Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Paweł Goryński

dr Paweł Goryński

Firma: Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny

Stanowisko: zastępca kierownika

jest ekspertem w dziedzinie zdrowia publicznego a w szczególności w zakresie zastosowań metod statystycznych w zdrowiu publicznym. Jest autorem ponad 300 prac z dziedziny higieny i epidemiologii oraz biostatystyki. Wśród tych pozycji znajdują się opracowania książkowe dotyczące sytuacji zdrowotnej ludności Polski a także dotyczące monitoringu efektów realizacji Narodowego Programu Zdrowia. W ramach swojej działalności zajmował się wielokrotnie analizą związków miedzy różnymi czynnikami środowiska wpływającymi na zdrowie populacji. 17.06.1974r. – uzyskanie stopnia doktora nauk przyrodniczych 15.10.1966r. - zatrudnienie w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny Głównym zagadnieniem naukowym, którym zajmuje się Pan Doktor jest prowadzenie analiz sytuacji zdrowotnej ludności Polski i jej uwarunkowań z wykorzystaniem rutynowo gromadzonych danych w systemach informacyjnych sektora zdrowia i innych bazach danych. Celem działalności jest dostarczanie różnym odbiorcom (interesariuszom) opartych na faktach danych mogących posłużyć do podejmowania decyzji w zakresie tworzenia długo i średniookresowych strategii w obszarze zdrowia publicznego, a także w sytuacjach alertowych. Udział w projektach krajowych. Projekt badawczy: NN404186239; Atlas umieralności ludności Polski; okres realizacji: 2010 – 2012; wykonawca Projekt badawczy nr: NN404168540; Analiza czynników wpływających na opinie o leczeniu w polskich szpitalach; okres realizacji: 2011-2014; wykonawca Udział w projektach i sieciach międzynarodowych: Tworzenie Polskiego Systemu do prezentacji danych o zdrowiu i działalności zakładów opieki zdrowotnej (Health Services Indicators Systems in Poland) - 1993- (współautor) Program dotyczący badania związków między stanem środowiska i zdrowiem (Bank Światowy) 1990-1993 (kierownik komponentu) WHO National Integrated Program on Environment and Health in Central and Eastern Europe - Investigator in Poland Projekt dotyczący związku między zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego a objawami ze strony układu oddechowego u dzieci (SAVIAH) projekt finansowany przez Komisję Europejską w Brukseli 1993-1996.- główny wykonawca polskiej części projektu Projekt finansowany przez UE w ramach Public Health Programme 2003-2008 pod nawą Isare III (regionalne bazy danych o zdrowiu populacji) - wykonawca komponentu polskiego (2005-2007) Pilotażowy Projekt Biura Regionalnego WHO w Kopenhadze dotyczący oceny systemów informatycznych w ochronie zdrowia (2004-2005) Projekt Enhance Health - w ramach Interreg IIIc East dotyczący wpływu działalności spalarni odpadów na odczuwanie ryzyka zdrowotnego mieszkańców okolic spalarni – Główny wykonawca komponentu polskiego (2004-2006) Główny wykonawca projektu unijnego EUNAAPA (początek 2005 - aktywność osób starszych) Główny wykonawca projektu unijnego EUGLOREH (początek 2006 - ocena stanu zdrowia ludności krajów UE – koniec 2009) Główny wykonawca projektu PASEO (aktywność fizyczna osób starszych) rozpoczęty 2009 Główny wykonawca projektu FLURESP 9 (Ewaluacja działań wykonywanych w ramach projektu, dostarczenie danych epidemiologicznych z Polski do modeli scenariuszy przyszłych pandemii) 2011—2014 Program PL13; Projekt predefiniowany Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu; Norweski mechanizm finansowy; okres realizacji: 2014–2017; wykonawca Udział w grupach eksperckich: członek Małopolskiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego, (2016-2017) członek Łódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych powołany przez Wojewodę Łódzkiego (2016-2017) członek grupy ekspertów przy Zespole Koordynacyjnym Narodowego Programu Zdrowia, powołany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pomoc ekspercka w zakresie celu strategicznego nr 8 Narodowego Programu Zdrowia, dotyczącego zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji (2014) Członek Rady Zarządzającej ECDC, członek (z wyboru) Management Board of ECDC (2006-2015). Ekspert WHO w dziedzinie informacji i statystyki: wielokrotnie na krótko i średniookresowych misjach m. in w Bhutanie

Bierze udział w sesjach:

 • Szczepienia ochronne – dobro indywidualne czy publiczne?

  ZOBACZ WIĘCEJ
  PRELEGENCI
   

  Szczepienia ochronne – dobro indywidualne czy publiczne?

  • Dane epidemiologiczne świadczące o efektywności szczepień – przegląd wskaźników
  • Odporność populacyjna na wybrane choroby – jak ją oceniać?
  • Doświadczenia innych rynków w ocenie realizacji szczepień
  • Program Szczepień Ochronnych w Polsce – jakie modyfikacje?
  • Ruchy antyszczepionkowe – mobilizują do bardziej skutecznej edukacji w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych?

  Szczepienia ochronne – dobro indywidualne czy publiczne?

  • Paweł Goryński - zastępca kierownika, Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
  • Paweł Grzesiowski - adiunkt, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, prezes, Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń
  • Zbigniew J. Król - zastępca dyrektora ds. klinicznych i naukowych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019
  • Ernest Kuchar - kierownik, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Izabela Kucharska - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowa Inspekcja Sanitarna
  • Tomasz J. Wąsik - kierownik, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie