Start-Up-Med

Konkurs Start-Up-Med to wydarzenie towarzyszące IV Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych.

Celem konkursu jest wybór i wyróżnienie start-upów – najbardziej kreatywnych autorów nowatorskich, a zarazem efektywnych projektów obejmujących szeroko rozumiane technologie medyczne, zarówno lekowe, jak i nielekowe (w tym m.in. wyroby medyczne, rozwiązania z zakresu diagnostyki i technologii teleinformacyjnych), a także innowacje organizacyjne usprawniające funkcjonowanie różnych obszarów systemu opieki zdrowotnej.

Dla kogo: 

Uczestnikami konkursu mogą być m.in.:

 • Uczelnie medyczne, ich jednostki organizacyjne i/lub zespoły badawcze
 • Jednostki badawczo-rozwojowe i inne ośrodki prowadzące działalność badawczo-rozwojową
 • Podmioty lecznicze oraz ich jednostki/komórki organizacyjne (m.in. kliniki, oddziały, pracownie)
 • Podmioty gospodarcze prowadzące działalność badawczo-rozwojową
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność badawczo-rozwojową.  

Jak wybieramy: 

Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął 15 stycznia 2019 r. Przysłano opisy 32 rozwiązań. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie! Zgłoszone start-upy oceni grono ekspertów.

Laureaci konkursu będą mieli możliwość zaprezentowania swoich projektów w trakcie IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (7-8 marca, 2019 r.):

 • podczas sesji tematycznych
 • na autorskich stoiskach wyróżnionych start-upów.

Więcej szczegółów w Regulaminie

Jury:

 • Paweł Balsam, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Piotr Buszman, wicedyrektor ds. badań przedklinicznych, kierownik pracowni doświadczalnej, Centrum Badawczo-Rozwojowe, American Heart of Poland
 • Katarzyna Dubno, dyrektor ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia, Adamed Pharma SA
 • Mariusz Gąsior, kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Wojciech Glinkowski, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Centrum Doskonałości „TeleOrto” – Telediagnostyki i Leczenia Chorób i Obrażeń Narządu Ruchu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, prezes zarządu, Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia
 • Michał Kępowicz, dyrektor ds. relacji strategicznych, Philips Healthcare
 • Krzysztof Kopeć, prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 • Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes zarządu, Naukowa Fundacja Polpharmy
 • Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. relacji zewnętrznych, Grupa Polpharma
 • Aleksandra Mościcka-Studzińska, zastępca dyrektora działu, Dział Koordynatorów, NCBIR
 • Zbigniew Nawrat, dyrektor, Instytut Protez Serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
 • Robert Rusak, prezes zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
 • Grzegorz Rychwalski, wiceprezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 • Radosław Sierpiński, doradca i pełnomocnik ministra zdrowia ds. utworzenia Agencji Badań Medycznych
 • Gabriela Sujkowska, dyrektor, Wydział Taryfikacji, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie