Sesje

09:30-10:10

 • Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – czy system odpowiada na potrzeby?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)

  • Katarzyna Gubała , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Ireneusz Jelonek , konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie woj. śląskiego, zastępca Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego,, ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH,
  • Barbara Remberk , konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII,

09:30-10:30

 • Leki biologiczne – bliżej pacjenta

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Leczenie biologiczne w Polsce – czy pacjenci mogą korzystać z jego pełnego potencjału
  • Kryteria programów lekowych – o potrzebie kolejnych zmian w zapisach programów
  • Leczenie biologiczne przewlekłych chorób zapalnych poza szpitalem – lek z apteki, ciągłość leczenia w ambulatorium
  • Luiza Jakubiak , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Brygida Kwiatkowska , konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,
  • Witold Owczarek , kierownik, Klinika Dermatologii, Wojskowy Instytut Medyczny,
  • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska , prezes, Naczelna Rada Aptekarska,
  • Grzegorz Rychwalski , wiceprezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego,
  • Marcin Stajszczyk , kierownik, Oddział Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych, Śląskie Centrum Reumatologii, przewodniczący, Komisja ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne,
 • Epidemia pracy zdalnej. Co na to medycyna pracy?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Skutki zdrowotne powszechnej i długotrwałej pracy zdalnej z perspektywy lekarzy wybranych specjalności

  Dyskusja z udziałem trzech ekspertów (1:3)

  • Tomasz Bielecki , lekarz naczelny, Zagłębiowskie Centrum Onkologii, prezes oddziału śląskiego, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne,
  • Paulina Gumowska , redaktor naczelna, portal rynekzdrowia.pl i Sektor Zdrowie Grupy PTWP,
  • Jan Szczegielniak , konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii, kierownik, Dział Usprawniania Leczniczego, Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach,
  • Paweł Wdówik , konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, kierownik, Oddział w Radomiu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, zastępca prezesa, Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy,

11:00-11:20

 • Zmiany klimatyczne a zdrowie człowieka

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia Polaków i gospodarkę, koszty leczenia powikłań na przykładzie raportów UE i organizacji NGO w Europie

  Wywiad z ekspertem (1:1)

11:00-12:00

 • Standard leczenia ran przewlekłych w Polsce i dostęp pacjentów do istniejących na rynku rozwiązań – czy mamy wpływ na poprawę komfortu życia i skuteczne leczenie pacjentów?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Jak wygląda obecnie system leczenia ran przewlekłych? I jakie ma przed sobą wyzwania?

  •  Zmiana kategoryzacji opatrunków – czy jest konieczna do poprawy systemu zdrowotnego w Polsce?

  • System refundacji wyrobów medycznych – na jakim jest poziomie, co działa dobrze, a co powinniśmy zmienić?

  • Ilu amputacji w Polsce moglibyśmy uniknąć, wpływając na zmianę systemu?

  • Dostęp pacjenta do wyrobów medycznych – jak jest obecnie i co moglibyśmy poprawić?

  • Program Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych – jak wyglądają zasady finansowania? Czy wpłynie na polepszenie jakości opieki nad pacjentem z raną przewlekłą?

  • Tomasz Banasiewicz , kierownik, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • Arkadiusz Grądkowski , dyrektor generalny, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED,
  • Jacek Janik , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Cezary Lipiński , wiceprezes zarządu, Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki,
  • Sebastian Migdalski , wiceprezes ds. wyrobów medycznych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych,
  • Beata Mrozikiewicz-Rakowska , prezes zarządu, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran,
 • Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME) – podejście systemowe

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Rozmowa z ekspertami

  • Katarzyna Michalska-Małecka , Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, Polskie Towarzystwo Okulistyczne,
  • Robert Rejdak , kierownik, Klinika Okulistyki Ogólnej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, prorektor ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji i promocji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, przewodniczący, Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich,
  • Marek Rękas , konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki, zastępca dyrektora ds. naukowych, kierownik, Klinika Okulistyki, Centralny Szpital Kliniczny MON, Wojskowy Instytut Medyczny,
  • Edward Wylęgała , prorektor ds. rozwoju i transferu technologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik, Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach,

11:20-12:00

 • Idiopatyczne włóknienie płuc – wyzwania w diagnostyce i leczeniu

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Pierwsze polskie wytyczne diagnostyki i leczenia IPF
  • Sytuacja chorych na IPF w dobie COVID-19 i post-COVID-19
  • Jak przygotowując się na popandemiczną rzeczywistość, poprawić diagnostykę i leczenie IPF oraz udrożnić ścieżkę pacjenta
  • Katarzyna Lewandowska , I Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, zastępca prezesa, Towarzystwo Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc,
  • Marek Opas , przewodniczący, Polskie Towarzystwo wspierania chorych na IPF,
  • Marzena Sygut , redaktor, Rynek Zdrowia,

12:30-13:10

 • Czy możemy w Polsce produkować szczepionkę przeciw COVID-19?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)

  • Krzysztof Kopeć , prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków,
  • Tomasz J. Wąsik , kierownik, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Jacek Wykowski , redaktor, Rynek Zdrowia,
 • Ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL) – co się zmieniło po wejściu w życie ustawy o Funduszu Medycznym z punktu widzenia pacjentów i świadczeniodawców

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)

  • Maciej Bogucki , dyrektor, Europejskie Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia,
  • Piotr Czauderna , kierownik, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny, przewodniczący, Rada do spraw Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP,
  • Krzysztof Składowski , konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach,

12:30-13:30

 • Pandemia COVID-19 jako katalizator zmian w ochronie zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • W jaki sposób COVID-19 wpływa na proces leczenia pacjentów z astmą ciężką w Polsce?
  • Czy epidemiczna rzeczywistość nauczyła nas skuteczniej zapobiegać chorobom zakaźnym?
  • Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego. Projekt „Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i społecznej” w ramach programu GOSPOSTRATEG
  • Andrzej Fal , kierownik, Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, prezes, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego,
  • Karina Jahnz-Różyk , konsultant krajowy w dziedzinie alergologii, kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny,
  • Wojciech Kuta , redaktor naczelny, magazyn Rynek Zdrowia,
  • Aleksandra Lusawa , ekspert do spraw komunikacji w ochronie zdrowia,

13:10-13:30

 • Chirurgia szczękowo-twarzowa w Polsce: problemy kadrowe, proces kształcenia, system wynagrodze

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Wywiad z ekspertem (1:1)

  • Iwona Niedzielska , lekarz kierujący, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Piotr Wróbel , zastępca redaktora naczelnego, Magazyn Rynek Zdrowia,

14:00-14:40

 • Cukrzyca w Polsce: edukacja, profilaktyka, leczenie, jakość opieki diabetologicznej – z czym mamy największy problem?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   

  Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)

  • Edward Franek , kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
  • Przemysława Jarosz-Chobot , konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik, Katedra Pediatrii i Kliniki Diabetologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, członek zarządu, Sekcja Diabetologii Pediatrycznej, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne,
  • Piotr Wróbel , zastępca redaktora naczelnego, Magazyn Rynek Zdrowia,

14:40-15:00

HCC

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie