Agenda

09:30-12:00

 • Sesja inauguracyjna. Kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Finansowanie świadczeń, kadry i płace w ochronie zdrowia, dostęp do specjalistów –główne wyzwania w systemie opieki zdrowotnej z perspektywy decydentów, przedstawicieli pracowników ochrony zdrowia i pacjentów
  • Struktura lecznictwa w Polsce – ku jakiemu modelowi zmierzamy?
  • Podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne – trudna układanka?
  • Piotr Czauderna , kierownik, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny, koordynator, Sekcja Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP,
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego rady, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Tomasz Hryniewiecki , konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, kierownik, Klinika Wad Zastawkowych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy,
  • Andrzej Jacyna , prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Jacek Kozakiewicz , wiceprezes, Naczelna Rada Lekarska,
  • Jacek Krajewski , prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie,
  • Wojciech Kuśpik , prezes zarządu, PTWP SA, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego,
  • Wojciech Kuta , redaktor naczelny, magazyn Rynek Zdrowia,
  • Stanisław Maćkowiak , prezes, Federacja Pacjentów Polskich,
  • Zofia Małas , prezes, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
  • Anna Rulkiewicz , prezes zarządu, Grupa LUX MED, prezes zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej,
  • Marzena Szuba , zastępca prezydenta Katowic,
  • Łukasz Szumowski , minister zdrowia, Ministerstwo Zdrowia,

12:30-14:00

 • Szczepienia ochronne – dobro indywidualne czy publiczne?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Dane epidemiologiczne świadczące o efektywności szczepień – przegląd wskaźników
  • Odporność populacyjna na wybrane choroby – jak ją oceniać?
  • Doświadczenia innych rynków w ocenie realizacji szczepień
  • Program Szczepień Ochronnych w Polsce – jakie modyfikacje?
  • Ruchy antyszczepionkowe – mobilizują do bardziej skutecznej edukacji w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych?
  • Paweł Goryński , zastępca kierownika, Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny,
  • Paweł Grzesiowski , adiunkt, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, prezes, Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń,
  • Zbigniew J. Król , zastępca dyrektora ds. klinicznych i naukowych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019,
  • Ernest Kuchar , kierownik, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Izabela Kucharska , Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowa Inspekcja Sanitarna,
  • Tomasz J. Wąsik , kierownik, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • SESJA INAUGURACYJNA: Agencja Badań Medycznych – evidence based medicine vs edvidence based policy

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Prezentacje:

  • Zmiana paradygmatu badań naukowych w polskiej medycynie? Agencja Badań Medycznych
  • Analizy z życia wzięte – Agencja Badań Medycznych spotyka płatnika i pacjenta
  • Badania kliniczne nowych technologii w Europie i USA – skąd biorą się różnice

  Dyskusja

  • Mariusz Gąsior , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - kierownik,
  • Tomasz Hryniewiecki , konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, kierownik, Klinika Wad Zastawkowych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy,
  • Zbigniew Kalarus , kierownik, Oddział Kliniczny Kardiologii, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Grzegorz Kałuża , dyrektor ds. badań, Skirball Center for Innovation, Cardiovascular Research Foundation,
  • Wojciech Kuta , redaktor naczelny, magazyn Rynek Zdrowia,
  • Aleksandra Mościcka-Studzińska , zastępca dyrektora działu, Dział Koordynatorów, NCBIR,
  • Radosław Sierpiński , p.o. prezesa, Agencja Badań Medycznych,
  • Roman Topór-Mądry , prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Adam Witkowski , Klinika Kardiologii i Angiologii, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego - kierownik, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - prezes,
  • Wojciech Wojakowski , kierownik, Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik, III Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, przewodniczący, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
 • Onkologia w Polsce – wybrane zagadnienia terapeutyczne

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Nowotwory wirusozależne – czy wymagają innych strategii leczenia?
  • Jak radiochirurgia nowotworów zmienia oblicze onkologii?
  • CAR T Cells – rewolucja w immunoterapii nowotworów?
  • Nowe możliwości terapeutyczne w wybranych typach nowotworów
  • Prowadzenie badań naukowych – stan obecny, współpraca zagraniczna i perspektywy
  • Nowości w diagnostyce
  • Psychoonkologia fundamentem rehabilitacji – komunikacja lekarza z pacjentem i jego rodziną
  • Określony czas trwania terapii – czy spełni się marzenie pacjentów i lekarzy?
  • Iwona Bączek , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Sebastian Giebel , kierownik, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,
  • Jacek Gugulski , prezes, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową,
  • Paweł Krawczyk , kierownik, Pracownia Immunologii i Genetyki, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Janusz Meder , prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik, Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
  • Krzysztof Składowski , konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach,
  • Gabriela Sujkowska , dyrektor, Wydział Taryfikacji, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz , ordynator, Oddział Chemioterapii Dziennej, Gdański Uniwersytet Medyczny, wojewódzki konsultant ds. onkologii klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej,
 • Okulistyka – wybrane zagadnienia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Współczesna okulistyka „okiem” konsultanta krajowego – organizacja, trendy, edukacja
  • Efekty zmian w zasadach kwalifikacji do zabiegu usunięcia zaćmy w kontekście skrócenia kolejek oczekujących i dyrektywy transgranicznej
  • Nowatorskie technologie medyczne w okulistyce – przykłady zastosowań
  • Iwona Grabska-Liberek , prezes, Polskie Towarzystwo Okulistyczne,
  • Katarzyna Michalska-Małecka , Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, Polskie Towarzystwo Okulistyczne,
  • Ewa Mrukwa-Kominek , kierownik, Klinika Okulistyki i Katedry Okulistyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, członek Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Okulistyczne,
  • Marek Rękas , konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki, zastępca dyrektora ds. naukowych, kierownik, Klinika Okulistyki, Centralny Szpital Kliniczny MON, Wojskowy Instytut Medyczny,
  • Anna Sojka , redaktor, Polskie Radio Katowice,
  • Edward Wylęgała , pełnomocnik rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ds. programów rozwojowych i innowacji,
 • Choroby mediowane immunologicznie – problem nie tylko dla jednego specjalisty

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Sesja interdyscyplinarna, m.in. z udziałem:

  • gastroenterologa
  • dermatologa
  • okulisty
  • reumatologa
  • nefrologa
  • pulmonologa
  • Magdalena Durlik , kierownik, Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Brygida Kwiatkowska , konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher,
  • Katarzyna Nowomiejska , adiunkt, Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Wojciech Piotrowski , Klinika Pneumonologii i Alergologii, I Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
  • Marek Tombarkiewicz , dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2018,
  • Iwona Walecka , kierownik, Klinika Dermatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
 • Bezpieczny szpital, bezpieczny pacjent

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Czy nauczymy się analizować zdarzenia niepożądane i stworzymy w Polsce system no fault?
  • Definicje pojęć: „brak oczekiwanych efektów leczenia”; „powikłanie”; „zdarzenie medyczne”; „błąd medyczny”
  • Wątpliwości dotyczące kwalifikacji braku oczekiwanego przez pacjenta efektu leczenia powikłań, zdarzeń jako błąd medyczny i dopuszczalność penalizacji za tzw. błąd medyczny
  • Kłujący problem – czy pacjent naprawdę jest bezpieczny w szpitalu?
  • Czy zostały spełnione oczekiwania ustawodawcy dotyczące roli wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w systemie odszkodowawczym?
  • Jerzy Gryglewicz , ekspert rynku medycznego, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
  • Stefan Kopocz , Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Śląska Izba Lekarska w Katowicach,
  • Dorota Kudzia-Karwowska , prezes, Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej, kierownik, Centralna Sterylizatornia, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach,
  • Barbara Kutryba , główny specjalista, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
  • Tadeusz Urban , prezes, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach,
  • Paweł Witt , prezes, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki,
 • Diabetologia – edukacja, profilaktyka, leczenie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Cukrzyca jako problem medyczny i społeczny
  • Jak powstrzymać pandemię cukrzycy?
  • Dzieci i młodzież z cukrzycą w społeczeństwie
  • Słodka mama – problem cukrzycy u kobiet w ciąży
  • Farmakoterapia i samokontrola w cukrzycy – dynamika zmian
  • Możliwości stosowania rozwiązań telemedycznych w diabetologii
  • Profesjonalizm edukacji w cukrzycy, personalizacja leczenia, opieka zespołowa
  • Wojciech Cnota , kierownik, Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa, Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ordynator, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.,
  • Józef Drzewoski , Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centralny Szpital Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  • Edward Franek , kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  • Władysław Grzeszczak , kierownik, Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Przemysława Jarosz-Chobot , konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik, Katedra Pediatrii i Kliniki Diabetologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, członek zarządu, Sekcja Diabetologii Pediatrycznej, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne,
  • Iwona Pilarczyk-Wróblewska , konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego na województwo dolnośląskie, członek, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii,
 • Osoby starsze w systemie opieki zdrowotnej i społecznej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Starzenie się społeczeństwa – czy to tylko negatywne zjawisko?
  • Zdrowy senior – determinanty pomyślnego starzenia się
  • Starzenie się w zdrowiu a starzenie się w chorobie – efekty społeczne i ekonomiczne
  • Jak można aktywizować starsze pokolenie – rola medycyny naprawczej, nowoczesnej prewencji i monitoringu parametrów zdrowotnych
  • Skuteczność medycyny naprawczej w przywracaniu aktywności społecznej i zawodowej – koszty bezpośrednie i pośrednie, korzyści społeczne i ekonomiczne
  • Niepełnosprawni seniorzy w gabinecie lekarskim – za mało o tym rozmawiamy
  • Jarosław Derejczyk , konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii w woj. śląskim, Szpital Geriatryczny im Jana Pawła II w Katowicach,
  • Beata Drzazga , właściciel, prezes, BetaMed SA, członek Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii w Warszawie,
  • Katarzyna Kowalik , trenerka personalna pracująca m.in. z osobami 55+,
  • Czesław Marcisz , kierownik, Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Bolesław Samoliński , dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Jan Szewieczek , kierownik, Klinika Geriatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Małgorzata Zwiercan , poseł na Sejm, przewodnicząca, Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej,
 • Przewlekłe schorzenia kończyn dolnych

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Nadal robimy w Polsce zbyt mało, aby ograniczyć liczbę amputacji – wykłady specjalistów dotyczące:
   • – miażdżycy
   • – żylnego zespołu zakrzepowo-zatorowego
   • – stopy cukrzycowej
  • Piotr Andziak , konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej,
  • Wacław Kuczmik , kierownik, Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach,
  • Aleksander Sieroń , konsultant krajowy w dziedzinie angiologii, kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu,
  • Krzysztof Ziaja , konsultanat, Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach, Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim,
 • Środki finansowe przeznaczone na opiekę zdrowotną w ostatniej dekadzie – czy przełożyły się na jakość leczenia i rokowanie chorych?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Alokacja środków w systemie ochrony zdrowia – przegląd wybranych rozwiązań
  • Środki przeznaczone w ostatnich 10 latach m.in. na aparaturę medyczną i modernizację szpitali – na ile te wszystkie inwestycje przyczyniły się do poprawy stanu zdrowia Polaków?
  • Prywatne wydatki Polaków na zdrowie – czy wszystkie są racjonalne?
  • Co wynika z tzw. ustawy 6 procent – jak dobrze wydać dodatkowe pieniądze na opiekę zdrowotną?
  • Aldona Frączkiewicz-Wronka , kierownik, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
  • Sławomir Gadomski , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Michał Kępowicz , dyrektor ds. relacji strategicznych i Market Access, Philips Healthcare,
  • Krzysztof Kopeć , prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego,
  • Jacek Kozakiewicz , wiceprezes, Naczelna Rada Lekarska,
  • Adam Kozierkiewicz , Ekspert ochrony zdrowia,
  • Janusz Książyk , kierownik, Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka,
  • Marcin Pakulski , ekspert zdrowia publicznego, wicedyrektor ds. medycznych, American Heart of Poland,
  • Andrzej Sośnierz , poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia,
  • Krystian Wita , p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • E-zdrowie, czyli łańcuch wyzwań

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Polskie wdrożenia – m.in. e-recepta, e-zwolnienia, e-skierowania, Internetowe Konto Pacjenta – oraz przykłady rozwiązań wprowadzonych i funkcjonujących w innych krajach
  • Projekty centralne a platformy w regionach – coraz więcej wspólnych elementów?
  • Co oznacza dojrzałość cyfrowa w ochronie zdrowia?
  • Znaczenie autoryzacji świadczeń zdrowotnych – e-dowód osobisty, później elektroniczna karta pacjenta
 • Medycyna publiczna i niepubliczna – nadzieje czy zagrożenia?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Sektor publiczny i prywatny w ochronie zdrowia – małżeństwo, separacja, rozwód?
  • Pytanie o rolę i miejsce prywatnych podmiotów w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce nadal czeka na odpowiedź
  • Dwa sektory, jeden cel – przegląd relacji publiczno-prywatnych w systemach ochrony zdrowia w innych krajach
  • Paweł Buszman , American Heart of Poland SA,
  • Lidia Gądek , prezes, Miejsko-Gminne Centrum Medyczne WOL-MED w Wolbromiu, poseł na Sejm RP VII i VIII kadencji,
  • Dariusz Madera , dyrektor generalny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,
  • Andrzej Mądrala , ekspert ds. ochrony zdrowia, Centrum Medyczne Mavit,
  • Christoph Sowada , dyrektor, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
  • Adam Szlachta , prezes zarządu, Nafis,
  • Marek Wójcik , podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w latach 2014-2015, pełnomocnik zarządu, Związek Miast Polskich,
 • Stwardnienie rozsiane – możliwości terapeutyczne i docelowy model organizacyjny opieki nad pacjentami z SM w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Medyczne, organizacyjne i społeczne aspekty funkcjonowania opieki nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym w Polsce i innych krajach
  • Terapie w SM dostępne dla polskich pacjentów – jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej
  • Założenia i cele opieki kompleksowej w stwardnieniu rozsianym (KOSM)
  • SM nie musi już oznaczać końca aktywności zawodowej i społecznej – warto analizować koszty bezpośrednie i pośrednie stwardnienia rozsianego
  • Monika Adamczyk-Sowa , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, prezes elekt, Sekcja SM Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Stefan Bogusławski , Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, współautor Raportu „Współodpowiedzialność w procesie leczniczym. Rekomendacje dla Polski”,
  • Magdalena Fac-Skhirtladze , sekretarz generalna, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego,
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego rady, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Joanna Parkitna , p.o. dyrektora, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Konrad Rejdak , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Jarosław Sławek , kierownik, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., były prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Marzena Sygut , redaktor, Rynek Zdrowia,

14:30-16:00

 • Programy polityki zdrowotnej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – w drodze do najbardziej skutecznych rozwiązań

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Samorządowe programy polityki zdrowotnej (PPZ) – jak się zmieniały, w jakim kierunku powinny być rozwijane?
  • Znaczenie samorządów w realizacji Narodowego Programu Zdrowia
  • System oceny samorządowych programów polityki zdrowotnej
  • Kryteria i mierniki skuteczności PPZ
  • Narzędzia wspierające jednostki samorządu terytorialnego w realizowaniu PPZ – rekomendacje towarzystw naukowych, modele nowych rozwiązań przygotowane przez ekspertów, instytucje i organizacje
  • Adam Antczak , Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy,
  • Michał Brzeziński , Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Anna Dusza-Ciechanowska , główny specjalista Referatu Promocji Zdrowia i Profilaktyki, Urząd Miasta Kielce,
  • Andrzej Fal , kierownik, Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego,
  • Grzegorz Juszczyk , dyrektor, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy,
  • Marcin Pasiarski , prof. UJK, kierownik, Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
  • Jarosław Pinkas , Główny Inspektor Sanitarny, Państwowa Inspekcja Sanitarna, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,
  • Roman Topór-Mądry , prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Polski szpital 2019 – lecznictwo stacjonarne w polskim systemie ochrony zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Sieć szpitali – kolejna próba bilansu
  • Sytuacja finansowa polskich szpitali
  • Czy wszyscy mają robić wszystko? Referencyjność i podział zadań między poszczególnymi typami szpitali – w poszukiwaniu optymalnego modelu
  • Liczba szpitali, struktura łóżek, procesy konsolidacyjne
  • W jakim kierunku zmierza szpitalnictwo – polskie realia a trendy w wybranych krajach Europy
  • Jarosław J. Fedorowski , prezes, Polska Federacja Szpitali,
  • Jerzy Friediger , członek Prezydium, Naczelna Rada Lekarska, dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie,
  • Piotr Gryza , podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2015-2018, Zdrowie-System.pl,
  • Andrzej Jacyna , prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Józef Kurek , dyrektor, SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, prezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego,
  • Piotr Pobrotyn , dyrektor, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,
  • Klaudia Rogowska , dyrektor, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Agnieszka Wołowiec , prezes zarządu, Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., członek zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego,
 • Opieka pielęgniarska w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Rola pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej – przegląd najważniejszych wyzwań dotyczących tej grupy zawodowej
  • Założenia Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce
  • Warunki pracy i płacy – podwyżki i co dalej?
  • Ścieżki awansu zawodowego pielęgniarek i położnych
  • Normy zatrudnienia pielęgniarek – przepisy i rzeczywistość
  • Beata Drzazga , właściciel, prezes, BetaMed SA, członek Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii w Warszawie,
  • Greta Kanownik , dyrektor, Departament Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwo Zdrowia,
  • Dorota Kilańska , p.o. kierownika, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, członek Rady Przejrzystości, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT),
  • Katarzyna Kowalska , prezes, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe,
  • Zofia Małas , prezes, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
  • Krystyna Ptok , przewodnicząca, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,
  • Elżbieta Stasiak , Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Piotr Wróbel , zastępca redaktora naczelnego, Magazyn Rynek Zdrowia,
 • MIAŻDŻYCA: Nie tylko serce i mózg. Inne narządy wrażliwe na niedokrwienie. Od leków do laserów.

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Prezentacje:

  • Miażdżyca – stara choroba, nowe leki. Nadzieja dla chorych ekstremalnego ryzyka
  • Lipidogram dla pierwszaka. Jedno ukłucie, dwa pokolenia. Od dziecka do rodziców czy od rodziców
   do dziecka?
  • Nowe systemy leczenia interwencyjnego miażdżycy obwodowej – przełom na miarę stentów czy ślepy
   zaułek?
  • Gdy tabletka to za mało. Wewnątrznaczyniowe metody leczenia zaburzeń erekcji
  • Czy przyszłość przyniesie jeszcze inne rozwiązania?

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  • Stanisław Bartuś , II Klinika Kardiologii, Instytut Kardiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, przewodniczący elekt, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,
  • Krzysztof Dyrbuś , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Wacław Kuczmik , kierownik, Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach,
  • Jacek Piegza , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Aleksander Sieroń , konsultant krajowy w dziedzinie angiologii, kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu,
 • Strategia NFZ a leczenie w warunkach domowych

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Jak efektywnie obniżać koszty leczenia pacjentów – opieka domowa, skracanie czasu hospitalizacji
  • Opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w domu
  • Korzyści społeczne i psychologiczne przeniesienia opieki do domu na przykładzie leczenia żywieniowego
  • Strategia długofalowa NFZ w zakresie podniesienia poziomu satysfakcji pacjenta z procesu leczenia
  • Dariusz Dziełak , dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Edyta Grabowska-Woźniak , prezes zarządu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Leczenia Żywieniowego w Warunkach Domowych,
  • Edyta Kochan , menedżer służby zdrowia, Poradnia Żywieniowa Nutrimed,
  • Janusz Książyk , kierownik, Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka,
  • Katarzyna Lisowska , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Tomasz Olesiński , Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • Zbigniew Szkulmowski , przewodniczący, Sekcja Wentylacji Domowej, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Maricn Warzecha , sekretarz, Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej,
 • FUTUROLOGIA STOSOWANA: Nowe rozwiązania. Co nas czeka w (nie)odległej przyszłości?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Sesja pod patronatem Politechniki Śląskiej

  Prezentacje:

  • Nanocząsteczki miejscowo uwalniające leki. Większa skuteczność bez powikłań?
  • Mikrosensory w naszym ciele. Alternatywna dla innych badań
  • Kardiologia zrobotyzowana
  • Wirtualne technologie w medycynie
  • Funkcjonalizacja warstwy powierzchniowej tytanu i jego stopów do kontaktu z krwią

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  • Marek Gzik , kierownik, Katedra Biomechatroniki, przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna, Politechnika Śląska,
  • Grzegorz Kałuża , dyrektor ds. badań, Skirball Center for Innovation, Cardiovascular Research Foundation,
  • Zbigniew Nawrat , prof. IPS, dyrektor kreatywny, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, adiunkt, Śląski Uniwersytet Medyczny, prezydent, Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej,
  • Radosław Sierpiński , p.o. prezesa, Agencja Badań Medycznych,
  • Witold Walke , Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska,
  • Jarosław Wasilewski , Pracownia Medycyny Nuklearnej, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Piotr Wodarski , Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska,
 • Neurologia w Polsce – czy jesteśmy gotowi na nowe wyzwania?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zaburzenia określane szeroko jako choroby mózgu – przyczyny narastającego problemu
  • Koszty bezpośrednie i pośrednie związane z chorobami mózgu w Polsce i na świecie
  • Braki kadrowe dotyczące personelu oddziałów neurologii i oddziałów udarowych
  • Wyceny świadczeń i organizacja leczenia – stan obecny i postulowane zmiany
  • Główne wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne dotyczące m.in. udaru mózgu, choroby Alzheimera i choroby Parkinsona w Polsce
  • Pilotażowy program leczenia udaru niedokrwiennego za pomocą trombektomii mechanicznej – pierwsze doświadczenia
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego rady, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Anetta Lasek-Bal , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Tadeusz J. Popiela , kierownik, Zakład Diagnostyki Obrazowej Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
  • Agata Pustułka , redaktor, Dziennik Zachodni,
  • Konrad Rejdak , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Jarosław Sławek , kierownik, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., były prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
 • Wybrane choroby płuc

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Profilaktyka, terapia, organizacja leczenia wybranych chorób płuc w Polsce
  • Rozpowszechnienie chorób płuc a możliwości ich diagnostyki i leczenia – na przykładzie woj. śląskiego
  • Idiopatyczne włóknienia płuc (IPF) – możliwości zatrzymania postępu tej choroby
  • Czy zastosowanie hiperbarii może pomoc w leczeniu chorób płuc?
  • Aktywność fizyczna w profilaktyce oraz leczeniu POChP i innych chorób płuc
  • Rola obywateli we wczesnym rozpoznawaniu przewlekłych chorób płuc
  • Adam Antczak , Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy,
  • Robert Dewor , menedżer, Dział Medyczny, GlaxoSmithKline Poland,
  • Dariusz Jastrzębski , Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Jerzy Kozielski , Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Katarzyna Lewandowska , I Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, zastępca prezesa, Towarzystwo Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc,
  • Wojciech Piotrowski , Klinika Pneumonologii i Alergologii, I Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • ELEKTROTERAPIA I TELEMEDYCYNA: Anioł stróż czy grom z jasnego nieba

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Sesja organizowana przy współpracy z Sekcją Rytmu Serca PTK

  Prezentacje:

  • Perpetuum mobile w sercu – alternatywne bezprzewodowe źródła zasilania układów stymulujących
  • Resynchronizacja przyszłości. Nowa nadzieja dla wszystkich chorych z niewydolnością serca?
  • Wielki Brat w domu pacjenta – jak powinno wyglądać centrum telemedyczne XXII wieku
  • Alternatywa dla konwencjonalnej elektrostymulacji. Stymulatory bezelektrodowe. Co jest dostępne, a
   co nadejdzie

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  • Krzysztof Gołba , Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne,
  • Zbigniew Kalarus , kierownik, Oddział Kliniczny Kardiologii, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Maciej Sterliński , kierownik, Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej, Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, przewodniczący, Sekcja Rytmu Serca, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,
  • Mateusz Tajstra , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Marcin Wita , I Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach,
 • Czas leczenia – czas życia. Terapia sekwencyjna w onkologii

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Kto zasługuje na leczenie – etyczne wyzwania refundacji na przykładzie chorób onkologicznych
  • Postęp można osiągnąć małymi krokami – o medycznym i etycznym sensie terapii sekwencyjnej
  • Terapia sekwencyjna w onkologii jako kompleksowa strategia walki z rakiem
  • Jak z nowotworów uczynić chorobę przewlekłą – na przykładzie wybranych chorób onkologicznych
 • Wkład niepublicznej medycyny w budowanie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Wydatki (publiczne i prywatne) na ochronę zdrowia w Polsce vs OECD – jak ucywilizować „ukryte" współpłacenie pacjentów?
  • Miejsce i rola niepublicznej medycyny w systemie opieki zdrowotnej w Polsce
  • Medycyna prywatna jako nośnik jakości, nowych technologii i inicjator systemowych zmian – jak w pełni wykorzystać jej potencjał?
  • Współdziałanie obu sektorów na rzecz profilaktyki i leczenia w obliczu wyzwań systemowych
 • Deficyty kadrowe w polskiej medycynie – jak sprostać temu wyzwaniu

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Narastający problem braku kadr medycznych – diagnoza „choroby systemu” i propozycje „terapii”
  • System kształcenia lekarzy i pielęgniarek – wybrane zagadnienia:
   -Zmiana modelu kształcenia podyplomowego – kosmetyka czy rewolucja?
   -Zasady naboru i dystrybucji tzw. miejsc rezydenckich
   -Czy rezydentura powinna być formą stypendium dla wszystkich lekarzy specjalizujących się jako dopłata do etatowego zatrudnienia?
   -Decentralizacja systemu kształcenia podyplomowego lekarzy
   -Przywrócenie kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych z możliwością kontynuowania edukacji w wydziałach pielęgniarstwa i położnictwa aż do uzyskania tytułu magistra
   -Nostryfikacje dyplomów lekarskich i pielęgniarskich obcokrajowców i Polaków, którzy uzyskali dyplom poza granicami UE
  • Paweł Adamkiewicz , Wiceprezes ds. promocji zawodu i gabinetów prywatnych, Krajowa Rada Fizjoterapeutów,
  • Tomasz Hryniewiecki , konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, kierownik, Klinika Wad Zastawkowych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy,
  • Mariola Łodzińska , wiceprezes, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
  • Zofia Skrzypkowska , dyrektor operacyjny ds. rekrutacji personelu medycznego, Sanpro Interim, Grupa Impel,
  • Marcin Sobotka , przewodniczący, Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,
  • Tomasz Szczepański , kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, prorektor ds. nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny, ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, przewodniczący, Polskie Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej,
  • Józefa Szczurek-Żelazko , sekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Tadeusz Urban , prezes, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach,

16:15-17:45

 • Choroby rzadkie – katalog rozwiązań, na które czekają pacjenci, ich rodziny i środowisko lekarskie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Choroby rzadkie – skala problemu
  • Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – bardzo oczekiwany i bardzo potrzebny
  • Obecne możliwości wczesnego diagnozowania i leczenia pacjentów z wybranymi chorobami rzadkimi w Polsce na przykładzie SMA oraz choroby Fabry’ego
  • Jak zabezpieczyć potrzeby kolejnych grup pacjentów cierpiących na choroby rzadkie w dostępie do innowacyjnych terapii?
  • Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska , dyrektor biura prezesa, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Wojciech Nadolski , Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry’ego,
  • Michał Nowicki , kierownik, Klinika Nefrologii Hipertensjologii i Transplantologii Nerek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
  • Maria Małgorzata Sąsiadek , kierownik, Katedra i Zakład Genetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej,
  • Jarosław Sławek , kierownik, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., były prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Marzena Sygut , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Jolanta Sykut-Cegielska , konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii metabolicznej, kierownik, Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka,
 • NADCIŚNIENIE TĘTNICZE: Epidemia XXI wieku. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? Czy nowe technologie pomogą?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Prezentacje:

  • Cały człowiek w kropli krwi. Czy badania omiczne wytyczą nowe kierunki farmakoterapii?
  • Polipill – ostatni krok przed leczeniem zabiegowym
  • Tętnice nerkowe. Denerwacja – reaktywacja?
  • Rozrusznik na nadciśnienie tętnicze. BAT na baroreceptory
  • Zespolenie tętniczo-żylne – skuteczny sposób na oporne nadciśnienie tętnicze?

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  • Kamil Bujak , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Piotr Feusette , I zastępca kierownika ds. interwencji sercowo-naczyniowych, Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,
  • Alicja Nowowiejska-Wiewióra , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Janusz Prokopczuk , ordynator, IV Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji i Angiologii, American Heart of Poland, Kędzierzyn Koźle,
  • Wojciech Wojakowski , kierownik, Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik, III Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, przewodniczący, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
 • Mapy potrzeb zdrowotnych – nowe otwarcie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Dotychczasowe edycje map potrzeb zdrowotnych – ocena i wnioski
  • Główne kierunki prac Ministerstwa Zdrowia nad mapami potrzeb zdrowotnych
  • Czy mapy potrzeb zdrowotnych staną się skutecznym narzędziem planowania inwestycji w sektorze medycznym i finansowania świadczeń zdrowotnych?
  • Mapy jako dokumenty uwzględniające perspektywę regionalną
  • Założenia strategicznego dokumentu określającego zasady tworzenia map potrzeb zdrowotnych
  • Jakub Adamski , dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia,
  • Dariusz Dziełak , dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Roman Kolek , Przewodniczący Komisji ds Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw RP,
  • Zbigniew J. Król , zastępca dyrektora ds. klinicznych i naukowych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019,
  • Wojciech Kuta , redaktor naczelny, magazyn Rynek Zdrowia,
  • Damian Marciniak , dyrektor, Wydział Zdrowia, Wielkopolski Urząd Wojewódzki,
  • Roman Topór-Mądry , prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Start-upy w medycynie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Prezentacje laureatów konkursu Start-Up-Med 2019 – imprezy towarzyszącej IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych
  • Obszary aktywności start-upów w sektorze medycznym – od technologii informacyjnych do zaawansowanych farmakoterapii
  • Wspieranie medycznych start-upów – instytucje publiczne, fundusze, korporacje, inni inwestorzy?
  • Czy młodzi polscy naukowcy chcą być także przedsiębiorcami zarządzającymi swoimi projektami w ramach start-upów?
 • Wynagrodzenia w ochronie zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Kto powinien decydować o zarobkach lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników placówek medycznych?
  • Ustawa dotycząca sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych – efekty tej regulacji
  • „Lojalki” zobowiązujące do pracy tylko w jednym szpitalu jako gwarancja określonego poziomu wynagrodzenia. Czy to rozwiązanie się sprawdza?
  • Porozumienia płacowe z poszczególnymi grupami zawodowymi w ochronie zdrowia czy jedno porozumienie?
  • Krzysztof Bukiel , przewodniczący, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy,
  • Józef Kurek , dyrektor, SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, prezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego,
  • Marcin Kuta , dyrektor, Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie,
  • Klaudia Rogowska , dyrektor, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Andrzej Sośnierz , poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia,
  • Tadeusz Urban , prezes, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach,
  • Aleksander Żurakowski , ordynator, Oddział Kardiologii Interwencyjnej, Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca,
 • Profilaktyka wybranych chorób i edukacja zdrowotna – nadal mamy wiele do zrobienia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zapobieganie chorobom ma kolosalną przyszłość – redukcja czynników ryzyka jest najlepszą inwestycją
  • Zdrowie publiczne w Polsce – mamy narzędzia, ale czy potrafimy z nich korzystać?
  • Ustawa o zdrowiu publicznym, Narodowy Program Zdrowia i co dalej?
  • Od przedszkola do seniora – na skuteczną edukację zdrowotną nigdy nie jest za wcześnie ani za późno
  • Rola lekarzy POZ w krzewieniu nawyków prozdrowotnych, promocji zdrowia i profilaktyce – Polska a trendy światowe
  • Michał Brzeziński , Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Andrzej Fal , kierownik, Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego,
  • Adam Fronczak , kierownik, Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Grzegorz Juszczyk , dyrektor, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy,
  • Oliwia Khalil-Oliwa , Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Jacek Krajewski , prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie,
  • Ernest Kuchar , kierownik, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • Medycyna hiperbaryczna

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Hiperbaria w medycynie – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
  • Hiperbaria w oparzeniach skóry, przeszczepach skóry i oparzeniach dróg oddechowych
  • Kwalifikacja do terapii hiperbarycznej w codziennej praktyce lekarskiej
  • Telemedycyna w hiperbarii?
  • Jerzy Kozielski , Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Karolina Mikuś-Zagórska , Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,
  • Mariusz Nowak , dyrektor, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,
  • Aleksander Sieroń , konsultant krajowy w dziedzinie angiologii, kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu,
  • Przemysław Strzelec , Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,
  • Piotr Wróblewski , anestezjolog, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,
 • ZAGROŻENIE ŻYCIA POZA SZPITALEM: Kto nam pomoże?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Prezentacje:

  • Aplikacje na ratunek – wszyscy możemy pomóc
  • Dronowe pogotowie ratunkowe
  • Pomoc na ulicy – defibrylator to za mało. Co jeszcze?
  • Zintegrowana opieka nad chorym po zatrzymaniu krążenia
  • Koncepcja bezpiecznego, inteligentnego miasta. Wizja kontra rzeczywistość

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  • Jerzy Ładny , konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, kierownik, Klinika Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
  • Klaudiusz Nadolny , prof. AŚ, kierownik, Katedra i Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Akademia Śląska, dyrektor, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu,
  • Roman Szełemej , prezydent Wałbrzycha,
  • Dariusz Timler , kierownik, Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, kierownik, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,
  • Przemysław Trzeciak , kardiolog, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Adam Wojtaszczyk , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 • KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA: Bezkrwawa rewolucja część 1 – obrazowanie i fizjologia.

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Prezentacje:

  • Fizjologia w pracowni hemodynamiki – nowy świat poza angiogramem
  • Obrazowanie wewnątrzwieńcowe – czy możemy zobaczyć jeszcze więcej – w poszukiwaniu
   niestabilnej blaszki?
  • Fuzja – obrazowanie bez ograniczeń?
  • Cathlab przyszłości

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  • Robert Gil , kierownik, Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  • Michał Hawranek , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Grzegorz Kałuża , dyrektor ds. badań, Skirball Center for Innovation, Cardiovascular Research Foundation,
  • Jacek Legutko , Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, kierownik, Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie,
 • Dyrektor szpitala wobec wyzwań 2019 roku – jakość, bezpieczeństwo, finanse

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Co dalej z ustawą o jakości – które obszary działalności w ochronie zdrowia wymagają pilnego działania ustawodawczego?
  • Jakie rozwiązania systemowe mogą efektywnie podnieść jakość i poprawić bezpieczeństwo pacjentów – przykłady ze szpitali
  • Wnioski z projektu Bezpieczny Szpital Przyszłości 2018

  Na koniec odbędzie się Gala wręczenia nagród Inspiracje. Wyróżnienia i nagrody zostaną wręczone osobom, szpitalom i organizacjom, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na podnoszenie jakości i bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu szpitali, a także rozwój sektora ochrony zdrowia.

  Organizator: Dziennik Gazeta Prawna

  • Paweł Grzesiowski , adiunkt, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, prezes, Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń,
  • Joanna Kozłowiec , zastępca dyrektora ds. rozwoju szpitala, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej,
  • Marcin Michalski , dyrektor ds. klientów strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego,
  • Maciej Miłkowski , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Jarosław Pinkas , Główny Inspektor Sanitarny, Państwowa Inspekcja Sanitarna, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,
  • Krystyna Płukis , dyrektor, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,
  • Dominika Sikora-Malicka , zastępca redaktora naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna,
  • Wojciech Szrajber , dyrektor, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,
  • Marek Tombarkiewicz , dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2018,
 • Medycyna pracy – dziś i jutro

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Czy obecny model medycyny pracy w Polsce spełnia oczekiwania pracodawców i pracowników?
  • Najważniejsze cele zmian w ustawie o służbie medycyny pracy
  • Znacznie więcej niż obowiązkowe badania i „wystawianie kwitów”, czyli obecna oraz postulowana rola medycyny pracy w organizacji zdrowia publicznego
  • Warunki efektywnej ewolucji medycyny pracy – od „czystego” orzecznictwa w kierunku w kierunku doradczo-profilaktycznym
  • Badania sanitarno-epidemiologiczne pracowników i konsultacje specjalistyczne dla lekarza medycyny pracy – czy w obecnym kształcie mają sens?
  • Świadomość pracodawców w zakresie badań profilaktycznych
  • Skierowania na badania profilaktyczne a ocena ryzyka zawodowego
  • Krysytna Kostyra , dyrektor, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, konsultant wojewódzki z dziedziny medycyny pracy,
  • Andrzej Mądrala , ekspert ds. ochrony zdrowia, Centrum Medyczne Mavit,
  • Anna Rulkiewicz , prezes zarządu, Grupa LUX MED, prezes zarządu, Pracodawcy Medycyny Prywatnej,
  • Ryszard Szozda , kierownik, Ośrodek ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego i Orzecznictwa, Naczelna Izba Lekarska,
  • Paweł Wdówik , konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, kierownik, Oddział w Radomiu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, zastępca prezesa, Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy,
  • Renata Złotkowska , dyrektor, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
 • Immunoonkologia – skuteczna strategia leczenia nowotworów

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Mechanizm działania immunoterapii w porównaniu z innymi metodami leczenia nowotworów
  • Potencjał immunoonkologii jako nowoczesnej i szybko rozwijającej się strategii leczenia nowotworów złośliwych
  • Organizacja i znaczenie diagnostyki na wybór i skuteczność terapii
  • Profil bezpieczeństwa leków immunologicznych
  • Organizacja i finansowanie leczenia immunoonkologicznego w Polsce
  • Konieczność wdrożenia standardów opieki nad pacjentem
  • Iwona Bączek , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Szymon Chrostowski , przewodniczący grupy sterującej, All.Can Polska,
  • Beata Jagielska , zastępca dyrektora ds. lecznictwa otwartego i rozliczeń świadczeń zdrowotnych, Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • Paweł Krawczyk , kierownik, Pracownia Immunologii i Genetyki, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Renata Langfort , kierownik, Zakład Patomorfologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
  • Joanna Parkitna , p.o. dyrektora, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Wojciech Zawalski , ekspert systemu ochrony zdrowia,

19:30

 • Gala IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • wręczenie nagród w Konkursie „Zdrowy Samorząd“
  • wręczenie nagród w Konkursie Start-Up-Med
  • aukcja fotografii – organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie