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska,
 • Neurologia w Polsce – czy jesteśmy gotowi na nowe wyzwania?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zaburzenia określane szeroko jako choroby mózgu – przyczyny narastającego problemu
  • Koszty bezpośrednie i pośrednie związane z chorobami mózgu w Polsce i na świecie
  • Braki kadrowe dotyczące personelu oddziałów neurologii i oddziałów udarowych
  • Wyceny świadczeń i organizacja leczenia – stan obecny i postulowane zmiany
  • Główne wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne dotyczące m.in. udaru mózgu, choroby Alzheimera i choroby Parkinsona w Polsce
  • Pilotażowy program leczenia udaru niedokrwiennego za pomocą trombektomii mechanicznej – pierwsze doświadczenia
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego rady, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Anetta Lasek-Bal , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Tadeusz J. Popiela , kierownik, Zakład Diagnostyki Obrazowej Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
  • Agata Pustułka , redaktor, Dziennik Zachodni,
  • Konrad Rejdak , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Jarosław Sławek , kierownik, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., były prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
 • Wybrane choroby płuc

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Profilaktyka, terapia, organizacja leczenia wybranych chorób płuc w Polsce
  • Rozpowszechnienie chorób płuc a możliwości ich diagnostyki i leczenia – na przykładzie woj. śląskiego
  • Idiopatyczne włóknienia płuc (IPF) – możliwości zatrzymania postępu tej choroby
  • Czy zastosowanie hiperbarii może pomoc w leczeniu chorób płuc?
  • Aktywność fizyczna w profilaktyce oraz leczeniu POChP i innych chorób płuc
  • Rola obywateli we wczesnym rozpoznawaniu przewlekłych chorób płuc
  • Adam Antczak , Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy,
  • Robert Dewor , menedżer, Dział Medyczny, GlaxoSmithKline Poland,
  • Dariusz Jastrzębski , Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Jerzy Kozielski , Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Katarzyna Lewandowska , I Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, zastępca prezesa, Towarzystwo Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc,
  • Wojciech Piotrowski , Klinika Pneumonologii i Alergologii, I Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • ELEKTROTERAPIA I TELEMEDYCYNA: Anioł stróż czy grom z jasnego nieba

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Sesja organizowana przy współpracy z Sekcją Rytmu Serca PTK

  Prezentacje:

  • Perpetuum mobile w sercu – alternatywne bezprzewodowe źródła zasilania układów stymulujących
  • Resynchronizacja przyszłości. Nowa nadzieja dla wszystkich chorych z niewydolnością serca?
  • Wielki Brat w domu pacjenta – jak powinno wyglądać centrum telemedyczne XXII wieku
  • Alternatywa dla konwencjonalnej elektrostymulacji. Stymulatory bezelektrodowe. Co jest dostępne, a
   co nadejdzie

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  • Krzysztof Gołba , Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne,
  • Zbigniew Kalarus , kierownik, Oddział Kliniczny Kardiologii, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Maciej Sterliński , kierownik, Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej, Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, przewodniczący, Sekcja Rytmu Serca, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,
  • Mateusz Tajstra , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Marcin Wita , I Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach,
 • Czas leczenia – czas życia. Terapia sekwencyjna w onkologii

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Kto zasługuje na leczenie – etyczne wyzwania refundacji na przykładzie chorób onkologicznych
  • Postęp można osiągnąć małymi krokami – o medycznym i etycznym sensie terapii sekwencyjnej
  • Terapia sekwencyjna w onkologii jako kompleksowa strategia walki z rakiem
  • Jak z nowotworów uczynić chorobę przewlekłą – na przykładzie wybranych chorób onkologicznych
 • Wkład niepublicznej medycyny w budowanie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Wydatki (publiczne i prywatne) na ochronę zdrowia w Polsce vs OECD – jak ucywilizować „ukryte" współpłacenie pacjentów?
  • Miejsce i rola niepublicznej medycyny w systemie opieki zdrowotnej w Polsce
  • Medycyna prywatna jako nośnik jakości, nowych technologii i inicjator systemowych zmian – jak w pełni wykorzystać jej potencjał?
  • Współdziałanie obu sektorów na rzecz profilaktyki i leczenia w obliczu wyzwań systemowych
 • Deficyty kadrowe w polskiej medycynie – jak sprostać temu wyzwaniu

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Narastający problem braku kadr medycznych – diagnoza „choroby systemu” i propozycje „terapii”
  • System kształcenia lekarzy i pielęgniarek – wybrane zagadnienia:
   -Zmiana modelu kształcenia podyplomowego – kosmetyka czy rewolucja?
   -Zasady naboru i dystrybucji tzw. miejsc rezydenckich
   -Czy rezydentura powinna być formą stypendium dla wszystkich lekarzy specjalizujących się jako dopłata do etatowego zatrudnienia?
   -Decentralizacja systemu kształcenia podyplomowego lekarzy
   -Przywrócenie kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych z możliwością kontynuowania edukacji w wydziałach pielęgniarstwa i położnictwa aż do uzyskania tytułu magistra
   -Nostryfikacje dyplomów lekarskich i pielęgniarskich obcokrajowców i Polaków, którzy uzyskali dyplom poza granicami UE
  • Paweł Adamkiewicz , Wiceprezes ds. promocji zawodu i gabinetów prywatnych, Krajowa Rada Fizjoterapeutów,
  • Tomasz Hryniewiecki , konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, pełnomocnik ministra zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia,
  • Mariola Łodzińska , wiceprezes, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
  • Zofia Skrzypkowska , dyrektor operacyjny ds. rekrutacji personelu medycznego, Sanpro Interim, Grupa Impel,
  • Marcin Sobotka , przewodniczący, Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,
  • Tomasz Szczepański , kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, prorektor ds. nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny, ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, przewodniczący, Polskie Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej,
  • Józefa Szczurek-Żelazko , sekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Tadeusz Urban , prezes, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach,

16:15-17:45

 • Choroby rzadkie – katalog rozwiązań, na które czekają pacjenci, ich rodziny i środowisko lekarskie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Choroby rzadkie – skala problemu
  • Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – bardzo oczekiwany i bardzo potrzebny
  • Obecne możliwości wczesnego diagnozowania i leczenia pacjentów z wybranymi chorobami rzadkimi w Polsce na przykładzie SMA oraz choroby Fabry’ego
  • Jak zabezpieczyć potrzeby kolejnych grup pacjentów cierpiących na choroby rzadkie w dostępie do innowacyjnych terapii?
  • Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska , dyrektor biura prezesa, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Wojciech Nadolski , Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry’ego,
  • Michał Nowicki , kierownik, Klinika Nefrologii Hipertensjologii i Transplantologii Nerek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
  • Maria Małgorzata Sąsiadek , kierownik, Katedra i Zakład Genetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej,
  • Jarosław Sławek , kierownik, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., były prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Marzena Sygut , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Jolanta Sykut-Cegielska , konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii metabolicznej, kierownik, Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka,
 • NADCIŚNIENIE TĘTNICZE: Epidemia XXI wieku. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? Czy nowe technologie pomogą?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Prezentacje:

  • Cały człowiek w kropli krwi. Czy badania omiczne wytyczą nowe kierunki farmakoterapii?
  • Polipill – ostatni krok przed leczeniem zabiegowym
  • Tętnice nerkowe. Denerwacja – reaktywacja?
  • Rozrusznik na nadciśnienie tętnicze. BAT na baroreceptory
  • Zespolenie tętniczo-żylne – skuteczny sposób na oporne nadciśnienie tętnicze?

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  • Kamil Bujak , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Piotr Feusette , I zastępca kierownika ds. interwencji sercowo-naczyniowych, Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,
  • Alicja Nowowiejska-Wiewióra , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Janusz Prokopczuk , ordynator, IV Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji i Angiologii, American Heart of Poland, Kędzierzyn Koźle,
  • Wojciech Wojakowski , kierownik, Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik, III Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, przewodniczący, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
 • Mapy potrzeb zdrowotnych – nowe otwarcie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Dotychczasowe edycje map potrzeb zdrowotnych – ocena i wnioski
  • Główne kierunki prac Ministerstwa Zdrowia nad mapami potrzeb zdrowotnych
  • Czy mapy potrzeb zdrowotnych staną się skutecznym narzędziem planowania inwestycji w sektorze medycznym i finansowania świadczeń zdrowotnych?
  • Mapy jako dokumenty uwzględniające perspektywę regionalną
  • Założenia strategicznego dokumentu określającego zasady tworzenia map potrzeb zdrowotnych
  • Jakub Adamski , dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia,
  • Dariusz Dziełak , dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Roman Kolek , Przewodniczący Komisji ds Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw RP,
  • Zbigniew J. Król , zastępca dyrektora ds. klinicznych i naukowych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019,
  • Wojciech Kuta , redaktor naczelny, magazyn Rynek Zdrowia,
  • Damian Marciniak , dyrektor, Wydział Zdrowia, Wielkopolski Urząd Wojewódzki,
  • Roman Topór-Mądry , prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Start-upy w medycynie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Prezentacje laureatów konkursu Start-Up-Med 2019 – imprezy towarzyszącej IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych
  • Obszary aktywności start-upów w sektorze medycznym – od technologii informacyjnych do zaawansowanych farmakoterapii
  • Wspieranie medycznych start-upów – instytucje publiczne, fundusze, korporacje, inni inwestorzy?
  • Czy młodzi polscy naukowcy chcą być także przedsiębiorcami zarządzającymi swoimi projektami w ramach start-upów?
 • Wynagrodzenia w ochronie zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Kto powinien decydować o zarobkach lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników placówek medycznych?
  • Ustawa dotycząca sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych – efekty tej regulacji
  • „Lojalki” zobowiązujące do pracy tylko w jednym szpitalu jako gwarancja określonego poziomu wynagrodzenia. Czy to rozwiązanie się sprawdza?
  • Porozumienia płacowe z poszczególnymi grupami zawodowymi w ochronie zdrowia czy jedno porozumienie?
  • Krzysztof Bukiel , przewodniczący, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy,
  • Józef Kurek , dyrektor, SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, prezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego,
  • Marcin Kuta , dyrektor, Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie,
  • Klaudia Rogowska , dyrektor, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Andrzej Sośnierz , poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia,
  • Tadeusz Urban , prezes, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach,
  • Aleksander Żurakowski , ordynator, Oddział Kardiologii Interwencyjnej, Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca,
 • Profilaktyka wybranych chorób i edukacja zdrowotna – nadal mamy wiele do zrobienia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zapobieganie chorobom ma kolosalną przyszłość – redukcja czynników ryzyka jest najlepszą inwestycją
  • Zdrowie publiczne w Polsce – mamy narzędzia, ale czy potrafimy z nich korzystać?
  • Ustawa o zdrowiu publicznym, Narodowy Program Zdrowia i co dalej?
  • Od przedszkola do seniora – na skuteczną edukację zdrowotną nigdy nie jest za wcześnie ani za późno
  • Rola lekarzy POZ w krzewieniu nawyków prozdrowotnych, promocji zdrowia i profilaktyce – Polska a trendy światowe
  • Michał Brzeziński , Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Andrzej Fal , kierownik, Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego,
  • Adam Fronczak , kierownik, Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Grzegorz Juszczyk , dyrektor, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy,
  • Oliwia Khalil-Oliwa , Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Jacek Krajewski , prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie,
  • Ernest Kuchar , kierownik, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Medycyna hiperbaryczna

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Hiperbaria w medycynie – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
  • Hiperbaria w oparzeniach skóry, przeszczepach skóry i oparzeniach dróg oddechowych
  • Kwalifikacja do terapii hiperbarycznej w codziennej praktyce lekarskiej
  • Telemedycyna w hiperbarii?
  • Jerzy Kozielski , Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Karolina Mikuś-Zagórska , Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,
  • Mariusz Nowak , dyrektor, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,
  • Aleksander Sieroń , konsultant krajowy w dziedzinie angiologii, kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu,
  • Przemysław Strzelec , Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,
  • Piotr Wróblewski , anestezjolog, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,
 • ZAGROŻENIE ŻYCIA POZA SZPITALEM: Kto nam pomoże?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Prezentacje:

  • Aplikacje na ratunek – wszyscy możemy pomóc
  • Dronowe pogotowie ratunkowe
  • Pomoc na ulicy – defibrylator to za mało. Co jeszcze?
  • Zintegrowana opieka nad chorym po zatrzymaniu krążenia
  • Koncepcja bezpiecznego, inteligentnego miasta. Wizja kontra rzeczywistość

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  • Jerzy Robert Ładny , kierownik, Klinika Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, konsultant krajowy ds. medycyny ratunkowej,
  • Klaudiusz Nadolny , ratownik koordynujący, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, kierownik, Katedra Ratownictwa Medycznego, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej,
  • Roman Szełemej , prezydent Wałbrzycha,
  • Dariusz Timler , kierownik, Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, kierownik, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,
  • Przemysław Trzeciak , kardiolog, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Adam Wojtaszczyk , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 • KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA: Bezkrwawa rewolucja część 1 – obrazowanie i fizjologia.

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Prezentacje:

  • Fizjologia w pracowni hemodynamiki – nowy świat poza angiogramem
  • Obrazowanie wewnątrzwieńcowe – czy możemy zobaczyć jeszcze więcej – w poszukiwaniu
   niestabilnej blaszki?
  • Fuzja – obrazowanie bez ograniczeń?
  • Cathlab przyszłości

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  • Robert Gil , kierownik, Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  • Michał Hawranek , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Grzegorz Kałuża , dyrektor ds. badań, Skirball Center for Innovation, Cardiovascular Research Foundation,
  • Jacek Legutko , Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, kierownik, Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie,
 • Dyrektor szpitala wobec wyzwań 2019 roku – jakość, bezpieczeństwo, finanse

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Co dalej z ustawą o jakości – które obszary działalności w ochronie zdrowia wymagają pilnego działania ustawodawczego?
  • Jakie rozwiązania systemowe mogą efektywnie podnieść jakość i poprawić bezpieczeństwo pacjentów – przykłady ze szpitali
  • Wnioski z projektu Bezpieczny Szpital Przyszłości 2018

  Na koniec odbędzie się Gala wręczenia nagród Inspiracje. Wyróżnienia i nagrody zostaną wręczone osobom, szpitalom i organizacjom, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na podnoszenie jakości i bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu szpitali, a także rozwój sektora ochrony zdrowia.

  Organizator: Dziennik Gazeta Prawna

  • Paweł Grzesiowski , adiunkt, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, prezes, Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń,
  • Joanna Kozłowiec , zastępca dyrektora ds. rozwoju szpitala, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej,
  • Marcin Michalski , dyrektor ds. klientów strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego,
  • Maciej Miłkowski , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Jarosław Pinkas , Główny Inspektor Sanitarny, Państwowa Inspekcja Sanitarna, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,
  • Krystyna Płukis , dyrektor, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,
  • Dominika Sikora-Malicka , zastępca redaktora naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna,
  • Wojciech Szrajber , dyrektor, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,
  • Marek Tombarkiewicz , dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2018,
 • Medycyna pracy – dziś i jutro

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Czy obecny model medycyny pracy w Polsce spełnia oczekiwania pracodawców i pracowników?
  • Najważniejsze cele zmian w ustawie o służbie medycyny pracy
  • Znacznie więcej niż obowiązkowe badania i „wystawianie kwitów”, czyli obecna oraz postulowana rola medycyny pracy w organizacji zdrowia publicznego
  • Warunki efektywnej ewolucji medycyny pracy – od „czystego” orzecznictwa w kierunku w kierunku doradczo-profilaktycznym
  • Badania sanitarno-epidemiologiczne pracowników i konsultacje specjalistyczne dla lekarza medycyny pracy – czy w obecnym kształcie mają sens?
  • Świadomość pracodawców w zakresie badań profilaktycznych
  • Skierowania na badania profilaktyczne a ocena ryzyka zawodowego
  • Krysytna Kostyra , dyrektor, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, konsultant wojewódzki z dziedziny medycyny pracy,
  • Andrzej Mądrala , wiceprezydent, Pracodawcy RP, prezes zarządu, Centrum Medyczne MAVIT,
  • Anna Rulkiewicz , prezes zarządu, Grupa LUX MED, prezes zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej,
  • Ryszard Szozda , kierownik, Ośrodek ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego i Orzecznictwa, Naczelna Izba Lekarska,
  • Paweł Wdówik , konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, kierownik, Oddział w Radomiu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, zastępca prezesa, Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy,
  • Renata Złotkowska , dyrektor, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
 • Immunoonkologia – skuteczna strategia leczenia nowotworów

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Mechanizm działania immunoterapii w porównaniu z innymi metodami leczenia nowotworów
  • Potencjał immunoonkologii jako nowoczesnej i szybko rozwijającej się strategii leczenia nowotworów złośliwych
  • Organizacja i znaczenie diagnostyki na wybór i skuteczność terapii
  • Profil bezpieczeństwa leków immunologicznych
  • Organizacja i finansowanie leczenia immunoonkologicznego w Polsce
  • Konieczność wdrożenia standardów opieki nad pacjentem
  • Iwona Bączek , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Szymon Chrostowski , przewodniczący grupy sterującej, All.Can Polska,
  • Beata Jagielska , zastępca dyrektora ds. lecznictwa otwartego i rozliczeń świadczeń zdrowotnych, Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • Paweł Krawczyk , kierownik, Pracownia Immunologii i Genetyki, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Renata Langfort , kierownik, Zakład Patomorfologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
  • Joanna Parkitna , p.o. dyrektora, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Wojciech Zawalski , ekspert systemu ochrony zdrowia,

19:30

 • Gala IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • wręczenie nagród w Konkursie „Zdrowy Samorząd“
  • wręczenie nagród w Konkursie Start-Up-Med
  • aukcja fotografii – organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny
HCC

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie