Prelegenci

A B C D F G J K L Ł M N O P R S T U W Z
Monika Adamczyk-Sowa

Monika Adamczyk-Sowa

kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, prezes elekt, Sekcja SM Polskie Towarzystwo Neurologiczne

Lekarz, specjalista neurolog; Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Prezes Elekt Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Członek krajowych i międzynarodowych zespołów eksperckich z zakresu leczenia stwardnienia rozsianego.

Inicjator współpracy naukowo-badawczej z wieloma jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą. Współautorka publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych z dziedziny patofizjologii i leczenia chorób neuroimmunologiczno-zapalnych, chorób naczyniowych mózgu oraz stresu oksydacyjnego.

Wykładowca na konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu chorób układu nerwowego. Recenzent w czasopismach naukowych. Licencjonowany elektrofizjolog z zakresu elektromiografii i potencjałów wywołanych Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Sekcji Stwardnienia Rozsianego PTN, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Amerykańskiej Akademii Neurologii.

Uczestniczy w kształceniu młodej kadry jako nauczyciel akademicki, kierownik specjalizacji lekarzy z neurologii, opiekun naukowy w przewodach doktorskich. Organizator cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych „Zabrzańskie Dni Neurologiczne”.

Członek Komitetów Naukowych ogólnopolskich konferencji neurologicznych. Organizator kursów szkoleniowych dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla lekarzy specjalizujących się w neurologii oraz neurologii dziecięcej z zakresu neuroinfekcji, chorób zapalno-demielinizacyjnych OUN, elektroencefalografii, elektromiografii, potencjałów wywołanych, ultrasonografii dopplerowskiej.

Współpracuje z organizacjami pacjentów, bierze udział w popularyzacji wiedzy na temat chorób neurologicznych w mediach.

Bierze udział w sesjach:

 • Neurologia w czasach epidemii – debata o kilku chorobach

  ZOBACZ WIĘCEJ
  PRELEGENCI
   

  Neurologia w czasach epidemii – debata o kilku chorobach

  • Choroby mózgu – wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia, lekarzami i polityką społeczną
  • Prezentacja Raportu i Strategii dla polskiej neurologii
  • Polska medycyna w obliczu zmian demograficznych – jak sprostać starzeniu się społeczeństwa w kontekście chorób neurodegeneracyjnych mózgu
  • Leczenie schorzeń neurodegeneracyjnych w Polsce na przykładzie choroby Alzheimera i choroby Parkinsona
  • Stwardnienie rozsiane – dlaczego potrzebujemy jasno wytyczonej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej dla pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem SM?

  Neurologia w czasach epidemii – debata o kilku chorobach

  • Monika Adamczyk-Sowa - kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, prezes elekt, Sekcja SM Polskie Towarzystwo Neurologiczne
  • Dariusz Koziorowski - adiunkt, Klinika Neurologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Mazowiecki Szpital Bródnowski
  • Konrad Rejdak - kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne
  • Jarosław Sławek - kierownik, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., były prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne
  • Agnieszka Słowik - kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  • Marzena Sygut - redaktor, Rynek Zdrowia

POWRÓT

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie