Sesje

09:30-10:10

 • Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – czy system odpowiada na potrzeby?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)

  • Katarzyna Gubała , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Ireneusz Jelonek , konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie woj. śląskiego, zastępca Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego,, ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH,
  • Barbara Remberk , konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII,

09:30-10:30

 • Leki biologiczne – bliżej pacjenta

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Leczenie biologiczne w Polsce – czy pacjenci mogą korzystać z jego pełnego potencjału
  • Kryteria programów lekowych – o potrzebie kolejnych zmian w zapisach programów
  • Leczenie biologiczne przewlekłych chorób zapalnych poza szpitalem – lek z apteki, ciągłość leczenia w ambulatorium
  • Luiza Jakubiak , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Brygida Kwiatkowska , konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,
  • Witold Owczarek , kierownik, Klinika Dermatologii, Wojskowy Instytut Medyczny,
  • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska , prezes, Naczelna Rada Aptekarska,
  • Grzegorz Rychwalski , wiceprezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego,
  • Marcin Stajszczyk , kierownik, Oddział Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych, Śląskie Centrum Reumatologii, przewodniczący, Komisja ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne,
 • Epidemia pracy zdalnej. Co na to medycyna pracy?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Skutki zdrowotne powszechnej i długotrwałej pracy zdalnej z perspektywy lekarzy wybranych specjalności

  Dyskusja z udziałem trzech ekspertów (1:3)

  • Tomasz Bielecki , lekarz naczelny, Zagłębiowskie Centrum Onkologii, prezes oddziału śląskiego, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne,
  • Paulina Gumowska , redaktor naczelna, portal rynekzdrowia.pl i Sektor Zdrowie Grupy PTWP,
  • Jan Szczegielniak , konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii, kierownik, Dział Usprawniania Leczniczego, Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach,
  • Paweł Wdówik , konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, kierownik, Oddział w Radomiu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, zastępca prezesa, Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy,

11:00-11:20

 • Zmiany klimatyczne a zdrowie człowieka

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia Polaków i gospodarkę, koszty leczenia powikłań na przykładzie raportów UE i organizacji NGO w Europie

  Wywiad z ekspertem (1:1)

11:00-12:00

 • Standard leczenia ran przewlekłych w Polsce i dostęp pacjentów do istniejących na rynku rozwiązań – czy mamy wpływ na poprawę komfortu życia i skuteczne leczenie pacjentów?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Jak wygląda obecnie system leczenia ran przewlekłych? I jakie ma przed sobą wyzwania?

  •  Zmiana kategoryzacji opatrunków – czy jest konieczna do poprawy systemu zdrowotnego w Polsce?

  • System refundacji wyrobów medycznych – na jakim jest poziomie, co działa dobrze, a co powinniśmy zmienić?

  • Ilu amputacji w Polsce moglibyśmy uniknąć, wpływając na zmianę systemu?

  • Dostęp pacjenta do wyrobów medycznych – jak jest obecnie i co moglibyśmy poprawić?

  • Program Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych – jak wyglądają zasady finansowania? Czy wpłynie na polepszenie jakości opieki nad pacjentem z raną przewlekłą?

  • Tomasz Banasiewicz , kierownik, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • Arkadiusz Grądkowski , dyrektor generalny, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED,
  • Jacek Janik , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Cezary Lipiński , wiceprezes zarządu, Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki,
  • Sebastian Migdalski , wiceprezes ds. wyrobów medycznych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych,
  • Beata Mrozikiewicz-Rakowska , prezes zarządu, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran,
 • Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME) – podejście systemowe

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Rozmowa z ekspertami

  • Katarzyna Michalska-Małecka , Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, Polskie Towarzystwo Okulistyczne,
  • Robert Rejdak , kierownik, Klinika Okulistyki Ogólnej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, prorektor ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji i promocji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, przewodniczący, Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich,
  • Marek Rękas , konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki, zastępca dyrektora ds. naukowych, kierownik, Klinika Okulistyki, Centralny Szpital Kliniczny MON, Wojskowy Instytut Medyczny,
  • Edward Wylęgała , prorektor ds. rozwoju i transferu technologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik, Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach,

11:20-12:00

 • Idiopatyczne włóknienie płuc – wyzwania w diagnostyce i leczeniu

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Pierwsze polskie wytyczne diagnostyki i leczenia IPF
  • Sytuacja chorych na IPF w dobie COVID-19 i post-COVID-19
  • Jak przygotowując się na popandemiczną rzeczywistość, poprawić diagnostykę i leczenie IPF oraz udrożnić ścieżkę pacjenta
  • Katarzyna Lewandowska , I Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, zastępca prezesa, Towarzystwo Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc,
  • Marek Opas , przewodniczący, Polskie Towarzystwo wspierania chorych na IPF,
  • Marzena Sygut , redaktor, Rynek Zdrowia,

12:30-13:10

 • Czy możemy w Polsce produkować szczepionkę przeciw COVID-19?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)

  • Krzysztof Kopeć , prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków,
  • Tomasz J. Wąsik , kierownik, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Jacek Wykowski , redaktor, Rynek Zdrowia,
 • Ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL) – co się zmieniło po wejściu w życie ustawy o Funduszu Medycznym z punktu widzenia pacjentów i świadczeniodawców

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)

  • Maciej Bogucki , dyrektor, Europejskie Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia,
  • Piotr Czauderna , kierownik, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny, przewodniczący, Rada do spraw Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP,
  • Krzysztof Składowski , konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach,

12:30-13:30

 • Pandemia COVID-19 jako katalizator zmian w ochronie zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • W jaki sposób COVID-19 wpływa na proces leczenia pacjentów z astmą ciężką w Polsce?
  • Czy epidemiczna rzeczywistość nauczyła nas skuteczniej zapobiegać chorobom zakaźnym?
  • Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego. Projekt „Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i społecznej” w ramach programu GOSPOSTRATEG
  • Andrzej Fal , kierownik, Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, prezes, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego,
  • Karina Jahnz-Różyk , konsultant krajowy w dziedzinie alergologii, kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny,
  • Wojciech Kuta , redaktor naczelny, magazyn Rynek Zdrowia,
  • Aleksandra Lusawa , ekspert do spraw komunikacji w ochronie zdrowia,

13:10-13:30

 • Chirurgia szczękowo-twarzowa w Polsce: problemy kadrowe, proces kształcenia, system wynagrodze

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wywiad z ekspertem (1:1)

  • Iwona Niedzielska , lekarz kierujący, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Piotr Wróbel , zastępca redaktora naczelnego, Magazyn Rynek Zdrowia,

14:00-14:40

 • Cukrzyca w Polsce: edukacja, profilaktyka, leczenie, jakość opieki diabetologicznej – z czym mamy największy problem?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)

  • Edward Franek , kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  • Przemysława Jarosz-Chobot , konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik, Katedra Pediatrii i Kliniki Diabetologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, członek zarządu, Sekcja Diabetologii Pediatrycznej, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne,
  • Piotr Wróbel , zastępca redaktora naczelnego, Magazyn Rynek Zdrowia,

14:40-15:00

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie