Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

ordynator, Oddział Chemioterapii Dziennej, Gdański Uniwersytet Medyczny, wojewódzki konsultant ds. onkologii klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

Prof. dr hab. med. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz od 1999 roku pracuje w Klinice Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka w dziedzinie onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, obecnie koordynator Oddziału Dziennego Chemioterapii w Klinice Onkologii i Radioterapii. W latach 1995-98 konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii dla województwa elbląskiego a w latach 2002 – 2015 roku konsultant wojewódzki ds. onkologii klinicznej w województwie pomorskim.
Przez wiele lat Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, w kadencji 2010 – 2014 Sekretarz Zarządu Głównego PTO. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych, główne zainteresowania naukowe dotyczą raka piersi. Była zastępcą przewodniczącego Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej, CEEOG oraz jest członkiem Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem, EORTC i Europejskiego Stowarzyszenia Specjalistów Raka Piersi, EUSOMA. Jest również członkiem Rady Redakcyjnej kilku naukowych czasopism medycznych i członkiem Zarządu Stowarzyszenia Kobiet Onkologii Polskiej Rakmisja.
Mężatka, ma dwoje dzieci.

Bierze udział w sesjach:

 • Onkologia w Polsce – wybrane zagadnienia terapeutyczne

  ZOBACZ WIĘCEJ
  PRELEGENCI
   

  Onkologia w Polsce – wybrane zagadnienia terapeutyczne

  • Nowotwory wirusozależne – czy wymagają innych strategii leczenia?
  • Jak radiochirurgia nowotworów zmienia oblicze onkologii?
  • CAR T Cells – rewolucja w immunoterapii nowotworów?
  • Nowe możliwości terapeutyczne w wybranych typach nowotworów
  • Prowadzenie badań naukowych – stan obecny, współpraca zagraniczna i perspektywy
  • Nowości w diagnostyce
  • Psychoonkologia fundamentem rehabilitacji – komunikacja lekarza z pacjentem i jego rodziną
  • Określony czas trwania terapii – czy spełni się marzenie pacjentów i lekarzy?

  Onkologia w Polsce – wybrane zagadnienia terapeutyczne

  • Iwona Bączek - redaktor, Rynek Zdrowia
  • Sebastian Giebel - kierownik, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
  • Jacek Gugulski - prezes, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową
  • Paweł Krawczyk - kierownik, Pracownia Immunologii i Genetyki, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Janusz Meder - prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik, Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
  • Krzysztof Składowski - konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
  • Gabriela Sujkowska - dyrektor, Wydział Taryfikacji, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  • Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz - ordynator, Oddział Chemioterapii Dziennej, Gdański Uniwersytet Medyczny, wojewódzki konsultant ds. onkologii klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
 • Czas leczenia – czas życia. Terapia sekwencyjna w onkologii

  ZOBACZ WIĘCEJ
  PRELEGENCI
   

  Czas leczenia – czas życia. Terapia sekwencyjna w onkologii

  • Kto zasługuje na leczenie – etyczne wyzwania refundacji na przykładzie chorób onkologicznych
  • Postęp można osiągnąć małymi krokami – o medycznym i etycznym sensie terapii sekwencyjnej
  • Terapia sekwencyjna w onkologii jako kompleksowa strategia walki z rakiem
  • Jak z nowotworów uczynić chorobę przewlekłą – na przykładzie wybranych chorób onkologicznych

  Czas leczenia – czas życia. Terapia sekwencyjna w onkologii

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie