Sesje

09:30-12:00

 • Sesja inauguracyjna: System ochrony zdrowia w Polsce – czy zdał najtrudniejszy egzamin? Co przyniesie przyszłość?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Przegląd i omówienie niektórych wskaźników epidemiologicznych w Polsce od marca 2020 roku
  • Nie tylko COVID-19 – przyczyny wzrostu liczby zgonów w Polsce
  • W jaki sposób otwierać system opieki zdrowotnej w czasie epidemii na leczenie wszystkich chorób?
  • Stan bezpieczeństwa epidemiologicznego kraju – wnioski z pandemii na wypadek wystąpienia kolejnych masowych zagrożeń
  • Polski Ład w ochronie zdrowia – cele, narzędzia, plan realizacji

12:30-14:00

 • NTEC | Krajowa Sieć Kardiologiczna – czy to wystarczająca odpowiedź na głównego zabójcę Polaków?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Miejsce polskiej kardiologii na tle Europy – pierwsze doświadczenia z woj. mazowieckiego
  • Czy pionowa struktura jednostek referencyjnych jest dobrym rozwiązaniem?
  • Perspektywy włączenia kolejnych województw
  • Czy pilotażem objęte są wszystkie kluczowe schorzenia? 
  • Miejsce ośrodków koordynujących a rola oddziałów wojewódzkich NFZ
  • Paweł Buszman , Katedra i Zakład Epidemiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Mariusz Gąsior , kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Agnieszka Gorgoń-Komor , zastępca ordynatora, Oddział Kardiologii, Beskidzkie Centrum Onkologii, Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku Białej, prezes, Beskidzki Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Senator RP,
  • Zbigniew Kalarus , koordynator, I Oddział Kardiologii i Angiologii, kierownik, Katedra Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Przemysław Mitkowski , prezes-elekt, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • Krystian Wita , konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, kierownik, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Adam Witkowski , prezes, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, kierownik, Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
  • Wojciech Wojakowski , kierownik, Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik, III Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, ustępujący przewodniczący, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
 • Onkologia w Polsce – sesja systemowa

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Możliwości diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych w czasie epidemii – skala oraz skutki ograniczeń przyjęć
  • Co się zmieni po 1 stycznia 2022 r., czyli po wejściu w życie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej?
  • Które elementy pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej będą rozwijane po 1 stycznia 2022 r., a z których należy zrezygnować i dlaczego?
  • Czy Fundusz Medyczny i Krajowa Sieć Onkologiczna zwiększą możliwości stosowania u pacjentów w Polsce technologii o wysokim poziomie innowacyjności?
  • Onkologia dziecięca w Narodowej Strategii Onkologicznej
  • Współpraca lekarzy POZ z onkologami
  • Jak poprawić dostęp do diagnostyki i wczesnego wykrywania nowotworów w czasie pandemii COVID-19? Propozycje zmian w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej
  • Jolanta Czernicka-Siwecka , prezes zarządu, Fundacja Iskierka,
  • Marcin Faflik , prezes zarządu, LUX MED Onkologia Sp. z o.o.,
  • Sławomir Gadomski , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Adam Maciejczyk , dyrektor, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, przewodniczący, Krajowa Rady ds. Onkologii,
  • Janusz Meder , prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik, Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
  • Krzysztof Składowski , konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach,
  • Jan Styczyński , konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, kierownik, Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
  • Tomasz Szczepański , kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, rektor, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej,
 • 2021 rokiem wyrobów medycznych – co zmieni się w tym roku? Jak wpłynie to na funkcjonowanie branży?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Rozporządzenie MDR i nowa ustawa o wyrobach medycznych – czy to zapowiedź rewolucji w branży wyrobów medycznych? Jak nowa legislacja wpłynie na funkcjonowanie całego rynku zdrowia w Polsce? Dlaczego polskie przepisy radykalnie odbiegają od uregulowań europejskich?
  • Sytuacja polskiego rynku wyrobów medycznych na tle Europy i krajów Grupy Wyszehradzkiej
  • Finansowanie wyrobów medycznych w dobie COVID-19
  • Wyroby medyczne a reklama – co się zmieni po wprowadzeniu nowych rozporządzeń?
  • Dlaczego w obliczu zagrożenia zamykają się granice europejskie i wreszcie, czy w takiej sytuacji jesteśmy w stanie konkurować z USA i Chinami?
  • HTA dla wyrobów medycznych – co zmieni się w najbliższym czasie? Dlaczego przyspieszenie wdrażania nowych technologii i innowacji w branży medycznej jest tak istotne?
  • Dominik Dziurda , dyrektor, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Arkadiusz Grądkowski , dyrektor generalny, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED,
  • Igor Grzesiak , wiceprezes zarządu, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,
  • Jacek Janik , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Olga Ewa Semeniuk , podsekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska,
  • Jan Szulc , dyrektor, Departament Informacji o Wyrobach Medycznych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • Szczepienia, czyli po pierwsze skuteczna profilaktyka

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • W jaki sposób epidemia COVID-19 zmieniła społeczne postrzeganie szczepień w Polsce
  • W jakim kierunku powinna zmierzać polityka państwa, by Polacy chcieli się szczepić nie tylko przeciwko COVID-19?
  • Zwiększenie dostępu do szczepień w całej populacji
  • Postulowane kierunki poszerzania dostępu do szczepień obowiązkowych
  • Źródła finansowania szczepień w Polsce, w tym postulowany model refundacji szczepionek
  • Adam Antczak , prorektor ds. klinicznych i zarządzania nauką, kierownik, I Katedra Chorób Wewnętrznych, kierownik, Oddział Kliniczny Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
  • Bartłomiej Ł. Chmielowiec , Rzecznik Praw Pacjenta,
  • Marcin Czech , specjalista w zakresie epidemiologii i dziedzinie zdrowia publicznego, twórca dokumentu Polityka Lekowa Państwa, wiceminister zdrowia w latach 2017-2019, kierownik, Studia Podyplomowe Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji oraz Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej,
  • Dariusz Dziełak , przewodniczący zespołu do spraw organizacji szczepień populacji przeciwko COVID-19, dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Agnieszka Mastalerz-Migas , konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, członek Rady Medycznej przy premierze RP, kierownik, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
  • Jakub Szulc , ekspert ochrony zdrowia, -,
 • Krajowy Plan Odbudowy – jak dobrze wydać unijne pieniądze na zdrowie

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Mechanizmy wykorzystania środków grantowych i dotacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy
  • Kluczowe obszary wsparcia ochrony zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy – na co możemy/powinniśmy przeznaczyć środki z KPO
  • Kształcenie kadr medycznych, finansowanie badań naukowych, wykorzystanie nowoczesnych technologii medycznych, cyfryzacja ochrony zdrowia – lista priorytetów KPO
  • Możliwość wsparcia z puli KPO zmian systemowych, w tym dotyczących organizacji lecznictwa szpitalnego
  • Piotr Buszman , kierownik, Katedra Kardiologii, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierownik ds. badań przedklinicznych, Centrum Badawczo-Rozwojowe, American Heart of Poland,
  • Andrzej Cisło , wiceprezes, Naczelna Rada Lekarska,
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Jerzy Gryglewicz , ekspert rynku medycznego, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
  • Barbara Misiewicz-Jagielak , wiceprezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków,
  • Bolesław Piecha , poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia,
  • Jakub Swadźba , prezes zarządu, Diagnostyka SA,

14:30-16:00

 • Nadwaga i otyłość – kampanie edukacyjne już nie wystarczą

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Polityka żywieniowa w kontekście zdrowia publicznego i bezpieczeństwa konsumentów
  • Otyłość u dzieci – rosnąca skala problemu
  • „Epidemia” otyłości – wyzwanie dla zespołów interdyscyplinarnych
  • Otyłość – choroba sama w sobie, a zarazem czynnik ryzyka innych jednostek chorobowych
  • Leczenie bariatryczne – katalog wskazań i przeciwwskazań
  • Podatek cukrowy – czy rzeczywiście pomoże w walce z otyłością? 
  • KOS-BAR, innowacyjny model opieki oparty na VBHC. Na czym będzie polegał?
  • Anna Fijałkowska , zastępca dyrektora ds. nauki, kierownik, Zakład Kardiologii, INSTYTUT MATKI I DZIECKA,
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Dominika Janiszewska-Kajka , zastępca dyrektora, Departament Lecznictwa, Ministerstwo Zdrowia,
  • Piotr Major , Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej, Oddział Chirurgii Ogólnej, KCM Clinic,
  • Paweł Matusik , Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Magdalena Olszanecka-Glinianowicz , kierownik, Katedra Patofizjologii, Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Śląski Uniwersytet Medyczny, prezes, Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością,
  • Justyna Przybytek-Pawlik , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Tomasz Stefaniak , dyrektor ds. lecznictwa, lekarz naczelny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,
  • Mariusz Wyleżoł , Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej, Wydział Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawskie Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej, Szpital Czerniakowski w Warszawie,
 • NTEC | Wyzwania w medycynie sercowo-naczyniowej po pandemii. Nowe otwarcie na przyszłość czy tylko walka o powrót do normalności?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Co zmieniło się w medycynie sercowo-naczyniowej w okresie pandemii. Skąd idziemy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
  • Gdzie byliśmy przed pandemią
  • Gdzie jesteśmy, jak zweryfikowaliśmy oczekiwania, jak pandemia zweryfikowała rozwój nowych technologii
  • Jak nowe technologie pomagają w wyjściu z okresu pandemii
  • Co zaadaptujemy z tego okresu, do czego nigdy nie wrócimy?
  • Co nas czeka w przyszłości?
  • Mariusz Gąsior , kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Jarosław Kaźmierczak , Jarosław Kaźmierczak, kierownik, Klinika Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Oskar Kowalski , prof. SUM badawczo-dydaktyczny, prorektor ds. kształcenia podyplomowego i promocji uczelni, Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik, Pracownia Elektrofizjologii i Stymulacji Serca, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Przemysław Mitkowski , prezes-elekt, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • Łukasz Pyka , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Krystian Wita , konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, kierownik, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Adam Witkowski , prezes, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, kierownik, Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
  • Wojciech Wojakowski , kierownik, Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik, III Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, ustępujący przewodniczący, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
 •  
  • Technologie, które zyskują na znaczeniu: AI, big data, cloud, VR/AR
  • Rola sztucznej inteligencji w rozwoju medycyny – główne trendy, wybrane zastosowania
  • Znaczenie danych w rozwoju systemów wspomagających rynek medyczny – big data
  • Cyberzagrożenia medyczne a bezpieczeństwo danych
  • Migruj do chmury medycznej. Medycyna w chmurze, chmura w medycynie
  • Smart Hospital – od koncepcji do realizacji
  • Maciej Banach , sekretarz generalny, Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Lipidologiczne, kierownik, Centrum Badań Chorób Serca i Naczyń, Uniwersytet Zielonogórski, prezes, Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia“, MedIT Innovations,
  • Jan Butkiewicz , dyrektor sprzedaży pionu opieki zdrowotnej, Asseco Poland SA,
  • Mikołaj Gurdała , dyrektor ds. innowacji, menadżer regionalny na Europę Północno- Wschodnią, EIT Health InnoStars,
  • Ligia Kornowska , dyrektor zarządzająca, Polska Federacja Szpitali, liderka, Koalicja AI w Zdrowiu,
  • Grażyna Rubiś-Liolios , dyrektor generalna, GE Healthcare w Polsce i Krajach Bałtyckich,
  • Marek Witulski , Dyrektor Branż Diagnostic Imaging i Advanced Therapies, Siemens Healthineers,
  • Rafał Włach , dyrektor sprzedaży, CompuGroup Medical Polska,
  • Michał Zorzycki , dyrektor, Wydział Systemów Ochrony Zdrowia, KAMSOFT SA,
 • Neurologia w czasach epidemii – debata o kilku chorobach

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Choroby mózgu – wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia, lekarzami i polityką społeczną
  • Prezentacja Raportu i Strategii dla polskiej neurologii
  • Polska medycyna w obliczu zmian demograficznych – jak sprostać starzeniu się społeczeństwa w kontekście chorób neurodegeneracyjnych mózgu
  • Leczenie schorzeń neurodegeneracyjnych w Polsce na przykładzie choroby Alzheimera i choroby Parkinsona
  • Stwardnienie rozsiane – dlaczego potrzebujemy jasno wytyczonej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej dla pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem SM?
  • Monika Adamczyk-Sowa , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, prezes elekt, Sekcja SM Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Dariusz Koziorowski , adiunkt, Klinika Neurologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Mazowiecki Szpital Bródnowski,
  • Konrad Rejdak , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Jarosław Sławek , kierownik, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., były prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Agnieszka Słowik , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
  • Marzena Sygut , redaktor, Rynek Zdrowia,
 • Szpitale w Polsce cz. I – organizacja i zarządzanie

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Projektowane rozwiązania legislacyjne: restrukturyzacja, przekształcenia właścicielskie i konsolidacja placówek
  • Zarządzanie centralne czy samorządowe – nowoczesne planowanie działalności szpitalnej: zakres programowy i populacja objęta opieką, architektura i organizacja, zarządzanie kadrami
  • Szpital w dobie pandemii COVID-19 i potencjalnych kolejnych epidemii – główne wyzwania organizacyjne i zarządcze
  • Czy epidemia sprzyja wdrażaniu innowacji w zarządzaniu szpitalami?
 • Choroby nowotworowe w Polsce – wybrane zagadnienia terapeutyczne

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Nowotwory kobiece w Polsce, m.in. rak jajnika – czy nadal zbyt późno rozpoznajemy tę chorobę?
  • Leczenie pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym – nowe możliwości terapeutyczne
  • Miejsce i znaczenie badań klinicznych dla opieki onkologicznej w Polsce
  • Iwona Bączek , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Mariusz Bidziński , konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, kierownik, Klinika Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy,
  • Anita Chudecka-Głaz , lekarz kierujący, Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej,
  • Leszek Kraj , specjalista onkologii klinicznej, Klinika Onkologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Janusz Meder , prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik, Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
  • Joanna Parkitna , p.o. dyrektora, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Barbara Pepke , prezes, Fundacja Gwiazda Nadziei, lider, Koalicja Hepatologiczna,
  • Joanna Streb , konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej, kierownik, Poradnia Onkologiczna, Oddział Kliniczny Onkologii, SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie,

16:30-18:00

 • Nowoczesne leczenie udaru mózgu – wymiar medyczny i społeczny

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Udar mózgu – trzecia najczęstsza przyczyna niepełnosprawności osób dorosłych w Polsce
  • Leczenie udaru mózgu w Polsce – organizacja, finansowanie, dostępność
  • Program leczenia udaru niedokrwiennego trombektomią mechaniczną – postulowane modyfikacje
  • Wpływ pandemii COVID-19 na leczenie pacjentów z udarem mózgu w Polsce
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Bartosz Karaszewski , kierownik, Katedra Neurologii, Klinika Neurologii Dorosłych, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, ordynator, Klinika Neurologii Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne,
  • Anetta Lasek-Bal , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Agata Pustułka , rzecznik prasowy, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Konrad Rejdak , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Jarosław Sławek , kierownik, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., były prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Agnieszka Słowik , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
 • Profilaktyka wybranych chorób zakaźnych i cywilizacyjnych

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Czy pandemia koronawirusa stała się przełomem w profilaktyce chorób zakaźnych w Polsce?
  • Czy mamy w Polsce system profilaktyki pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych?
  • Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym – zapobieganie chorobom jest zawsze tańsze, ale również wymaga inwestycji i systemowych rozwiązań
  • Aktywność jednostek samorządu terytorialnego – przykłady programów polityki zdrowotnej dotyczących chorób cywilizacyjnych
  • Maciej Banach , sekretarz generalny, Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Lipidologiczne, kierownik, Centrum Badań Chorób Serca i Naczyń, Uniwersytet Zielonogórski, prezes, Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia“, MedIT Innovations,
  • Andrzej Fal , kierownik, Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, prezes, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego,
  • Jerzy Jaroszewicz , kierownik, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu,
  • Katarzyna Jezierska-Stencel , dyrektor, Biuro Ubezpieczeń Zdrowotnych, TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych,
  • Beata Małecka-Libera , senator RP, przewodnicząca, Senacka Komisja Zdrowia,
  • Krzysztof Suszek , przewodniczący rady, Fundacja „Misja Medyczna”,
  • Wojciech Wysoczański , zastępca dyrektora, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Hematoonkologia – potrzeby, oczekiwania i możliwości

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Główne kierunki rozwoju terapii stosowanych w nowotworach krwi
  • Terapie komórkowe i genowe CAR-T – dlaczego stanowią przełom w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej i chłoniaka?
  • Sytuacja polskich pacjentów z wybranymi nowotworami krwi, m.in. mielofibrozą, szpiczakiem plazmocytowym i przewlekłą białaczką limfocytową
  • Innowacyjne terapie ograniczone w czasie
  • Alicja Chybicka , senator RP, kierownik, Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei”,
  • Sebastian Giebel , kierownik, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,
  • Jakub Gierczyński , MBA, ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego,
  • Krzysztof Kałwak , zastępca kierownika, Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU,
  • Anna Sojka , redaktor, Polskie Radio Katowice,
  • Jan Styczyński , konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, kierownik, Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
 • Kardiologia – sieć, program i nowe technologie

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Krajowa Sieć Kardiologiczna jako część Narodowego Programu Zdrowego Serca i Naczyń
  • Nowe technologie w kardiologii – możliwości i wyzwania dla pacjenta i systemu
  • Niewydolność serca – epidemia XXI wieku; co dalej z programem KONS?
  • Projekt Programu Koordynowanej Opieki Specjalistycznej nad chorymi z AF (KOS-AF)
  • Choroba niedokrwienna serca: główna przyczyna zgonów Polaków – jak zapobiegać ciężkim powikłaniom i poprawić wskaźniki zdrowotne
  • Krzysztof Błaszyk , kierownik, Pracownia Elektrofizjologii Serca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • Mariusz Gąsior , kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Jarosław Kaźmierczak , Jarosław Kaźmierczak, kierownik, Klinika Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Przemysław Mitkowski , prezes-elekt, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • Piotr Ponikowski , rektor, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
  • Krystian Wita , konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, kierownik, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Adam Witkowski , prezes, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, kierownik, Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Szpitale w Polsce cz. II – finansowanie

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Wpływ pandemii na sytuację finansową szpitali – przegląd wybranych wskaźników rok do roku – 2019 vs. 2020
  • Na jaką tarczę finansową mogły/mogą liczyć szpitale?
  • Redefinicja sieci szpitali – czy ryczałt się sprawdził?
  • Do jakiego modelu finansowania szpitali zmierzamy?
  • Inwestycje, polityka zakupowa, optymalizacja szpitalnych kosztów
  • Premiowanie jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalach – temat do dyskusji po pandemii?
  • Jerzy Friediger , członek Prezydium, Naczelna Rada Lekarska, dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie,
  • Michał Kępowicz , dyrektor ds. relacji strategicznych i Market Access, Philips Healthcare,
  • Klara Klinger , redaktor, Dziennik Gazeta Prawna,
  • Jakub Kraszewski , dyrektor, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,
  • Władysław Perchaluk , dyrektor, Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, prezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego,
  • Piotr Pobrotyn , dyrektor, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,
  • Andrzej Zakrzewski , dyrektor oddziału Warmińsko-Mazurskiego, NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA,

16:30-18:30

 • Start-upy – panel towarzyszący finałowym prezentacjom III Konkursu Start-Up-Med

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Wpływ pandemii na rozwój rynku start-upów
  • Ścieżki akceleracyjne dla start-upów medycznych w Polsce
  • Czy każdy pomysł musi kończyć się start-upem?
  • Warunki udanego start-upu
  • Wpływ doktoratów wdrożeniowych na rozwój medycyny
  • Sławomir Blamek , prof. Instytutu, Zakład Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach,
  • Piotr Buszman , kierownik, Katedra Kardiologii, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierownik ds. badań przedklinicznych, Centrum Badawczo-Rozwojowe, American Heart of Poland,
  • Elżbieta Czaczyk , kierownik działu elektrochemii, SensDx SA,
  • Ewa Grudzińska , II Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Mikołaj Gurdała , dyrektor ds. innowacji, menadżer regionalny na Europę Północno- Wschodnią, EIT Health InnoStars,
  • Marek Gzik , kierownik, Katedra Biomechatroniki, przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna, Politechnika Śląska,
  • Jacek Janik , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Karolina Kamecka , dyrektor marketingu, "MEDICAL MAGNUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
  • Natalia Kaminiecka , GeneMe Sp. z o.o.,
  • Dominika Kolberg , inspektor ds. organizacji usług medycznych, Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych,
  • Krzysztof Kopeć , prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków,
  • Ligia Kornowska , dyrektor zarządzająca, Polska Federacja Szpitali, liderka, Koalicja AI w Zdrowiu,
  • Magdalena Kosydar-Piechna , Senior Medical Advisor, PFIZER POLSKA,
  • Mateusz Masiak , CEO, Calmsie,
  • Aleksandra Mościcka-Studzińska , zastępca dyrektora, Dział Zarządzania Ekspertami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
  • Zbigniew Nawrat , prof. IPS, dyrektor kreatywny, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, adiunkt, Śląski Uniwersytet Medyczny, prezydent, Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej,
  • Paweł Rynio , założyciel, HoloGraft sp. z.o.o.,
  • Marcin Szczeciński , Investment Manager, Adamed Pharma SA,
  • Maciej Szurek , CEO, RemmedVR,
  • Mateusz Tajstra , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Bartłomiej Wielogórski , dyrektor zarządzający, Innomus Sp. z o.o.,

19:30

 • Gala VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI
   
  • Wręczenie nagród w konkursie „Zdrowy Samorząd“
  • Wręczenie nagród w konkursie Start-Up-Med
  • Wręczenie nagród Wojskowego Instytutu Medycznego „Mężny Duch” („Animus Fortis”)

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie