Sesje

09:30-12:00

 • Sesja inauguracyjna: System ochrony zdrowia w Polsce – czy zdał najtrudniejszy egzamin? Co przyniesie przyszłość?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Przegląd i omówienie niektórych wskaźników epidemiologicznych w Polsce od marca 2020 roku
  • Nie tylko COVID-19 – przyczyny wzrostu liczby zgonów w Polsce
  • W jaki sposób otwierać system opieki zdrowotnej w czasie epidemii na leczenie wszystkich chorób?
  • Stan bezpieczeństwa epidemiologicznego kraju – wnioski z pandemii na wypadek wystąpienia kolejnych masowych zagrożeń
  • Polski Ład w ochronie zdrowia – cele, narzędzia, plan realizacji

12:30-14:00

 • NTEC | Krajowa Sieć Kardiologiczna – czy to wystarczająca odpowiedź na głównego zabójcę Polaków?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Miejsce polskiej kardiologii na tle Europy – pierwsze doświadczenia z woj. mazowieckiego
  • Czy pionowa struktura jednostek referencyjnych jest dobrym rozwiązaniem?
  • Perspektywy włączenia kolejnych województw
  • Czy pilotażem objęte są wszystkie kluczowe schorzenia? 
  • Miejsce ośrodków koordynujących a rola oddziałów wojewódzkich NFZ
  • Paweł Buszman , Katedra i Zakład Epidemiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Mariusz Gąsior , kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Agnieszka Gorgoń-Komor , zastępca ordynatora, Oddział Kardiologii, Beskidzkie Centrum Onkologii, Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku Białej, prezes, Beskidzki Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Senator RP,
  • Zbigniew Kalarus , koordynator, I Oddział Kardiologii i Angiologii, kierownik, Katedra Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Przemysław Mitkowski , prezes-elekt, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • Krystian Wita , p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, kierownik, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii,
  • Adam Witkowski , prezes, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, kierownik, Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
  • Wojciech Wojakowski , kierownik, Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik, III Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, ustępujący przewodniczący, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
 • Onkologia w Polsce – sesja systemowa

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Możliwości diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych w czasie epidemii – skala oraz skutki ograniczeń przyjęć
  • Co się zmieni po 1 stycznia 2022 r., czyli po wejściu w życie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej?
  • Które elementy pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej będą rozwijane po 1 stycznia 2022 r., a z których należy zrezygnować i dlaczego?
  • Czy Fundusz Medyczny i Krajowa Sieć Onkologiczna zwiększą możliwości stosowania u pacjentów w Polsce technologii o wysokim poziomie innowacyjności?
  • Onkologia dziecięca w Narodowej Strategii Onkologicznej
  • Współpraca lekarzy POZ z onkologami
  • Jak poprawić dostęp do diagnostyki i wczesnego wykrywania nowotworów w czasie pandemii COVID-19? Propozycje zmian w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej
  • Jolanta Czernicka-Siwecka , prezes zarządu, Fundacja Iskierka,
  • Marcin Faflik , prezes zarządu, LUX MED Onkologia Sp. z o.o.,
  • Sławomir Gadomski , podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,
  • Adam Maciejczyk , dyrektor naczelny, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologiczne,
  • Janusz Meder , prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik, Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
  • Krzysztof Składowski , konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach,
  • Jan Styczyński , konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, kierownik, Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
  • Tomasz Szczepański , kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, rektor, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej,
 • 2021 rokiem wyrobów medycznych – co zmieni się w tym roku? Jak wpłynie to na funkcjonowanie branży?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Rozporządzenie MDR i nowa ustawa o wyrobach medycznych – czy to zapowiedź rewolucji w branży wyrobów medycznych? Jak nowa legislacja wpłynie na funkcjonowanie całego rynku zdrowia w Polsce? Dlaczego polskie przepisy radykalnie odbiegają od uregulowań europejskich?
  • Sytuacja polskiego rynku wyrobów medycznych na tle Europy i krajów Grupy Wyszehradzkiej
  • Finansowanie wyrobów medycznych w dobie COVID-19
  • Wyroby medyczne a reklama – co się zmieni po wprowadzeniu nowych rozporządzeń?
  • Dlaczego w obliczu zagrożenia zamykają się granice europejskie i wreszcie, czy w takiej sytuacji jesteśmy w stanie konkurować z USA i Chinami?
  • HTA dla wyrobów medycznych – co zmieni się w najbliższym czasie? Dlaczego przyspieszenie wdrażania nowych technologii i innowacji w branży medycznej jest tak istotne?
  • Dominik Dziurda , dyrektor, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Arkadiusz Grądkowski , dyrektor generalny, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED,
  • Igor Grzesiak , wiceprezes zarządu, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,
  • Jacek Janik , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Olga Ewa Semeniuk , podsekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska,
  • Jan Szulc , dyrektor, Departament Informacji o Wyrobach Medycznych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • Szczepienia, czyli po pierwsze skuteczna profilaktyka

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • W jaki sposób epidemia COVID-19 zmieniła społeczne postrzeganie szczepień w Polsce
  • W jakim kierunku powinna zmierzać polityka państwa, by Polacy chcieli się szczepić nie tylko przeciwko COVID-19?
  • Zwiększenie dostępu do szczepień w całej populacji
  • Postulowane kierunki poszerzania dostępu do szczepień obowiązkowych
  • Źródła finansowania szczepień w Polsce, w tym postulowany model refundacji szczepionek
  • Adam Antczak , prorektor ds. klinicznych i zarządzania nauką, kierownik, I Katedra Chorób Wewnętrznych, kierownik, Oddział Kliniczny Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
  • Bartłomiej Ł. Chmielowiec , Rzecznik Praw Pacjenta,
  • Marcin Czech , specjalista w zakresie epidemiologii i dziedzinie zdrowia publicznego, twórca dokumentu Polityka Lekowa Państwa, wiceminister zdrowia w latach 2017-2019, kierownik, Studia Podyplomowe Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji oraz Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej,
  • Dariusz Dziełak , przewodniczący zespołu do spraw organizacji szczepień populacji przeciwko COVID-19, dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Agnieszka Mastalerz-Migas , konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, członek Rady Medycznej przy premierze RP, kierownik, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
  • Jakub Szulc , ekspert ochrony zdrowia, -,
 • Krajowy Plan Odbudowy – jak dobrze wydać unijne pieniądze na zdrowie

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Mechanizmy wykorzystania środków grantowych i dotacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy
  • Kluczowe obszary wsparcia ochrony zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy – na co możemy/powinniśmy przeznaczyć środki z KPO
  • Kształcenie kadr medycznych, finansowanie badań naukowych, wykorzystanie nowoczesnych technologii medycznych, cyfryzacja ochrony zdrowia – lista priorytetów KPO
  • Możliwość wsparcia z puli KPO zmian systemowych, w tym dotyczących organizacji lecznictwa szpitalnego
  • Piotr Buszman , kierownik, Katedra Kardiologii, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierownik ds. badań przedklinicznych, Centrum Badawczo-Rozwojowe, American Heart of Poland,
  • Andrzej Cisło , wiceprezes, Naczelna Rada Lekarska,
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Jerzy Gryglewicz , ekspert rynku medycznego, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
  • Barbara Misiewicz-Jagielak , wiceprezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków,
  • Bolesław Piecha , poseł RP, zastępca przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia,
  • Jakub Swadźba , prezes zarządu, Diagnostyka SA,

14:30-16:00

 • Nadwaga i otyłość – kampanie edukacyjne już nie wystarczą

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Polityka żywieniowa w kontekście zdrowia publicznego i bezpieczeństwa konsumentów
  • Otyłość u dzieci – rosnąca skala problemu
  • „Epidemia” otyłości – wyzwanie dla zespołów interdyscyplinarnych
  • Otyłość – choroba sama w sobie, a zarazem czynnik ryzyka innych jednostek chorobowych
  • Leczenie bariatryczne – katalog wskazań i przeciwwskazań
  • Podatek cukrowy – czy rzeczywiście pomoże w walce z otyłością? 
  • KOS-BAR, innowacyjny model opieki oparty na VBHC. Na czym będzie polegał?
  • Anna Fijałkowska , zastępca dyrektora ds. nauki, kierownik, Zakład Kardiologii, INSTYTUT MATKI I DZIECKA,
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Dominika Janiszewska-Kajka , zastępca dyrektora, Departament Lecznictwa, Ministerstwo Zdrowia,
  • Piotr Major , Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej, Oddział Chirurgii Ogólnej, KCM Clinic,
  • Paweł Matusik , Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Magdalena Olszanecka-Glinianowicz , kierownik, Katedra Patofizjologii, Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Śląski Uniwersytet Medyczny, prezes, Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością,
  • Justyna Przybytek-Pawlik , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Tomasz Stefaniak , dyrektor ds. lecznictwa, lekarz naczelny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,
  • Mariusz Wyleżoł , Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej, Wydział Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawskie Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej, Szpital Czerniakowski w Warszawie,
 • NTEC | Wyzwania w medycynie sercowo-naczyniowej po pandemii. Nowe otwarcie na przyszłość czy tylko walka o powrót do normalności?

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Co zmieniło się w medycynie sercowo-naczyniowej w okresie pandemii. Skąd idziemy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
  • Gdzie byliśmy przed pandemią
  • Gdzie jesteśmy, jak zweryfikowaliśmy oczekiwania, jak pandemia zweryfikowała rozwój nowych technologii
  • Jak nowe technologie pomagają w wyjściu z okresu pandemii
  • Co zaadaptujemy z tego okresu, do czego nigdy nie wrócimy?
  • Co nas czeka w przyszłości?
  • Mariusz Gąsior , kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Jarosław Kaźmierczak , Jarosław Kaźmierczak, kierownik, Klinika Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Oskar Kowalski , prof. SUM badawczo-dydaktyczny, prorektor ds. kształcenia podyplomowego i promocji uczelni, Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik, Pracownia Elektrofizjologii i Stymulacji Serca, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Przemysław Mitkowski , prezes-elekt, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • Łukasz Pyka , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Krystian Wita , p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, kierownik, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii,
  • Adam Witkowski , prezes, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, kierownik, Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
  • Wojciech Wojakowski , kierownik, Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik, III Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, ustępujący przewodniczący, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
 •  
  • Technologie, które zyskują na znaczeniu: AI, big data, cloud, VR/AR
  • Rola sztucznej inteligencji w rozwoju medycyny – główne trendy, wybrane zastosowania
  • Znaczenie danych w rozwoju systemów wspomagających rynek medyczny – big data
  • Cyberzagrożenia medyczne a bezpieczeństwo danych
  • Migruj do chmury medycznej. Medycyna w chmurze, chmura w medycynie
  • Smart Hospital – od koncepcji do realizacji
  • Maciej Banach , sekretarz generalny, Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Lipidologiczne, kierownik, Centrum Badań Chorób Serca i Naczyń, Uniwersytet Zielonogórski, prezes, Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia“, MedIT Innovations,
  • Jan Butkiewicz , dyrektor sprzedaży pionu opieki zdrowotnej, Asseco Poland SA,
  • Mikołaj Gurdała , dyrektor ds. innowacji, menadżer regionalny na Europę Północno- Wschodnią, EIT Health InnoStars,
  • Ligia Kornowska , dyrektor zarządzająca, Polska Federacja Szpitali, liderka, Koalicja AI w Zdrowiu,
  • Grażyna Rubiś-Liolios , dyrektor generalna, GE Healthcare w Polsce i Krajach Bałtyckich,
  • Marek Witulski , Dyrektor Branż Diagnostic Imaging i Advanced Therapies, Siemens Healthineers,
  • Rafał Włach , dyrektor sprzedaży, CompuGroup Medical Polska,
  • Michał Zorzycki , dyrektor, Wydział Systemów Ochrony Zdrowia, KAMSOFT SA,
 • Neurologia w czasach epidemii – debata o kilku chorobach

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Choroby mózgu – wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia, lekarzami i polityką społeczną
  • Prezentacja Raportu i Strategii dla polskiej neurologii
  • Polska medycyna w obliczu zmian demograficznych – jak sprostać starzeniu się społeczeństwa w kontekście chorób neurodegeneracyjnych mózgu
  • Leczenie schorzeń neurodegeneracyjnych w Polsce na przykładzie choroby Alzheimera i choroby Parkinsona
  • Stwardnienie rozsiane – dlaczego potrzebujemy jasno wytyczonej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej dla pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem SM?
  • Monika Adamczyk-Sowa , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, prezes elekt, Sekcja SM Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Dariusz Koziorowski , adiunkt, Klinika Neurologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Mazowiecki Szpital Bródnowski,
  • Konrad Rejdak , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Jarosław Sławek , kierownik, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., były prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Agnieszka Słowik , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
  • Marzena Sygut , redaktor, Rynek Zdrowia,
 • Szpitale w Polsce cz. I – organizacja i zarządzanie

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Projektowane rozwiązania legislacyjne: restrukturyzacja, przekształcenia właścicielskie i konsolidacja placówek
  • Zarządzanie centralne czy samorządowe – nowoczesne planowanie działalności szpitalnej: zakres programowy i populacja objęta opieką, architektura i organizacja, zarządzanie kadrami
  • Szpital w dobie pandemii COVID-19 i potencjalnych kolejnych epidemii – główne wyzwania organizacyjne i zarządcze
  • Czy epidemia sprzyja wdrażaniu innowacji w zarządzaniu szpitalami?
 • Choroby nowotworowe w Polsce – wybrane zagadnienia terapeutyczne

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Nowotwory kobiece w Polsce, m.in. rak jajnika – czy nadal zbyt późno rozpoznajemy tę chorobę?
  • Leczenie pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym – nowe możliwości terapeutyczne
  • Miejsce i znaczenie badań klinicznych dla opieki onkologicznej w Polsce
  • Iwona Bączek , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Mariusz Bidziński , konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, kierownik, Klinika Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy,
  • Anita Chudecka-Głaz , lekarz kierujący, Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej,
  • Leszek Kraj , specjalista onkologii klinicznej, Klinika Onkologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Janusz Meder , prezes, Polska Unia Onkologii, przewodniczący, Komisja Bioetyki, kierownik, Redakcja Naukowa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
  • Joanna Parkitna , p.o. dyrektora, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Barbara Pepke , prezes, Fundacja Gwiazda Nadziei, lider, Koalicja Hepatologiczna,
  • Joanna Streb , konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej, kierownik, Poradnia Onkologiczna, Oddział Kliniczny Onkologii, SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie,

16:30-18:00

 • Nowoczesne leczenie udaru mózgu – wymiar medyczny i społeczny

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Udar mózgu – trzecia najczęstsza przyczyna niepełnosprawności osób dorosłych w Polsce
  • Leczenie udaru mózgu w Polsce – organizacja, finansowanie, dostępność
  • Program leczenia udaru niedokrwiennego trombektomią mechaniczną – postulowane modyfikacje
  • Wpływ pandemii COVID-19 na leczenie pacjentów z udarem mózgu w Polsce
  • Małgorzata Gałązka-Sobotka , dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Bartosz Karaszewski , kierownik, Katedra Neurologii, Klinika Neurologii Dorosłych, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, ordynator, Klinika Neurologii Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne,
  • Anetta Lasek-Bal , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
  • Agata Pustułka , rzecznik prasowy, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Konrad Rejdak , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Jarosław Sławek , kierownik, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., były prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
  • Agnieszka Słowik , kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
 • Profilaktyka wybranych chorób zakaźnych i cywilizacyjnych

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Czy pandemia koronawirusa stała się przełomem w profilaktyce chorób zakaźnych w Polsce?
  • Czy mamy w Polsce system profilaktyki pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych?
  • Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym – zapobieganie chorobom jest zawsze tańsze, ale również wymaga inwestycji i systemowych rozwiązań
  • Aktywność jednostek samorządu terytorialnego – przykłady programów polityki zdrowotnej dotyczących chorób cywilizacyjnych
  • Maciej Banach , sekretarz generalny, Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Lipidologiczne, kierownik, Centrum Badań Chorób Serca i Naczyń, Uniwersytet Zielonogórski, prezes, Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia“, MedIT Innovations,
  • Andrzej Fal , kierownik, Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, prezes, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego,
  • Jerzy Jaroszewicz , kierownik, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu,
  • Katarzyna Jezierska-Stencel , dyrektor, Biuro Ubezpieczeń Zdrowotnych, TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych,
  • Beata Małecka-Libera , senator RP, przewodnicząca, Senacka Komisja Zdrowia,
  • Krzysztof Suszek , przewodniczący rady, Fundacja „Misja Medyczna”,
  • Wojciech Wysoczański , zastępca dyrektora, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Hematoonkologia – potrzeby, oczekiwania i możliwości

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Główne kierunki rozwoju terapii stosowanych w nowotworach krwi
  • Terapie komórkowe i genowe CAR-T – dlaczego stanowią przełom w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej i chłoniaka?
  • Sytuacja polskich pacjentów z wybranymi nowotworami krwi, m.in. mielofibrozą, szpiczakiem plazmocytowym i przewlekłą białaczką limfocytową
  • Innowacyjne terapie ograniczone w czasie
  • Alicja Chybicka , senator RP, kierownik, Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei”,
  • Sebastian Giebel , kierownik, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,
  • Jakub Gierczyński , MBA, ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego,
  • Krzysztof Kałwak , zastępca kierownika, Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU,
  • Anna Sojka , redaktor, Polskie Radio Katowice,
  • Jan Styczyński , konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, kierownik, Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
 • Kardiologia – sieć, program i nowe technologie

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Krajowa Sieć Kardiologiczna jako część Narodowego Programu Zdrowego Serca i Naczyń
  • Nowe technologie w kardiologii – możliwości i wyzwania dla pacjenta i systemu
  • Niewydolność serca – epidemia XXI wieku; co dalej z programem KONS?
  • Projekt Programu Koordynowanej Opieki Specjalistycznej nad chorymi z AF (KOS-AF)
  • Choroba niedokrwienna serca: główna przyczyna zgonów Polaków – jak zapobiegać ciężkim powikłaniom i poprawić wskaźniki zdrowotne
  • Krzysztof Błaszyk , kierownik, Pracownia Elektrofizjologii Serca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • Mariusz Gąsior , kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Jarosław Kaźmierczak , Jarosław Kaźmierczak, kierownik, Klinika Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Przemysław Mitkowski , prezes-elekt, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, kierownik, Pracownia Elektroterapii Serca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • Piotr Ponikowski , rektor, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
  • Krystian Wita , p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, kierownik, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii,
  • Adam Witkowski , prezes, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, kierownik, Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Szpitale w Polsce cz. II – finansowanie

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Wpływ pandemii na sytuację finansową szpitali – przegląd wybranych wskaźników rok do roku – 2019 vs. 2020
  • Na jaką tarczę finansową mogły/mogą liczyć szpitale?
  • Redefinicja sieci szpitali – czy ryczałt się sprawdził?
  • Do jakiego modelu finansowania szpitali zmierzamy?
  • Inwestycje, polityka zakupowa, optymalizacja szpitalnych kosztów
  • Premiowanie jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalach – temat do dyskusji po pandemii?
  • Jerzy Friediger , członek Prezydium, Naczelna Rada Lekarska, dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie,
  • Michał Kępowicz , dyrektor ds. relacji strategicznych i Market Access, Philips Healthcare,
  • Klara Klinger , redaktor, Dziennik Gazeta Prawna,
  • Jakub Kraszewski , dyrektor, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,
  • Władysław Perchaluk , dyrektor, Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, prezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego,
  • Piotr Pobrotyn , dyrektor, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,
  • Andrzej Zakrzewski , dyrektor oddziału Warmińsko-Mazurskiego, NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA,

16:30-18:30

 • Start-upy – panel towarzyszący finałowym prezentacjom III Konkursu Start-Up-Med

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI PRELEGENCI
   
  • Wpływ pandemii na rozwój rynku start-upów
  • Ścieżki akceleracyjne dla start-upów medycznych w Polsce
  • Czy każdy pomysł musi kończyć się start-upem?
  • Warunki udanego start-upu
  • Wpływ doktoratów wdrożeniowych na rozwój medycyny
  • Sławomir Blamek , prof. Instytutu, Zakład Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach,
  • Piotr Buszman , kierownik, Katedra Kardiologii, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierownik ds. badań przedklinicznych, Centrum Badawczo-Rozwojowe, American Heart of Poland,
  • Elżbieta Czaczyk , kierownik działu elektrochemii, SensDx SA,
  • Ewa Grudzińska , II Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Mikołaj Gurdała , dyrektor ds. innowacji, menadżer regionalny na Europę Północno- Wschodnią, EIT Health InnoStars,
  • Marek Gzik , kierownik, Katedra Biomechatroniki, przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna, Politechnika Śląska,
  • Jacek Janik , redaktor, Rynek Zdrowia,
  • Karolina Kamecka , dyrektor marketingu, "MEDICAL MAGNUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
  • Natalia Kaminiecka , GeneMe Sp. z o.o.,
  • Dominika Kolberg , inspektor ds. organizacji usług medycznych, Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych,
  • Krzysztof Kopeć , prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków,
  • Ligia Kornowska , dyrektor zarządzająca, Polska Federacja Szpitali, liderka, Koalicja AI w Zdrowiu,
  • Magdalena Kosydar-Piechna , Senior Medical Advisor, PFIZER POLSKA,
  • Mateusz Masiak , CEO, Calmsie,
  • Aleksandra Mościcka-Studzińska , zastępca dyrektora, Dział Zarządzania Ekspertami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
  • Zbigniew Nawrat , prof. IPS, dyrektor kreatywny, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, adiunkt, Śląski Uniwersytet Medyczny, prezydent, Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej,
  • Paweł Rynio , założyciel, HoloGraft sp. z.o.o.,
  • Marcin Szczeciński , Investment Manager, Adamed Pharma SA,
  • Maciej Szurek , CEO, RemmedVR,
  • Mateusz Tajstra , III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Bartłomiej Wielogórski , dyrektor zarządzający, Innomus Sp. z o.o.,

19:30

 • Gala VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

  ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI
   
  • Wręczenie nagród w konkursie „Zdrowy Samorząd“
  • Wręczenie nagród w konkursie Start-Up-Med
  • Wręczenie nagród Wojskowego Instytutu Medycznego „Mężny Duch” („Animus Fortis”)
HCC

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie